Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 42 - Den helige Ande IV - pärldykning i Gamla Testamentet


Kära SURF-VÄN!

Tänk att vi skulle träffas här igen!
Vi är nog lika nyfikna både du och jag på vem den helige Ande är. Vem är han? Den frågan ställde vi på vandring 40 och hämtade där några svar från den apostoliska trosbekännelsen. Vi ställde den också i vandring 41 vi där svaren från den nicenska trosbekännelsen. 

Under vandring 42 fortsätter vi samma fråga: Vem är den helige Ande? Nu letar vi i Gamla Testamentets böcker. Vi ska ägna oss åt pärldykning i Bibeln. Vi hittar många pärlor där. Pärlorna kan du träda upp på ett snöre som vi kallar den helige Andes röda tråd. 

 
 

Jag tror att du klär väldigt bra i ett pärlhalsband. Pärlorna på den helige Andes röda tråd kommer att framhäva din personlighet! Tro mig! Vi är ju Guds rika barn. Himmelrika! Och rika barn leker bäst, säger dom på TV.

En lekfull upptäcktsvandring önskar vi varandra!


 

Vi skriver med stora bokstäver:
DEN HELIGE ANDE

Vi stannar till vid två etapper på denna upptäcktsvandring om den helige Ande:

Första etappen: Som skriften säger

Andra etappen: 

1. Vi letar efter pärlor i skapelsen
2. Vi letar efter pärlor i Guds hjärta
3. Vi letar efter pärlor bland Guds folk
4. Vi letar efter pärlor bland enskilda personer

 

Första etappen:
Som Skriften säger

När Jesus en gång talar om den helige Ande och om att Anden skall ge strömmar av levande vatten, säger han att det är som Skriften säger, (se Johannes 7:37-39).

Precis som Mose och alla Profeterna och Skrifterna talar om Jesus och hans försoning (se Lukas 24:27), så talar Mose och alla profeterna och Skrifterna - alltså hela Gamla Testamentet - om den helige Ande.

Han finns där och gör precis det som han gör också idag: Han ger liv åt det som är dött och kraft åt det som är svagt. Han är livgivaren, som ger liv åt hela skapelsen. Han talar genom profeterna. Han lägger ned ande och liv i ordet. Han utrustar för tjänst. Han låter något hända med människor inifrån.

När vi läser om Guds Ande i Gamla Testamentet så är det för att vi, som lever nu, skall förstå vad Herren vill med oss och med sitt folk idag. Det är nedskrivet för vår skull:

Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp
(Romarbrevet 15:4)

Upplys mig, helige Ande,
så att jag förstå:
också nu gör Herren
det som han gjorde då.

(Sv Psalm 646:4)

 

Andra etappen:

1. Vi letar efter pärlor... i skapelsen

Den helige Ande är med i skapelsen.
I begynnelsen skapade
Gud himmel och jord.
Jorden var öde och tom,
och mörker var över djupet.
Och Guds Ande svävade över vattnet..
Gud sade: 'Varde ljus! Och det blev ljus
(1 Mos 1:1-3)

Lägg märke till hur både Fadern, Sonen och den helige Ande är med i dessa verser. Lägg också märke till de fem orden: öde, tom, mörker, djupet, vatten. Dessa ord är en beteckning för KAOS. Kaos är det oordnade. Det farliga. Det livshindrande. Virrvarret. Oredan. Motsatsen till KAOS är KOSMOS. Kosmos betyder ordning. Det kan också betyda världen. När Gud tar hand om världen blir det ordning.

Över detta urtidskaos svävar Guds Ande. Luther säger:
'Precis som hönan ruvar på sina ägg för att bringa fram livet ur dem, så ruvar Guds Ande över vattnet för att livet därur skall bringas fram. Ty den helige Andes uppgift är att göra levande'.

Guds Ande svävade över vattnet.
Med det uttrycket låter Gud bibliske författaren inte endast beskriva vad som hände 'i begynnelsen'.

Han låter honom tala in en tröst till sin egen tid.
Och till vår.
Det onda, det mörka, det svåra,
allt som vill suga ned mig i djupen,
det står under Guds kontroll.
När jag känner ödsligheten och tomheten långt ner i själen, när 'mörkret begär mig'
och jag vill sjunka ned i förtvivlans djup,
då är jag ändå i Guds hand.
Ingenting får ske utanför hans maktområde.

Guds Ande är med vid skapelsen. Guds Ande fortsätter att vara med i skapelsen för att förnya, upprätta, ge liv.

Du sänder din Ande, då skapas de
Och du förnyar jordens ansikte

(Psaltaren 104:30)

Guds Ande är med i skapelsen för att skapa, förnya, upprätta ...

Tänk till:
Det Guds Ande gjorde då, vill han göra nu i mitt liv.
Beskriv några av de pärlor som du hittar här.

Och de pärlor du hittar du träder du upp på
den helige Andes röda tråd.

 

2. Vi letar efter pärlor... I GUDS HJÄRTA

När du ser in i Guds hjärta hör du pulsslagen från det hjärtat. Du ser hur du själv finns där i hans hjärta. Fadern, Sonen och Anden planerar dig.

Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild,
till att vara lika oss 
(1 Moseboken 1:26).

De sitter på ett sammanträde tillsammans och utväljer
dig redan före världens skapelse.

Tänk till:
Den helige Ande är engagerad i ditt liv innan
någon annan tänkte på dig (se Ef 1:4).
Ja, vilken dyrbar pärla du hittar här!

Den får du träda upp på den helige Andes röda tråd.

 

3. Vi letar efter pärlor... BLAND GUDS FOLK

Jesaja sjunger om Guds godhet och omsorg om sitt folk (se Jesaja 63:7- 14).
Gud visar sin nåds rikedom (vers 7) mot sitt folk. Han är med vid uttåget ur Egypten. I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem (vers 9). Ja, Gud gör många underbara under bland dem. Men så hände, trots det, att de var upproriska och bedrövade hans helige Ande (vers 10). När man inte är med Gud går man emot honom. Man går över till Guds fiende, så att Gud själv blev deras fiende. Vi läser dessa märkliga ord om att han blev deras fiende, han stred själv mot dem (vers 10).

Då undrar folket var Gud är i allt detta svåra. De började tänka på gångna tider, de tänkte på Mose och de frågade var Gud tagit vägen, han som förde upp ur havet. Var är han som lade sin helige Ande i deras bröst? Men Gud gav inte upp: Som när boskap går ner i dalen, fördes de av Herrens Ande till ro. Så ledde du ditt folk för att göra dig ett härligt namn (vers 14).

Nehemja talar också om Guds omsorg om sitt folk.

Din gode Ande gav du för att undervisa dem.
Ditt manna nekade du inte deras mun,
Och vatten gav du dem när de törstade.

(Nehemja 9:20)

Haggai säger att Guds Ande var med vid uttåget ur Egypten. Han fortsätter att vara med när de kommer in i landet. Han är med när de efter fångenskapen i Babel bygger upp templet.

Jag är med er, säger Herren Sebaot. Detta löfte gav jag er, när ni drog ut ur Egypten, och min Ande är mitt ibland er. Frukta inte (Haggai 2:5-6).

Sakarja sjunger för oss en sång som säger att om något av vikt skall ske bland Guds folk, så sker det

inte genom styrka,
inte genom kraft,
utan genom min Ande, säger Herren Sebaot

(Sakarja 4:6)

David har en sång i Psaltaren som talar om hur Guds Ande leder sitt folk. Men han leder dem inte som robotar. De måste säga JA till Guds Andes ledning:

Lär mig att göra din vilja,
Ty du är min Gud.
Må din gode Ande leda mig på jämn mark.

Jesaja utropar ett kärlekens varningsord från Herren till dem som
rådslår utan mig,
som sluter förbund utan att min Ande är med,
så att de därigenom hopar synd på synd (Jesaja 30:1).

Alltså sammanträden utan bön om Anden!! Har du varit med om något sådant?Har du hittat några pärlor bland Guds folk i gamla Testamentet, som du skall ta med dig till dina trossyskon idag.

Det finns kanske flera stycken.
Försök uttrycka för varandra med hjälp av ovanstående bibelord hur mycket vi behöver Guds helige Ande.
Och hur dumt allting blir där vi glömmer vårt beroende av Guds Ande.

Och pärlorna du hittar träder du på den helige Andes röda tråd

 

4. Vi letar efter pärlor... BLAND ENSKILDA PERSONER

Det berättas i Gamla Testamentet om enskilda människor som får Guds Ande. Först är det konstnären Besalel.

Se jag har kallat Besalel …
Jag har fyllt honom med Guds Ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk så att han kan tänka ut konstfulla arbeten
(2 Moseboken 31:1-5).

Körledaren Jedutun.
… Jedutun som hade profetisk anda till att spela tack- och lovsånger till Herren.(1 Krön 25:3, 1917)

Vilket bra namn på en körledare: Jedutun - ge du ton!
När Guds Ande får tag i konstnärer och musiker kommer människor genom deras konst och musik att förstå att Gud lever och är stor och underbar. Gud blir ärad!

Mose och de äldste
I 2 Moseboken 11:4-29 berättas det om hur jobbigt Mose hade det med folket. Folket knorrar och gråter och är besvärliga och Mose blir misslynt och klagar på Gud. Är då jag moder eller fader till hela detta folk? (vers 12, 1917). Mose ber att få slippa detta elände.

Då ger Gud tanken på delat ledarskap åt Mose. Mose ska inte ensam styra detta folk. Han får i uppdrag att utvälja sjuttio äldste. Och sedan berättas det om Guds närvaro som sänker sig ned över dessa sjuttio.

Då steg Herren ner i molnskyn och talade till honom
och tog av den Ande som var över honom och lät den komma över de sjuttio äldste. Då nu Anden vilade över dem började de profetera, men det gjorde de sedan inte mer 
(vers 25).

Sedan berättas det om två av de äldste, Eldad och Medad, som inte hade brytt sig om att gå ut utan stannat kvar i lägret.

Medad var inte med.
Och Eldad blev inte eldad av Andens eld.
Men Guds Ande letar rätt på dem.
Anden kom över Medad och Anden kom över Eldad.
Anden var med Medad. Och Eldad blev eldad av Andens eld.
Och de profeterade.

En del blev upprörda när de hörde detta. Sådant har vi aldrig gjort förut i vår församling. De bär sig åt som pingstvänner! Mose, förbjud dem detta!

Då svarar Mose:
Nitälskar du för mig?
Om ändå allt Herrens folk blev profeter
genom att Herren lät sin Ande komma över dem! (vers 29).

Vilken längtan i Mose!
Det finns många fler berättelser om enskilda människor som fick Guds Ande. Nu får du i uppgift att själva letar rätt på några pärlor.

Josua:läs 4 Mos 27:18 och följande verser.
Gideon: läs Dom 6:34 (läs hela kapitel 6 och 7)
Saul: läs 1 Sam 10:6, 9-10
David: läs 1 Sam 16:13, 2 Sam 23:1-2
Profeterna: läs Mika 3:8, 2 Petrus 1:21
Prästerna: läs 2 Mos 28:41

Det var inte lika vanligt att vanliga människor fick erfarenheter av Guds Ande. Ulla och Lasse och Per och Fritiof kunde i Gamla Testamentet inte berätta om dessa erfarenheter. Men Gud hade något mycket spännande i beredskap åt dem. Och åt oss. Allt som sägs i Gamla Testamentet om Anden är förberedelser för ditt dop!

Men nu måste du börja räkna efter hur många pärlor
du hittar i detta avsnitt.
Berätta för dig själv och för varandra vad ni sett.

Låt dessa gammaltestamentliga människor
börja tala till dig om vad de fått.
Pröva att samtala med dem …..

Och ta sedan alla pärlorna du fått
och träd upp dem på den helige Andes röda tråd.

Jag kan avslöja för dig att i nästa vandring kommer det fler pärlor …

 

Reflektion
Samtala med dig själv eller med någon god vän om vad som kan hända med med våra

  • konstnärer
  • kyrkomusiker
  • församlingsarbetare
  • ledare
  • präster/pastorer
  • konfirmander
  • kyrkgubbar och kyrkgummor

när Guds Ande får komma över dem

 

KOM HELIGE ANDE!
Vi behöver varandra. De 'gammaltestamentliga gubbarna' har mycket att lära oss. Så ock 'nytestamentliga gummor'. Och 2000-talets djärva bilförare.

 

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg