Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 43 - Den helige Ande V - Gamla testamentets framtidsvisioner 

 

Kära himelrika du!

Det är så roligt för en himmelrik människa som mig att varje vecka få träffa en sådan himmelrik människa som du. Jag förmodar att Du som jag blivit smått förmögen av alla dyrbara pärlor vi hittat under den föregående vandringen. Och fler pärlor kommer nu. Så ta fram den röda tråden och håll dig beredd att trä upp fler pärlor.

Jag kan avslöja för dig en hemlighet: Det gömmer sig en kung i Skafferiet. Han vill träffa dig när du kommit till slutet av denna vandring.

Jag önskar dig många rika nyfikenhetsupptäckter på denna vandring!

 

Vi skriver med stora bokstäver:
DEN HELIGE ANDE

Denna vandring ger oss tre framtidsvisioner.
I Gamla Testamentet växer det fram några framtidsvisioner. Något nytt skall ske! Guds Ande finns från början. Men Guds Ande skall komma i hela sin rikedom när Messias, Kristus har kommit och dött och uppstått och segrat över all ondska.

Vi stannar till vid tre rastplatser:

1. Den första visionen: Det skall komma en ny kung 

2. Den andra visionen: Guds Ande skall komma över alla 

3. Den tredje visionen: Herren skall sluta ett nytt förbund 

 
 

Den första visionen:
1. Det skall komma en ny kung

Denne kung skall vara lik David och kallas Davids son. Han skall vara smord med helig Ande och därför kallas den Smorde (på hebreiska Messias, på grekiska Kristus).

Läs Jesaja 1:1-2,
lägg märke till sjutalet. Sju är fullhetens tal och Messias skall äga Andens fullhet.

Men ett skott skall skjuta upp
av Isais avhuggna stam,
en telning från hans rötter
skall bära frukt.
Över honom skall HERRENS ande vila,
Anden med vishet och förstånd,
Anden med råd och styrka,
Anden med kunskap och fruktan för Herren.

Läs Jesaja 42:1(-4) som bl.a citeras vid Jesu dop.
Se, min tjänare som jag uppehåller,
Min utvalde, i vilken min själ har sin glädje.
Jag har låtit min Ande komma över honom.

Läs Jesaja 61:1-2, som Jesus läser i Nasarets synagoga, se Lukas 4:17-21.

Herrens, HERRENS Ande är över mig,
ty HERREN har smort mig
till att predika glädjens budskap för de ödmjuka.
han har sänt mig att förbinda
dem som har ett förkrossat hjärta,
att ropa ut frihet för de fångna
och befrielse för de fångna,
till att predika ett nådens år från HERREN.

Dröj vid denna vision.
Vad händer med dig när Jesus blir den krönte konungen i ditt liv?
Tänk efter! Här finns pärlor för dig …

Träd upp pärlorna långsamt på den röda tråden.
Njut av deras skönhet.
Smaka på trösten som finns i varje pärla.

 

Den andra visionen:
2. Guds Ande skall komma över alla

Guds Ande finns från början. Men Guds Ande skall komma i hela sin rikedom när Messias, Kristus har kommit och dött och uppstått och segrat över all ondska. Först kommer Guds Ande över Messias. Sedan han segrat kommer han att utgjuta Anden över alla.

Läs Mose ord i 4 Mos 11:29 som vi citerade under föregående vandring. Ni kommer ihåg hur Anden drabbade Eldad och Medab och några vill förbjuda dem att profetera. Men Mose säger:

Om ändå allt Herrens folk blev profeter
genom att Herren lät sin Ande komma över dem!

(4 Moseboken 11:29)

Läs om Joels framtidsvision i Joel 2:28
Och de skall ske därefter
att jag skall utgjuta min Ande
över allt kött.
Era söner och era döttrar skall profetera,
era gamla män skall ha drömmar
och era unga män skall se syner.
Också över tjänare och tjänarinnor
Skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.

Vad händer då Gud utgjuter sin Ande?
Könsgränserna upphävs: Både söner och döttrar får Guds Ande. De skall profetera.
Generationsgränserna upphävs: Både gamla män och unga män får Guds Ande. Gubbarna får något drömmande i blicken och ynglingar ser syner.
De sociala gränserna upphävs: Inte bara de högst uppsatta får Guds Ande. Också tjänarna och tjänarinnorna får Guds Ande. När Petrus på Pingstdagen citerar Joel 2:28-32 lägger han till om tjänarna och tjänarinnorna 'och de skall profetera'.

Stanna till och tänk till:
Vad händer med Guds folk när Guds Ande spränger murar och gränser?
Här finns pärlor att plocka och en röd tråd att träda upp dem på.

Den tredje visionen:
3. Herren skall sluta ett nytt förbund

Guds Ande finns från början. Men Guds Ande skall komma i hela sin rikedom när Messias, Kristus har kommit och dött och uppstått och segrat över all ondska. Först kommer Guds Ande över Messias. Sedan han segrat kommer han att utgjuta Anden över alla. Och då kommer den tredje visionen. Herren sluter ett nytt förbund.

Läs Jeremia 31:31-33.
Lägg märke till att Gud i detta nya förbund inte längre skall skriva lagen på stentavlor. Kärlekens Gud skall lägga kärlekens bud i våra hjärtan. Han vill inifrån hjälpa oss att lyda vad han säger.

Se,. dagar skall komma, säger HERREN,
då jag skall sluta ett nytt förbund
med Israels hus
och med Juda hus,
inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder
den dag då jag tog dem vid handen
och förde dem ut ur Egyptens land -
det förbund med mig som de bröt
fastän jag var deras rätte herre - säger HERREN.
Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid
skall sluta med Israels hus, säger Herren:
Jag skall lägga min lag i deras inre
och skriva den i deras hjärtan.
Jag skall vara deras Gud
Och de skall vara mitt folk.

(Jeremia 31:31-33)

Det gamla förbundets ord skrevs på stentavlor. Det nya förbundets ord skrivs i våra hjärtan.

Läs Hesekiel 36:24-27,
som talar om samma sak. Lägg märke till att han omnämner världshistoriens första hjärttransplantation.

Jag skall hämta er från folken
och samla er från alla länder
och föra er till ert land.
Jag skall stänka rent vatten på er,
så att ni blir rena.
Jag skall rena er från all orenhet
och från alla era avgudar.
Jag skall ge er ett nytt hjärta
och låta en ny ande komma i er.
Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp
och ge er ett hjärta av kött.
Jag skall låta min Ande komma in i er
och göra så att ni vandrar efter mina stadgar
och håller mina lagar och följer dem.

(Hesekiel 36:24-27)

I det förra förbundet sade Gud: Om ni lyder mig skall jag välsigna er.

I det nya förbundet säger Gud: Jag vill leva i er genom min Ande och vill ge er kraft att lyda mig. Jag skall göra så att ni vandrar.

Anden blir både vår mentor, som tar hand om oss och bistår oss, och Anden blir vår motor som ger oss den inre kraften att lyda Gud.

Beroendet av den helige Ande gör tron och lydnaden till något annat än mänsklig prestation. Den helige Ande är Bibelns motvikt när människan ser Gud ord vara omöjligt att uppfylla och leva efter.

Stanna till och tänk till:
Anden som mentor! Anden som motor!
Vad betyder det?

Stanna till och plocka pärlor och träd upp dem
på den helige Andes röda tråd.

 

Kika i facit och reflektion
För att du inte alldeles skall förgås av spänning hur det blir med visionerna så skall jag bara lite grann berätta om vad som händer på de följande vandringarna.

Den första visionen uppfylls vid Jordan. Guds Ande kommer över Jesus. Han invigs till sin frälsargärning. Han utrustas med helig Ande. Före dopet är tyst om Jesus. Efter dopet kommer mängder av skildringar av hur Jesus befriar, förlåter och upprättar, Hemligheten med Jesus är att Guds Ande är över honom (Lukas 3:21-22).

Den andra visionen uppfylls på Pingstdagen då Joels profetia uppfylls och Gud Ande kommer med eldstungor över apostlarna och dem som var med dem. Alla fick Guds Ande. Ingen nivågruppering. Bara strömmar av nåd. (läs Apg 2). Strömmar av levande vatten (syftar på Andens liv) kommer då Jesus blivit förherrligad (se Joh 7:37-39).

Den tredje visionen uppfylls i vårt dop. Det blir ett nytt förbund. Guds Ande tar sin boning i oss.

Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka
(1 Korintierbrevet 12:13, X2000)


Reflektion
Samtala med dig själv eller någon annan om:

  • Vilka är de tre framtidsvisionerna?

Vad händer när de tre framtidsvisionerna landar hos oss:

  • mer av Jesus som den krönte Konungen i mitt liv
  • mer av mursprängning bland kyrkfolket
  • mer av inre kraft i mitt liv efter hjärttransplantationen.

 

På de två sista vandringarna har vi stött på många intressanta personligheter. Många fler finns. Det gömmer sig några mycket märkliga kungligheter i Skafferiet. 


  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg