Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 35 - uppstigen


Kära vän!

Det blir en himmelsfärd på den här resan. Vi gör en inlevelse i Trosbekännelsens ord om uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida.

Förvänta dig upplevelser av dessa inlevelser!

Varför far Jesus till himmelen? Vi behöver honom mycket bättre på jorden. Men himmelsfärdens budskap är faktiskt att Jesus far upp till himmelen för att kunna vara mer närvarande på jorden.

Om du inte fattar detta så försök fatta att du kommer att fatta detta om du fattar mod att sätta på dig vandringsskorna och följa med på denna vandring. En vandring som inte bara går framåt utan också uppåt. Du kommer att fatta att Du blivit indragen i en fest. Himmelsfärden är Kristus Konungens kröningsfest, då han bestiger tronen på allsmäktig Gud Faders högra sida.

Så snygga till dig! Kamma håret! Räta på ryggen! Gör dig beredd!
Vid slutet av vandringen kommer du att fatta att ingenting fattas dig!

 


 

Jag vet inte om du hör vad jag hör: Det sjunger om trosbekännelsen. Ordet ortodoxi betyder både rätt lära och rätt lovsång. Jag bankar inte in läran i din arma och trötta hjärna. Jag sjunger in den i ditt hjärta. Rösten är kanske lite gammal och hes men ändå, om jag får säga det själv, fullt njutbar. Och tillsammans med mig sjunger hela Kyrkan från apostlarnas dagar till nu. Nu inbjuds du i denna lovsångskör.
uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida.

Det är inte bara Trosbekännelsen som sjunger. Många psalmer gör det. En av de nyfriska psalmerna sjunger om spiran som Konungen Kristus får vid sin tronbestigning.

Halleluja! Sjung om Jesus, han är den som spiran bär.
Halleluja! Hans är makten, hans allena segern är.
Hör hur sångerna från Sion brusar som en mäktig flod.
Jesus alla folk och stammar återlöste med sitt blid.

(Svensk Psalm 15:1)


Vi stannar till vid fyra hållplatser:

  1. Spira eller spiral?
  2. Att flyga i luften
  3. Nattvarden och vår egen himmelsfärd
  4. Vita kläder

 

1. Spira eller spiral?

Ni kommer ihåg vad som hände på Långfredag. På Långfredag gnuggade djävulen sina händer. Han hade lyckats döda Guds son. Ära vare jag! sjöng han.

På Påskdagen måste han lomma i väg med bockfoten mellan svansen (eller vad det nu var han gjorde). Påskdagen är Djävulens svartaste olycksdag. Jesus uppstår. Jesus lever. Ära vare Gud!

Det finns många bevis på att Jesus uppstått, skriver Dr Lukas i Apostlagärningar 1:3.

Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem.

Lärjungarna går inte på vad som helst. De letar efter bevis. De får erfara Jesu uppståndelse på många sätt. Jesus visar sig för sina lärjungar, han äter med dem, de får röra vid honom. (Se vandringar 31-34).

Det var nog klokt av Gud att inte låta Jesus födas i Sverige. Vi svenskar är mycket mer godtrogna. Vi kan gå på vad som helst. Se bara hur opinionsvindarna svänger upp och ned. Ja, men det har man ju sagt på TV.

Den stora frågan för oss är:
Vågar vi klara det här livet utan Jesus? Vi behöver honom som spiran bär, ty hans är makten, hans är segern.

Hur tror du Jesu spira ser ut? Jag tror att den ser ut som ett kors. Med den krossar han det onda. Med den upprättar han den svage. Vi själva vill ibland ta makten och spela herrar. Men det blir då inte en spira vi håller i handen. Det blir en spiral, där allt bara går runt och runt och upp och ner. Och där vi gnäller fram en egosång: Se på jag. När Jesus höjer sin spira, sitt segertecken, säger han: Se på mig.. Jag är den som kan klara av ditt liv.

Eftersom vi glömmer spiran, snurrar det runt för oss ibland. Men Jesus sätter stopp för den karusellen. Han ber för oss:

Fader. jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet ...
(Johannes 17:24)

Hörde du vad Jesus bad om? Han bad för dem som du har gett mig. Han syftar på dig!! Kan du se dig själv som en present som Fadern ger till sin son? Vad överraskad han blev!!
Han vill att du ska vara med Jesus. Och han vill att du ska få se hans härlighet. Han drar dig och mig och oss in i Jesu kraftfält. Där lugnar han ned oss och hjälper oss ur spiralens snurr. Vi får hjälpa att få ordning på våra liv.

  

2. Att flyga i luften

Det är en märklig historia trosbekännelsen idag vill slå i oss. Jesus flyger på något sätt i luften. När jag en stund grubblat mig vithårig över vad det kunde innebära, fick jag hjälp av en bok som stod på min bokhylla. Innersidan tror jag den hette. Han som skrivit boken uttryckte sig så klokt. Äntligen en som kunde förklara detta så att också jag begrep. Så här stod det:

På himmelsfärdsdagen försvinner Jesus ur lärjungarnas åsyn. Men han försvinner inte som en fågel som genom att lyfta sig högre och högre och högre plötsligt försvinner ur vår åsyn. Han försvinner inte som en kosmonaut som ger sig ut på vådliga äventyr i himlarymderna och han söker inte upp en rymdstation någonstans ovan molnen. Ett moln, en sky, tog honom bort ur deras åsyn, berättar Dr Lukas i Apostlagärningarna 1:9.

Moln - det är i Bibeln ett uttryck för DEN HIMMELSKA NÄRVARON. Gud omger sig med ett moln. När Israels barn vandrar genom Röda havet går Gud före dem i en molnsky. På Förklaringsberget omger Guds närvaro Jesus med en ljus sky. När Bibeln berättar om molnet som tog Jesus bort ur deras åsyn är budskapet detta: Jesus går från vår värld och in i Guds värld. Han går från vårt sätt att existera till Guds sätt att existera. I himlen sätter sig Jesus på Gud Fader allsmäktig högra sida, som trosbekännelsen säger.

Jesus bestiger nu den himmelska tronen. Jesus har nu fått det namn som är över alla namn - Guds eget namn HERREN. Det skrevs med de fyra bokstäverna JHVH. Det var så heligt så att varje gång en skriftlärd, som skrev av bibeltexter skulle skriva det namnet, tvättade han pennan och böjde sig djupt i bön.

Jesus har namnet över alla namn, Guds eget namn. Jesus är Gud. Han har del i Guds allmakt. Det betyder att han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan om hans närvaro nu. Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången han kan nu vara över allt - i Hong Kong och i Sollentuna, i Åh kyrka och där du brukar fira gudstjänst.. Och tillsammans med miljarder kristna över hela jorden sjunger vi hans lov.

Ditt namn bekänns med himmelskt mod.
Och för ditt kors, din segerstod, nedfaller folk och kungar.

(Svensk Psalm 35:1)

Kan du se den synen framför dig?

 

3. Nattvarden och vår egen himmelsfärd

Jesus visade sig i 40 dagar efter sin uppståndelse för sina lärjungar. Den sista dagen firade han nattvard med dem (Apg 1:4).

Det händer det något otroligt då vi firar nattvard. Han som fått namnet över alla namn, Guds eget namn, namnet Herren, han som sitter på Faderns högra sida, han är här närvarande och bjuder syndare till bords med sig. Han påminner oss då om grunden för all vår glädje och trygghet: Försoningen på Korset. Det som hände på Golgata är till för dig, för dig ...

Det finns så mycket läkedom och helande i nattvarden. Vi förnimmer en beröring av Jesu sårmärkta händer. Vi förstår hur Jesus tagit in vår smärta och nöd i sig. Han bryter nederlagens onda makt. Genom hans sår blir vi helade, säger Bibeln. Han är hos oss och han ber för oss:

Halleluja! Du som bjuder syndare till bords med dig!
Halleluja! Öppnad famnen är för alla och för mig.
Över jordens vidd din förbön
genom dag och natt oss når.
Bed för mig inför din Fader, du som vid hans sida står.

(Svensk Psalm 15:3)

Nattvarden hjälper oss verkligen med vår egen himmelsfärd. I syndabekännelsen lägger vi ned alla syndens tyngder. Vi går in under domen redan nu. Och sedan, då Ordet om Jesus är i rörelse, då psalmerna sjungs och då vi får höra orden: Kristi kropp för dig utgiven! Kristi blod för dig utgjutet!, ja, då fylls vår inre av kärlek och glädje och tröst och framtidshopp.

 

4. Vita kläder

När lärjungarna står där och ser upp mot himlen kommer två män i vita kläder och ställer sig bredvid dem. När man får se en eller två eller flera män i vita kläder kan man misstänka att det rör sig om änglar. De vita kläderna är de himmelska kläderna. Vi alla ska ha vita kläder på oss när vi träffas i himlen. Inte jeans eller frack eller kortkort eller fikonlöv. De vita kläderna är Kristi rättfärdighet, den heliga skruden.

Änglarna ställer en fråga till dem: Varför står ni och ser mot himlen? Lärjungarnas uppgift nu är inte att vara stjärnskådare. De ska låta Jesus lämna dem. Men han kommer att återvända till jorden en gång. Också då skall han komma tillbaka personligen. Men han kommer inte ensam. Han kommer i sin härlighet tillsammans med sina änglar.

På himmelsfärdsdagen var det endast elva lärjungar som såg honom försvinna. När han kommer åter är det milliarder som skall se honom. I Bibelns sista bok står det:

Se, han kommer med molnen,
och varje öga skall se honom,
också de som har genomborrat honom.

(Johannes Upp. 1:7)

Och apostlarnas uppgift nu var inte att se uppåt utan utåt. De lyfter händerna uppåt för att ta emot kraft och välsignelse. Men sedan vänder de blicken utåt. De hade ju fått uppdraget att gå ut till jordens yttersta gräns.

Vår uppgift är inte att vara stjärnskådare eller himmelsdrömmare. Vår uppgift är att vara vittnen och förebedjare. Vi ska inte sitta och spekulera om tider och stunder som Fadern i sin makt har fastställt.

Vi måste ut och vittna om Jesus. Göra Jesus känd. Vara med bland dem som går ut och gör alla folk till lärjungar. Inte göra dem till Åhianer eller lutheraner eller suckianer eller pingstianer. Utan till lärjungar. Det sker genom dopet. Och att man lär sig vad Jesus har sagt och hålla fast vid det.

Detta säger Jesus i det trontal han håller på sin kröningsfest. Han går fram till lärjungarna och säger:

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,
Och lär dem att hålla alla e bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

(Matteus 28:18-20)

Vår uppgift är att lida fram Jesu kärlek på jorden till en förlorad värld. Därför måste vi gång på gång ta emot Jesu kärlek. Ty innan Jesus kommer tillbaka en sista gång kommer han tillbaka gång på gång, i en måltid av bröd och vin. Där gör Jesus Gud kände för oss. Varför? Jo, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem och jag i dem. Detta är det sista Jesus säger till lärjungarna. Jag i dem. Johannes 17:26

 

 


Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg