Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Påskdagen Matt - Kristus är uppstånden – JA, Han är sannerligen uppstånden!

 

Helige starke Gud, fyll oss med uppståndelsens kraft genom Jesus Kristus, som lever och verkar med dig och den helige Ande i en gudom från evighet till evighet.

Påskdagens underbara budskap - om man vill inse att Jesus lever – är fortfarande tillgängligt och på riktigt.  Vittnesbörden finns bevarade. Guds Ord!  Verkliga människor har vittnat och vittnar intill våra dagar att de mött den Levande Jesus och har en personlig (ömsesidig) relation med Honom – Jesus Herren! T.o.m. Talgoxen vårsjunger häroldiskt   - Vi vit - Han lever. 

Påsken, även detta år 2024, får vi fira denna enorma högtid då det allra bästa som hänt oss återberättas, bekänns och tros. Den stora kyrkan, över hela världen, mer än 2 miljarder firar påsk. (Lite olika tider men samma för protestanter, katoliker medan den ortodoxa kyrkan senare) Överallt där det finns kristna lovprisas Herren och tillbeds under den stora högtiden.

Temat ”Kristus är uppstånden” (Påskdagens texters stora firningsämne) är stort, så rikt. Vi får ta rygg på Jesus. Tro på vad han själv sagt.  ”Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda”  Lukas 24:46

Genom Jesu död och UPPSTÅNDELSE får vi alla en ny start. Djävul Synd och Död har fått sin överman. Den verkligt starke har bundit människans ärkefiende och fördärvsmakter. Fienden är fortfarande verksam, men besegrad och kan inte övervinna Herren Jesus. Vi övervinner ”i kraft av vårt vittnesbörd och i kraft av Jesu BlodUpp 12:11.

Alla evangelier berättar att Jesus HAR uppstått från de döda. Hela resten av Nya testamentet genomsyras av uppståndelsens Sanning! ”Jesus gav dem många BEVIS på att han levde”. Apg 1:3.  

Ingen tvekan enligt de ytterst trovärdiga första vittnena att Jesus verkligen är uppstånden. Roligt för en kristen att då och då få ta del kända historikers vetenskapliga stöd för uppståndelsens sannolika historicitet. Läs Dick Harrison bok ”Jesus”. Ytterst intressant att han ställer upp på det bibliska sanningsanspråket när det gäller Jesu uppståndelse.

Om vi däremot förutsätter att romarna faktiskt satte ut vakter, och att dessa fullgjorde sitt uppdrag utan att avvika, somna eller mutas, återstår bara alternativet att Jesus uppstod från dödsriket. Eller som Sherlock Holmes hade konstaterat, med livlig uppbackning av det samlade engelska prästerskapet: om du utesluter alla andra möjliga lösningar måste den enda som återstår, även om den förefaller osannolik, vara den sanna.

Den första veckodagen, vår söndag, upprepas firningsämnet:  Var inte rädda….Jesus den korsfäste , han som dog, har uppstått.

Anstöten finns alltid med i uppståndelsetron. En del skakar av skräck, eller fylls av avsky, uppror eller kall förnekelse. Vakterna t.o.m. slås omkull och verkar svimma av Herrens makts närvaro.

För andra, exempelvis de kära kvinnorna i texten (Matteus 28) en trosupptäckt. Ja, först blev de rädda men mest förundrade när ängeln berättade och visade vad som hänt. De besökte den tomma graven och fick lyssna till en kort änglapredikan med ett missionsuppdrag. Intressant att de första påskpredikanterna var KVINNOR. Hmmm!   

Springande med Evangeliets brinn i hjärtat, på väg till männen-lärjungarna, kommer Jesus kvinnorna till mötes och HÄLSAR på dem. Viktigt Herren bekräftar uppdraget de fått av ängeln: ”Var inte rädda: Gå och säg åt mina bröder att beges sig till Galileen. Där skall de få se mig.” 

De elva får sedan själva ett Jesusmöte på berget i Galileen. Likt tidigare, i texten, när kvinnorna mötte Jesus, hyllar nu också lärjungarna Jesus. I båda fallen är det människan som tillber den sanne Guden.

Så till sist den stora missionsbefallningen, vilken avslutning på mötet.

  • Åt mig Jesus har gets all makt i himlen och på jorden
  • DÄRFÖR:
  • Gå ut!
  • Gör alla folk till lärjungar.
  • Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn
  • Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
  • Och jag är med er alla dagar till tidens slut

Denna portalbefallning gäller alla kristna. Herren ger inte ett förslag utan en direkt order.

Dessa kraftfulla punkter är värda ett stort bibelstudium och utläggning. Men en sak kan vi här få betona och det gäller Jesu allmaktsanspråk. Ordet makt heter på grekiska exousia och har flera betydelser: Rätt att regera, jurisdiktion, maktsymbol (1 Kor 11:10), auktoritet, kontroll över något, makt över, frihet att döma.

Jesu makt visar sig NU främst i hans rätt att ge syndernas förlåtelse – en makt, exousia, som endast Gud har, som också var en stor anstöt för ”de skriftlärda”. En superviktig gåva till oss syndare. Denna rätt som vi får del i renar oss från all orättfärdighet pågående.                                                                        I den andliga kampen visar sig också redan nu, i kamp med andemakter, att Jesus är den starke. Dock en böljande frontlinje – ingen fred i sikte förrän Han kommer. Gud avvaktar med den stora domen men den dagen kommer då alla får se vem som bestämmer.

MEN den stora Dagen när Jesus kommer åter, då får vi se hur allt blir nytt och att Guds fullkomliga,  exousia, manifesteras. Det stora upprättelseverket är redan påbörjat och når sin fullhet när Guds rike blir allt i alla som får del i det.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Glad Påsk

Hans Lundaahl OsbyVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg