Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Juldagen

Ordet origo är latin och betyder ursprung. Men i ett koordinatsystem är origo den punkten där y-axeln och x-axeln skär varandra. De två olika linjerna, den vertikala och den horisontella möts i centralpunkten, origo. Och när man anger alla andra punkter i koordinatsystemet utgår man från den här centralpunkten. (-1, +2) t ex betyder att punkten ligger en punkt till vänster om origo på x-axeln och 2 punkter ovanför på y-axeln.
 
Vad har nu detta med Jesu födelse att göra,? Jo, om y-axeln, den vertikala är Gud och x-axeln, är mänskligheten så möts människa och Gud i origo som är Jesus. Jesus är den punkt där Gud och mänskligheten möts. 
Och alla vi andra punkterna i historiens stora koordinatsystem, vår position bestäms utifrån Jesus själv. Både tidsmässigt, under de år efter Kristi födelse som vi föds, lever och dör. Men även i vår mänsklighet, i vad det är att vara människa bestäms utifrån vår position till Jesus. 
Origo betydde alltså ursprung och Jesus är ursprunget till vad det är att vara människa. Poängen med att Gud blev människa är att han blev människa! 
Vi pratar ju om Adam som vårt ursprung, mänskligheten har ett biologiskt ursprung oavsett var och när vi förlägger detta. Det viktiga är inte hur många år sedan det var. Men mänskligheten gick vilse när man tappade sin moraliska kompass. Tidigt spårade människan ut med synd och ondska som följd. 
 
Det som händer nu i Betlehem är att mänskligheten börjar om på nytt, vi får ett nytt ursprung att relatera till. Jesus är den sanna människan, den nya Adam, en ny skapelse. Förutsättningen för frälsningen är denna punkt där alla linjer strålar samman. För det handlar inte bara om att Gud kliver ner till oss här på jorden, det handlar också om att han drar mänskligheten till sig. Det är en dubbelriktad rörelse: Gud blev en av oss för att vi ska kunna vara hos honom. 
 
Denna historiska händelse har fått återverkning på resten av historien, ja till och med på historien före Jesu födelse, tiden till vänster om y-axeln. Då, innan år noll, visste man förstås ännu inte det, men även de åren dateras i relation till när Gud blev människa. Oavsett var du befinner dig i Guds koordinatsystem så står du hela tiden i relation till origo, Jesus Kristus. 
 
Jesus är därför inget undantag, ingen engångshändelse. Nu låter det som att jag motsäger mig själv, att Gud blev människa är förstås en unik historisk händelse. Men det stannar inte där. 
Målet med att Gud blev människa är att alla människor, ja, mänskligheten i sin helhet, mer och mer ska stråla samman med Gud. Jesu födelse är början på en rörelse som sprider sig genom historien och påverkar oss alla. När Gud blev människa, då innebar det att en människa blev Gud, människan Jesus Kristus. Han är den förste och vi är hans efterföljare. Jesus, den nye Adam har öppnat upp en väg till Gud för oss, en väg till origo, till krubban, till mötesplatsen mellan Gud och människa. 
 


Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg