Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Johannes Döparens dag Årg 1- Gummibollar och profetior

En av den tyske teologiprofessorn Gerhard von Rads teser var att Guds profetior fungerar som gummibollar. När Gud sänder ut en profetia fungerar den som en gummiboll. Den studsar flera gånger i marken innan den till slut stannar. Var gång profetian studsar i marken betyder det att den går i uppfyllelse. Men sedan fungerar det tvärtom: medan gummibollens studsande avtar blir istället profetian mer och mer kraftfull efter varje uppfyllelse.

Detta kan vi se i texterna på Johannes Döparens dag. I profeten Jesajas bok läser vi: ”Herren kallade mig redan i moderlivet, han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte. Han gjorde min tunga till ett skarpt svärd och gömde mig under sin skyddande hand”. Vem gäller detta?

1.     Profeten Jesaja. Gång på gång kan vi konstatera att de profetior Jesaja får bära fram går i uppfyllelse, en del meddetsamma medan det för andra tar många år. Likaså kan vi se att en hel del av dem är skarpa som svärd och självfallet inte uppskattade av maktens personer.

2.     Johannes Döparen. Ängeln säger: ”Han skall uppfyllas av helig Ande redan i moderlivet, och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren”. Ängelns ord om honom går i uppfyllelse, och hans förkunnelse var så skarp att han blev halshuggen samtidigt som den beredde väg för Jesus.

3.     Jesus. Gamle Simeon säger om honom: ”Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd”. Hans undervisning och profetior retade upp makthavarna så till den milda grad att de korsfäste honom. Detta inte minst därför att han visade på att lagen inte handlar om bokstaven utan om Andens efterföljelse.

4.     Var och en av oss. I Psaltaren 139 läser vi: ”Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit.” (Njurarna är en symbol för människans innersta.) I Efesierbrevet 1 läser vi att Gud har utvalt oss före världens skapelse. Och Jesus säger i Johannes 20: ”som Fadern har sänt mig sänder jag er. Ta emot den helige Ande”. Slutmålet ger oss ängeln: ”…så att Herren får ett folk som är berett”.

Var och en av oss är inställd i ett stort sammanhang. Vi lever inte för oss själva som isolerade individer och driver omkring på tillvarons hav format av slumpar, nycker och tur eller otur, utan mening och utan mål. Det förhåller sig precis tvärtom. Vi är tänkta, sedda och älskade av Gud, vår himmelske Fader, innan jordens grund blev lagd. Vi är verkligen påtänkta och önskade, och var och en av oss har en plats och en uppgift samt ett mål som vi är på väg emot. Se på Jesaja, Johannes Döparen och Jesus. Ingen av dem hade klarat av sitt uppdrag, sin sändning i egen kraft. Men i den helige Andes kraft är allting möjligt. Därför uppmanar oss Jesus: Tag emot den helige Ande!Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg