Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sexagesima Årg 3 - Det levande Ordet

Det finns ingen entydig definition på liv, men man brukar framhålla minst tre faktorer som är nödvändigt för att säga att något är levande. Liv är en organism som kan växa, dels i yttre storlek men också i sitt inre genom celltillväxten.  Viktigt är också att liv kan föröka sig, en levande organism har förmågan att skapa nya organismer. Och slutligen kan levande organismer interagera och anpassa sig till sin omgivning. De här tre kännetecknen finns i allt levande, både djur och växter.

Nu beskrivs Guds ord som levande. ”De ord jag har talat till er är ande och liv”, säger Jesus.  Att Guds ord lever betyder då enligt definitionen av liv att det för det första kan växa. Och här tänker jag då på i första hand på den inre tillväxten i en människas hjärta. Lyssnar vi till Guds ord så kan det slå rot i vårt inre och få konsekvenser som vi från början inte anade. Att det är levande betyder också att vi inte kan kontrollera det, vi kan inte helt förutse vad som kommer att hända.

Men Guds ord kan också föröka sig, när vi människor berättar för andra om Guds ord så, det sprider sig till fler människor.

Guds ord interagerar med sin omgivning.  Det är inte statiskt utan dynamiskt. Den lämnar en ingen ro. Och Guds ord kan anpassa sig, det talar till oss på olika sätt beroende hur vi är som människor. Det är inte bara information som vi bara kan registrera och anteckna och arkivera. Guds ord är levande och lyssnar vi till det börjar det leva sitt eget liv inom oss.

 

Tobias BäckströmVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg