Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Kyndelsmässodagen Årg 2 - Ljuset lyser överallt

 

 

I en av upplagorna av Den Lilla Katekesen finns även en kort utveckling. I den kan vi läsa som svar på frågan: Hurdan är Gud, bl.a. att han är en ande (dvs han har ingen mänsklig kropp) med alla de högsta fullkomligheter, och en av dessa fullkomligheter är att han är närvarande överallt på samma gång, han är inte bunden av tiden eller rummet. Likaså står det att Gud är treenig: Fadern, Sonen och den helige Ande. Det betyder att liksom Fadern är närvarande överallt på samma gång, så är Sonen det och den helige Ande.

När Kristus föds till jorden är han Gud i mänsklig gestalt och som människa begränsad av tid och rum. Men inte annars. Innan han föds som människa har han inte den begränsningen, och inte heller efter himmelsfärden. Han säger t.ex. att han är med oss alla dagar till tidens slut, och i Gamla Testamentet kan vi läsa om hur han visar sig vid många olika tillfällen på olika sätt.

Så när Jesus föds är han det gudomliga ljuset som kommer för att lysa i en mörk värld. Det kan vi läsa om hos t.ex. profeten Jesaja och evangelisten Johannes. Joh 1:9: ”Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen.”

I Gamla Testamentet läser vi om hur ljuset Kristus lyste redan då på många sätt. Från vår utgångspunkt blir det att Kristus har lyst med sitt ljus på förgången tid. Så är det också med våra liv. Kristus har lyst och lyser fortfarande på vårt förgångna. Vi får se på den tid som gått i våra liv i Kristi ljus. Allt vi varit med om av ensamhet, övergivenhet, svek, förtal, då andra eller vi själva trampat på vårt människovärde, nederlag, misslyckanden, då vi burit oss illa åt mot andra eller mot oss själva, osv, allt som vi liksom bär med oss i vår inre ”ryggsäck” från vårt förflutna, alltsammans får vi ta fram i Kristi ljus så att han får lysa över det med sin förlåtelse, kärlek och förbarmande. Då blir det som med trollen i sagorna när solen går upp: de spricker.

Här kan det ibland behövas själavårdssamtal och bikt för att ryggsäcken verkligen ska bli avlyft. Vi utgör lemmar i Kristi kropp kyrkan där vi är satta till att betjäna varandra och bära varandras bördor.

Kristi ljus lyser också upp framtiden och evigheten för oss. Vi behöver inte leva i mörker och ovisshet utan ljuset från Jesus Kristus lyser även framåt. I Efesierbrevet skriver aposteln Paulus om hur vi, när vi lever med Kristus, har blivit välsignade med all den himmelska världens välsignelse av Fadern och hur han innan världens grund blev lagd har utvalt oss. Detta är inte något kollektivt utan en personlig välsignelse och kallelse för oss var och en för att våra liv ska i den helige Andes kraft bära frukt för både tiden och evigheten. Och i Bibeln talar Kristus mycket om hur det ska bli i framtiden och evigheten: vad innebär döden? Vad händer då? Hur blir det sedan? Hur blir det med Jesu återkomst? Kristi Ords ljus lyser och visar oss svaren och vägen i allt detta.

Men Kristi ljus lyser också här och nu för oss. Vi är väl omhändertagna även om vi ibland skulle vilja ha saker på ett annat sätt än hur Kristus leder oss. Han vet ju vad som är bäst för oss. Han är med i vardagens varjehanda och talar med en stilla röst i vårt innersta. Särskilt talar idag många unga människor med hög röst. De är vana vid att inte bli hörda annars. Det gäller att överrösta de andra i förskolan, skolan osv. Likaså är många vana vid att det hela tiden ska hända saker, röra på sig, låta. Det får inte bli tyst. Tyvärr gör allt detta brus det svårare att uppfatta Kristi still röst i vårt innersta. Han skriker inte Han talar stillsamt. Det finns en liten bok som har titeln: När människan lyssnar, talar Gud.

Det är verkligen lönt att stilla ner sig och lära sig lyssna till Gud. För att göra det behövs numera för de flesta övning. Hjälp finns att få på nätet, i små häften och tjocka böcker, i kyrkor och församlingar. Också inom sjuk- och friskvård har man numera alltmer börjat uppmärksamma hur en sådan här avslappning kan avhjälpa stress och få människor att må bättre. Detta har den kristna kyrkan vetat hela tiden. Att stilla ner sig och lyssna till Gud innebär att ljuset från Jesus Kristus alltmer kan sprida sig i mitt liv, genom det förflutna, upplysa om framtiden och vägleda här och nu.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg