Stiftelsen Bibelskolan.com
 

1 advent, årg 2, Öppna dörren för Jesus


Läs Upp 3:20-22

Det är första Advent och ett nytt kyrkoår har inletts.  Advent betyder ankomst – och vi väntar på Herrens ankomst. Idag kommer Herren Jesus till oss – han står utanför porten och bultar. I Uppenbarelseboken läser vi om en dörr, och jag tänkte idag berätta om tre dörrar.

Den första dörren är den som Jesus har öppnat för oss genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse – det är dörren till Gud rike, till en levande gemenskap med Gud! Bibeln är tydlig med att Jesus är fullständigt unik i världshistorien – när vi ser på honom så ser vi Gud själv mitt ibland oss. Jesus är Vägen, Sanningen och Livet och han är också Grinden, eller Dörren, till Guds rike (Joh 14:6 och Joh 10:7-9).

Den andra dörren är den som går in till kyrkan, församlingen. Genom dopet och tron tas vi upp i Guds församling, vi blir en del av ett större sammanhang. I Bibeln finns det många bilder för att beskriva församlingen. Ett av dessa ställen beskriver Jesus Kristus som hörnstenen och de kristna som levande stenar i ett andligt husbygge som tillsammans bildar ett tempel, en andlig boning för Gud (Ef 2:20-23). Det finns fler bilder – poängen är att Jesus också kommer till sin kyrka, till sin församling. Som kyrka måste vi söka Guds vilja i Ordet och sätta Jesus i centrum för att han ska vara den som ger livsinriktning och impulser i relationen till Gud och omvärlden.  

Det finns en risk att vi stänger ute Jesus om vi håller upp fingret för att känna in tidens trender. Vissa av dessa trender kan synas bra och till och med kärleksfulla med de riskerar att leda oss bort från Jesus och det goda som Gud har i beredskap för oss om vi anpassar oss till dem. Och i värsta fall kan det leda till att vi går evigt förlorade – Jesus vill inte att det skall ske – och därför kommer han till sin kyrka och bultar på dörren. Jesus brinner av kärlek till kyrkan och han vill att kyrkan ska brinna av kärlek till Gud. 

Detta leder oss till den tredje och sista dörren som handlar om dig och mig. Den sista dörren är djupt personlig – för det är dörren till våra liv och vår personliga relation till Jesus.

Jesus gav av allt för vår skull och genom honom uppenbaras djupen av Guds kärlek. Och idag kommer han till oss. Han står utanför och bultar på dörren till våra liv. Jesus vill vara vår vän, vår frälsare och vår Herre! Han vill att vi ska lämna allt till honom och sätta honom på den främsta platsen, bli hans lärjungar och följa honom genom livet. Det är i relationen till honom som vi kan förvandlas till att bli de människor som vi är skapade för att vara. Jesus har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd (Joh 10:10b)!

Vad blir din respons? Hör du rösten? Hör du hur han bultar på dörren? Öppnar DU dörren och tar emot honom? Jesus har öppnat dörren till Guds rike för oss, och i relationen till honom får vi en ny och återupprättad gemenskap med Gud – öppna därför dörren till ditt hjärta och ta emot honom – det kan förvandla ditt liv.

Jesus säger: Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.     

Mikael Nilsson, kyrkoherde

Traryd-Hinneryds pastoratVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg