Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sönd före Pingst, 1 årg - Den Helige Ande - hon, han eller det?


 Jag har nu varit i Tanzania i snart nio år men ännu inte har jag fått ett brev från folk här i Tanzania, där mitt namn är rätt stavat. Nej, här heter jag ”Carl Selberg”, ”Erich Salhbery”, ”Carl Erich Sehbreg”. Det skule ju vara roligt att någon gång få ett brev där mitt namn är rättstavat – men det kanske kommer.

 Jag har ibland undrat om den helige Ande också kan känna så. Den helige Ande får ju heta ”hon” nu i t.ex. Bibel 2000 och svenska kyrkans liturgier. Den helige Ande får väl finna sig i det och acceptera att gammaltestamentliga exegeter vill påminna om, att hebreiskans ”ruah” är femininum men samtidigt få påminna om att ”ruah” också kan översättas ”vind” och om man väljer översättningen ”Ande”, så är det ju ändå långt från Nya Testamentets kraftfulle agent på jorden. Nej, Guds ”ruah” svävade över vattnet i skapelsens begynnelse. (1 Mos. 1:2)

 I Nya Testamentet är den helige Ande ofta neutrum, grekiskans ”pneuma”. T.ex. när Jesus undervisar: ”Om nu ni som är onda förstår at ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?” (Luk. 11:18) Så det är närmare sanningen att säga, att den helige Ande är neutrum.

 Men i Jesu mun är den helige Ande maskulinum. I evangeliet för söndagen före pingst så säger ju Jesus: ”När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall HAN vittna om mig. (Joh. 15:26). Ja, fortsätter Jesus, ”när jag går bort ska jag sända HONOM. Och när han kommer ska HAN överbevisa världen om synd ch rättfärdighet och dom..........Men när HAN kommer, sanningens Ande, då ska HAN inte tala av sig själv utan bara tala det HAN hör, och HAN ska förkunna för er vad som kommer att ske. HAN ska förhärliga mig, för HAN ska ta av det som som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att HAN ska ta av det som är mitt och förkunna för er”. (Joh. 16:7-15)

 Det här är förstås ingen frälsningsfråga – det är inte den fråga som ställs till mig vid himmelens port: ”Är den helige Ande femininum, neutrum eller maskulinum?” Nej, men det är en sanningsfråga och därför ska jag, som jag ofta brukar sägas ha en kulspruta i ryggen för att säga något annat om den helige Ande än vad Jesus sa.

 Men en ännu viktigare fråga är att jag dagligen bemödar mig om en daglig relation till den helige Ande. Han är kraften i mitt liv och min tjänst. Utan honom är jag tom. Och tom är det absolut minsta jag vill vara. Jag har tillgång till den helige Ande.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg