Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Midfastosöndagen Årg 1 - Gud försörjer oss

”Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål.”

Så skriver aposteln Paulus i denna söndags epistel. Han skriver så dels utifrån Jesu undervisning och gärning och dels utifrån sin egen erfarenhet, vilken hela tiden bekräftade Jesu ord. Eftersom Gud alltid är densamme innebär det att detsamma som gällde för Paulus och de andra på den tiden gäller också för oss idag. Men hur kan det då komma sig att så många människor lider av svält och hungersnöd?

Först kan vi konstatera att redan i början av 1960-talet meddelade USA:s president John F. Kennedy att om man då lade samman alla tillgångar på jorden så fanns det tillräckligt med föda för att varje människa skulle kunna äta sig mätt en gång om dagen. Sedan dess har tillgången på föda ökat mer än jordens befolkning. Alltså finns det idag mer än tillräckligt för att alla skulle kunna äta sig mätta mer än en gång om dagen.

Problemet är inte bara att det är ojämnt fördelat över jorden utan också att så många vägrar dela med sig. Den som redan har vill ha mer. Den mänskliga egoismen, en konsekvens av syndafallet. Det Paulus skriver, skriver han till kristna. Alltså till sådana människor som blivit födda på nytt och genom Guds Ande fått sina sinnen förändrade, där egoism och själviskhet har fått ge vika för generositet och givmildhet.

Vi har i Bibeln många exempel på att detta är Guds egen inställning, generositet och givmildhet. Bara i Jesu verksamhet kan vi se hur han gång på gång tänker på sina medmänniskor. Petrus och de andra fick sina båtar så fulla med fisk att det räckte för att försörja familjerna medan de själva följde Jesus. Jesus förvandlar vatten till vin på ett bröllop, och det blev ett överflöd av vin. Två gånger mättar Jesus tiotusentals människor som kommer för att lyssna till honom, och båda gångerna blir det så många korgar över att det räcker för lärjungarna ett bra tag.

Men nu består vi människor av både ande, själ och kropp, och eftersom vi är en helhet behöver alla tre delarna av oss mat för att vi ska må bra och bli tillfredsställda. Jesus säger ju: ”Människan skall inte bara leva av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun.” Likaså: ”Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er.” ”Guds bröd är det bröd om kommer ner från himlen och ger världen liv.” ”Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.” ”Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet.”

Det kan man väl kalla för riktig mat, verkligen fast föda.  Men hur ska det gå till, var får vi tag på det Jesus-brödet? ”Medan de åt, tog han ett bröd, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp”. Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod”. ”

Alltså, den mat vi behöver får vi från Ordet och Bordet, Bönen och Bröderna (församlingsgemenskapen). Eller som Jesus uttrycker det: ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen.”


Staffan Fredin

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg