Stiftelsen Bibelskolan.com
 

bibelskolan_img

VAPENRUSTNINGEN

Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.
Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna,
mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.

Ta därför på er hela Guds vapenrustning,
så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.

Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna
och klädda i rättfärdighetens pansar.
Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.

Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.
Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.
Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden.
Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga (Ef 6:10-18).

 

Varför en vapenrustning?
Man sänder inte ut en soldat i striden utan att först utrusta honom. Vi behöver inte gå oskyddade ut i vardagens kamp. Vi kristna behöver inte gå omkring bleka, mjäkiga, undvikande och svaga. Om vi hör ihop med Jesus kämpar vi ju på segrarens sida.

Det är inte hans fel om vi dukar under i kampen. Det är vårt fel om vi inte tar på oss den rustning som han räckte åt oss. Och varför tog vi den inte på oss? Beror det på att vi inte insett vem fienden egentligen är?

 

Vem kämpar vi emot?
Fienden är inte en varelse av kött och blod, som människor. Människor kan trassla till det mycket för oss. Dem ska vi lära oss att be för och välsigna. Men bakom alla vedervärdigheter som vi människor kan råka ut för och som människor utsätter oss för, står 'ondskans andemakter'. Vi behöver Guds rustning för att stå emot 'djävulens lömska angrepp'.

Djävulens ondska ser inte alltid så ond ut. Han angriper listigt. Han smyger sig på oss där vi minst anar faran. Hela hans taktik går ut på att få oss att vända blicken från Jesus. Han kan tolerera att vi är kyrkliga. Han har inget emot att vi diskuterar kyrkopolitik eller hur gudstjänsten ska se ut. Bara vi inte talar om Jesus. Då vet han att vi är förlorade för honom.

När lovsånger sjungs viker fienden.
Det finns en märklig berättelse om det i 2 Krönikerboken 20:21-22. Läs den!

 

Vad är vapenrustningen?
När Paulus talar om vapenrustningen berättar han om vem Jesus är.
Att ikläda sig vapenrustningen är att ikläda sig Jesus.

Låt oss ta på oss ljusets rustning ... ikläd er Herren Jesus Kristus. 
(Rom 13:12,14)

Jag behöver Jesus på alla känsliga områden: för mina tankar, mina känslor, min vilja.

Jag behöver Jesus för att klara av min vardagsvandring.
Varje plagg i vapenrustningen skyddar mot ett angrepp från Satan.
Varje plagg ger en glädje från Jesus.

 

Låt oss därför nu studera de olika plaggen i vapenrustningen.
Det är lättare att komma ihåg dessa plagg om man börjar uppifrån.

 

Ta emot frälsningens hjälm
Den skyddar mitt tankeliv och alla inkörsportar till mitt tankeliv: mina ögon, mina öron, min mun. Satan bombarderar mig med missmod, orenhet, fruktan, avund, jämförelse, misstänksamhet.

Innan vi tar på oss frälsningens hjälm får vi först bekänna att vi släppt in sådana tankar och i Jesu namn ta avstånd ifrån dem. När vi sedan sätter på oss frälsningens hjälm är det Jesus vi tar på oss. Hjälmen bevarar era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus (Fil 4:7).

När sedan alla mörka tankar vill komma in, möts de av lovsången om Jesu frälsning. Frälsningens hjälm hjälper mig att ha mina tankar tillsammans med Jesus. Och varje ond tanke gör jag 'till en lydig fånge hos Kristus' (2 Kor 10:5).

Har man frälsningens hjälm på sig under dagen, kan sången om Jesu frälsning sjunga i bakhuvudet även då man håller på med mycket annat.

 

Klä er i rättfärdighetens pansar
Detta skyddar mig mot Satans försök att få mig att framhäva mig själv. Satan gör ju allt för att vi inte ska se på Jesus. Han säger: 'Titta på dig själv! Se vilken märklig människa du är'. 'Tänk, vad synd det är om dig!'.

Är kanske orsaken till att du är så lättsårad och ömtålig att du framhäver din egen rättfärdighet? Den ger inte något bra skydd.

Rättfärdighetens pansar är Jesu rättfärdighet. För Jesu skull får jag syndernas förlåtelse och får det rätt ställt med Gud. Jag får göra som Paulus och varje dag kasta min egen rättfärdighet på sophögen (Fil.3:8).

Jag behöver inte ställa mig själv i centrum. Jesus har redan ställt mig där då han drog mig in i sin kärlek. Jag behöver inte försvara mig själv. Jesus gör det mycket bättre, se 1 Joh. 2:l-2 och Rom. 8:1.

 

Spänn på er sanningen som bälte
Detta bälte behöver vi därför att Satan anfaller med lögnen. Han är en lögnare och lögnens fader (Joh. 8:44). Med många fula knep, med halvsanningar och smålögner vill han lura oss bort från Jesus.

Sanningen som vi tar på oss är Jesus själv. Han är Sanningen. Det betyder att jag inte behöver gå på vad som helt. Och vad som helst kommer inte ut från mig. Om Jesus är sanningen omkring mig går det inte att vara oärlig och falsk. Det går inte att svänga sig och smussla och fiffla.

Sanningen som vi tar på oss är Jesus. Allt det vi säger och gör blir präglat av Honom. Han hjälper oss att leva äkta och friskt och rakt!Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.
Dessa skor skyddar mot två av Satans angrepp: Ängslan och lättja.

Den som inte har skor måste gå barfota. Hans gång blir ängslig och försiktig. Blicken riktas neråt. Jag får akta mig. Det är så som många kristna går. Man är rädd för allt man kan stöta på och stöta mot. Vad skall folk säga? Man är rädd för människor och rädd för Gud.

Men när vi lyssnar till evangeliet om frid, lär vi oss gå med stadiga steg genom livet. För detta budskap säger oss att vi för Jesu skull får syndernas förlåtelse och frid med Gud. Jesu fullkomliga kärlek driver ut rädslan (1 Joh. 4:18).

Dessa skor skyddar oss också mot lättja. Satan vill få oss att stanna upp på vår vandring. Han vill få oss att känna oss håglösa. Men evangelium ger oss en ny vilja. Med skorna på blir det en ny spänst och en ny glädje i våra liv.Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna
Skölden skyddar mot Satans farligaste angrepp: Otron.

Tvivel är att inte kunna tro. Otro är att inte vilja tro. Tvivlet plågar min tro - men behöver inte skilja mig från Gud. Otron däremot får mig att vända ryggen åt Gud och slå av strömbrytaren till honom.

Att hålla trons sköld framför sig är att hålla fram Guds löften i Skriften. Vi behöver denna sköld, då den Ondes alla brinnande pilar börjar vina genom luften: 'Du tror väl inte på det där?' 'Inte bryr sig Gud om dig.' 'Skulle då Gud ha sagt...?'

Trons sköld är Jesus själv. Han säger till dig det som Gud sade till Abraham: 'FRUKTA INTE! JAG ÄR DIN SKÖLD'.

De romerska sköldarna gick att haka fast vid varandra och gav på så sätt dubbelt skydd. Vi behöver varandra. Dina syskon omkring dig behöver din tro och du behöver deras.

 

Andens svärd som är Guds ord
Detta är det enda vapen en kristen får använda. Jesus gjorde det. Satan måste vika inför Ordet (se Matt 4:4,7,10).

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar (Hebr 4:12).

Det är naturligtvis viktigt med vapenkännedom och vapenvård, alltså daglig Bibellyssning!

 

Att sätta på vapenrustningen 
Innan du klär på dig behöver du tvätta dig. Gå till korset och lägg ned din synd. Bekänn att du släppt in felaktiga tankar, otro, lögn, olust...
Åberopa löftena om förlåtelse för Jesu skull. Tag sedan under bön på dig hela Guds vapenrustning.

JAG TACKAR DIG HERRE FÖR
Frälsningens hjälm som skyddar min hjärna från alla onda intryck och bevarar mina tankar i Kristus.

Rättfärdighetens pansar som skyddar mig för Satans knep att framhäva mig själv och bevarar mig i Kristi rättfärdighet.

Sanningens bälte som skyddar mig för lögnen och bevarar mig i Kristus som är sanningen.

Villighetens skor som skyddar mig för lättja och ängslan och bevarar mig i Jesus Kristus som med sin helige Ande ger mig en ny vilja och håg och hjälper mig att gå med fasta steg genom livet.

Trons sköld som skyddar mig mot Satans otrospilar och bevarar mig i Guds löften.

Andens svärd som är Guds levande och kraftiga ord och det enda vapen jag får använda i kampen för Guds rike.

Ovanpå allt detta klär jag mig i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet, tålamod, fördragsamhet och förlåtelsebereddhet.

Jag bekänner Jesus som min Frälsare och Herre och tecknar mig därför med KORSETS SEGERTECKEN.

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg