Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 30 - nederstigen till dödsriket


Kära uthålliga medvandrare!

Man kan knappast säga att Jesus var ytlig. Han gick på djupet med problemen. Idag ska vi se hur han stiger rakt ned i dödsriket (eller helvetet som det stod förr i trosbekännelsen) och där ska vi få se hur han behandlar den som är vår största ovän och vårt största problem, nämligen Döden.

Jesus började sin verksamhet på jordens lägsta punkt, vid floden Jordan, 400 m under havsytans nivå. Innan flodens vatten rinner ut i Dödens hav börjar Jesus vända strömmen. Jesus invigs i Jordan till sin frälsargärning. Från dopet i Jordan går det en rak linje upp till Golgata, som Jesus också kallar ett dop. Han går dit för att vrida rätt det som gått snett, därför att vi tog det lätt med det som är rätt. Jesus börjar sin frälsargärning på jordens lägsta punkt, för att ingen ska kunna säga att han sjunkit så djupt att inte Jesus redan finns där nedanför honom.

Men på denna vandring går Jesus ännu djupare ned, ned i dödsriket. Vad gör han där? Vi ska få följa Petrus utläggning av detta i ett brev, som han skrivit till oss. Och vi ska få se hur Jesu upphöjelse börjar här. När han stiger ned i dödsriket blir han upphöjd! Är du nyfiken på vad det innebär får du svar när du går med på denna vandring.

Vi öppnar alltså idag på nytt vårt Narniaskåp och undrar vad som finns bakom ordet Dödsriket i Trosbekännelsen. Du tycker detta låter lite dystert men om du orkar igenom denna vandring ska du finna att där väntar dig en segersång som du kan gå och gnola på resten av ditt liv.

Många goda hälsningar!


 

På denna vandringen stryker vi i trosbekännelsen under orden
NEDERSTIGEN TILL DÖDSRIKET

 

nederstigen rill dödsriket
 

 Vi tar nu fem steg ned i detta ämne:

  1. Allt var slut, men ….
  2. Nederstigandets NÄR, VAR, VILKA och VARFÖR?
  3. Vid nedstigandet börjar Jesu upphöjelse.
  4. Inlevelse i vad som hände i Dödsriket när Jesu kom dit.
  5. Jesus, dödens besegrare.

 

1. Allt var slut men…

De som tog ned Jesus från korset, trodde att allt var slut. Jesu kropp låg där stel och kall. Aldrig skulle dessa ögon kunna se mer. Aldrig skulle dessa läppar kunna forma några ord mer. Hans öron skulle inte kunna höra och hans händer skulle aldrig mer kunna röra vid någon sjuk.

Men, skriver Petrus. Det finns ett men här. Det såg ut som om allt var slut. När alla tyckte att hela Jesus-saken hade kraschat och var slut, startade Jesus en predikoresa!

Jesus blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden. I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten.
(Petrus första brev 3:18-20, Folkbibeln)

 

2. Nederstigandets NÄR, VAR, VILKA och VARFÖR?

När
sker detta? Det hände när Josef från Arimataia och Nikodemos höll på med att svepa Jesu döda kropp och lägga den i en grav Då var Jesus fullt sysselsatt. Petrus säger vad han gjorde. Han utropade ett budskap. Han predikade. När Jesus dog fysiskt, fortsatte han i Anden. Det går inte att stoppa Jesus. Hans död förflyttade honom från vår värld och placerade honom i en värld, där han aldrig förr hade varit.

Var
sker detta nedstigande? Petrus ger oss detta svar: Jesus blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden. I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. Jesus nedsteg till dödsriket. Dödsriket är platsen där de hädangångna väntar på domens dag. Denna plats kan beskrivas som ett fängelse, (se Upp 18:2; 20:1-7; 2 Petr 2:4).

Vilka
är dessa andar? Petrus säger att dessa andar på något sätt gällde dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. Vilka var de? Två förslag till svar:

- Jordiska syndare.
De var människor som inte lyssnade på Noas domsförkunnelse (1 Mos 6). Judiska utläggare av Noahistorien brukade säga att Noa enträget förkunnade omvändelsens budskap för dem. Men de lyssnade inte. Dessa obotfärdiga på Noas tid betraktades som urtypen för syndare. Dåtidens 'värstingar'! De vägrade att lyssna när Gud tålmodigt väntade på dem.

Budskapet i denna tolkning skulle då vara att Jesu försoningsgärning gäller alla i alla tider: Dem som levde på Jesu tid, dem som levde före Jesus och dem som lever nu. De som Petrus skriver till skulle med detta förstå att om Jesus har ett ord till 'värstingarna' på Noas tid, så hade han det också till dem som smädar och misshandlar de kristna i Mindre Asien. Och till dåligt folk på 2000-talet.

- Himmelska syndare.
De var himmelska andar som syndade med jordiska kvinnor (1 Mos 6). Och de blev orsaken till att syndafloden kom. Dessa Guds söner, dessa andeväsen, skulle vara kungars och änglars skyddsänglar. När de syndade upphörde de att skydda. De hade till uppgift att ta hand om andra men gick över till att leva för sig själva. I stället för att vara skyddsmakter, som hjälpte människor att leva nära Gud, blev de fördärvsmakter som höll människor borta från Gud. Och dessa andar som nu hölls i fängelse, kom nu i mörkrets tjänst. De blev andemakter, som står bakom den hedniska världen. Vad Jesus nu gör är att han predikar för dem.

Varför
predikade Jesus? Därför att han ville proklamera sin seger över dessa andemakter. Dessa andemakter förlorar nu sitt grepp om hedendomen. Eftersom Jesus förkunnat sin seger för dem är det nu fritt fram att förkunna evangelium för hedningarna. Hedendomens makt är bruten.

 

3. Vid nedstigandet börjar Jesu upphöjelse.

Den gamla katekesen, 1878 år katekes, säger i §125 att:
Jesus nedsteg till Dödsriket
för att där förkunna sin seger över
döden och all djävulens makt.

Jesus förkunnar sin seger över fienden Döden. Segern skedde på Golgata. Men nu ropar Jesus ut sin seger över alla makter och krafter som förstör det liv vi fått från Gud.

Jesus går in i Dödens rike och ut därifrån.
Fienden Döden kunde inte behålla Jesus i sitt våld.
Det var alldeles omöjligt. Varför?

Därför att Döden bara kan behålla den i sitt våld som den slagit Syndens bojor på.

Den som syndar blir fångad och fängslad av Döden.
Men Jesus syndar aldrig.
Han är lydig intill döden.
Därför får Synden inte någon makt över Jesus.
Där finns inga trådar, inga snören,
inga rep att hålla fast Jesus i.
Döden får inte någon makt över Jesus.
Det är i stället Jesus som får makt över Döden.
I Jesu närhet förlorar Döden sin makt.

1878 års katekes säger att det var här Jesu upphöjelse började. När Jesus steg ned blev han upphöjd!

Vad hör till Kristi upphöjelse, frågar katekesen, och svaret blir:
Till Kristi upphöjelse hör att han är nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda; uppstigen till himmelen; sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida; därifrån igenkommande för att döma levande och döda.

Nu låt oss fröjdas med varann
Att Jesus Kristus seger vann.
Hans gudom nu är uppenbar
Liksom en morgonstjärna klar.

Nu helvetet är nederlagt,
Och nu har döden ingen makt.
Halleluja! Uppstånden visst
är efter löftet Jesus Krist.

(Svenska Psalmboken 466:1 och 4)

 

4. Inlevelse i vad som hände i Dödsriket.

När Jesus dött på korset tar man ner hans kropp och lägger den i en grav. Jesu ande fördes sedan som alla dödas andar till dödsriket. Jesus nedsteg till dödsriket.

Där i Dödens rike sitter Hans Maj:t Döden på en stor och upphöjd tron. När de dödas andar kommer till dödsriket så förs de till honom. Vi ser hur de är bundna. De har rep och snören runt händer och fötter. En del har också bojor. Dessa bojor och rep har en annan makt än Döden satt på dem. Det är den makt som heter Synden. Ty synden är ju i Bibeln inte bara enskilda isolerade handlingar vi gör som att nalla plommon i grannens trädgård och vara elaka och stygga mot varandra. Synden är makt. Det är en fiende. Varje gång vi syndar så binds vi på något sätt. Var och en som gör synd är syndens slav, säger Jesus (Johannes 8:34). Närt jag kastar loss från Gud blir jag inte fri. Jag kommer in i ett beroendeförhållande till andra makter och krafter som är mycket hårda. Jag har svårt att komma loss från dem. Jag vill inte va sån här, men är något som driver mig.

Vi får lön när vi går i tjänst under Synden. Syndens lön är döden (Rom 6:23). Belöningen för att jag syndar så duktigt är att jag dör. Det är som om kontaktledningen med Gud rostar sönder. Livet från Gud stryps. Genom mina synder går det sönder!

Synden låser men Guds förlåtelse löser. Förlåtelseordet som uttalas när vi bekänt våra synder i gudstjänsten brukar vi kalla 'den trösterika avlösningen'. (avlösning = jag löses från synden som band mig). Vi behöver lära oss att lyssna till det ordet. Då får vi inte lön men en gåva: Synden lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre (Rom 6:23).

Låt oss nu se vad som händer när Jesus kommer till dödsriket. Vi ser hur Jesus går fram där. Där finns inga bojor, inga rep, inga snören som binder Jesus. Varför? Därför att Jesus aldrig syndade. Han blev lydig ända till döden - döden på korset (Fil 2:8). Därför får Synden ingen makt över Jesus.

Men när vi ser på Jesus där han kommer in i dödsriket, ser vi ändå hur han bär en massa snören, rep, bojor. Han bär dem i händerna, men de sitter inte fast i honom. När Jesus kommer ned i Dödsriket och går fram till Hans Maj:t Dödens tron händer därför detta: Döden sträcker ut sina händer mot Jesus. Vi ser hur han tar tag i syndens alla snören och rep. Men alla dessa synder sitter inte fast i Jesus. Döden rycker till sig snörena, men han får inget grepp om Jesus. Han blir så överraskad att han ramlar baklänges. Och i samma ögonblick tappar han tag i några döda som han höll fast i. De smiter i väg från Dödsriket och visar sig sedan i Jerusalem. Här är kanske förklaringen till det som står om det som hände då Jesus dog på korset.

Men Jesus ropade ännu en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många.
(Matteus 27: 50-53, Folkbibeln)

   

5. Jesus, dödens besegrare.

Budskapet i orden NEDERSTIGEN TILL DÖDSRIKET till oss är detta:

Jesus har segrat över Döden.
Döden får aldrig sista ordet
när vi håller oss till Jesus.

Ty vi tror på syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

När Jesus besegrar Döden, dödar han inte döden. Han avsätter honom. Om Döden hade blivit dödad, hade vi ju allesammans fått leva kvar här på jorden för alltid. Och det hade kanske inte varit det allra bästa. Nej. Jesus gjorde något mycket bättre. Han lät Döden bli kvar. Vi kommer alla att få möta Döden.

Vi får inte möta döden som HÄRSKAREN.
Vi bugar oss inte för HANS MAJESTÄT DÖDEN.

Vi får möta döden som GUDS tjänare,
som får uppdraget att föra oss närmare Livet.

Det berättas från tiden efter första världskriget att man kunde se ryska furstar sitta på gatorna i Paris och försörja sig som skoputsare. Furstarna hade förlorat sina gods och alla sina pengar och var alldeles utblottade. Nu såg man hur fursten, som förvandlats till allas tjänare, putsa andras skor. .
(Jag vet inte riktigt om det var alldeles så. Fråga Herman Lindqvist).

När döden blev avsatt fick han skaffa sig ett hedervärt yrke. Han försökte överallt. Den enda plats som var ledig var en tjänst som rockvaktmästare. En sådan får för en kort tid ta hand om våra ytterplagg, våra ulstrar och pälsar. Han ger dig ett kvitto på dina kläder. När festen är över ger du honom kvittot och han ger då tillbaka dina kläder.
När vi dör får Döden för en kort tid ta hand om våra kroppar. Har du lämnat ditt liv till Jesus behöver du inte vara rädd för att dö. När vi dör får rockvaktmästare Döden för en kort tid ta hand om våra ytterplagg, våra kroppar. När festen här på jorden är över kommer Jesus och ger alla dessa kvitton på våra kroppar han fått till Döden. Döden måste då ge din kropp till Jesus.

Har du lämnat ditt liv till Jesus, behöver du inte vara rädd för att dö.
Dem som han har fått ta hand om HÄR, vill han ta hand om i HÄRLIGHETEN.

Ty jag är viss om att varken död eller liv,
varken änglar eller furstar,
varken något som nu är eller något som skall komma,
varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat
skall kunna skilja oss från Guds kärlek
i Kristus Jesus, vår Herre.

(Romarbrevet 8:38-39, Folkbibeln)

Låt oss jubla, vara glada,
Mitt ibland oss Herren bor.
Nu är botad all den skada
Som oss syndafallet gjort.
Frukta inte döden mera!
Jesus segrat. Vi får leva.

(Svenska Psalmboken 149:4)

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg