Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Midsommardagen Årg 1 - DEN GUD SOM VÄRNAR OCH ÅTERUPPRÄTTAR SIN SKAPELSE

Evangeliet Midsommardagen är från inledningen till Johannesevangeliet, början på den s k prologen.

De tre första evangelierna är mer jordnära, Johannes mer ”andlig”.

Ändå, med eftertryck, knyter Johannes här i inledningen till sitt evangelium, skapelsen och skapandet, inte bara till Fadern utan till Sonen.

”Ordet” är ett annat sätt att tala om den preexistente Sonen, född av Fadern före all tid, som Nicenum uttrycker det.

Allt blev till genom Kristus, utan Kristus blev inget till. Så uttrycker Paulus också.

Det betyder att inget synligt, mänskligt, är främmande för Gud. Svindlande perspektiv öppnar sig.

Att leva i världen är lika kristet som att leva i kyrkan.

Att äta en skiva bröd lika heligt som en oblat.

Vår värld är inte hopplöst ond, utan älskad av Gud, försonad med Kristus.

Guds plan är inte att förinta sin skapelse, men förvandla.

När det ser hopplöst ut vill Guds ande blåsa in hoppfullhet:

Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

 

Texten från GT är inledningen till Första Moseboken, Genesis. Ja inledningen till hela Bibeln.

I vår lutherska tradition har vi en tendens att svepa över skapelseberättelsen för att sedan ta avstamp i berättelsen om syndafallet och frälsningshistorien.

Bibelns två första kapitel är poesi om hur Gud skapade och skapar. Människans förhållande till sin skapare, anförtrodd att skapa med Gud, ansvarig och aktad.

Ett grundackord. Och se, det var mycket gott.

 

Midsommarhelgens andra tema är Johannes döparen, som föddes sex månader före Jesus. Därför, sex firande månader före jul.

Gud sänder sin son till vår värld inte för att förkasta, utan för att upprätta.

Både Johannes döparen och Jesus inleder sina uppdrag med orden:

Guds rike är nära! Omvänd er! Tro budskapet!

Gud har kommit med försoning och upprättelse.

Gud vill idag och imorgon fullfölja denna genomgripande nyskapelse.

Genom Anden. Genom oss. Genom sin Messias, på väg tillbaka till oss.

 

Peter ArtmanVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg