Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Tredje årgången

_________________

Fjärde söndagen i Advent 

Herrens moder   

Tredje årgångens läsningar:
GT: Jesaja 52:7-10,
Epistel: 2 Korinthierbrevet 1:17-22,
Evangelium: Lukas 1:39-45.
Psaltarpsalm: 145: 8-13 

Idag på fjärde söndagen i Advent  tänder vi det fjärde adventsljuset.
Alla källor springer fram i glädje, så börjar psalm 481 vers 1. Den norske prästen och författaren  Eyvind Skeie skrev den psalmen år 1977. Britt G Hallqvist  bearbetade den 1978 och domkyrko- organisten Guttorm Ihlebæck i Fredrikstad, Norge gjorde melodin 1979. Psalmen 481 skall följa oss denna predikan.

Predikans text: Lukas 1:39-45.
Några dagar efter ängelns besök gav sig Maria i väg  och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet.

När Elisabet hörde Marias hälsning  sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av den  helige Ande. Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hände mig att min Herres mor kommer till mig?  När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.


Vi läser psalm 481 vers 1:
Alla källor springer fram i glädje
när Maria sjunger om sin Herre...

I den gammaltestamentliga texten hör vi budbärarens steg när han kommer över bergen. Det är härligt, säger Jesaja. Stegen är ljuvliga! Budbäraren ropar ut goda nyheter om seger, räddning, tröst. Ruinerna skall brista ut i jubel. Alltså det som ser ut som nederlag och krasch får inte sista ordet. Herren vänder tillbaka. Han tröstar, friköper sitt folk och visar sin makt.

Budbäraren som kommer över bergen är också Maria. Maria skyndar över bergen i Juda bergsbygd. När hon hälsar Elisabet förmedlar hon budskap om seger, räddning, tröst. Och Maria skyndar idag också mot oss över alla berg och hinder som gör att vi inte ser Guds verklighet.

Maria har sagt sitt JA till Guds uppdrag. Detta JA säger Maria därför att den helige Ande har kommit över henne. Och därför kan hon inte låt bli annat än att sjunga lovsång till den Gud som vänt sin blick till sin tjänarinnas ringhet (Lukas 1:48). Maria sjunger lovsånger därför att den helige Ande har visat henne källorna och öppnat hennes ögon för de stora ting som den Mäktige gör med henne och hela mänskligheten.

Vi sjunger vers 1.


Vi läser psalm 481 vers 2:
Skriftens dolda mening, dunkla löften
brister nu som knopparna om våren...

Paulus berättar i episteltexten om att alla Guds löften i Gamla Testamentet strålar samman i Jesus. Alla Guds löften har fått sitt ja genom honom.  Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära (2 Kor 1:20).

Löftena har fått sitt ja genom Jesus. Jesus sa ja till Gud när Gud ville sända honom till oss. Och Maria förmedlar dessa löftens ja när hon tar emot Jesus i sitt liv och låter Guds son födas här på jorden.. Maria säger: Se jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt (Luk 1:38). 

Vi säger vårt Amen till Gud. Amen betyder (enligt Luther i lilla katekesen) ”Ja, ja, det skall så ske”. Detta Amen, detta JA förlöser vår lovsång. I himmelen sjunger man lovsång. Hör denna sång: Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter (Joh Upp 7:12 Folkbibeln). Alltså: Våra nej ökar sucksången. Våra ja, ja till Jesus får lovsången att brusa. Lovsångsorden bara hopar sig.

Hemligheten med lovsången är den helige Ande. Paulus kan berätta om det. Han har gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan. Anden rör vid vårt innersta genom de ordfrön vi bäddat ned där.  Anden har ju redan bäddat ned löftena i den gammaltestamentliga jorden. Maria har tagit emot dem. Nu tar vi emot dem. De växer, spirar, ”de brister nu som knopparna om våren med en doft från paradisets lunder”.  Vi tillåter hjärtat att börja gnola på tonen från himlen tillsammans med Maria och allt Guds folk.

Vi sjunger psalm 481 vers 2.  

Vi läser psalm 481 vers 3:
Han som tronar i sin höga himmel
blir ett litet svagt och värnlöst foster...

När någon varit med om något stort, vill hon gärna dela med sig. Maria beger sig till Judéen och möter sin äldre släkting Elisabet. Elisabet bär Johannes i sitt liv och Maria bär Jesus i sitt liv.

När Elisabet får höra Marias hälsning, sparkar barnet till av fröjd  i henne och Elisabet uppfylls av helig Ande och ropar med hög röst: Välsignad är du mer än andra  kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.

Lägg märke till vad som här sker. Genom Guds Ande föds Jesus i Marias liv. Maria som nu bär Jesus i sitt liv, möter Elisabet som bär Johannes i sitt liv.  Detta är första gången som Johannes och Jesus möts. Maria som bär Jesus inom sig får förmedla helig Ande och djupglädje till Elisabet. Herrens ängel hade sagt till Sakarias, Elisabets man, att  Elisabets barn skall uppfyllas av helig Ande redan i moderlivet, (Luk 1:15). Är det kanske nu som det ordet uppfylls?

När nådens under tas emot måste vi förmedla djupglädjen. Så gjorde Maria.
Vi sjunger psalm 481 vers 3.


Vi läser psalm 481 vers 4:
O Maria, lär mig dina sånger!
Lär mig älska honom som har vandrat...

Maria har mycket att lära oss som så ofta är inställda på nejsidans sucklängd. O, Maria lär mig dina sånger!  Maria, lär mig att se hemligheten med det barn du bär. Led mig vidare och hjälp mig förstå vad  det betyder för mig också när det kommer svåra tider. Lär mig älska honom som måste gå genom död och grav för att öppna porten till ljusets rike för oss.

Det viktigaste Maria lär oss idag är att det nya Jesuslivet inte dresseras fram i våra liv. Det föds fram. Det är Jesus som vill ta sin boning i oss. Han vill sitta på tronen i våra liv. Har vi inte här som i ett nötskal vad hela kristendomen innebär?  

När jag bär Jesus inom mig, då kan Jesus i mig
förmedla helig Ande och djupglädje till dem jag möter. 

Se dig själv som budbäraren. Du får en ny uppgift Du skyndar till dem som sitter och suckar och gråter i meningslösheten. Du har något att säga dem. Ditt budskap handlar om seger, räddning, tröst. Något kan hända med ruinerna därför att Maria lär oss sina sånger om sin son.

Vi sjunger psalm 481 vers 4. 


Vi läser psalm 481 vers 5:
Alla mina källor är hos Jesus
och de springer fram i Andens glädje...

Ibland undrar vi hur vi någonsin ska kunna klara att förmedla Jesu liv till andra. Vi ställs i situationer då vi tycker all är stängt och omöjligt. Hur skall detta ske? frågar vi som Maria, (Lukas 1:14)  I alla instängda, hopplösa situationer då allt verkar omöjligt, får vi samma svar som Maria: Helig Ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig (Luk 1:35).

Försök nu i och någon gång under julhelgen bli stilla med Maria vid Jesu krubba i Betlehem.

Den helige Ande hjälper dig där att prisa Herrens storhet, att förstå Jesu storhet och att tacka Gud för Marias storhet. Maria är vårt föredöme i att säga Ja till Gud. Hon fick förmedla Jesus till vår värld. Hon är Herrens moder. Som Maria får vi förmedla livet från Jesus till människor omkring oss.

Vi sjunger psalm 481 vers 5.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg