Stiftelsen Bibelskolan.com
 

!4: sönd e tref Årg3 - Enheten i Kristus

Fri skrivning utifrån Evangeliet Johannes 17:18-23 med liten kommentering:

 

Som Fadern sänt Sonen så sänder Sonen oss till världen 17:18.

Ordet sända, apostello, att sända i väg på ett uppdrag, återkommer i versen 2 gånger, dels gällande Herren själv men också alla kristna. En sändning som är en rörelse, kallelse och lydnad, och gäller tiden från begynnelsen och synnerligen klart uttalat fr.o.m, Jesu jordeliv till hans återkomst.

 

På samma vis används ordet helga, hagiazo att göra helig, att bli avskild för en uppgift, också 2 gånger och som gäller både Herren och oss, 17:19. Jesus helgar sig för att vi ska bli helgade. Sambandet mellan Jesus som blir utvald, helgad, för en unik räddningsuppgift, och oss som helgas genom Jesus  betonar den intima föreningen mellan Herren och hans folk.

 

Jesus ber för alla som kommer till tro genom tiderna, p.g.a. det Ord, Logos, som predikas och delas. Jesus har självklart koll på vilket Budskap som avses. Evangelium enligt Nya testamentet – rent och klart! Allt är inte ett rent och klart evangelium som ljuder. Här behövs urskiljning formad av en hederlig attityd till Ordet.

 

Herren ber: att de att vi, kyrkan, må vara ett, som Fadern och Jesus är ett i sin gudomliga harmoni. En mycket avancerad och enastående enhet förutsätts och när den kommer till uttryck kommer världen upptäcka Jesus som Herre, dvs världen kommer att tro och förstå. Enhet ger Liv.

 

Den härlighet, doxa (168 ggr i NT), som Fadern gett Sonen har också getts kyrkan och när den härligheten upptäckts skapas den enheten som är av samma slag som råder mellan Fadern och Sonen.

Sonen i de troende och Fadern i Sonen, så att kyrkan förmår vara fullständigt ett.

 

Man kan ana Herrens evangelisationsstrategi: Vill vi vinna världen – låt oss lära känna Jesus

 

Då skall världen förstå att Fadern har sänt Sonen och älskat dem såsom Fadern har älskat Sonen.

Lätt att missa, Fadern älskar världen lika mycket som han älskar sin Son. Den kärleken tas emot som en gåva och den som tror så har den kärleken alltid närvarande.

Fadern har gjort allt för att vi ska kunna bevara enheten i Kristus. Den kristna enheten är i sig ett Guds verk unikt och fullkomligt. MEN vi har som så ofta lyckats strula till det och historien känner vi. Kyrkan har sedan Jesu fysiska tid på jorden förlorat sig i strider och splittring. Redan ca 20 år efter Jesu jordeliv skrev Paulus och varnade för partisinne, man delade upp sig i olika läger. 1 Kor 1:10-13. Men det trösterika är att den kristna enheten redan finns i Anden. När vi alltmer blir indragna i Jesu liv och mer och mer uppfylls av Herrens härlighet så blir de som delar erfarenheten av Kristi härlighet alldeles spontant och äkta syskon i Herren. En andlig verklighet som bottnar i Herren själv och inte i våra mänskliga begränsningar. Det stora urkampen står som vanligt mellan Gud och människan. När ”världens ande” tränger in i kyrkans liv ersätts Jesus med antikrist. Människan hamnar på tronen och Jesus trängs bort. Detta öppnar för splittring och maktmissbruk. Herre förbarma dig!

Den kristna enheten har bara ett ursprung - KRISTUS

Kristus plus något mer = ingenting                Kristus plus inget mer = allting

Bön:

Att kyrkans folk upptäcker Kristi härlighet    Att kyrkan helas från splittring och villfarelse

 

Fridshälsning Hans Lundaahl Osby

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg