Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vem följer du? - 6:e sönd e tref Årg 1

Vem följer du?

Frågan behöver ställas, för jag tror att vi alla följer, eller har följt någon. Förebilder som vi ser upp till och som betytt mycket för oss. Det är människor vi gärna vill efterlikna och som inspirerar oss på många olika sätt. Frågan är om de vi följer är goda eller dåliga förebilder? Det är lätt att vi blir blinda för skuggorna som också finns hos dem vi ser upp till, och risken är att vi även tar efter deras inte så smickrande egenskaper. Vem följer du?

Jesus har kallat oss, genom dopet och tron, att följa honom, för hos honom finns befrielse, upprättelse och ett nytt liv. På söndag är temat Efterföljelse och efterföljelsens väg är helighetens väg. I söndagens bibeltexter så uppmanas vi att vara heliga för att Gud är helig: ”Ni ska vara heliga, ty jag är helig!”  Och i evangelietextens sammanhang, i Bergspredikan, säger Jesus – ”Var fullkomliga, så som er Fader i himlen är fullkomlig!”

Gud är Helig – Han är helhet, avskild, mäktig – Han är radikalt annorlunda. Att Gud är Helig är ett uttryck för Guds fullhet. Allt i Guds väsen (hans kärlek, rättfärdighet, barmhärtighet och eviga väsen) sammanfattas i ordet Helig.

Och som människor är vi skapade att vara Guds avbilder och därigenom spegla Guds helighet!

Vi förstår av sammanhangen att efterföljelsens väg är praktisk och jordnära – det handlar om hur vi relaterar till våra medmänniskor och till Gud (Matt 7:12, 22:36-40), och framförallt hur vi behandlar dem som är i nöd på olika sätt. Men uppmaningen att vi ska vara heliga gäller hela människan – gärningar, tankar, värderingar och livsstil. Det gäller även det som ingen ser, och som vi ibland kan tycka att ingen har något att göra med – våra personliga liv.

I evangeliet, i bergspredikan, skärper Jesus lagens bud på flera punkter. Det Jesus begär av oss är egentligen inte orimligt, men vi kan snabbt konstatera att det är omöjligt för oss att leva upp till det han begär. Men i Jesu uppmaningar till oss får vi också en fingervisning om vem han är. De anspråk på att skärpa lagens bud som Jesus gör kan endast Gud själv göra. Det ligger så att säga inte i människans uppdrag, eller natur, att kunna göra något sådant. Matteus visar att Jesus är människa och mer – att han är Gud som nu finns mitt ibland oss. Jesus kom för att fullborda lagen – och han visar att lagen handlar om mer än det vi gör – det handlar också om vem vi är. När Jesus skärper lagens bud så går rakt in i djupet av våra personligheter – våra brister och synder avslöjas!

Vår rättfärdighet måste överträffa de skriftlärdas säger Jesus, och det räcker inte med hur vi handlar – vi behöver ett förvandlat sinnelag, nya hjärtan. Det finns ett löfte från Jeremia 31:31-34 som talar om att Gud skall skriva sin lag i våra hjärtan och förlåta våra missgärningar och synder. Detta gör Gud genom Jesus Kristus och i den helige Andes kraft. Jesus är den ende som kan göra oss heliga, rättfärdiga och återupprättade. Och till honom får vi sätta vårt hopp, honom får vi följa på vår vandring genom livet. Jesus är en bra förebild att ta efter.

”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Rom 5:8)

”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser…” (2 Kor 5:17-19a)

Mikael NilssonVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg