Stiftelsen Bibelskolan.com
 

bibelskolan_img

TIO STEG FRAMÅT


Du känner att du behöver få hjälp att komma vidare i din tro. Det är så lätt att fastna. Bli sittande... Och suckande... Du längtar efter att få leva ut din tro och din kärlek på ett friskare sätt i hem, äktenskap, arbete...

Filipperbrevet 4:4-23 vill hjälpa dig tio steg framåt. Det är viktigt att du arbetar in dessa bibelord så att de kommer in i hjärtat. Be igenom dem, tänk igenom dem. Lär dig dem utantill - 'by heart' - av hjärtat. Dessa ord blir då en inre drivkraft i dig, de hjälper dig att gå tio steg framåt.

Gå gärna bara ett 'steg' i veckan, för det viktiga är inte att du kommer fort fram utan att du kommer framåt.

Trosmål innan vi går vidare:
Läs Filipperbrevet 4:4-23. Be igenom dem. Tänk igenom dem. Lär dig dem utantill - 'by heart' - av hjärtat.

 

 

Steg 1: Lyssna och lyd
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga:
Gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är.
Herren är nära. Gör er inga bekymmer…
(Fil.4:4-6a)

Vad säger Herren till dig genom dessa ord?
Låt honom tala rakt in i ditt vardagsliv.

Var letar du efter glädjen - i hälsan, bankboken, din duktighet, familjen, bilen, jobbet...? Eller i Herren?

När Herren är nära dig har du råd att vara fördragsam. Låter du Herren vara nära dig? Kan du skilja på bekymmer som du själv gör och bekymmer som du får?

Trosmål innan vi går vidare:
Lär dig 4:4-6a utantill.
Öva dig under dagen i att alltid ha din glädje i Herren.
Öva dig i att låta Herren vara dig nära, så att du kan möta människor på ett öppet och avslappnat sätt.
Sätt dig inte vid snickarbänken och tillverka nya bekymmer...

 

Steg 2: Be
När ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar(Fil. 4:6b)

Börja inte med önskningarna i dina böner. Då blir du så lätt problemfixerad. Börja med åkallan, bön, tacksägelse, lovprisning. Då blir du Guds-fixerad.
Du ser vilken mäktig Gud vi har. Du ser hans storhet, hans kärlek, hans makt. Du lyfts upp till hans tron och får se på problemen med hans ögon och hans möjligheter.

Trosmål innan vi går vidare:
Lär dig 4:6b utantill.
Praktisera det!


Steg 3: Sök dig in i Guds beskydd
Då skall Guds frid som är mera värd än allt vi tanker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus (Fil. 4:7)

Hur mycket värderar du Guds frid? Att ha det rätt ställt med honom? Att ha fred med Gud? Är ditt hjärta oroligt ibland? Snurrar tankarna runt i dig och jagar dig?  Bubbliga, smutsiga, egotrippade tankar. Mörka, missmodiga tankar. Du kan få skydd både för hjärta och tankar. Lägg märke till första ordet i 4:7 - Då... Då - när du lyssnar, lyder, ber... Då dras du in i Guds renhet, där Jesu blod renar dig. Du dras in i kraftfältet I KRISTUS JESUS.

Trosmål innan vi går vidare:
Lär dig 4:7 utantill.
Läs det gärna som ett profetiskt ord just till dig. Byt ut orden vi och era, mot jag och mitt. Tacka Gud för att du nu är i KRISTUS JESUS.

 

Steg 4: Tänk Guds tankar
Och så, mina bröder: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta (Fil:4:8)

Ja, ta fasta på det. Tänk på det. Meditera över det.
Låt dina ögon få se på det som är vackert. Inte på det som är fult. Låt dina öron öppna sig för goda och positiva tankar.
Men stäng dem för skvaller och förtal och allt som är negativt. Låt din mun tala uppmuntran och beröm och tröst. Du behöver inte se allt på TV. Inte läsa allt i tidningen...

Trosmål innan vi går vidare:
Lär dig 4:8 utantill.
Bekänn som en synd att du släppt in orena, negativa, kärlekslösa tankar. Be om förlåtelse for Jesu Kristi skull. Låt sedan 4:8 sjunga i dig och känn hur roligt det är att tänka på detta nya sätt. Folk kommer kanske att tycka att du inte är klok, men, vad gör det? Du är ju faktiskt inte ensam om att vara en dåre för Kristi skull! (se 1 Kor 4:10)


Steg 5: Lev livet
Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er (Fil 4:9).

Vågar du göra Paulus ord här till dina? Och säga dem till människor omkring dig? Om inte - vad är det som inte stämmer i ditt liv? Behöver du en omformning? Lever du livat istället för att leva livet?

Kom ihåg att den som lever livat har det rätt så tråkigt, medan den som försöker leva livet - Kristuslivet - upptäcker att det faktiskt är rätt spännande att leva.

Trosmål innan vi går vidare:
Lär dig 4:9 utantill.
Be Guds Ande tala om för dig vad som inte stämmer i ditt liv. Bekänn det och be Herren att han förändrar dig. Be honom skapa i dig ett rent hjärta och fylla detta hjärta med sin kärlek så att det svämmar över och rinner över och visar sig både i ögon och öron och mun och händer och fötter.

 

Steg 6: Tänk på andras bästa
Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott (Fil. 4:10).

Tidigare har Paulus skrivit till filipperna: Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras (2:4). Här gläder han sig över deras omtanke om honom. Den äckliga koncentrationen omkring dem själva börjar släppa.
Gör den det hos dig?

Trosmål innan vi går vidare:
Lär dig 4:10 utantill.
Tänk så här: Mitt livs tyngdpunkt ligger inte i mig själv. Den ligger i Herren. Våga se hur Herren idag möter dig i de människor han sänder till dig fråga: Vad vill du mig, Herre, genom dem?
Kom ihåg: När du är i HERREN, är du inne i hans kärleks värme. Där kan din tro och din kärlek börja växa. Grenen på vinträdet börjar SKJUTA NYA SKOTT. Inga kanonkulor, som du riktar mot människor omkring dig. Utan en vindruvsblomma som ger doft och glädje och så småningom en klase Andens frukt.


Steg 7: Var nöjd
Jag har lärt mig att klara mig med det jag har (Fil. 4:11).

Är du nöjd?
Eller missnöjd, gnällig, sur, klagande...
Hur uppfattas du på denna punkt av människor omkring dig?
Fråga dem - om du vågar?

Trosmål innan vi går vidare:
Lär dig 4:11 utantill.
Upprepa det här ordet for dig hela dagen. Lägg märke till vad som händer med dig då.


Steg 8: Utnyttja dina kraftresurser
Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft (Fil 4:13).

Är du ofta fadd och ängslig?
Känner du dig misslyckad och oduglig? Klarar ingenting... Gör allt fel... Får du hjärtklappning när du ska gå in till chefen? Eller blir du då tillgjord och oäkta och falsk? Beror det på att du inte utnyttjar den kraftresurs du har fått och som beskrivs i Fil 4:13?
 
Trosmål innan vi går vidare:
Lär dig 4:13 utantill.
Praktisera det under hela dagen. Kom ihåg att tonvikten inte ligger på allt förmår jag. Tonvikten ligger på genom honom som ger mig kraft. Ha förväntningar på Herren!

 

Steg 9: Ha förväntningar på Herren
Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov (Fil 4:19).

Detta skriver Paulus till filipperna som själva givit honom så mycket (se v. 15-18). Det ligger en hemlighet i detta: Ge så skall du få. Om du inte lämnar ifrån dig ditt eget, finns det inte plats för Herren med sina härliga rikedomar.
 
Trosmål innan vi går vidare:
Lär dig 4:19 utantill.
Meditera över Guds härliga rikedom i Kristus Jesus. Ha förväntningar på Herren. Lyft dina tomma händer mot Honom.

 

Steg 10: Lev i nåden
Nåd från Herren Jesus Kristus åt er ande (Fil 4:23).

Paulus ber inte att förtjänstmedaljer och utmärkelser ska regna över dem. Det skulle göra dem avundsjuka och självupptagna. Han önskar dem nåd från Herren. Den fyller deras inre med glädje.
 
Avslutande Trosmål:
Lär dig 4:23 utantill.
Låt ditt inre få fyllas av nåden från Herren Jesus Kristus. Oförskämt, oförskylld nåd! Barmhärtighet utan gräns. Du är älskad. ÄLSKAD! ÄLSKAD!

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg