Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Alla Helgons dag - Vi är inga helgon, men heliga ändå!

Bibelskolan 2021

Vi är inga helgon, men heliga ändå!

Det hör till kyrkans pedagogiska utmaningar vid Allhelgonatid att skilja mellan helgon och döda. Alla döda är inte helgon och alla helgon är inte döda! Idag firar vi Alla helgons dag. Men den dagen firar vi oftast i morgon, eftersom vi idag samlar de sörjande till minnesgudstjänster, tänder ljus och läser upp namnen på de avlidna under året. Men nu ska vi tala om dagens verkliga ämne, om helgonen, och om himmelen, om sångbruset från alla dem som nått fram och som står inför Guds tron klädda i vita kläder!

Vi svenskar är kluvna inför helgonen. Vi har inga andra helgondagar än Alla helgons dag, en dag som katolikerna införde när helgonen blev så många att almanackans dagar inte räckte till. Då skapade man Alla helgons dag för att fira alla de helgon som inte fick plats under årets vanliga helgondagar. Så idag är det egentligen ”de okända helgonens dag”. Och det är bra. För det finns många små, okända kristna, som älskar Jesus, som lider för sin tro och föraktas, men som kanske är de största i Guds rike. I Svenska kyrkan säger vi kanske ofta: Jag är väl inget helgon! Per Harling har en sång om det: Vi – är inga helgon- men älskade ändå.  Samtidigt som vi säger det, kan vi säga: Men min farmor, hon var ett riktigt helgon! Så vi är lite kluvna!

Helgonen är de som visar med sina liv att Gud finns, sa ärkebiskop Nathans Söderblom. För sin samtid var ofta helgonen lika svåruthärdliga som Jesus var för fariséerna och de skriftlärda. Den heliga Birgitta var sannerligen inte lätt att tas med. Helgonen är sanningssägare och de känner Gud. De lämnar inte andlig ödeläggelse efter sig eller moraliskt förfall. Även om de ofta hamnar i konflikter, lämnar de frid efter sig.

där de gått fram lämnar de efter sig en doft av himmel på jord.

Helgonen är vägvisare. När vi firar mässa på jorden gör vi det tillsam-mans med änglarna och helgonen i den osynliga världen. Vi ser bara altarringen som en halvcirkel här på jorden. Men den fortsätter in i den himmelska världen och omsluter tronen, där Gud och Lammet (Jesus) sitter. När vi i mässan sjunger ”helig, helig, helig”, gör vi det tillsammans med den lovsjungande vitklädda skaran i himmelen. Att fira mässa, nattvard är en övning, en förberedelse på livet i himmelen. I nattvarden

finns väldigt mycket mer att lära och upptäcka!

Helgonen är också människor som vi. Dom har gått på samma jord,

fällt samma tårar, fallit för samma frestelser, de har tvivlat som vi, men närheten till Jesus har övervunnit tvivlet. De har levt våra liv, men de har levt dem tillsammans med Jesus. Men de har också blivit upprättade av Jesus, blivit tröstade, förlåtna och renade – precis som vi? - Eller inte?

Då är det där som vi har mest att lära av dem. De visar ju att det är möjligt att vara kristen, att härda ut, att tro, mitt i alla tvivel, mitt i en värld full av faror och frestelser som drar oss från Herren.

Det som vi är, det har de varit. Och det som vi är kallade att bli, det är de redan. Vi är ”saints under Construction”, helgon under tillverkning. Som en bildekal en kristen kvinna satt på bakrutan: ”Ha tålamod med mig. Gud är inte färdig med mig än!” Måtte Gud en gång bli så färdig med dig och mig, att vi blir mogna för himlen…


Gud har en helgonverkstad. Dopet är porten in i verkstaden. Men Guds Ande behöver fler verktyg än så. Han behöver Guds ord och nattvarden. Och i Guds verkstad finns inga döda, passiva råmaterial, som Gud bearbetar som han vill. Där finns bara levande råmaterial. Och de måste hela tiden, om och om igen, ge Guds Ande tillstånd att forma dem. Det sker inte automatiskt. Det sker genom den tillit, eller den tro som gör att vi vågar lita på Gud och lämna oss i hans händer, så han får arbeta med oss. Då mejslar han fram sin Sons bild i oss.                               

Helgonverkstaden är den heliga allmänneliga Kyrkan. Där formar Gud om oss. Hans förnämsta instrument heter syndernas förlåtelse genom Jesu blod. Den som inte behöver Guds förlåtelse, kan heller aldrig bli formad. Och helgon är något som man formas till. Helgonverkstaden är som en stor himmelsk kemtvätt. Där tvättar Gud sina blivande helgon om och om och om och om igen i Jesu förlåtelseblod, så de blir vitare, och vitare och vitare än snö, ända tills de blir lika Jesus! De vita kläderna, är ingen belöning för lång och trogen tjänst, utan Jesu egen renhet, rättfärdighet, som han ger oss när vi låter honom rena oss. Han ger den bara av nåd, ex gratia. Många kan inte riktigt förstå det här. De tror att de måste bli bättre, renare av sin egen kraft. Det trodde fariséerna också. Men helgonen har hittat en helt annan väg. Och de har trampat upp den så väl att även vi kan följa den! Helgonvägen som helgonen trampade upp under sina jordeliv är vägen till Kristi kors! Vid korset blir man om och om igen strålande vit och ren. De som vandrar helgonvägen är inte helgon. Inte än. Långt därifrån. Men är helgon i vardande. ”Saints under construction.” N. T. har ett vackert namn på dem. Det är också vårt namn som kristna. Vi kallas de heliga i Bibeln. Alla kristna som har en levande förbindelse med Herren Jesus, kallas för de heliga.


Vi är inga helgon, sa jag i inledningen. Men vi är heliga ändå! Vi är älskade ändå. När vi vandrar helgonvägen till korset, blir vi heliga och får hämta hjälp att växa i Kristuslikhet. Där blir vi om och om igen strålande vita, vita som snö.                                                                                                

Helgonverkstaden har en underbar atmosfär. Den är fylld av lovsång, jubel och tillbedjan. Den är framför allt fylld av Guds egen närvaro. En närvaro som finns där med Jesu röst i evangeliet, i bönerna, i brödet och vinet. Detta är ofrånkomligt för helgonen. Ingen blir ett helgon, eller en av de heliga, utan att leva i denna atmosfär, i denna verkstad. Helgonverkstaden har i allt grundläggande sett likadan ut i alla tider.  

I centrum finns mässan med ordet och sakramenten. Sedan finns det provisorier som bönegrupper, syföreningar, diakonigrupper och körer. Allt sådant är bra. Men det som kommer att bestå i evighet är gudstjänsten inför Gud. På tronen – altartronen - finns det slaktade lammet, Jesus, som den stora vita skaran lovsjunger i den himmelska eukaristin, tillsammans med alla änglar och helgon. 

I Matteus Bergspredikan ger Jesus en niofaldig beskrivning av sina helgon. Vi märker genast att de inte ser ut som vi tänker oss dem. Och de har egenskaper som vi egentligen inte vill ha, inte utan eftertanke. De är inte de stora, starka, mäktiga och rika eller framgångsrika. Men de är alltid saliga. De har det oftast inte saligt, men de är saliga ändå, för de har Jesus. - Saliga, säger Jesus, är de som är fattiga i anden, de som sörjer, de som hungrar och de ödmjuka. Men fattigdom är i sig självt inte något eftersträvansvärt. Att vara hungrig är svårt, att svälta är fruktansvärt. Det är inte den fattigdomen Jesus prisar. Men det finns en andlig fattigdom. Den går ofta i par med den rent fysiska fattigdomen. En fattig, utblottad människa är hungrig på Gud, eftersom inget i den här världen finns att stödja sig på. Hon måste ha Guds hjälp för att överleva dagen! Hon är beroende av Gud. Hon måste be och be och be till Gud om dagligt bröd… Jag har talat med fattiga människor från Afrika som bekräftat detta. Men rika människor – även i Afrika – är inte så hungriga efter Gud. De klarar sig själva. De litar till sina rikedomer.

Fattiga människor verkar ha en öppenhet för Gud som många rika människor saknar. Salig är alltså den som inser att utan Gud äger jag ingenting. Detta inser de fattiga lättare än de rika. Vill man bli verklig tillfredsställd i livet måste man söka Gud. Bara yttre rikedom skapar inre tomhet. Men den helige Ande och Jesus ger rikedomar som inte kan köpas för pengar. Saliga är alltså de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Den som längtar efter de rikedomarna har redan börjat vandra vägen som helgonen gick. Vägen till rikedom i Gud.

Att de hungrar och törstar efter rättfärdighet innebär att de är förtryckta och maktlösa. Det var sådant fromt och fattigt småfolk som följde Jesus och som trodde på hans ord.  Jesus säger nu att Guds rike är till för just sådana. De är ”renhjärtade” för de far inte med svek utan är öppna inför Gud. Det är nu dessa små, fattiga, missaktade Gud tar upp i sitt rike. Där blir de tröstade, upprättade, där får de se Gud. De blir Guds barn. De ärver riket. Men de gör det av nåd. Genom det rena hjärtat ser de Gud. Genomskinlighet är deras signum. Mötesplatsen är inuti. I hjärtat.

I denna fattigdom, sorg och hunger möter helgonen Gud och de växer. När de tröstas, när de ber om ett rent hjärta, när Gud mättar deras andliga hunger, växer helgonen till som blommor och slår ut och sprider en väldoft, en Kristusdoft på denna jord. De visar att Gud finns.

Hur många kommer de att vara på gudstjänsten i himlen? Lärjungarna frågade en gång: Är det få eller många? Jesus hade kunnat säga: det blir bara elva. En av er är en förrädare. Eller det blir tio miljarder. Men han svarar inte så. Han säger: Kämpa för att komma in genom porten!

Helgonvägen är smal och helgonporten är trång. Men jag har kikat in genom porten. Eller rättare kikat i Johannes Uppenbarelsebok. Det han ser där överträffar våra vildaste fantasier och förväntningar. Hans ser myriaders myriader av människor i vita kläder, hans ser den stora lovsången av heliga, änglar, martyrer, av himmelska väsenden inför tronen och han hör den himmelska sången och den låter som bruset av stora vatten, ett dån. Han ser en oräknelig skara av alla stammar och folk. Detta av två skäl: Dels på grund av Guds barmhärtighet. Och dels på grund av Guds otroliga förmåga att av motspänstigt människomaterial tillverka heliga människor. Nej, vi är inga helgon – men heliga ändå. Kristus-

människor i vardande. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg