Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 33 - igen


Glad påsk, kära surfare!

Så får man väl skriva, då vi IGEN kommer in i Påskdramat. Ty temat på denna vandring är ju just IGEN. På tredje dagen uppstånden IGEN ifrån de döda. Det är tredje vandringen vi gör i Uppståndelsens kraftfält. Och för att du inte skall bli besviken över att dessa påskvandringar tar slut för fort så lovar jag att det kommer en vandring till i detta ämne.

  1. på tredje dagen (vandring 31)
  2. uppstånden (vandring 32)
  3. igen (vandring 33)
  4. ifrån de döda (vandring 34)

Men kan du säga mig varför man säger glad påsk, men god jul. Varför inte god påsk och glad jul. Svara på det, den som kan.

Jag önskar dig en riktigt glad och god nyfikenhetsupptäcktsvandring!


 

Temat för denna vandring är IGEN.
Vi fortsätter att gå in i uppståndelseberättelserna. Vi frågar oss varför Jesus kom tillbaka på tredje dagen. Hade han en ny kropp eller var det en gammal vålnad som visade sig. Hur är det med vår framtid i himmelen? Ska vi sväva omkring som andar eller ... ? Vandringen tar oss till sist med på ett drama i sex akter om en fiskelycka vid Tiberias sjö.

  Vi har fyra hållplatser på vandringen, där vi stannar till:

  1. Varför kommer Jesus tillbaka på tredje dagen?
  2. Ny kropp eller gammal vålnad?
  3. Vi - svävande andar eller himmelska kroppar.
  4. Fiskelycka vid Tiberias sjö - drama i sex akter.
 

  igen

 

1. Varför kommer Jesus tillbaka på tredje dagen?

Jesus har uppstått och han kommer tillbaka. Men han gör det inte för att leva detta livet igen. Lasarus, som han upptäckte från döden (se Johannes 11:32-44), kommer tillbaka till livet och han dör senare. På samma sätt med änkans son i Nain och Jairi dotter. De kommer tillbaka för en tid men dör senare. Men Jesus kommer inte tillbaka för att leva detta liv några år till. Då skulle han också ha dött efter tag, gammal och mätt av ålder.

Men Jesus kom tillbaka till detta livet
och han lever nu och kommer aldrig att dö!

Jesus kommer inte tillbaka för att stanna här. Han kommer tillbaka bara för sex veckor. Han kommer inte tillbaka för att göra detsamma som han gjorde tidigare. Han botar inte, driver inte ut onda andar, predikar inte för massorna. Där finns inga läkedomsunder efter uppståndelsen. Varför kommer han då hit igen efter döden på Golgata?

Först och främst kommer Jesus tillbaka för att visa sin seger över ondskan och mörkrets makter. Men sedan också för att han vill lära sina lärjungar något som han inte kunnat lära dem tidigare. Vad då? Att han är lika närvarande fast de inte kan se på honom eller ta på honom. Därför försvinner han och kommer tillbaka. Ena stunden är han där. Andra stunden är han borta. Ena stunden bryter han bröd med de två Emmauslärjungarna, i nästa stund är stolen tom och det är bara några brödsmulor kvar. Han kommer till lärjungarna som sitter bakom stängda dörrar. Försvinner sedan plötsligt. Ena söndagen säger Tomas att han inte kan tro på uppståndelsen om han inte får se hålen efter spikarna. En vecka senare säger Jesus: Tomas jag ha hört vad du sagt under veckan.

Lärjungarna fick lära sig att leva i Jesu närvaro fastän de inte såg honom. Jesus, den uppståndne, är hos oss, han hör, förstår, ser, vet...

Jag citerar här Wilfrid Stinissen 'Idag är Guds idag', sid 115
'När Jesus träder in i lärjungarnas mitt genom stängda dörrar, tror de att han kommer till dem utifrån och sedan lämnar dem igen. Men Jesus är hela tiden hos dem. Det är bara så att han då och då tänder ljuset för att de skall kunna se honom ungefär på samma sätt som då han levde mitt ibland dem. Efter en stund av obeskrivligt lycksalig samvaro släcks ljuset. Samvaron fortsätter, men nu i mörkret, eller rättare, i trons ljus.

Jesus visar sig flera gånger för lärjungarna efter sin uppståndelse, just därför att han vill vänja med vid en ny form av närvaro. Genom att göra sig synlig och åter osynlig får han dem att träna upp trons ögon. När han sedan efter fyrtio dagar försvinner ur deras åsyn, har lärjungarna blivit så starka i tron att de inte mer behöver sina yttre sinnen för att igenkänna Herren'.

 

2. Ny kropp eller gammal vålnad?

Det är stor skillnad på det liv Jesus levde före Golgata och det liv han lever efter uppståndelsen. Efter uppståndelsen har han en ny kropp. Det är den kropp han nu har på Faderns högra sida. Det är den kropp vi kommer att få se då Jesus kommer tillbaka.

Medan de ännu talade, stod Jesus plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: 'Frid över er!' De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: ' Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel?
(Lukas 24:36-38)

När Jesus plötsligt visar sig blir de rädda, säger Lukas. De blir förskräckta. De tror att det var en ande de såg. En gammal vålnad! Vi får inte blanda samman vår gemenskap med Jesus och kontakten med andar. Bibeln förbjuder oss att försöka oss på seanser, ta kontakt med den andliga världen genom medier. Bibeln säger absolut stopp. Det finns en ande som vi ska hålla oss till, det är den Helige Ande.

Jesus frågar dem då de blir rädda: Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Det är bra frågor att ställa sig när paniken kommer: Varför? ... Varför blir jag så rädd? Bearbeta dina frågor och dina tvivel..

Sedan visar Jesus dem sin kropp.

Se på mina händer och på mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.
(Lukas 24:39).

  

3. Vi - svävande andar eller himmelska kroppar?

Det är inte bara Jesus som efter sin uppståndelse har en kropp. Vår andliga framtid i himlen är en framtid med kroppar. Vi ska inte sväva kroppslösa omkring i himlen ...

Tänk dig in i att du, när du kommer till himmelen, får syn på mig. Du dunkar mig i ryggen och säger: Roligt att se dig här, Bengt. Men hur har du kommit hit? Jag berättar då om mina kontakter med Jesus. Det är Jesus som ordnat in mig här, säger jag.

Men när du dunkar mig i ryggen så passerar inte din hand rakt igenom mig som om jag var någon slags andevarelse. Jag har en kropp. Vi kommer att ha riktiga kroppar som Jesus, riktiga kroppar som man kan ta på, riktiga kroppar, fria från de begränsningar som vi nu har, men ändå riktiga kroppar. När Gud frälser dig är han intresserad av hela dig. Inte bara din själ och din ande utan också hela din kropp. Vi tror på kroppens uppståndelse. Kristendomen har hög tankar om kroppen. Den är den mest materialistiska religionen av alla. Kroppen är ett tempel för den helige Ande (se 1 Korintierbrevet 6:19).
När Jesus nu visar sig, har han en kropp, där sårmärkena från Golgata är kvar.

Det berättas om den medeltida munken Bernhard av Clairvaux att han en dag får se en ljusgestalt komma emot honom. Det måste ha varit underbart med detta himmelska ljussken. Han tror först att det är Jesus som visar sig för honom. Men efter en stund säger han: Gå bort. Satan! Satan frågar honom då: Hur kan du känna igen mig? Bernhard svarar: Du saknar märkena från Golgata.
Viktigt för oss: Vi ska inte ta emot någon Jesus, som saknar sårmärkena från Golgata!

Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: 'Finns det något att äta här?' De räckte honom en bit stekt fisk och de såg hur han tog den och åt.
(Lukas 24:40-43)

Förut trodde de att det var en ande som visade sig, då kunde de inte tro av idel rädsla. Men när Jesus nu visar dem sin kropp, står det att de inte kunde tro av idel glädje och förvåning.

Grubbla:
Kan bli så rädd att man inte kan tro?
Kan man bli så glad att man inte kan tro?

När Jesus ber om mat räcker de honom en bit stekt fisk. (Fish and chips). De ser hur han äter. Kvällsmaten försvinner in i honom. Det övertygar dem.

    

4. Fiskelycka vid Tiberias sjö - drama i sex akter.

1) Order
När kvinnorna kommer till graven möts de av änglar som ger dem en order. Gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen, Där skall ni få se honom som han har sagt er (Markus 16:7).

Vi följer med dem till Galiléen. Det var där som allting började för dem med Jesus. Där hade det hänt så mycket. De hade hört vad Jesus sagt - ord av ande och liv. De hade sett vad han gjort. Han botade, befriade. Människor rätade på ryggen och hittade sitt människovärde igen. Och nu var de där i Galiléen igen. Jesus hade sagt att de skulle träffa honom där. De begav sig dit. De lydde order. Det är mycket som kan hända då vi lyder Jesus!

Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiassjön. Det gick så till: Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galiléen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: 'Jag ger mig ut och fiskar.' De sade: 'Vi följer med dig.' De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: 'Mina barn, har ni ingen fisk?' De svarade nej och han sade: 'Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni.' De kastade ut nätet, och nu orkade de dra in nätet för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: 'Det är Herren!' När Simon Petrus hörde att det var Herren, knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp; de hade inte långt till land, bara ett hundrtal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem: 'Hämta några av fiskarna som ni just fick.' Simon gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder.
Jesus sade till lärjungarna: 'Kom och ät.' Ingen av dem vågade fråga honom vem han var; de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.

(Johannes 21:1-14)

2) De lyder men ingenting lyckas för dem.
Lärjungarna kommer till Tiberias sjö, den sjö vi vanligtvis kallar Gennesaret. Men han är inte där. De ser honom inte. De väntar. Och nu är det kväll, en härlig kväll. Tiberias sjö ligger alldeles spegelblank. En doft av vårblommor och citronträd. Båtarna ligger vid stranden. De känner en sugning inom sig. Tänk om ... länge sen de dragit upp några fiskar. Hur skulle det va med en fisketur? Den som uttrycker vad alla tänker är Petrus. Jag ger mig ut och fiskar, säger Petrus. Vi hänger med, säger de andra.

Och så sitter de där. Den ena timmen går efter den andra. De känner i näten, drar upp dem, sänker dem, ingenting händer, inte en mört, inte den minsta lilla torskfilé sprattlar i näten. Den natten fick de ingenting, står det. De sitter där modlösa, tysta, det börjar bli alldeles kolmörkt. Och kallt. De känner sig frusna.

Det är inte svårt att leva sig in i hur de känner sig nu. Är det inte så här vi också har det ibland. Vi jobbar och sliter och tar pigga initiativ. Men ingenting händer.

3) Var finns du bland de sju?
Kan du se dig själv i någon av de sju som räknas upp. En del känner igen sig i Petrus. Alla som har ett ledaransvar kan göra det. Man försöker och försöker. Man sliter för att få igång andra. Paulus säger: Nu lever inte mer jag - det är Kristus som lever mig. (Gal 2:20) Dagens ledare kanske säger: 'Nu lever inte mer jag - det är människors förväntningar som lever i mig'. Man har så många förväntningar riktade på sig och får så många anklagelser när det inte lyckas. Undras om inte Petrus helst ville springa och gömma sig nu?

Bredvid Petrus nämns Tomas, enda gången de två nämns tillsammans i Nya Testamentet. Tomas kallas Didymus, tvillingen. Antingen beror det på att han har ett tvillingsyskon. Eller också att det bor två människor inne i Tomas, trons och otrons människa. En del känner igen sig i denna slitning. Ordet tvivel kommer av två ord: TVI = två - VEL = vela. Man velar åt två håll. Trons och otrons människa sliter i mig.

Sen finns där Natanael. Han är från Kana i Galileen, står det här. Kana ligger någon mil från Nasaret. Det är han som en gång sa: Kan något gott komma från Nasaret. Natanaelmänniskan finns också idag. Det är skeptikern, den som har svårt att glädja sig över de andra, som inte bor på samma plats, går i samma klass eller är med i samma gemenskap. Natanael är den som ofta hänger med i kristna sammanhang men så ofta är negativ och lite sur och inte klarar av några förändringar.

Sedan nämns här Sebedaios söner. De nämns inte vid sina namn, Jakob och Johannes. Man kan undra varför? Gled de nu tillbaka i de gamla fadersbindningar? Är de pappas pojkar. De har inte någon egen identitet. Låsta av släkten. Vad ska släkten säga?

Sedan är där också två andra lärjungar. De är anonyma. Känner du att du hör med bland dem. Ingen märker att man är med. Man är bara bra för statistiken. Känner sig utanför.

Finns du med bland dessa sju? Aktiva, duktiga, påhittiga, sliter, jobbar, men ingenting vill riktigt lyckas. De har samma problem som lampans. Allt finns , allt ser bra ut, men kontakten är ur, ingen kontakt med Livets ström. Därför känns det så mörkt och meningslöst och kallt. Hur är det med ditt förhållande till Jesus. Personlig kontakt med honom?

4) Ge oss, o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus …
På morgonen stod Jesus där på stranden. Det står inte: Han kom gående. Han stod där . Han hade tydligen stått där rätt länge.

Kan detta säga oss något? Vi jobbar, vi sliter, vi är duktiga. Vi kanske jobbar för Jesus. Men man räknar inte så mycket med honom. Vi är frånvarande. Han är närvarande. 'Ge oss, o Herre, öppnade ögon, vi vill se Jesus'. Se honom mitt i vår vardag, i våra hem, i våra arbeten, när vi är tillsammans med människor. Och någon som upptäckte hans närvaro där sa: Vad roligt och friskt allting blev!

Men det gäller inte bara att SE Jesus. Vi får också LYSSNA till honom. Mina barn, har ni ingen fisk? han frågar efter hur de har det. Och efter hur du har det. Efter dina problem. Det du är lessen över.

5) Fiskelycka på höger sida.
Och sedan ger han en ny order: Kasta ut nätet på högra sidan om båten. Mannen på stranden ger order till yrkesfiskarna. Det ligger en sådan makt i hans ord. De gör vad han säger. De lyder. Och nu får de så mycket fisk att de inte orkar dra in näten. Vilken fiskelycka!

Kan detta säga oss något? Jag tror att Jesus vill ge både dem och oss en viktig läxa. Ska det hända något i våra liv, i våra församlingar, i våra hem, måste vi både lyssna till Jesus och lyda honom. Inte göra en massa duktigheter på egen hand. Ge oss tid att vara stilla inför Jesus, lyssna till vad han säger. Och lyda. Höra, göra. Ha kontakt med ljuskällan.

Lägg nu märke till vad som händer. Lärjungarna är så upptagna av egna problem och vad de ska göra att de inte ser Jesus. Och vi är på samma sätt, så fångade i oss själva. Ser inte Jesus. Ser inte människorna omkring oss. Men en lärjunge, Johannes, han ser, han upptäcker.. Det är ju Jesus som står där på stranden! Och så säger han till Petrus: Det är Herren!

Vi sjunker ibland ned i missmod, vi tappar självförtroendet precis som Petrus. Fint när någon då säger till oss: Det är Herren. Pekar för oss på Jesus.

När Petrus hör detta hoppar han i vattnet. Lägg märke till vad han gör innan han hoppar i. Han klär på sig. Han knyter om sig ytterplagget. Vi klär av oss när vi ska bada. Petrus klär på sig. Han vill tydligen inte komma hur som helst inför Jesus.

Jesus uppmanar dem nu att hämta några av fiskarna som de fått. Då går Petrus själv och drar ensam upp fiskarna på strand. Det sades lite tidigare att det var så mycket fisk att de inte orkade dra in all fisken. Men Petrus orkar. Kanske är det så att när vi kommer nära Jesus får vi nya krafter. Vi trodde inte att vi skulle orka, klara av. Men närheten till Jesus ger oss kraft. I min Gud har jag funnit styrka...

Nätet är fullt av stora fiskar, 153 stycken. Man har funderat över detta tal. Summan av alla fisksorter, sa man på den tiden, var 153. Och så har man här sett en anspelan på missionsbefallningen. Gå ut och göra alla folk till lärjungar. Evangeliet, budskapet om Jesus är noten som kastas ut och drar människor in i Guds kärlek. Människor av alla slag bärgas till himmelen.
Man har också sett en annan förklaring till siffran 153. Varje bokstav är ju också en siffra. A = 1 B = 2, C = 3 o.s.v. Om räknar ut siffertalet i bokstäverna DET ÄR HERREN, som Johannes sa till Petrus, blir det 153.
(Jag roade mig med att räkna ut siffervärdet för mitt namn Per Bengt Pleijel. Det blev 156 - en stor ful fisk!).

6) Kom och ät.
När Petrus kommer fram till Jesus, ser han en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Kanske glödhögen, kolelden rör upp ett minne inom Petrus, kolelden på översteprästens gård, där Petrus förnekat Jesus tre gånger. I texten som kommer efter vår text ser vi hur Jesus ger själavård och helande i det minnet.

Där på stranden blir det nu en måltid av bröd och fisk. Jesus säger: Kom och ät. Kan du hör hur Jesus säger så till dig: Kom och ät. Vi orkar inte med om vi inte får näring till vår inre människa. Och när vi idag äter måltiden i den heliga nattvarden är det ju Jesus själv vi tar emot. Vi är med där i salen i övre våningen då Jesus instiftar nattvarden, vi är med vid måltiden på stranden vid Tiberias sjö. Han vill fylla våra hjärtan med sin seger på Golgata, låta detta komma in oss som eld i vårt blod. Så att vi kan säga till någon Petrus, någon kyrkans ledare, som är trött och sjunkit ihop i missmod:

DET ÄR HERREN!

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg