Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Trettondag Jul Årg 2 - Gud var där först!

 

Trettondag Jul firas till minne av hur Gud genom en stjärna ledde de vise männen till Jesusbarnet. De vise männen var hedningar och enligt legenden var de tre. En av dem var färgad. Därför brukar de symbolisera alla folk som församlas runt Kristus för att tillbe honom. De representerar en längtan efter Gud som finns hos alla folk. Över hela jorden frambärs offer och böner till Gud, det hålls gudstjänster och man vet att Gud är vår skapare och herre. I alla tider och hos alla folk har det funnits människor som med stort allvar sökt Gud och velat komma i ett rätt förhållande till honom.

Ändå har det bland intellektuella här i västerlandet ofta framförts tanken att kristendomen är den vite mannens religion som prackats på de fattiga människorna i andra delar av världen, och som fördärvat deras inhemska kultur. - Varför kunde de inte fått behålla sin egen tro? Så frågar man. Det finns naturligtvis sorgliga exempel på detta, men det finns även helt andra exempel som aldrig nämns!

Ett sådant exempel har jag hämtat från missionären Don Richardson bok, ”Evigheten i deras hjärtan”. (Den kristna bokringen 1985) Det kan inspirera oss för att vara frimodiga angående mission. Och vi leds till en märklig slutsats: Hos många folk och stammar har evangeliet fått sitt genombrott genom deras respektive folkliga religion, snarare än trots denna. Och nu till berättelsen om den lilla ponnyn och Wafolket:

Ungefär 100 000 människor av Wafolket lever bland bergen i nordöstra Burma (eller Myanmar). De var förr huvudjägare och levde i fruktan för andarna. Men det fanns även positiva krafter i deras religion. Det hände då och då att den sanne Gudens – Siyehs – profeter reste sig och fördömde huvudjakt och undfallenhet gentemot andarna. En av dessa profeter framträdde på 1880-talet och kallades Pu Chan. Pu Chan lyckades förmå tusentals av Wafolket att sluta med huvudjakt och andedyrkan. Pu Chan förklarade att Siyeh, den sanne Guden, stod i begrepp att låta den sedan länge väntade ”vite brodern” komma med ett exemplar av den försvunna boken. En morgon sadlade Pu Chan en liten ponny.

-Följ ponnyn! uppmanade han sina lärjungar. Siyeh talade i natt om för mig att den vite brodern äntligen befinner sig i närheten av oss. Siyeh kommer låta ponnyn leda er till honom. När ni funnit den vite brodern skall ni låta honom sitta upp på ponnyn.

Ponnyn började nu röra sig medan Pu Chans lärjungar gapande såg på. De väntade sig att ponnyn skulle stanna till vid närmaste vattenhål och följde efter. Hur skulle ponnyn kunna leda dem till den rätte ”vite brodern”, som bar med sig Siyehs, den sanne Gudens, bok?

Ponnyn ledde så de förundrade lärjungarna hela 32 mil över bergen och ner till staden Kengtung. Där svängde den in på en missionsstation som drevs av den amerikanske missionären William Marcus Young. Men där syntes inga spår efter någon ”vit broder” eller någon bok. Men Wamännen hörde då ljud från brunnen och tittade ner. De såg inget vatten men istället lyste två klarblå ögon mot dem ur ett vänligt, vitt ansikte. -Hallå vänner, ekade rösten ur brunnen, kan jag hjälpa er med något? William Marcus Young klev upp ur brunnen som han höll på med att färdigställa och borstade bort lite jord från händerna. En av Wamännen frågade honom: - Har ni med er Guds bok? Young nickade. Wamännen blev överlyckliga och föll ner för hans fötter och frambar snabbt sitt budskap från Pu Chan. Sedan sade de: - Ponnyn är sadlad och klar. Vårt folk väntar på er- Hämta boken! Vi måste ge oss av! Men Young svarade: -Jag kan inte resa just. Tusentals människor från lahustammen kommer hit så gott som dagligen för att få undervisning. Vad vill ni att jag skall göra?

Young förklarade situationen för några kristna från lahustammen. Tillsammans beslöt de att bereda plats för wamännen så att de kunde stanna kvar på missionsstationen och få undervisning, för att sedan vända tillbaka till sitt eget folk. På så sätt blev Pu Chan och tusentals människor bland hans folk kristna utan att William Marcus Young hade besökt dem en enda gång! 10 000 människor av wastammen blev omvända och döpta och de spred därefter evangeliet vidare in i östra Burma och sydvästra Kina.

Är det någon som tvivlar på att Gud kunde få en ponny att leda en grupp wamän så osvikligt och så långt? Men den Gud som kunde använda en stjärna för att leda de vise männen till det lilla Barnet i Betlehem, kunde också använda en ponny i sökandet efter en särskild brunn i Kengtung.

– Hur ledde Gud dig och mig till Jesus? I mitt fall var Gud där först och ledde mig genom människor, möten och omständigheter. Vägen som leder fram till en personlig tro på Jesus Kristus kan se mycket olika ut för olika människor. Men av egen kraft eller vårt eget förstånd hade vi inte alls kunnat tro om inte Gud varit där först och kallat oss genom evangelium och upplyst oss med sina gåvor och sin Ande.

Idag tänker vi också på världsmissionen. Vi får be att Gud välsignar alla dem som aldrig fått höra evangeliet så att de får höra det. Vi får be för människorna i muslimvärlden som Gud uppenbarar sig för bl.a. genom drömmar, så att de kan få möta Jesus och komma till tro på honom. Och vi får be för vårt eget folk och vårt land där mörker, våld och rädsla breder ut sig. Men Gud älskar också oss så mycket! Där Jesus får komma in viker mörkret och det blir ljust! Vi får be för vänner, släktingar och grannar, be om tillfällen och gudagivna möten, att vi själva ska få frimodighet att vittna något om vår tro. Vi är ju som tiggare som berättar för andra tiggare var det finns bröd! Slutligen ska vi be för våra präster och pastorer att de ska kunna förkunna evangeliet frimodigt och klart och för alla missionärer och att Gud ska sända ut arbetare till sin skörd.

I Jesu namn.    

 

Anders Thorsén

 

 

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg