Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 38 - För att döma


Kära, modiga surfare!

Förra vandringen slutade med att fråga vad Jesus skall göra när han kommer tillbaka. Och trosbekännelsens svar är: … till att döma levande och döda. Jag skrev också att de krokiga tankar som där finns ska vi försöka räta ut under nästa vandring. Och jag skrev: Välkommen då - om du vågar!
Och nu har du vågat komma hit, kära modige surfare. Det krävs mod att ta tag i de svåra tankar som här finns. Bibeln talar ju inte bara om en himmel på andra sidan graven. Den talar också om ett helvete. Detta ord helvete är ju ett av de vanligaste orden i svenskt umgängesspråk. Man talar inte så mycket om det i kyrkan nuförtiden. Helvetespredikanterna hittar man inte så ofta i våra kyrkor. De finns på företagens lunchrum, skolornas rastgårdar och i bastun, 'där det är så in i helvete varmt'. Där två eller tre är församlade där är ju ofta helvetet med dess invånare mitt ibland dem. I alla fall att döma av deras ordval. Finns det ett helvete? Vi ska se på den frågan under denna vandring. Finns det en dom på yttersta dagen? Vi kan också fråga: finns det en yttersta rättvisa? Finns det en himmel där alla dom som blivit trampade på, förnedrade, misshandlade, förtryckta, skadade kan få upprättelse? Får vi själva behandla människor omkring oss hur som helst utan att det rör varken Gud eller människor i ryggen?

Läs och gå sedan vidare på denna vandring. Om du vågar! Jag skall försöka lotsa dig genom denna vandring.


 

Vi ska på denna vandring försöka se in i orden och bakom orden TILL ATT DÖMA LEVANDE OCH DÖDA. Vi ska få se hur de orden kan både trösta lära förmana och varna oss.

Följande hållplatser finns:

  1. Det är Kristus Konungen som kommer för att döma.
  2. Höger eller vänster om marsch.
  3. Hur stämmer förtappelsen med Guds kärlek?
  4. När ljuset kom i världen.
  5. Att vandra i ljuset.
  6. Tillbaka till den första kärleken.

 

1. Det är Kristus Konungen som kommer för att döma

När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna.
(Matteus 25: 31-32)

Låt oss börja med att se på Honom som kommer. Han är Människosonen, klädd i härlighet. Han är konungen, som sätter sig på sin härlighets tron. En del kyrkor kallar Domssöndagen för Kristus Konungens dag. Den kan också kallas Kristi Härlighets dag.

Den Jesus vi ska få se är Människosonen på sin härlighets tron. Då visar han sin slutliga seger över ondskans makter. Ondskan, djävulskapet, Lögnen - allt det som plågat Guds människobarn, får sin dom. Det svåra, det mörka, det onda får inte sista ordet. Natten skall ta slut och vi ser hur Guds Son i morgonglans åter kommer hit. Då skall alla knän böjas och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är HERREN (Fil 2:11).

Jesu härlighets tron är hans herrlighets tron. Jesus är Herre. Vi får se Jesu slutseger över ondskan. Gud har inte glömt bort någon som fått lida eller blivit trampad på. Nu kommer den yttersta rättvisan. Människosonen Jesus kommer från Guds värld. Gud blev människa. Han som skall proklamera domen är den som levt ibland oss. Man kan inte anklaga honom för att inte känna till hur det är att vara människa. Det betyder att domen blir rättvis, inga mutor kan ges, inga misstag kan göras. Låt oss stanna till och be med 1600-talsskalden Lasse Johansson Lucidor, Svensk Psalm 620:6

Döden skrämmer mig ej mera,
ty dess udd bröt Kristus av.
Gud lät Sonen triumfera över synd och död och grav.
Domen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort,
Men den trösten jag ej glömmer
att min broder Jesus dömer.

   

2. Höger eller vänster om marsch

Det är Jesus som talar om detta. Det finns ett 'höger och vänster om' på den yttersta dagen.

- De som står till höger:
Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ´Kom ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse` (Matteus 25:34).

Jesus talar allra helst om himmelen. 'Det är med himmelriket som …' , det uttrycket förekommer över 80 gånger i Jesu undervisning. Jesus älskar att tala om livet i Guds rike. Han satsar sitt liv på att vi ska få veta om himmelriket. Så älskade Gud den här bråkiga världen med oss alla underliga, knepiga, konstiga och underbara människor att han sände Jesus till oss för att ingen skall behöva gå under utan i stället få evigt liv. (Joh 3:16).

Ty Gud sände inte sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom (Johannes 3:17).

Gång på gång ropar han ut: Kom till mig …Kom och ta emot Faderns välsignelser redan nu. Detta får vi höra söndag efter söndag. Också den sista söndagen i kyrkoåret, Domssöndagen, för den är Kristi herrlighets dag, den är Kristus Konungens fest.

Men mellan den första söndagen i Advent och den sista söndagen i kyrkoåret, kommer mängder av söndagar som berättar om hur himlen kommer till oss genom Jesus.

Under Jultiden får vi höra om hur Gud kommer till oss i nattens timmar,. Han kommer in i vårt mörker och blir ett barn i Betlehem.
Under Fastan och Passionstiden får vi höra om hur Jesus går in under vår synd, vår nöd och vårt mörker för att leda oss igenom.
Påsktidens söndagar talar till oss om Jesu seger över synd, död och allt djävulskap.
Pingstens budskap är att vi får veta hur vi kan fyllas av ande och liv och himmelsk kärlek..
Den långa Trefaldighetstiden hjälper oss att leva ut hans kärlek. Vi får erfarenheter av hur det onda släpper taget på oss när vi lever nära Jesus och hur himlens alla möjligheter öppnas över oss när vi är tillsammans med Jesus.

Varje år har drygt 60 helgdagar. Varje söndag har ett segerbudskap att ge dig. Vi får hjälp att leva i det kraftfält som Nya Testamentet kallar i Kristus. På 100 år får du 6.000 proklamationer av Jesu seger! Kyrkoårets söndagar vill inte få oss att tro att vi borde gå hem och känna oss fördömda.

Det finns ingen fördömelse för dem som i Kristus Jesus.
(Romarbrevet 8:1, Folkbibeln)

- De som står till vänster
Jesus talar mycket om himmelriket. Inte vid något tillfälle ägnade han ett helt undervisningspass åt att beskriva himlens motpol. Men han undanhöll aldrig livets risk för oss. Han målade himlens liv och glädje - men mot en bakgrund, mörkret utanför. Man kan gå miste om himlen. Man kan gå förlorad. Det finns enligt Jesus ett helvete.

Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ´Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar
(Matteus 25:41)

Vi kan inte gå förbi dessa svåra, skakande ord i Jesu undervisning. Jesus säger inte bara Kom, ni som.. Han säger också till somliga: Gå bort... Det finns tydligen två möjligheter, bara två. Somliga till himlen och andra till det som kallas den eviga elden. Helvetet beskrivs här som den eld som väntar djävulen och hans änglar. Den platsen var aldrig, ALDRIG, ämnad för någon människa. Men ändå får somliga tydligen gå dit. Hur förstå det? Det hjälper oss inte mycket att säga att detta är fel. Finns förtappelsen så finns den oberoende av vad vi tycker eller tänker. Men här går våra tankar i krok.
När Jesus säger detta anar vi hur hans stämma vibrerar av kärlek. Man kan gå vilse i livet. Han vill att vi ska stanna till och tänka till och sluta upp att rulla fram i våra gamla hjulspår, där allt går fort av bara farten.

Vi behöver stanna till och be med Psaltaren 139:23-24
Utrannsaka mig Gud, och känn mitt hjärta,
Pröva mig och känn mina tankar,
Och se till om jag är stadd på en olycksväg,
Och led mig på den eviga vägen.

   

3. Hur stämmer förtappelsen med Guds kärlek?

Vi frågar så. Vi har svårt att få detta att gå ihop.

Tänk om det är så att förtappelsen verkligen stämmer med Guds kärlek. Förtappelsens möjlighet är den yttersta konsekvensen av att Gud är kärleken. Gud är inte diktatorn. Diktatorn skrämmer till lydnad. Diktatorn tvingar alla in i sin gemenskap. Men GUD ÄR KÄRLEKEN. Han vill ha vårt frivilliga JA. Han vill älska oss. Och han vill bli älskad av oss. Men han tvingar oss inte till denna kärlek. Den som inte vill ha den slipper den. Han tillåter att den som inte vill ha med honom att göra, får gå sin egen väg bort från honom. Därför är förtappelsens möjlighet den yttersta konsekvensen av att GUD ÄR KÄRLEKEN.

Guds kärlek är inte slapp och snäll. Kärlekens Gud bli upprörd när vi trampar på varandra och gör varandra illa. Vid Lasaros grav blev Jesus upprörd och skakad i sitt innersta. Varför blev han upprörd? Inte bara för att han var ledsen över att Lasaros var död. Fotnoten säger att han blev upprörd mot ondskans makt. Vreden riktar sig mot de onda makterna. Vreden är kärlekens upprördhet. Och den vreden drabbar oss när vi går över till Guds fiende. Synd - det är överträdelse av kärlekens lag, det är att vi hoppar vi över det kärlekens skyddsräcke, som kärlekens Gud satt omkring det ömtåliga människolivet.
Men Gud är inte diktatorn. Han är kärleken. Kan inte tvinga någon enda av oss. Gud är kärleken, han ropar, han vädjar, han sänder Jesus, han griper gång på gång in. Om någon vet något om olycklig kärlek, kärlek som blev försmådd, nobbad, så är det Gud. Kärleken lider. Vi ser hans smärta när vi ser på Korset.

Vi ber med Domssöndagens kollektbön:

Herre vår Gud,
Du som inte vill någon syndares död,
styr våra hjärtan och tankar
med din helige Ande
så att vi med din rättvisa dom för ögonen
lever enligt din vilja
och sedan får vara hos dig i evigheten
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

   

4. När ljuset kom in i världen

Vad hände då? En del tog emot det. De fick en ny klarsyn över sina liv. Jesus säger:

Jag är världens ljus.
Den som följer mig
skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

(Johannes 8:12)

Andra tog inte emot ljuset. De stängde sina dörrar och drog ner rullgardinerna för sina fönster och blundade. Och den som gör så dömer sig själv. Jesus säger:

Detta är domen att när ljuset kom in i världen,
då älskade människorna mörkret med är ljuset,
eftersom deras gärningar var onda

(Johannes 3:19)

En gång skall vi göra räkenskap för våra liv. Gud räknar med oss. Han slår vakt om vårt människovärde. Ett djur som bär sig illa åt ställer man inte till ansvar. Men en människa är så mycket mer än ett djur. En människa har ansvar. Därför slår yttersta domen fast om vårt människovärde. För att hjälpa oss med detta att vara människa sände Gud Jesus-ljuset till oss.

Forskarna säger att allt vad vi varit med om, allt vi sagt, sett, hört och gjort, finns lagrat i hjärnans 'hår-disk'. Det finns där men vi har bara lite svårt att koma ihåg det.

Mitt liv är fotograferat. Varje tanke, ord och gärning finns med där. Vid den yttersta domen skall filmen framkallas och visas. Jag har ansvar för mitt liv.

Om jag öppnar kameran och ljuset kommer in i filmen, blir där ingen bild. Om jag öppnar mitt liv för Jesus redan nu, så att han som är Livets ljus nu kommer in i mig, blir där ingen bild. Allt blir utplånat.
Att öppna kameran! Vilket misstag!!
Att öppna mig för Jesus. Misstag??

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset,
då har vi gemenskap med varandra,
och blodet från Jesus, hans Son, renar oss från all synd.

(1 Johannes brev 1:7)

 

5. Att vandra i ljuset

När ljuset tänds bli vi förskräckta. Vi får se våra liv i en ny klarhet. Jag får se vad jag gjort och vad jag inte gjort. Vad jag sagt och vad jag inte sagt. Jesus talar om getterna som står till vänster. Det är den grupp som det är lättast att identifiera sig med. Man känner igen dem på den dåliga lukten.

Jag är så stingslig och besvärlig
och stångas åt alla håll och är opålitlig
och har så många försummelser
och ser bara på mig själv
och går där och suckar och gnäller
och bräker hela veckan
och är blind för människor omkring mig.

Jag börjar ana att förtappelsens möjlighet inte är en lära som jag kan kasta i ansiktet på andra. Jag får säga det till mig själv. I det himmelska ljuset ser jag ruttenheten i mitt eget liv. Jesus ger mig ett nytt sätt att se. Han visar mig de hungriga och törstiga och hemlösa och nakna och fängslade, alla dem som jag gått förbi så många gånger. Jesus säger att han kom till mig genom dem.

Jag ville ju möta Jesus. Jag ville känna hans närhet, fyllas av hans liv, ta emot mer och mer av honom. Och Jesus ville ge mig detta. Men han valde ett sådant underligt sätt att komma till mig.

Jag mötte en människa hungrig efter kärlek
Jag mötte en människa törstig efter tröst och uppmuntran
Jag mötte en människa, naken och avslöjad in på bara kroppen som behövde förståelse.
Jag mötte en som var sjuk och trött och ledsen och utbränd.
Jag mötte en som satt i sitt fängelse av dåliga vanor, av hopplösa vardagsförhållanden, av högmod eller lågmod, insnöad i sig själv..

Men jag såg dem inte. Såg inte att det var Jesus själv som mötte mig genom dem. 'Du ville ha mer av mig', sa Jesus, 'och jag ville ge dig det, men du såg inte när jag kom..'

Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.
(Matteus 25:40)

Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.
(Matteus 25:45)

   

6. Tillbaka till den första kärleken

Den första kärlek, vad är det?
Johannes svarar: Vi älskar, därför att han först älskade oss. (1 Joh 4:19).
Och han älskar oss inte därför att vi är så skötsamma och duktiga. Han älskar oss därför att han älskar. Gud är kärlek (1 Joh 4:16).

Den första kärleken, vad är det?
Jesus säger: Så som jag har älskat er, skall också ni älska varandra
(Joh 13:34).

När vi hör ett sådant ord av Jesus, fastna vi väldigt lätt i den andra delen - skall också ni älska varandra. Vad ska vi nu göra för Jesus-duktigheter mot varandra? Men Jesus säger till oss. Dröj kvar i den första delen: Så som jag har älskat er. Dröj där, bli kvar där, låt min kärlek bara tränga in i dig, genomströmma dig, fylla dig. Det Jesus vill är att ordna vår inre motor. Vår inre motor drivs av kärlek. Inte av Krav och Bud och Måste och Borde. Gud beskriver denna inre motor hos Hesekiel:

Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena.
Jag skall rena er från all er orenhet
och från alla era eländiga avgudar.
Jag skall ge er ett nytt hjärta
och låta en ny ande komma i ert bröst.
Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp
och ge er ett hjärta av kött.
Jag skall låta min Ande komma i ert bröst
och göra så, att ni vandrar efter mina stadgar
och håller mina lagar och gör efter dem.

(Hesekiel 36:25-27)

Huvudordet i den stora domtexten hos Matteus 25:31-46 är Jesu ord till dem som står på högra sidan: Kom ni som har fått min Faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse (Matteus 25:34)
Gud har sedan världens skapelse förberett himmelska överraskningar för oss.
Gång på gång förbereder han oss för det. Han låter Jesus säga till oss: Kom till mig.
Jesus säger: Kom till mig ni som inte klarat av att va snälla: jag ska ge. Kom ni som törstar efter ett rikare liv: Kom och drick. Kom ni som hungrar efter himmel och renhet: Smaka och se att Gud är god (Psaltaren 34:9). Kom ni som känner er instängda i er själva och de förhållanden ni lever i: Jag skall låta er slippa ut och hoppa som kalvar som har varit instängda i stallet (Malaki 4:2).. Kom ni som inte mår bra: Jag är Herren, er Läkare (2 Mos 15:26).

Herren vill reparera min inre motor.
Han öppnar mina ögon så att jag ser Herren i de minsta.
Ser dem bakom maskerna och fasaden.
De är hungriga efter mening.
De är törstiga efter att hitta källan med det verkliga livet.
De är hemlösa och irrar därför omkring och går på det ena efter det andra. De mår inte bra.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg