Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Kristi Förklarings dag Årg1 - Det är på riktigt

 

Ibland har vi en tendens till att se på bibelberättelser mer som sagor än verklighet. Men det är på riktigt, alltsammans. Petrus understryker det i sitt andra brev när han till mottagarna, som kanske trodde just det att han hittade på, skriver: ”Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på… utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät.”

Låt oss ha detta i bakhuvudet när vi läser berättelsen om Förklaringsberget i Matteusevangeliet. Tänk vad det måste ha varit oerhört att få vara med om. På samma sätt som det var för Mose på Sinai berg när han fick ta emot lagens tavlor. Efter en sådan upplevelse gick det bara inte att tvivla på vem Jesus verkligen var.

Detta behöver vi ta med oss in till oss själva. Vem är Jesus för mig? Det Petrus och Mose fick vara med om gäller också oss. Gud är densamme och det de fick vara med om har betydelse också för oss. Gud finns verkligen. Jesus var verkligen Gud som människa. Inget påhitt. Inget önsketänkande. Verklighet. Verklighet för dem men också för dig och mig.

Att ha kontakt med Gud är att ha kontakt med en levande andlig person. En som ser och bryr sig. En som kan hjälpa och gripa in. En som hör och verkligen lyssnar in i vårt hjärtas innersta. Att fira gudstjänst, att be och läsa Bibeln och idka församlingsgemenskap är inte bara mänskliga sysselsättningar, utan innebär även kontakt med en levande och verksam Gud.

Vi kan behöva påminna oss om detta eftersom vi har lätt för att glida in i vanor och rutiner som riskerar att förvandla levande relationer till slentrian och traditioner. Det finns en mycket stor skillnad mellan övertygelsetro och relationstro. Jesus kritiserar fariséerna många gånger just för detta. ”Ni söker i Skrifterna efter det verkliga livet men ni kommer in till den som Skrifterna vittnar om”. Vi behöver vara medvetna om att det hela tiden bakom Bibelns texter finns en levande person som vill göra det texten säger levande i ditt och mitt liv.

Övertygelsetron gör klart vad vi tror på, medan relationstron handlar om vem vi tror på. Man kan vinna en diskussion om vad man tror på, men man kan aldrig tvinga en person att skaffa sig en relation till någon annan.

Låt gudstjänstfirandet bli ett levande möte med den uppståndne Kristus och bönelivet ett ständigt pågående samtal med den som är med dig alla dagar. Då kan det faktiskt bli så att det vid enstaka tillfällen i livet blir förklaringsstunder för oss också.Staffan Fredin

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg