Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 36 - igenkommande (del I)


Kära upptäcktsresande!

Får jag kalla dig så? För det är ju det vi är, du och jag och några till:
Upptäcktsresande!!

Vår enorma nyfikenhet driver oss allt längre in i landet Kristen Tro. Det finns mer och mer att upptäcka. Och vara nyfikna på. Till exempel detta: Vad betyder det för oss att Jesus skall komma tillbaka?
Det betyder ju först detta att han som kommer tillbaka redan har varit här.

Han föddes som barn i Betlehem.
Han vandrade omkring på våra vägar.
Han red in på en åsna i våra kyrkor
och vi ropade i glädje vårt Hosianna.
Han mötte oss söndag efter söndag i en måltid av bröd och vin.
Han talade till oss genom sina ord av ande och liv.
Han stannade till hos den som var ledsen och inte orkade mer.
Han rörde vid oss 'med händerna som korset bar'.
Han reste oss upp och fyllde våra hjärtan med glädje.

Det han gjorde en gång, det skall han göra igen. Han kommer tillbaka för att lyfta oss in i sin kärleks närvaro.
Vi möts där redan nu på denna vandring.

Många goda och varma hälsningar!


 

Vi har på vår vandring genom trosbekännelsens ord kommit till de näst sista orden i den andra trosartikeln. Där sägs det att Jesus som satt sig på tronen på allsmäktig Gud Faders högra sida skall komma igen.

därifrån igenkommande …

När man läser vad Nya Testamentet säger om detta, ser vi att där är en rad händelser som kommer att inträffa: Jorden skall gå under. Jesus skall komma tillbaka. Och mycket mer ska hända.


Vi stannar till vid fyra hållplatser:
  1. Jorden kraschar
  2. Snabbt men inte plötsligt
  3. Någon kommer på himlens moln
  4. Marána tá!

 

1. Jorden kraschar

Vi lyssnar till ett ord av Jesus:

Himmel och jord skall förgå,
Men mina ord skall aldrig förgå.
Dagen och timmen känner ingen,
Inte ens himlens änglar,
Inte ens Sonen,
Ingen utom Fadern.

(Matteus 24:35-36)

Himmel och jord = hela Guds skapelse, förgår.
Himmelriket = Guds existensform, består.

Att jorden kan gå under är ju ingen främmande tanke för oss. Vi misshandlar ju jorden så att både luft och vatten förstörs. Vi kan när som helst spränga jorden i luften. Vi lär ha så mycket vapen på jorden att vi kan spränga jorden tusen gånger. Man kan tycka att det nu borde räcka med vapen. Jorden kan gå under. Och jorden skall gå under. Denna värld har en gång haft sin början. Den skall en gång få sitt slut. Men ingen vet när det skall ske. Ingen i Vita Huset och ingen i Bryssel. Ingen utom Fadern...

Det betyder: GUD ÄR SUVERÄN
- ingenting får ske utan att han vet om det.
Ingenting får ske utanför hans maktområde.

GUD ÄR BARMHÄRTIG
- Vi skulle inte kunna uthärda om vi visste vad som skulle drabba oss i morgon.

Men det finns en dag som är viktigare än den yttersta dagen. Det är dagen IDAG. Idag får jag chansen att lyssna in Jesu ord i mitt hjärta. Hans ord skall inte förgå. Har jag min förankring i hans ord har jag min förankring i i det som består då allting annat förgår. Genom Jesu ord bär jag redan nu himlen inom mig. T.ex detta ur från Johannes 5:24:

Sannerligen jag säger er:
Den som hör mitt ord
och tror på honom som har sänt mig,
han har evigt liv.

 

2. Snabbt - men inte plötsligt

Himmel och jord skall förgå, säger Jesus. Hela Guds skapelse skall gå sönder. Denna händelse kommer att ha många förebud. Matteus räknar upp en lång rad av svåra händelser i kapitel 24:

Falska Messiasgestalter skall bedraga många, vers 4
Stridslarm och krigsrykten skall höras, vers 6
Hungersnöd och jordbävning ska inträffa, vers 7
Jesu vänner skall bli hatade, vers 10
Kärleken kommer att kallna, vers 12
Budskapet skall förkunnas för hela världen, vers 14
Man skall vanhelga helgedomen, vers 15
Falska profeter kommer med stora tecken, vers 24
Se Människosonens tecken på himlen, vers 30
Se efter vad som händer med fikonträdet, vers 32

Lukas säger ungefär samma sak i kapitel 21. Där talar Jesus om att
tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas (Matteus 21:25-26).

Allt ska tydligen ske snabbt. Men ändå inte alldeles plötsligt. Man ska hinna reagera. Ångesten, ja, ängslan, förskräckelsen bara ökar. Man ringer ned kvällstidningarna. Man köar vid psykiatriska kliniker. 'O doktorn, skriv ut något lugnande. Mina nerver håller inte.' Och man ringer till Stiftsgården: 'Har ni någon plats kvar, jag måste komma bort.' Man rafsar ihop sina ägodelar. Mannen tar fram sina ägodelar. Kvinnan rycker till sig sitt smyckeskrin. Pojken kramar sin nalle.

Men inte bara människor skall stå skakade inför det som sker. Himlens makter skall skakas. Det syftar troligen på de änglar, som fått i uppgift att vaka över stjärnorna. Också de bävar.

Men detta är inte det enda som skall ske.

  

3. Någon kommer på himlens moln

Det är Jesus själv som säger det:
Man skall få se Människosonen komma på himlens moln
med makt och stor härlighet.
(Matteus 24:30)

Jesus kommer på ett moln. På himmelsfärdsdagen var det ett moln som tog bort Jesus. Molnet är tecknet på Guds närvaro. Jesus gick från vår värld och in i Guds värld, från vår existensform och in i Guds existensform. På himmelsfärdsdagen får lärjungarna höra ett budskap från två män i vita kläder:

Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka
just så som ni har sett honom fara upp till himlen 
(Apostlagärningarna 1:11).

Jesus skall komma tillbaka. Och när han kommer tillbaka ska han inte komma som den fördolde Messias. Alla skall se hans makt och härlighet. Mitt i den yttersta tidens mörker ska Människosonens tecken lysa fram. Som ett nytt Varde ljus ska det flamma fram. Ingen skall behöva tveka om vem han är.

Vilken kontrast som här målas. Ljus - mörker.

Här var mellan ljuset och mörkret en strid.
Dock segrade ljuset till evig tid.

(Svensk Psalm 146:2)

Även här - i den yttersta tidens mörker - ska ljuset segra. Och när detta sker, vad ska vi då göra? Vi får av Jesus detta svar:

När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden,
ty er befrielse närmar sig 
(Lukas 21:28).

Vilket evangelium som här målas!

När den yttersta tidens lärjungar går där tyngda av alla sorger,
plågade av allt motstånd, förfärade över all likgiltighet,
slagna till marken, pressade mot jorden,
då, när alla människor beklagar dem - då får de höra detta:

räta på er och lyft era huvuden. ty er befrielse närmar sig.

På den yttersta dagen ska Herren handla precis som han alltid har gjort. Mitt i vårt mörker har han kommit. När vi gått där lessna, förtvivlade, känt oss hopplösa, då har han sänt sitt evangelium till oss:

Räta på er!
Lyft era huvuden.
Se uppåt.
Se Guds lamm som bortager världens synd.
Se din Konung kommer till dig.
Er befrielse närmar sig.

 

4. Marána tá!

Detta är ett arameiskt uttryck som flitigt användes i de första kristnas gudstjänst (se 1 Kor 16:22).
Det kan läsas Marána tá och betyder då: Vår Herre, kom!
Det kan läsas Marán atá och betyder då: Herren kommer!

De första kristna ropade så. De såg fram mot Jesu ankomst med jublande glädje. Samma glädje speglar sig i många av våra psalmer:

Jesus, mig din ankomst gläder,
där jag i dina fotspår träder
På törnestig, av sorger böjd.
Törnet byter du i palmer
och sorgerop i glädjepsalmer,
Så skådar jag min grav med fröjd.
När efter mödan trött
en stund jag sovit sött
i dess skugga, du väcker mig
så nådelig till evig frid och fröjd hos dig.

(Svensk psalm 317:3)

Man gläder sig över Jesu ankomst därför att man älskar Jesus. Det är ju inte en främling man väntar på Det är en gammal bekant. Min vän den bäste. Den Jesus jag väntar på är den Jesus jag här så ofta mött. Det är han som talat till mig i sitt Ord. Det är han som förlåtit mig och tröstat mig och givit mig kraft och fyllt mig med glädje.

Min Frälsare lever, jag vet att han lever,
fast världen har sagt han är död.
Och inget kan skilja mitt hjärta från honom -
ej änglar, demoner och nöd.

Min Frälsare lever, jag vet att han lever.
Jag honom får möta till sist,
när jag har lagt av mig min klädnad,
befriad från ångest och brist.

Ej så som man råkar en främling på gatan -
- nej, så som man ser på en vän,
en vän man har drömt om i nätter och dagar
och äntligen finner igen.

Ja öga mot öga, i klarhet och jubel
och värme och friskhet och glans
vi lever med honom som här vi har anat.
Vi lever för alltid som hans.

(Svensk Psalm 313)

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg