Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Kristi himmelsfärds dag. årg 1 - Herre över allting


Apg 1:1-11

Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar (Apg 1:5).

I Lukas evangelium: Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni blivit rustade med kraft från höjden (Luk 24:49) I Johannes evangelium: När hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, ty ni har varit med mig från början (Joh 15:26-27).

Jesus förbereder sina lärjungar att ta ett nytt steg i tjänsten för Gud. (Vilket inte ska läsas lättvindigt, Jesus offrade sitt liv för detta.)    

Det nya steget kan bildligt jämföras med när Elisha bokstavligt axlar Elias mantel. Lärjungen Elisha som fick se sin mästare i en stormvind föras hem till Gud.(2 kung 2:11-13) I sin mästares mantel sänds Elisha ut i ny tjänst för Gud.

Det nya steget kan även bildligt jämföras med bönen Fader vår. Som när vi ber: Tillkomme ditt rike, vilket för oss som ber är en bön om att få se Gud agera när hans rike bryter fram. Medan när vi ber: Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Så ber vi faktiskt om att själva få förverkliga Guds vilja på jorden såsom i himmelen. Inte i egen kraft, utan i den Helige Andens kraft som Fadern utgjuter över sina tjänare.

Lärjungarna som levt med Jesus, hört honom förkunna budskapet som Guds rike, fått se hans undervisning bekräftas av de under och tecken som skedde, haft möjligheten att fråga honom, hört honom svara. Sett honom lida och dö och sedan uppstå. De som fysiskt hört, sett och känt honom, för dem kommer detta nya steg bli en stor förändring och de var rädda. Men Jesus visar förtroende för sina lärjungar och låter det ske. Jesus lämnar dem nu, bokstavligt får de se honom återvända till Himlen för att ta plats vid Faderns högra sida. Det var omtumlande. 

Vi har läst om det i Bibeln. Fått det bekräftat genom hans verk. Framförallt fått det bekräftat genom samme Ande som Jesus säger att han ska sända som hjälparen. Vi har levt med det ända sedan den dag vi döptes i den Helige Anden. Dopet i den Helige Anden är här nyckeln för att träda in den nya tjänsten för Gud. Och det är som för Elisha som fick ikläda sig sin mästares mantel, vi får ikläda oss Kristus genom den Helige Anden. Här finns hoppet om frälsning, här finns tjänsten för Gud och häri finns löftet som säger: han ska komma tillbaka. Det är omtumlande.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg