Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 28 - död

 
Kära surfare!

Om du varit med på de senaste vandringarna har du hört något mycket viktigt. Vad då? Jo, pulsslagen från Guds Fadershjärta. Vi har närmat oss korsdramat. Allt det som hände med Jesus på korset hände för att du skulle få höra dessa pulsslag.

Om jag skall försöka sammanfatta i en mening vad kristendom är för mig blir det i de orden vi hör i nattvardsmässan: Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. De orden FÖR DIG! FÖR DIG! Sägs till varje nattvardsgäst för att varje nattvardsgäst skall förstå att just hon är älskad, älskad, älskad…

Gång på gång hör vi hur Jesus den sista tiden av sitt liv säger:
Jag måste, jag måste …

Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste… Han måste dödas och på tredje dagen uppstå. (Lukas 9:22)

Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet (Lukas 24:26)

Varför måste han? Var det din nöd som drev honom? Han kunde inte uthärda att se att du gick miste om Livet.
Det brinner en kärleks eld här. Stanna till och låt dig värmas.

O du som världens synder bär
Och kan allt ve förstå,
Giv oss din kärleks eld och lär
Oss korsets väg att gå.

(Svenska Psalmboken 137:5)

Varma tankar från din guide!


 

På denna vandring skall vi stanna vid ordet DÖD i trosbekännelsen.

Död - varför måste Jesus dö?

 Du får här sex svar:

  1. Därför att Gud älskar dig!
  2. För att hjälpa dig med dina sopor!
  3. För att befria dig från makterna!
    Ogräset, Fångvaktaren, Tyngdlagen, Magneten
  4. För att betala dina skulder!
  5. För att hela dina sår!
  6. För att du skall leva!

 

Varför behövde Jesus dö?

1. Därför att Gud älskar dig!
G
ud satt inte i sin himmelska gungstol och hade det skönt medan Jesus dog på korset. När Gud såg hur svårt vi hade det på jorden fick Gud ont i hjärtat. Hosea vet en del om det. Genom honom säger Gud:

Mitt hjärta vänder sig i mig,
all min barmhärtighet vaknar.

(Hosea 11:8, Bibel 2000 översätter: Mitt hjärta är i uppror, all min medkänsla väcks)

Paulus vet också var Gud var när Jesus hängde på korset:

Gud VAR I KRISTUS
och försonade världen med sig själv.

(2 Kor 5:19 Folkbibeln)

När någon håller på att drunkna och gå under är det bra om någon kärleksfull person slänger ut en livboj (eller frälsarkrans, som man sa förr). Gud offrade det finaste och bästa han hade, nämligen sin Son, för att rädda oss. Ja, det tycktes vara så att enda möjligheten att rädda dig och mig var att Jesus gick i döden för oss.

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son
för att den som tror på honom inte skall gå förlorad
utan ha evigt liv.

(Joh 3:16 Folkbibeln)

Vid korset får jag svar på den fråga som är varje människas grundfråga: Är jag älskad? Är det någon som bryr sig om mig? Bryr Gud sig om mig? Eller är det så att Gud älskar jordens miljarder människor med ett enda undantag?
Det finns ett bevis på att just du är älskad.

Gud bevisar sin kärlek till oss
genom att Kristus dog för oss
medan vi ännu var syndare

(Rom 5:8)

Du kan få veta att det gäller just dig. Bli därför stilla inför korset. I nattvarden får du veta att det som händer på korset är till för dig. Gud viskar in sin kärlek i dig: Kristi kropp FÖR DIG utgiven. Kristi blod FÖR DIG utgiven. Här hör du pulsslagen från Guds Fadershjärta. För dig … för dig.

Var stilla inför korsets två bjälkar. Den lodräta bjälken står som en bro mellan himmel och jord. Den talar om hur Guds kärlek sänker sig ned till oss. Den vågräta bjälken på vilken Kristi händer spikas fast som en öppen famn, talar om hur vi får ge ut och ge vidare den kärlek vi fått.
Men först måste vi ta emot för att ha något att ge ut.
Vår kärlek är upphängd på Jesu kärlek. Precis som tvärbjälken är upphängd på den lodräta bjälken.

Vi älskar därför att han först älskade oss.
(1 Johannes brev 4:19)

 

Varför behövde Jesus dö?

2. För hjälpa dig med dina sopor!
Detta är ett av världens största problem: Vad gör vi av soporna? Ja, vad gör du av skräpet i ditt liv? Synderna är ju som ett gift som du inte bara kan skaka av dig. Eller gräva ned som BT-kemi gjorde i Teckomatorp. Eller förvara i berggrunden, som vi vill göra med kärnkraftsavfallet.
Eller sopa under dina fina mattor ….
Allt gift, allt avfall är livsfarligt.
Elakhet, ondska, kyla, avund finns kvar i atmosfären. Ligger kvar där vi har varit. Du kan inte skaka det av sig. Inte låtsas som ingenting.

Det finns bara en som kan ta bort skräpet i ditt liv. Det är Jesus.
Synden, det onda, skräpet var så giftigt att det kostade honom livet att ta bort det. När du bekänner dina synder och ger dem till Jesus, lyfter han det av dig och bär dem bort. Det förflutna kan inte skada dig mer.

Bli stilla inför korset:
Se Guds lamm, som tar bort världens synd
(Johannes 1:29)

Varifrån kommer allt skräpet?
När du städat i ditt hem dröjer det inte så länge förrän det ser skräpigt ut igen. Varifrån kommer allt smuts?

Utifrån, mestadels. Var noga med vad du släpper in.
Inifrån, ofta!! Var noga med vad du släpper ut.

Jesus tar fram 'markussjutjugoettproblematiken' för oss. I Mark 7:21 säger han:

Ty inifrån, ur människornas hjärtan,
kommer de onda tankarna,
otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott,
själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet,
avund, förtal, högmod, förblindelse..

När jag läser ett sådant här 'hemskt' ord av Jesus tänker jag tre tankar:

1. Allt detta finns i mig.
Det kan när som helst dyka upp. Om du som läser detta inte ser det hos dig själv, be då någon att trampa dig på tårna. Då upptäcker du snart: Tänk vad mycket elakt och gräsligt det kan finnas i mig.

2. Jag behöver Jesus i mig.
Eftersom detta finns i mig behöver jag ta emot Jesus i mitt liv. Jag ber honom vara min Frälsare och Herre och regera mig inifrån. Den ende som kan klara av mig mot mig är Jesus. Den ende som kan hjälpa mig med mig är Jesus.

3. Det kunde vara jag.
När jag ser hur någon i min närhet har 'ramlat dit' i någon av dessa dumheter, kan jag säga: Det kunde vara jag! Jag tappar då de dömande och föraktande orden. Om jag förstår att jag har en bjälke i mitt öga kan det hända att jag kan hjälpa min broder med hans flisa. Jesus säger: Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. (Matteus 7:5)


Varför behövde Jesus dö?

3. För att betala dina skulder!
Gud har givit mig Livet.
Jag har fått något stort och fint att förvalta.
Och att ta ansvar för och en gång göra räkenskap för.

Bibeln säger att vi har ansvar för våra liv.
När Bibeln säger det slår den vakt om vårt människovärde.
Ett djur som bär sig illa åt, ställs inte till ansvar.
Men en människa gör det. Det är bl.a detta som skiljer människan från djuren. Ett djur kan inte säga 'förlåt mig'.
Men en människa kan säga så.
En människa som inte erkänner sina fel eller vill be om förlåtelse, trampar på sitt eget människovärde.

Jag har ansvar för mina handlingar. Visserligen drev Syndens Makt på. Men jag lät mig drivas. Jag sa JA till Synden.
Jag la frivilligt min händer i Syndens bojor.
Därför står jag med SKULD inför både Gud och människor.
SKULD = det man skulle göra men inte gör.
Jag skulle betala mina räkningar, men när jag inte gör det, står jag i skuld.

JAG STÅR I SKULD INFÖR GUD!
Varje synd är djupast en skuld mot den Gud, som givit mig livet och givit mig reglerna för livet. Men jag valde att leva EGO-centrerat i stället för att leva DU- och GUD-centrerat.
Jag valde att LEVA LIVAT i stället för att LEVA LIVET.

JAG STÅR I SKULD TILL MIN MEDMÄNNISKA.
Min nästa väntade på kärlek från mig. Men jag såg henne inte. Gick stolt förbi. Helt upptagen av mig själv. Det går mängder av människor omkring oss, deppade, trötta, missmodiga, undernärda av brist på kärlek. Är det kanske min skuld att de har det så?

Till eftertanke:
1. Hur kan jag ha skuld i andras nöd?

2. Hur stor är min skuld?

Tänk dig in i att du faktiskt är en rätt bra människa, hygglig och snäll och inte alltför dum. Men det är ju klart: 'Guds bästa barn är jag inte en och annan liten synd begår jag nog, lite småflis där ju'. Tänk dig att du bara begår en synd om dagen. På ett år blir det 365 synder. På 10 år 3.650 synder. På din hundraårsdag blir det 36500. Tänk dig att varje synd väger 1 kg och kostar 100 kronor. Inte att undra över att du suckar dig fram genom livet. Du dignar! Hur orkar du fortsätta?

3. Vem kan betala?
Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. (Markus 10:45)

Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel och fläck, Kristi dyrbara blod.
(1 Petrus 1:18-19)

Han fullgjorde
vad vi borde
och blev vår rättfärdighet
Han avvände vårt elände
för båd tid och evighet.
Han förvärvde att vi ärvde
ljus och frid och salighet.

(Svenska Psalmboken 147:2)

Varför behövde Jesus dö?

4. För att befria dig från makterna!
Synden är inte bara enskilda dumheter man begår - man ljuger, nallar päron i grannens trädgård, är ohyfsad och stöddig och oäkta…..
Bibeln framställer Synden som en makt. Lägg märke till att jag stavar Synden med stort S här. Synden är som generalen, synderna är som soldaterna. Syndarna är fångarna. Synden är en makt som förleder mig och bedrager mig. Synderna binder mig, fångar mig och gör mig till slav. Jesus säger: Var och en som syndar är slav under synden. (Johannes 8:34).

Dessa bilder kan hjälpa dig att se denna Syndens makt:

a)Ogräsets rötter.
Man kan likna Syndens makt vid ogräsets rötter. Inifrån växer det upp så mycket styggt och ont och dumt. Jag undrar varför jag ofta är sådan här: Elak och lat och egotrippad och okänslig för andras nöd.

Läs Markus 7:21 igen. Se ovan under punkt 2 om soporna.
Jag plockar bort och bekänner och städar upp.
Men ogräsets rötter sitter så djupt.
Den ende som kan klara upp de dunkla och mörka makter som finns här är Jesus. Han måste blir min Frälsare och Herre. När Jesus får komma in i mitt liv rensar han upp och renar. Och han tar dessa dunkla och mörka krafter inom under sin kontroll.

b) Fångvaktaren.
Man kan likna Syndens makt vid en fångvaktare. Han håller mig ordentligt fast genom mina synder. Jag vet inte om du ser vad jag ser ty jag ser att i varje synd sitter det ett litet snöre, ett rep, en tråd som binder mig fast.
Den girige blir fångad av sina pengar.
Den som surfar över från denna bibelskola till porrbilder på andra kanaler, märker hur fångad han blir, där finns ett sug…
Man blir slav under sina begär.
Den egenkäre blir bunden av sig själv.
Synden är som generalen, synderna är som soldaterna. Syndarna är fångarna.

Lösningen för mig är att jag får kontakt med någon som är starkare än Synden. Denne någon är Jesus. Synden fick aldrig makt över Jesus. Han syndade inte, han var lydig intill döden (Fil 2:8).

När Jesus blir min Herre blir jag fri. Förlåtelsens ord som han riktar till mig är som ett skarpt svärd, som skär av alla fångvaktarens trådar, snören och rep.

Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria.
(Joh 8:36)

Och när det händer med oss så händer det roliga med oss som hände med profeten Malakis kalvar:

Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp, och dess vingar skall ge läkedom. Då skall ni slippa ut som kesande kalvar ur kätten.
(Malaki 4:2, enligt Bibel 2000)

c) Tyngdlagen.
Syndens makt kan liknas vid en tyngdlag.
När man tappar ett föremål ramlar det nedåt. Det beror på tyngdlagen. Det finns en Syndens tyngdlag som suger mina ord och tankar nedåt. Så fort jag släpper ifrån mig något ont - ett ord, en gärning - blir den neddragen i synd och smuts. Jag kan märka hur hela mitt liv är maktlöst mot denna 'lag'.

När Jesus blir min Frälsare och Herre får jag erfarenhet av att det inte bara finns en tyngdlag. Det finns också en LYFTLAG. Jesus lyfter mig ur mina hjulspår och ur allt det jag sjunkit fast i. Och han lyfter mig in i Guds Faderskärlek.

Så finns nu ingen fördömelse
för dem som är i Kristus Jesus.
Ty livets Andes lag
har i Kristus Jesus gjort mig fri
från syndens och dödens lag.

(Rom 8:1-2, Folkbibeln)

d) Magneten.
Man kan likna Syndens makt vid en magnet. Magneten har en hemlig kraft. När järnfilsspånen kommer nära magneten sugs de fast.

Så fungerar Syndens makt i våra liv. Våra tankar och våra handlingar sugs in i det ondas kraftfält. Om jag t.ex. gjort något fint - vilket ibland händer - blir jag rätt mallig efteråt. Det goda vrids om till något dumt. Människor omkring mig tycker jag är jobbig.

Vi har själva svårt att se denna verklighet. Vi vill i det längsta tro att vi kan 'rå på' Syndens makt.

Som väl är kan Guds Ande öppna våra ögon och avslöja vår situation. När Paulus en gång genom Guds Ande blev avslöjad och insåg vad han gjort tog han sig för pannan och sa: Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill gör jag inte, men det jag avskyr det gör jag (Rom 7:15).
Det finns nu en makt som är starkare än Syndens makt. Det är Jesu makt. När Jesus blir min Frälsare och Herre blir jag fri.

Din kärleks aldrig slutna famn
oss evigt drar till sig.
Och namnet över alla namn
har korset givit dig.

(Svenska Psalmboken 137:4)

 

Varför behövde Jesus dö?

5. För att hela dina sår
Det finns ett profetisk ord om detta hos Jesaja 53:5:Genom hans sår blir vi helade. Petrus citerar detta ord sitt första brev (2:24). Det som profeten sa, det har skett: Genom hans sår har ni blivit helade. Den erfarenheten kan bli vår.

Det är en märklig Gud vi tror på. Helt annorlunda än andra gudar. No other god has wounds. Ingen annan gud i religionernas värld har sår. Vi tror på en Gud som blivit sårad för vår skull. När vi möter Jesus möter vi den sårade Helaren. Du och jag behöver möta honom.

När du ser tillbaka på vad som hänt i ditt liv, ser du mycket som var fint. Men också en del som inte blev så bra. Du ser att det inte bara var du som dummat dig. Du ser också hur människor omkring dig gett dig sår. Där finns besvikelser över vad du fick utstå. Människor sa elaka ord till dig, ord med små hullingar i och de gjorde ont. 'Du är dum och hopplös och ful och tråkig och det blir aldrig något riktigt av dig och …..' Ofta är det så att gamla sår man fått som barn och ung följer med in äldre åldrar. Såren styr mig. Jag reagerar på nya besvikelser med de gamla besvikelserna. Människor har svårt att begripa sig på mig. Varför reagerar han så häftigt? Och jag själv har svårt att begripa mig på mig själv. Jag blir rädd för människor och rädd för mig själv.
Du behöver möta Den sårade Helaren.

Var stilla inför Korset gärna ett krucifix, där du ser hur Jesus hänger på korset.
Du kan se alla dina rädslor där.
Du är rädd för att bli ensam och övergiven.
Jesus blev det på korset.
Du är rädd för att bli mobbad och skrattad åt -
Jesus blev det på korset.
Du är rädd för smärtan, plågorna, döden.

Var gång du blir rädd, se då på korset.
Tala med Jesus om dina rädslor
Se hur Jesus just nu fångar upp dina rädslor.
Han går in i dem och lyfter av dem.
Hans fullkomliga kärlek driver bort dina rädslor.
På ett gåtfullt sätt strömmar det ut en frid, en läkedom,
en friskhet från korset som du inte kan få någon annanstans …

Ylva Eggehorn har skrivit en dikt som låter oss möta den sårade Helaren. Dikten heter

No other god has wounds
Han rör vid dig men inte för att äga.
Han väntar tills din egen tid är inne.
Han ser det barn som gråter under träden
Men tröstar inte för att slippa lida.
I stället ser han ut en plats på jorden
där ni kan gå tillsammans genom mörkret
tillbaka för att hitta det som fanns där
INNAN det gick sönder bröts …

Det kan ta år. Ser ut som gråa dagar.
Det kan bli värre än det var förut.
Och hemmet som först väckte dina drömmar
får också sopor som skall kastas ut.
Men en kväll när ni sitter där vid bordet
och ingenting finns kvar att hoppas på
och mörkret ligger tungt mot alla fönster
då ser du att han ser på dig … och då:

Hans ansikte berättar om din smärta
som han tagit in var dag i sig
hans kropp har böjts och han har blivit sårad
han är till döden trött men ger dig liv
och aldrig har han skyddat sig emot dig ..
Då färdas allting hemåt vid ert bord:
Du bor i honom och han bor i dig
Och platsen där ni bor är en ny jord.

 

Varför behövde Jesus dö?

6. För att du ska få leva

Var stilla inför korset.
Den lodräta bjälken är också bokstaven I.
På engelska uttalas det aj och betyder JAG.
(engelsmän är så känsliga. De ropar aj så fort man petar på dem).
Se den lodräta bjälken som ditt stora JAG.
Ditt stora, stackars, lilla, duktiga, ömtåliga JAG.
Se den vågräta bjälken som bommen eller den enkelriktade förbudsskylten som sätter stopp för ditt stora, stackars, lilla, duktiga ömtåliga JAG.

När Jesus dog på korset tog han inte bara med sig synderna dit. Han tog också syndarna. Vet ni inte det, frågar Paulus, och tittar förvånat på oss.

Vet ni då inte att vi alla som har döpts in i Kristus,
Också har blivit döpta in i hans död?
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda
med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv,
så som Kristus uppväcktes från de döda
genom Faderns härlighet.

(Romarbrevet 6:3-4)

Allt som hände på korset blev vårt i dopet. Vi fick det för att också vi skall leva i ett nytt liv.

Det hände något med oss när vi döptes. Vi har dött med Kristus. Vi får en ny syn på oss själva: Så skall ni se på er själva: I Kristus Jesus är ni döda för synden (Rom 6:11). Vi har inga förpliktelser att leva den gamla människans liv, följa vårt stora, stackars, lilla, duktiga ömtåliga JAG. (Rom 8:12)
Börja varje morgon med denna stora och befriande tanke: Jag har dött med Kristus för att leva hans liv. Jag låter min gamla människa, mitt stora stackars, lilla, duktiga ömtåliga JAG vara kvar på korset. Jag fäller stoppbommen för hennes framfart Jag lägger en blomma på min egen grav och går sedan ut för att leva Jesu liv.

 

Var stilla inför korset.
Se på Jesu händer, som sträcks ut …
När du gör det händer det något med dina händer.
Det krampaktiga taget släpper, lusten att behålla,
försvara, bevara sitt eget.
Du lyfter dina händer.
Tappar allt ditt eget.
Står där öppen mot vad han vill ge...

Var stilla inför korset.
Korset blir plötsligt tomt.
Kristus den uppståndne och levande stiger ned från korset.
Och han kallar dig att leva hans liv.
Bakom dig finns nu den lodräta bjälken -
ditt stora JAG som hålls tillbaka av tvärbjälken -
stopptecknet för dina gamla människa.
Jesus kallar dig att gå ut i den nya dagen i hans efterföljd.
Tätt efter honom.
Då märker du något: Hans händer är fortfarande lyftade.
Uppåt mot himlen för att ta emot.
Utåt mot människorna för att ge.
Han är fullständigt försvarslös.
Tänker inte på att bevara sitt liv.

Följ mig, säger han.

 

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg