Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 40 - Den helige Ande II - den apostoliska trosbekännelsen

 

Kära upptäckare!

Det är trevligt för en upptäckare att upptäcka att det finns fler upptäckare som är ute och för att upptäcka. 

Det vi nu håller på att upptäcka är 'den bortglömda kraften' - den helige Ande. Under förra vandringen luktade vi bara på vad som kommer att hända med oss då Andens vind börjar få oss i rörelse. Anden och Vi talade vi om då.
Nu ska vi fortsätta att nysta upp den helige Andes röda tråd. Vi ställer frågan: Vem är den helige Ande? På denna vandring letar vi efter svaret i den apostoliska trosbekännelsen. 

Bibelöversättningen som används under dessa vandringar är, om ej annat anges, Folkbibeln. Jämför gärna under vandringens gång med den bibel vi kallar X2000 eller med Giertz eller Hedegård. Eller någon 'utrikisk' översättning.

Många hälsningar med önskan om liv och kraft!


 

Vi skriver med stora bokstäver:
DEN HELIGE ANDE

Vi frågar:
Vem är den helige Ande?

På denna vandring letar vi svaren i den apostoliska trosbekännelsen som står här ovan. Det är ju den vi mestadels använder i kyrkans gudstjänst. Som namnet säger kommer den från apostlarnas tid. På nästa vandring hittar vi några ytterligare svar i den nicenska trosbekännelsen. Och några ytterligare svar i Gamla Testamentet. Och …. ja, vänta med spänning!

Vem är den helige Ande enligt den apostoliska trosbekännelsen?
1. Den - det betyder att Han är en person som är vår hjälpare
2. helige - det betyder att Han är helig, helig, helig … 
3. Ande - det betyder att Han är den svårfångade Ruach

 

Vem är den helige Ande?
1. En person som är vår hjälpare

Innan Jesus lämnar sina lärjungar, lovar han att sända till dig den helige Ande. Han sänder då inte en princip. Inte ett lite extra krafttillskott. Han sänder en person.

Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.
(Johannes 16:7)

Det finns många ord som talar om den helige Ande som en person. Anden utforskar allt, skriver Paulus i 1 Kor 2:10. Han uppmanar oss att inte bedröva Guds helige Ande (Ef 4:30). När man i Apostlagärningarna fattar viktiga beslut gör man det tillsammans med den helige Ande. Den helige Ande och vi har beslutat .. (Apostlagärningarna 15:28). Den gamle profeten Jesaja skakar på huvudet när han ser hur vi 'klättrar i sammanträdet' utan att räkna med den helige Ande: Ve de upproriska barnen, säger HERREN, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min Ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd (Jesaja 30:1).

Det är tydligen viktigt att få kontakt med och lära känna den helige Ande. Det kan få betydelse både för kyrkomöte och kyrkoråd och familjeöverläggningar.

En av de viktigaste och också varmaste benämningarna på den person vi kallar den helige Ande är HJÄLPAREN. På grekiska heter det parákletos och på latin heter det advocátus. Båda betyder ordagrant 'den man kallar på för att stå vid ens sida'. Hjälparen är till för dig som inte klarar av detta krångliga liv på egen hand. Kalla på Hjälparen den helige Ande i livets alla situationer.

Innan Jesus lämnar sina lärjungar säger han:

Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande …
(Johannes 14:16-17)

Den helige Ande är EN ANNAN HJÄLPARE. Jesus själv var ju en hjälpare när han vandrade här på jorden. Så som Jesus hjälpte och tröstade och tog sig an människor, han mötte, så skall Hjälparen, den helige Ande, vara vår tröstare, hjälpare, den som tar sig an oss och leder oss till tro på Jesus och bevarar oss i tron på Jesus.

Jag förmodar att du hör till de som någon varit med om att du hört en bra predikan eller fint kristligt föredrag men efteråt kom du inte ihåg ett dugg. Vetenskapligt sett är det så, att allt det du har hört, finns lagrat i hjärnans 'minnotek' i 'hår-disken'. Du har inte glömt något. Du har bara lite svårt att komma ihåg det. Hjälparen, den helige Ande, vill gärna ställa upp för dig och hjälpa dig med minnet. Jesus säger: Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er (Joh 14:26).

 

Vem är den helige Ande?
2. Anden är HELIG, HELIG, HELIG ….

Vi längtar efter Ande, vind och liv.
Efter ny kraft och ny glädje.
Efter strömmar av levande vatten ..
.

Men hur går det ihop att Anden som är HELIG kan ha med oss att göra, som är SYNDARE.

Lägg märke till vad som händer Jesaja i tiplet, när han ställs inför Guds helighet. Han berättar att han ser Herren på sin himmelska tron. Serafer står runt omkring honom och de ropar:

Helig, helig, helig
är Herren Sebaot,
hela jorden är full av hans härlighet.

Rösten från den som ropade
fick dörrposterna och trösklarna att skakas,
huset blev uppfyllt av rök.

Då sade jag:
Ve mig, jag förgås!
Ty jag är en man med orena läppar
och jag bor ibland ett folk
med orena läppar,
och mina ögon har sett Konungen,
Herren Sebao.

(Jesaja 6)

Sedan berättas det om hur den syndsmutsige Jesaja blir renad på ett mycket märkligt sätt, se Jesaja 6:7. Och när han blivit renad blir han tagen i Guds tjänst, se vers 8-9

En rening måste ske.
Anden och Synden kan inte härska i samma hjärta.
Vi måste be med David:

… rena mig från min synd …
Vänd bort ditt ansikte från mina synder,
utplåna alla mina missgärningar.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta
och ge mig på nytt en frimodig ande.
Förkasta mig inte från ditt ansikte
och tag inte din helige Ande ifrån mig.
Låt mig åter få jubla över din frälsning.
(Psaltaren 51:4, 11-14)

Denna rening kan vi inte åstadkomma själva, säger Svensk Psalm 230:2

Om jag gråter dag och natt,
står dock syndens fläckar kvar.
blott i dig jag frälsning har.

När Johannes Döparen berättar om vad Jesus kommer att göra, säger han två ting om honom:

  1. Han tar bort synder, se Johannes 1:29
  2. Han utrustar med helig Ande, se Johannes 1:33

Han tömmer oss på fult skräp och fyller oss med fint liv!

 

3. Den helige Ande är den svårfångade Ruach.

Anden hinner aldrig måla något självporträtt. Han talar bara om Jesus och älskar att göra hans bild levande för oss. Det är bara Jesus och Jesus och Jesus … Ungefär som någon som är förälskad bara tänker på sina käresta…

Men det finns bilder på den helige Ande. Vid Jesu dop sänker sig Guds Ande ner som en duva (Matteus 3:16). På Pingstdagen kommer han i tungor som av eld (Apg 2:3). Det som Anden ger är strömmar av levande vatten (Joh 7: 37-39). Anden liknas vid vinden. Både på hebreiska och grekiska är det samma ord för ande som för vind. På hebreiska heter det Ruach. På grekiska pneuma.

Vinden blåser vart den vill,
och du hör dess sus,
men du vet inte varifrån den kommer
eller vart den far.
Så är det med var och en som är född av Anden.

(Johannes 3:8)

Det är något hemlighetsfullt med vinden.
Vi ser inte vinden. Men vi kan se vad vinden gör. Den böjer trädtopparna. Den fläktar oss i ansiktet. Varken vi eller John Pohlman eller någon annan på SMHI kan kontrollera eller förfoga över den.

Det är något hilighetsfullt med Anden.
Ingen förfogar över Anden, ingen kyrka, inget samfund. Anden är suverän. Försöker vi stänga inne Anden i kyrkan blir det stillastående, unken kyrkluft.

Det är något hemlighetsfullt med den som är berörd av Anden.
Om den som är född av Anden kan sägas att hon fått en ny vilja, en ny håg, ett nytt mål för sitt liv och en ny kraft. Hon blir obegriplig för gamla mamma och för kompisar. Vad har hänt med Lotta? Du vet inte varifrån den kommer eller vart den far.

Gud förmedlar denna ruach till människan. Människan kan få Guds ruach. Det är något från Gud hon då får. Det hör inte till hennes naturliga liv. Hon får det till låns. Hon har det inte som besittning. Det som förenar Gud och människa är Guds Ande. Hon får del av Guds liv.

Guds Ande, Guds ruach, skildras ibland som en mäktig kraft. När alla andra översättningar säger att Guds Ande svävade över vattnet, så skriver X2000 att en gudsvind svepte fram över vattnet. (1 Moseboken 1:2) Ande och vind är ju samma ord. Ibland kan vinden komma som en stilla susning. Ibland blåser den kraftigt. Ruach kan vara som en vind som viner tvärsöver öknen. Den tjuter genom cedrarna eller rusar ned i dalarna. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, när adonai Ruach (Herrens andedräkt) blåser på det (Jes 40:7)

När Noa suttit tillräckligt länge i arken lät Gud en mäktig vind gå fram över jorden så att vattnet sjönk undan (1 Mos 8:1). När Gud ville befria Israels folk ur Egypten drev Herren undan havet genom en stark östanvind, som blåste hela natten, och han gjorde så havet till torrt land (2 Mos 14:21) I nästa kapitel sägs att detta skedde för en fnysning av hans näsa. (2 Mos 15:8)

Vi tänker oss helst att Anden talar i en stilla susning. Inte i storm och kraft. Han talar i hjärtats ingivelser. Han är i 'hoppets röst bland levernets bekymmer' (svensk Psalm 365:3). Han är den 'klara gudomslåga, du sol som vår vigt in' (svensk Psalm 162:2). Och nog kan han komma så.

Men Anden kan också komma genom det våldsamma, det oväntade, det främmande, det som överraskar oss. Anden representerar det kraftiga, det verksamma i Guds väsen. Vi kan inte fånga in Anden. Inte låsa in honom i en flaska. Men den svårfångade Anden kan gripa tag i oss.

Roddbåtskristendom eller ….?
Det är svårt att vara kristen utan Andens vind. Det är som att sitta i en roddbåt och kämpa med årorna. Då kan visserligen JAG få visa MIN styrka... JAG är stark. JAG ska nog ro skutan i land. JAG kan imponera på andra.

När jag ror har jag målet i ryggen.
Blicken är fäst på stranden.
Jag retar mig kanske på de slöslarviga människorna som dansar på bryggan.
'Usch, så folk bär sig åt nuförtiden….'

Utan den helige Ande är jag osäker om min kristendom. Målet lyser inte för mig. 'Är du en kristen?' 'Jag vet inte riktigt säkert, jag försöker så gott jag kan….' Och så kämpar vi på. Duktiga. Tappra. Men inte glada …

Men Andens vind blåser!
Vänd om och hissa segel!

Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.
(Rom 8:1)

Se målet härligt lyser …
Tag ut kompassriktningen … Lär dig sjökortet .. Läs din Bibel …
Med Andens vind blir där en ny kraft och glädje. Du hittar in i Guds barns härliga frihet.
Men du måste vara skärpt under seglingen. Och vaksam. Så att du inte förlorar din nya lekfullhet och din upptäcktsglädje och glömmer bort att upptäcka att det finns mer att upptäcka! Ha förväntningar!

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg