Stiftelsen Bibelskolan.com
 

3:e sönd i fastan årg 1 - Är du en imitatör?

Läs Efes 5:1-9

Vi alla kan nog nämna människor som vi beundrar och vill efterlikna, människor som har betytt eller betyder mycket för oss. Detta är mänskligt och fullt naturligt. Men det är både på gott och på ont, för det är som Paulus skriver i Romarbrevet att vi alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud (3:23). Det finns åsikter och övertygelser och livsföringar som bygger upp och det finns de som bryter ner. En stor utmaning i vår tid är att vi översköljs av en tsunamivåg av tyckande, åsikter och övertygelser bl.a. genom sociala medier där den ena influencern efter den andra påverkar oss på olika sätt – och det kan vara både på gott och på ont. Det får till följd att det är svårt att stå emot trycket från en allt smalare åsiktskorridor, där man i toleransens namn blir allt mer intolerant. Människors åsikter påverkar oss, och vi tar ofta efter de människor som finns omkring oss. Vi människor är sociala varelser, och det flesta av oss vi vill inte sticka ut och vara annorlunda, vi vill passa in i de sammanhang där vi rör oss.

Hur ska man leva som kristen i denna tid? Det är genom att gå till källorna för vår tro – till Guds ord, bibeln – som vi får den bästa vägledningen. I Efesierbrevet ger Paulus flera utmanande uppmaningar i vad det innebär att leva som kristen. Uppmaningar som börjar med vad Gud genom Jesus gjort, och gör, för oss: Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta! (Ef 2:4-5 SFB15). Och han fortsätter några versar senare med att skriva: Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem (Ef 2:8-10). I Jesus Kristus får vi av nåd, genom dopet och tron, ta emot försoning, förlåtelse och ett nytt liv.

Det fjärde och femte kapitlen, och även den sjätte, i Efesierbrevet är fyllt av förmaningar om hur vi ska leva och hur vi inte ska leva som kristna. Och när vi är mitt dessa förmaningar så får vi uppmaningen av Paulus oss att bli Guds efterföljare, att ta Gud till föredöme, som hans älskade barn (Ef 5:1-2). Om man skulle översätta det ordagrant från grekiskan så innebär det att vi ska imitera Gud. Att vi ska härma och efterlikna Gud själv i Jesus Kristus Djupast sett handlar det om att i handling och sanning leva i den kärlek till Gud och medmänniskan som bibeln uppmanar oss att leva i. Att vi ska leva i försoning och förlåta andra såsom Gud i Kristus har förlåtit oss. Att vi ska bli lika Jesus Kristus i ord och i handling. Det är det kristna livet i praktiken. Och det handlar inte om känslor, utan om att låta vår vilja underordna sig Guds vilja för oss på alla livets områden. Även när vi kommer till mest personliga och privata i livet. Detta är en utmaning, samtidigt som vi får påminna oss om att Guds nåd är ny varje dag och varje stund, och att allt börjar med vad Jesus gjort för oss. Det är i relationen till honom får vi mod och kraft att bli hans efterföljare i en förvirrad värld.

Är du en imitatör? Bli en som imiterar Jesus Kristus!  

Tidigare var ni i mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. (Ef 5:8-11)

Mikael Nilsson, kyrkoherde

Traryd-Hinneryds pastoratVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg