Stiftelsen Bibelskolan.com
 

2 söndagen i Advent, tredje årg Guds rike är nära.

Guds rike är nära.
”Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” Detta är Jesu första predikan i evangelierna. Kort och kärnfullt. Mer behöver tydligen inte sägas till att börja med. Och detta hände ungefär när Johannes döparen hade blivit fängslad.


Johannes står som den siste av de gammaltestamentliga profeterna. Nu när han har blivit fängslad och därmed tystad, så är tiden inne för en ny tidsperiod som innebär att Guds rike är nära på ett nytt sätt, nämligen personligt närvarande här mitt ibland oss först i Jesu person och efter pingsten i den helige Andes närvaro.


För att vi ska kunna omfatta detta behöver vi omvända oss. Det grekiska ordet som översätts med ”omvända”, metanoeo, innebär att man ska förändra sitt sätt att tänka och agera samt att lita på det budskap som Jesus kommer med.


I de tre första evangelierna återges en liknelse. Det är liknelsen om fyrahanda sädesåker, som den hette förr. Alltså liknelsen om säden och de fyra jordmånerna. Den första jordmånen är vägen. Den säd som fallit där blev nertrampad och fåglarna åt upp den. När Jesus förklarar liknelsens betydelse säger han att den säd som föll på vägen är de människor som hört budskapet men sedan kommer djävulen och tar bort ordet ur deras hjärtan, ofta genom invanda tankemönster, så att de inte längre litar på budskapet, litar på Jesus.


Ordet ”väg” kan också betyda invanda tankebanor och tankemönster. Man tänker som man brukar göra och är inte öppen för att se saker ur andra synvinklar. Man har sina förutfattade meningar om vad Bibeln säger och vad Jesus menar, sådant som man kanske läst av kristna författare eller hört av olika präster och predikanter. Till det lägger man så sina egna erfarenheter av hur lite Bibelordet brukar betyda för det vardagliga livet och hur sällan man erfar något konkret bönesvar. Evangeliet och det kristna budskapet blir lätt något teoretiskt, ett försanthållande av bibliska sanningar, det går liksom på räls.


För att budskapet ska slå rot i våra hjärtan och bli en levande verklighet i vardagen krävs att vi, som det heter nuförtiden, tänker utanför boxen och prövar olika infallsvinklar utifrån vår egen livssituation. Här gäller det att vara öppen för vad Gud kan tänkas visa på. Det kan till en början verka hur tokigt och konstigt som helst, men efter lite eftertänksamhet kan man upptäcka att just i det annorlunda och ovanliga finns många möjligheter.


Försök därför att förutsättningslöst lyssna till vad Jesus säger. Utgå från att han menar vad han säger och tänk sedan vidare på hur det skulle bli för dig. Meningen med att vara instängd i invanda tankebanor är enligt Jesus att vi inte ska kunna tro och bli frälsta. Därför är det viktigt att bryta sig ur dessa mönster och vanor, och det är den verkliga meningen med att omvända sig.
Ordet ”tro” kan också översättas lita på, förtrösta på, vara trofast mot. Ordet ”frälst” kan också översättas med bevarad, helad, upprättad, få evigt liv. Om vi nu tänker ”utanför boxen” skulle Jesus lika gärna ha kunnat säga i sin första predikan: Nu är det dags för en ny tidsperiod i ditt liv då Guds rike är personligt närvarande hos dig. Lämna dina invanda tankebanor och lita på mitt budskap. Så kan du bli både bevarad, helad, upprättad och få evigt liv.

 

Staffan FredinVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg