Stiftelsen Bibelskolan.com
 

10:e sönd e tref Årg 3 - Nådens gåvor

Nådens gåvor, står det som överskrift idag. Vad tänker du då på?

Och vad är nåd?

Gudsmannen Moses talade om Guds nåd. Att Gud ger nåd med 1000 generationer när man älskar honom och håller hans bud.

Egentligen är det två ord som betyder samma sak. En gåva är av nåd annars är den ingen gåva. Om jag sas förtjänade den. Nåd är ngt gratis och en gåva är något gratis.

Överskriften skulle kunna vara Gratis, Gratis, sen kunde man infoga ett ”t” till i ordet för den som fick gåvan. Grattis!

Börjar med Moses. Sedan skall vi se lite på en del speciella nådegåvor som vi denna dag kan läsa om i 1 Kor 12.

Inte mindre än 40 gånger upprepas dessa versar i Bibeln. Så centrala är de. Att Gud ger nåd med tusen generationer.
Orden är lika viktiga som Joh. 3:16
Detta har blivit en av trosbekännelserna bland Israels folk.
När rabbinerna skall beskriva Gud börjar de här. Gud har tretton egenskaper. Gud är barmhärtig och förlåtande men också domaren. Gud är både nådig och rättfärdig.

Ordet för nåd är chesed. Det betyder ”råge” Alltså det som man får på köpet och aldrig ingår i det som man betalar för. På latin heter det gratia – vårt gratis
Rättfärdig heter tsedaqa. Det betyder det strukna, exakta måttet.
Guds nåd går aldrig att köpa.
Han låter min bägare flöda över. Ps 23.
Nu är det så med oss att vi nästan alltid vill betona den ena sidan heller än den ändra.

Antingen blir då Gud en som bara förlåter. Straff och dom – nej usch! Vad blir det då av förlåtelsen: Inget och noll. Inget under i alla fall. Inget underbart.
Eller Gud är bara den dömande – hans öga ser allt. I historien har man betonat den ena och den andra sidan.

Sv. Ps.183:3 ”mät mig o Gud med din mildhets mått” sjunger vi. Mildhets mått och rättfärdighetens mått. Hur går de ihop?
Jo, det är Gud själv som fyller det till bredden. Han håller vad han lovat. Egenskapen som dominerar är inte domen och vedergällningen utan den andra.  Nåd till tusenden........
Det står också något som vi inte tänker på. Men som rabbinerna uppfattade. Det står nåd två gånger.
Rabbinerna sa: Det finns inga onödiga upprepningar i bibeln. Upprepas det så har det inte exakt samma innebörd som det första ordet. Kanske går att se: Det första NÅD handlar om nuet – det som gick i uppfyllelse nu. Det andra är för framtiden – tusenden. Till andra folk än Israel. Magasinera NÅD. Välsignelse för alla släkten.. t.ex. till Abraham.
Nu kan man förstå Joh. 1:17 mer. Många tolkar en motsättning i dessa bibelord. Ja ja, Moses han kom med allt som var tråkigt och alla obegripliga krav och förbud. Men Jesus han ger nåd och förlåtelse.
Ordet ”men” finns inte i grundtexten.
Istället är det genom Jesus som ”tusenden” går i uppfyllelse. Joh. 1:14 är ju ett citat från 2 Mos. 34:6. Nu fullbordas allt genom Jesus. Framtiden är här. Därför stå ordet ”nåd” två gånger.
Johannes tänker på 2 Mos. 34:6-7.
Alltså: Genom Moses gavs nåd nr 1 och genom Jesus nåd nr 2. Därför säger bibeln att Jesus är lagens fullbordan. Fullbordan behöver inte betyda att det gamla var dåligt, utan att det inte var färdig. Måttet var inte fullt. Gud har ännu mer att ge.
Och i det perspektivet lever vi ännu. (Tills Upp. 15:3)
Lagen är nåd eller lagen är evangelium.
Där Jesus går fram - där går himmelriket fram
Vi tänker ofta att han inte delar ut sina gåvor hur som helt. Bara om det blir skärpning i livet. Inte varit snäll tillräckligt. Inte skött sig. Tänkt illa om någon.
I berättelsen om den lame i Jerusalems tempel som blir botad. Apg. 3. Står det inget om att Petrus tillbringat timmar i bön innan eller läst i bibeln eller gjort goda gärningar. Visste att den helige Andes kraft bodde inom honom – trodde på Jesus och var döpt. Fick en tanke, Gud är den som helar.
Han var som ett barn i sinnet, som när han hade hört. Luk. 11:13. Bed så skall ni få, ……. Om ni som är onda hur mycket ge helig Ande…..

Kom nu ihåg vad nåd innebar och nådegåva -charisma = nåd, glädje, tacksamhet. Är alltså det som flödar fram, Joh. 7:38-39, ur en kristen tillsammans med hans tacksamhet till Gud. Man kan aldrig kan förtjäna, alltså ingen belöning.

Alla får gåva/gåvor/. Alla är gåvor till Kristi kropp församlingen här på jorden. Jesus var den största gåvan. Det han gjorde och sa var tecken på att Gud rike började bryta igenom. Sen fortsatte med lärjungarna och i och genom de som tror på Jesus över hela jorden.

Gåvorna är till för att omgivningen skall bli välsignad, inte för att den som utövar gåvan skall bli 'stor' och ”märkvärdig”. ”Till nytta” stod det i dagens epistel.

Rom 12:6-8, 9-21 (om hur de skall användas)
1Kor 12:4-11, 27-31. 1Kor 13(hur de skall användas och deras kvalité)

Gåvorna ges till församlingen. Har någon en gåva som jag inte har, så har jag den ändå, för vi tillhör varandra. Vi tillhör samma kropp. Då kan jag vara glad åt en annans gåva, för den tillhör mig också, eftersom personen tillhör mig, liksom jag den andra. Slut med avundsjukan. Utan Halleuja! Gud verkar, och alla vår del av hans nåd.

 1Kor 14:1-40 (Mer om ordningen i en karismatisk församling)

Ibland stämmer gåvorna överens med de naturliga gåvor som man fått.

Försäljaren - evangelist.

Den som älskar kolumner och siffror –kassör, kamrer, med glädje

Sångröst - till lovsångaren eller inspirerar andra till att lovsjunga Gud.

Ges inte för att du är perfekt, utan för att du inte är perfekt, så att det himmelska som du saknar skall lysa fram mer.

Inte för att du är syndfri, för då hade ingen fått den Matt. 7:21-23

Varför tar inte Gud bort gåvan. Pga långmodighet. Om nådegåvan torkade in så vore den inte nådegåva utan förtjänst. För den har ju getts åt mig som är fattig och syndfull och svag för att Guds härlighet skall bryta fram.

 Gud tar ju inte bort alla pengarna för en kristen bara för att han börjar bli snål. Gåvan var ju till för omgivningen och han vill fortsätta med det även om inte utövaren är så ren.....

Fullkomlig gåva i en ofullkomlig människa. Läs 1Kor 13. Kontrolleras och bedömas. 1Kor 14:29

Ges till kroppen församlingen - se slutet av 1Kor.12

Ens svaghet blir till välsignelse. (Den med tunghäfta - blir lyssnaren. Den svage, sjuke, får helbrägdagörelsens gåva. etc.)

Vishet – vanlig mska kan förstå sanningar i bibeln och tala ut dem så att ett barn eller en lärd professor kan begripa. Och förstå mer än en lärd bokmal. Gud ger vishet. Jak. 1.

Kunskap -- i olika situationer, se det som ingen annan ser. Kanske i en människa. Som behöver Guds hjälp och ingripande. Inte förstå att varför det är som det är.

Trons gåva – visionens gåva. Alla måste ha visioner. Både i det egna livet och för församlingen. Annars kan man bli lat. Be Gud om att få det. Rita upp den. Skriv upp den. Lägg den i Guds händer. (Abraham =fader till många. Sara hette Sarai. Nu skulle hon heta furstinna.

  • helandets gåvor, olika slags tungotal, babyspråket,
  • tjänsterna = tjänandet -
  • tala med tungor men helst att ni profeterar, till uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Tror att Herren vill säga det. Ett bibelord. En tanke. En bild. En dröm. Prövas.
  • Skilja mellan andar. Upphöjs Jesus. Tillbeds Jesus.
  • Tungotalet. Böne och Bayspråket med Gud.
  • Tolka tungotalet.

 

Bed för varandra att ni skall bli uppfyllda med helig Ande.

 

Per-Olof OlssonVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg