Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Mikaelidagen Årg 2 - Änglarna

Mellan Jesu lärjungar är det inget ovanligt samtalsämne detta: vem av dem som är störst. Hela stycket från vers 2 fram till 18 i Matteus kapitel 18 är Jesu svar på frågan. Den störste i himmelriket är som ett svagt och sårbart litet barn som behöver Faderns beskydd.

Utgångspunkten för Jesus är det han sade om natten till den laglärde Nikodemus: Du måste födas på nytt för att få se Guds rike. Detta gäller oss var och en. Ingen enda människa kan få se och få del av Guds rike utan att bli född på nytt. Denna nya födelse åstadkommes av den helige Ande och bekräftas av dopet (eller tvärtom, den inbördes ordningen spelar ingen roll). Så blir du född av vatten och Ande.

Ett nyfött barn tar vi hand om så mycket vi bara kan. Det är utlämnat och totalt hjälplöst i sig självt. Så är det också med den människa som blir född på nytt in i Guds rike. Hon behöver tas omhand av både Gud och människor. Den helige Ande finns nära för att förmedla Faderns kärlek genom Jesus Kristus, och de heliga änglarna står alltid beredda att utföra Guds befallningar så snart de hör ljudet av dem.

Samtidigt har ju personen själv också ett ansvar för att ta vara på det som hänt honom/henne. Vid barndop i Svenska kyrkan ber prästen bl.a.: bevara detta barn med din Ande från att gå vilse i en farlig värld. Det gäller inte minst även en vuxen andligt nyfödd människa. Paulus säger i Efesierbrevet att vi lever i en värld som domineras av härskaren över luftens välde, dvs Satan.
Detta vet Jesus mycket väl. Han betonar det verkligen: ve dig värld, med dina förförelser. Och han betonar också det personliga ansvar vi har för att inte låta frestelser av alla slag få fäste i och över oss. Han använder drastiska bilder men de är just det, bilder. Han lär inte ut olika former av självstympning, utan det är Jesu sätt att tala om hur nödvändigt det är att ta bort sådant som förleder oss, även om det är kärt för oss.

Paulus går i sin mästares fotspår när han i Kolosserbrevet kap 3 skriver: ”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är därovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är därovan, inte på det som är på jorden… När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.”

I sin undervisning använder Jesus alltså bilden av ett barn som en bild av en Jesu lärjunge. Det var en vanlig judisk uppfattning att varje människa hade en skyddsängel. Bibeln säger inte så mycket om detta men vad vi vet är att änglarna alltid är i Guds närvaro beredda till tjänst, Fadern ser sina barn (de på Jesus troende, födda på nytt) och tolererar inte att någon förleder dem.
Martin Luther formulerar det fint i slutet av sin morgonbön:

Jag överlämnar mig med kropp och själ i dina
händer. Låt din helige ängel vara med mig, så att
den onde fienden inte får makt med mig.

Staffan FredinVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg