Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Tredje Sönd i påsktiden Årg 3 - DEN GODE HERDEN

DEN GODE HERDEN

Tredje sönd i Påsktiden

GT: Jeremia 23:3-8; Epistel 1 Petr 5:1-4; Joh 10:20-30; Ps 23.

Herren själv är den store Herden! Allt kristet ledarskap är underställt Jesus! Viktigt att tänka över kristet ledarskap!

Den gode Herden och goda underherdar

Jesus har getts den största upphöjelsen

1.Vad min Fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka DET ut min hand (Bibel 2000) Joh 10:28

Bibelöversättarnas DET, leder mot en tolkning att koppla till Jesu storhet – den Sanne Guden. Jesus är den väntade Messias, Herrens lidande tjänare, den smorde Konungen, som av Fadern fått sin ”status” och genom sin död och uppståndelse ”blivit upphöjd över allting och Fadern har gett honom namnet över alla namn”, Fil 1:9 ”Han den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat”, Kol 1:9. Han är STÖRRE än allt annat, Han ÄR Gud. Utan Honom förmår vi ingenting i vårt förhållande till Fadern- alltså inför Gud gäller BARA det Herren fött och föder. Han går in och ersätter vår synd med sin rättfärdighet och ställer fram oss inför sig som heliga och fläckfria, en unik förändring som Herren själv står för. ”Det gjorde Gud”. Jfr Rom 8:3. Han ger oss bokstavligen sitt liv - Han ger sitt liv till fåren. Det är inte dumt att vara får!!!

  1. 2. Vad min Fader har gett mig är större än allt annat och ingen kan rycka dem ur min hand (Svenska folkbibeln)

Alteranativ nr 2: Dem….Syftar på de ”får” som Fadern gett Sonen. Kyrkan är egentligen världens största religion, optimistiskt räknat 2,3 miljarder enligt aktuellt beräknat medlemstal och tar man in kyrkans folk genom tiderna, alla Guds heliga, ja då blir hon större än allt annat. En glad präst ville tillägga ” jag jobbar i världens största företag och Chefen han är bra”.  De som tillhör Herren är i tryggt förvar. De är födda på nytt, bär ett levande hopp som inte kan fläckas eller vissna och som väntar på dem i himlen. Ingen KAN rycka loss oss från Jesus. Har vi väl kommit till Jesus, han som väntat på oss, får vi massor av löften om beskydd, kraft, om ett verkligt Jesusliv och inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus.

Den Store Herden

Han den Store gode Herden ger sitt liv. Han ger de sina EVIGT Liv (Johannes nämner ofta om det eviga livet, mer än synoptikerna tillsammans). Alltså Jesu liv, uppståndelseliv eller den helige Andes liv. Den gode Herden tjänar, ger sig själv till lösen, löser oss från skuld och befriar från skam. Hans stora intresse är att se de vilsna och sargade komma in i och förenas med Herden själv. Sedan arbetar Herden med att stärka medvetenheten hos lärjungarna i Sanningen. Herren, den gode Herden, leder oss in i tjänst att sprida det storslagna budskapet så att också andra får hjälp att söka och finna  det verksamma spontana Andliga liv som verkar genom Jesus själv. Herren vill få oss att koppla Sanningen med Verkligheten. Vardagsnära och Andefyllda. Jesus är främst frälsaren, vår gode Herde, men också   en enorm förebild i allt. Som ledare absolut världshistoriens bästa exempel.

 

 

Underherdarna

En vansklig delegation sker när Herren kallar ”odugliga tjänare” att föra vidare i ord och gärning det som är Herrens goda. Om dessa sviker undrar jag om Gud i så fall har någon B-plan? Det finns många tråkiga exempel på att världslig/köttslig makt griper tag och fäller många ledare. De gör sig omöjliga för tjänst i Guds rike. Vad gör makt med människan? Maktutövning utan empati och osjälviskt tjänande är direkt skadligt i kyrkans miljö. I världen kan man ge order och tvinga, men i kyrkan uppmuntrar man varandra att leva i oegennyttig omsorg om varandra. Ett ord som inte bör användas är UTMANING. Utmanar gör man i sportens värld, där tävlar man och där vinner man genom att besegra den svagare. I Gal 5:24-26 kan man läsa att vi inte ska utmana varandra. Nej det finns en Andens väg, ”det intet finns som icke vinns av kärleken som lider” Sv ps. 140:3.

Utmaning utarmar – uppmuntran inspirerar.

En underherdes huvudkallelse är att själv lära känna Jesus, leva i Evangeliet och förstå det och hur man lever det kristna livet i den helige Andes kraft. ”En blind kan inte leda en annan blind, då faller de båda….” Vill Du vinna världen, lär då känna Jesus”. En underherde MÅSTE älska människor särskilt de som i världens ögon ingenting är. En underherde får inte ha egen dold agenda, eller en från Ordet förvriden inriktning – Endast FÖR sanningen förmår vi något. ”Det vi fått av Herren skall anförtros åt pålitliga människor, som i sin tur för det vidare”, så skriver Paulus till sin ”son” Timoteus.

Om kyrkan talar och lever som hon lovat i dopet, konfirmationen i vigningslöftena, även om hon fortsatt skulle vara en liten grupp i vårt samhälle skulle hon åtminstone bli respekterad för att stå för det hon är kallad till.  

Kyrkan när hon är som bäst föder Jesu efterföljare, de som valt att följa Jesus kommer att hjälpa andra att vilja följa Jesus.

Fridshälsning

Hans Lundaahl Osby

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg