Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 45 - Den helige Ande VII -  Anden över en ny kung 

 

Kära mednystare!

Som du märkt håller vi på att nysta upp den helige Andes röda tråd. Vi befinner oss nu i sjunde avsnittet om den helige Ande. I förra avsnittet sökte vi oss in i evangelierna för att leta efter hur Gamla Testamentets framtidsvisioner skulle komma att uppfyllas. Den första framtidsvisionen var att Guds Ande skall komma över en ny kung, Messias. I förra avsnittet lyssnade vi till Lukas som spelade upp preludium i A:dur, en lekande durmelodi om Anden. Det var en fanfar för Konungen som skulle komma. Vi såg hur Guds Ande började förbereda ankomsten genom att röra vid vissa människor: Sakarias, Maria och Josef, Elisabet och Maria, Simeon. Nu fortsätter vi nystandet. Det som denna vandring 45 handlar om är att Vision I landar bland oss. Anden kommer över en ny kung. Kungen heter Jesus.

Och nu sätter vi oss i rörelse. Vi ska får vara med om hur Kristus Konungen krönes och inviges för sin uppgift. Bered dig på fest! Och en hel del kamp. Det är ju till vår bråkiga värld som Kungen kommer.

Gå, Sion, din konung att möta …
(Sv psalm 108)

Goda hälsningar!


 

Vi skriver med stora bokstäver:
DEN HELIGE ANDE

Det som denna vandring handlar om är att Vision I landar bland oss. Anden kommer över en ny kung. Kungen heter Jesus.
Vi stannar till vid sex begrundningsställen, där vi får tillfälle att rasta och tänka och grubbla och häpna.

 1. Jesus - vid Jordan
 2. Jesus - invigs till sin frälsargärning
 3. Jesus - ledd av Anden 
 4. Jesus - i Nasaret 
 5. Jesus - hans ord och gärningar 
 6. Jesus - den unike bäraren av Anden.
  Det visar sig genom att 
 7. Reflektion

 

1. Jesus - vid Jordan
Läs Lukas 3:21-22 ...

När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt.
Och medan han bad, öppnades himlen och den
helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas
skepnad, och från himlen kom en röst:

'Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.'

Detta är en viktig händelse. Före denna händelse hör vi knappast något om Jesus. Vi får veta att han föddes i Betlehem och att han vid tolv års ålder var i Jerusalem. Det är allt.

Varför berättas det inte något om vad Jesus gjorde under alla dessa trettio år? Svar: Därför att ingenting särskilt hände. Han gjorde inga mirakel. Man hörde honom inte predika i Nasarets synagoga. Han växte upp som en vanlig pojke där. Han gick i synagogans skola. Han lärde sig snickaryrket av Josef. Kanske man sa att det var en fin pojke. Eller att det var något visst med Jesus. De skriftlärde förundrade sig ju över honom när han var i Jerusalem. Men man sa inte mer om honom eller såg mer i honom än vad man kunde säga om eller se i andra begåvade pojkar på den tiden. Det var tyst omkring Jesus därför att ingenting särskilt hände. Det fanns ingenting att berätta.

Eller annorlunda uttryckt: Jesus som kommit till genom den helige Andes ingripande levde som människa bland människor. Men han var ännu inte utrustad med den helige Andes kraft. Men så händer det …

Jesus kommer på besök till Jordan. Där står Johannes döparen. Han är klädd i kamelhårsmantel och läderbälte. Han klär sig som en profet. Och han talar som en profet. När han talar så blixtrar hans ögon och hans ord går genom märg och ben. Folk hukar sig. De känner sig träffade av Johannes. De förstår att de är syndare. Och de inser hur hemskt det är att de syndat så mycket. Och därför bekänner de sina synder. Och som ett tecken på att de vill börja ett nytt liv, låter de döpa sig av Johannes i Jordan. Människor strömmar dit i stora skaror. De har aldrig hört en profet förut. De har läst om profeter. Deras farfarsfarfarsfarfarsfarfarsfarfarsfar hade mött profeter. Men inte de.

Och bland de många som kommer ned till Jordan kommer också Jesus. Till Johannes säger Jesus: Jag vill bli döpt av dig. Men då ser Johannes på Jesus. Johannes som kunde se rakt igenom människor och kunde se falskhet och bluff, han ser ingenting sådant hos Jesus. Jesus är ren. Jesus är äkta.
Men då säger Johannes till Jesus: Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig, (Matt 3:14). Nej, säger Jesus, döp du mig. Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet (Matt 3:15).

Jesus är utan synd. Men han solidariserar sig med syndare. Han går in under vår synd. Han vill nedifrån få lyfta av syndabördan och bära den bort. Jesus vill bli frälsaren som uppfyller all rättfärdighet i vårt ställe Detta sker vid floden Jordan. Jordan - det är jordens lägsta punkt. Den ligger i en väldig förkastningsspricka som börjar vid Gennesaret, fortsätter ned genom Döda havet och Röda havet och Etiopien ned genom Afrika till Mosambique. Den lägsta punkten på den förkastningssprickan ligger vid Jordan - 400 meter under havsytans nivå. Det ligger något mycket viktigt i detta. Jesus börjar nedifrån. Han börjar på jordens lägsta punkt. Ingen människa kan ha sjunkit så djupt att inte Jesus finns där nedanför henne.

 

2. Jesus invigs till sin frälsargärning
Läs Lukas 3:21-22 ...

När Jesus döpes ber han. Och medan han ber, händer något märkligt. Den helige Ande kommer ned över honom i en duvas skepnad.

Johannes står bredvid och ser på. Han ser först något som kommer ned från himlen. Det ser ut som en fågel. Men ju närmare den kommer ser han att den endast liknar en fågel. Det är en himmelskt varelse. Det är en ingen jordisk fågel. Johannes förstår. Gud hade tidigare sagt att Johannes skulle få döpa en man och efter det att han hade döpt honom skulle han få se den helige Ande komma ned över honom. Han skall vara Messias, den de väntat på. Han skall förmedla helig Ande till allt folket. Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande, (läs Joh 1:29-34).

Det är något mer som sker vid Jordan. Man får höra en röst också. En röst från himlen säger: Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje. Det som rösten säger, hittar den inte på just då. Det är citat från Gamla Testamentet. Dels är det Psaltaren 2:7 - du är min son ... som Gud säger till Israels konung. Det är den himmelske Fadern som nu säger detta om Jesus. Men resten av det Fadern säger, har han redan sagt genom Jesaja 42:1

Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken.

Jesus är den tjänare som Jesaja sjungit om. Den mest berömda av Jesajas sånger är kap 53 där han sjunger om den lidande tjänaren som

var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår blir vi helade.
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg,
men all vår skuld lade Herren på honom.
Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig
och öppnade inte sin mun.
Lik ett lamm som förs bort till att slaktas,
lik ett får som är tyst inför dem som klipper det,
så öppnade han inte sin mun.

(Jesaja 53:5-7 Folkbibeln)

När Johannes ser och hör det som sker vid dopet, förstår han det oerhörda som skett: Messias har kommit. Jesus är den tjänare som Gamla Testamentet sjungit om. Johannes kunde sin Jesaja. Och kanske han efter dopet tog fram sin Jesajarulle igen och läste orden från Jesaja 53, där det sägs att Guds tjänare är lik ett lamm som förs bort till att slaktas ...

Johannes vet att Jesus är frälsaren och därför kan han redan dagen efter dopet peka på Jesus och säga: Se Guds lamm som tar bort världens synd (Joh 1:29).

Innebörden i Jesu dop är att han nu invigs till sin frälsargärning. Himmelen pekar ut honom för oss. Och han utrustas med helig Ande. Före dopet är det tyst om Jesus. Efter dopet kommer mängder av händelser, som berättar om hur Jesus tar upp kampen mot ondskan i alla dess former. Jesus predikar, förlåter, helar, botar, upprättar ...

Det är en enorm kraft som går ut från Jesus. Himmelska krafter är med där Jesus går fram. Och hemligheten i detta är att Jesus nu är utrustad med den helige Ande. Det man såg fram emot i Gamla Testamentet var en Messias, som var smord med helig Ande och som ägde Anden i dess fullhet.
Jesaja säger i 11:2 att

över honom skall Herrens Ande vila
Anden med vishet och förstånd,,
Anden med råd och styrka,
Anden med kunskap och fruktan för Herren

Jesus går inte i egen kraft. Han går i Andens kraft. Han var lika beroende som vi av den helige Andes kraft. Före dopet i Jordan kunde Jesus inte göra under därför att den helige Andes kraft inte kommit över honom. Men efter dopet i Jordan kommer mängder av skildringar...

I Gamla Testamentet kunde människor utrustas med Guds Ande. Men vi skall lägga märke till skillnaden mellan dem och Jesus. Den helige Ande kommer synlig över Jesus - som en duva. Och hörbar - genom rösten från himlen. Den himmelska världen är engagerad i Jesu dop. Jesus är den unike bäraren av den helige Ande.

 

3. Jesus - ledd av Anden
Läs Lukas 4:1-15 ...

Lukas berättar i sitt fjärde kapitel vad som hände efter dopet i Jordan: Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen (4:1). Det är Anden som leder Jesus. Jesus, uppfylld av den helige Ande, förs omkring i öknen. Jesus kastar sig inte själv i faran. Där i öknen frestades han av djävulen i fyrtio dagar.

Det märkliga med Gamla Testamentet är att där talas mycket lite om djävulen. Han finns där och han dyker upp då och då. Han klär ut sig till en orm. I Jobs bok kallas han Åklagaren, på hebreiska Satan. Man hittar honom hos Sakarja 3:1-5 och i 1 Krön 21:1. Han döljer sig bland Israels grannfolk. Genom dess fiender försöker han förgöra folket. När han inte lyckas med det försöker han förstöra folket genom frestelser av olika slag. Genom omoral, sexuella utsvävningar som Israels pojkar fick se hos kananéerna i deras fruktbarhetskulter, försöker han få bort dem från Israels Gud.

Men när det proklameras att Jesus är Guds son och ljuset från himlen tänds vid Jordan då avslöjas de mörkrets makter som dolt sig i mörkret. Avsikten med att Jesus skulle sättas på prov av djävulen var säkerligen att Jesus skulle vrida rätt det som gått snett både för Adam och för Israels folk. De föll för frestelserna. Jesus stod emot. Djävulen skulle få möta sin överman.

Efter dopet i Jordan kommer frestelserna över Jesus.
Den första frestelsen enligt Lukas: Om du är Guds son så använd den makten på dig själv. Lev för dig själv. 'Du är så hungrig nu, Jesus. Befall stenen där att bli bröd'

Den andra frestelsen enligt Lukas: Djävulen frestar Jesus att ta emot makt och härlighet. 'Du får det genom ett knäfall för mig', vill djävulen säga . 'Bli herre genom mig! Gå inte den svåra vägen till Golgata'.

Den tredje frestelsen enligt Lukas: Imponera på människor. Hoppa ned från tempelmuren. 'Få över folket på din sida, Jesus, genom att göra ett cirkustrix. Alla ska beundra dig. Änglarna ska se till att du inte bryter benen eller får några skrubbsår. Gör det lätt för dig.'

Men Jesus avvisar alla frestelserna. Det viktigaste ordet i frestelse-berättelsen. är: Det står skrivet. Ordet är det viktigaste vapnet mot ondskans knep och list. Det är viktigt för oss att veta detta. Ty omedelbart efter en andlig upplevelse kommer djävulen ofta fram. Vi frestas att använda den kraft Gud givit oss för att framhäva oss själva. 'Är du ett Guds barn, är du en kristen', säger djävulen, 'så se till att du själv får det bra. Du kan få makt och ära och berömmelse. Du är ju något!'
Det är viktigt för oss att efter andliga segrar stå fast vid Ordet. Och det är viktigt att lämna över äran till Gud. Ära - kavod - har grundbetydelsen 'tyngd'. Äran är för tung för oss att bära. Bara den allsmäktige Guden klarar det. Därför är det viktigt att säga: Ära vare Fadern ….. Försöker du själv bära äran, får du den armskada som heter supra spinatus tendinit. Jag vet, ty jag har själv haft den.

Efter frestelseberättelsen står det att Jesus återvände till Galileen i Andens kraft (Luk 4:14 enligt Folkbibeln). Eller som Bibel2000 uttrycker det: Med Andens kraft inom sig. Han bar denna kraft inom sig.

När vi säger ja till frestelsen går det hål i vår inre bägare och Andens kraft rinner ut.
När vi säger nej till frestelsen finns Andens kraft kvar inom oss.
Jesus behövde den när han skulle tillbaka till sin hemstad Nasaret.
Vi behöver den när vi återvänder till våra hem.

 

4. Jesus - i Nasaret
Läs Lukas 4:16-30 ...

Jesus predikar i synagogan.
Ryktet om Jesus sprider sig snabbt, berättar Lukas. Alla pratar om Jesus. Och i Nasaret pratar man också. Säkerligen är man inte så lite stolt över att en nasaretsbo fick så mycken uppmärksamhet. Så kommer Jesus till Nasaret. Det är sabbat. Mycket folk trängs i synagogan. Jesus får ta emot Jesajarullen och läser dagens text från Jesaja 61:

Herrens Ande är över mig,
ty han har smort mig till att predika glädjens
budskap för de fattiga.
Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de
fångna och syn för de blinda,
för att ge de betryckta frihet
och predika att nådens år från Herren.
(Lukas 4:18-19)

Sedan säger Jesus att detta har gått i uppfyllelse för dem som lyssnar till honom. Den första framtidsvisionen i Gamla Testamentet att det skall komma en Messias över vilken Guds Ande vilar, det är uppfyllt i Jesus.

Vad blir reaktionen i Nasaret?
Bibel 2000 säger:
Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. (4:22)

Folkbibeln översätter:
Alla vittnade emot honom och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun.

Alla prisade honom , säger Bibel2000. Men varför blev det då så mycket rabalder? Det var ju ljuvliga ord.
Alla vittnade emot honom, säger Folkbibeln. Folk reagerar mot att han tar dessa ljuvliga, nådens ord i sin mun.

De utgick ju ur hans mun. 'Det är ljuvliga ord. Men ska han ta dessa ord i sin mun?' Vilken förmätenhet. Hela synagogan kommer i uppror. Ögonen blixtrar. Knytnävar höjs. Vassa ord slungas ut. 'Ska han, Josefs son, ta sådana ord i sin mun? Vem tror han att han är egentligen, han, Jesus Josefsson?'

De tre frestelserna kommer igen.
När det lugnat sig något börjar Jesus tala. Vi anar en djup sorg, ja nästan vredens upprördhet i hans röst:

Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig: Läkare bota dig själv och säga: Vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad.' (Luk 4:23)

Kan vi känna igen oss här? Ja, vi kan i alla fall känna igen den första frestelsen i öknen: Lev för dig själv. Se till att du själv får det bra. Läkare bota dig själv. Är det inte i den frestelsen som vi själva ofta är så fångade. Man är sig själv närmast. Lev för dig själv. Jesus sa nej till den frestelsen. Han ville inte va en frälsare för sig själv. Han vill hjälpa oss ur den frestelsen. Han vill befria oss från vår nöd så att vi kan dela hans nöd med andra.

Men man sa inte bara: Läkare bota dig själv. Man kom också med krav på att Jesus skulle göra under precis som i Kapernaum. Och är inte detta den tredje frestelsen från tempelmuren (tredje enligt Lukas, andra enligt Matteus) Kasta dig ned. Imponera på andra. Gör ett cirkustrix. Gör något som kittlar våra nerver. Men de under Jesus gjorde, gjorde han därför att människor var i nöd, inte för att imponera. Matteus berättar om ett besök som Jesus gjorde i Nasaret. Jesus gjorde inte många kraftgärningar där eftersom de inte trodde på honom. (Matt 13:58)

Fattar ni det här? Jesus kunde inte göra särskilt mycket i Nasaret av samma skäl som han inte kan göra särskilt mycket i Sverige. I många andra länder, ja. Men väldigt litet här.

Varför? Jo, därför att man både i Nasaret och i Sverige ser ned på Jesus. Man har en liten lyckojesus som ska ställa upp när det passar mig. Och när han inte ställer upp, anklagar man honom. I Bibeln är vatten symbol för liv, hälsa, friskhet. De strömmar av levande vatten, som kommer från Jesus, når mig inte om jag håller Jesus därnere. Vatten rinner uppifrån och ned. Jag måste stiga ned och se hur Jesus sitter på tronen. Jesus är Herre. Annars blir det bara livaktighet, men inte liv. Det blir duktigheter som gör oss trötta. Det blir krav och kramp och en massa andra dumheter.

Låt oss dröja oss kvar i Nasarets synagoga lite till. Och vi frågar: Varför händer så lite ibland oss? Går så trögt. Så lite djupglädje. Varför? Därför att vi faller för den andra frestelsen på berget: Böj knä för Satan (andra enligt Lukas, tredje enligt Matteus).

Det är för oss som det var på Elias tid (4:25). På Elias tid hade man tagit ned Gud från tronen. Och man hade placerat Baal där. Baals religion var en fruktbarhetsreligion. Man dyrkade sex där. Baal gav njutning. Men i nöden är Baal maktlös. Så också hos oss. När man sätter andra gudar, sexgudar och prylgudar och högfärdsgudar på tronen, har man inte längre någon Jesus som kan hjälpa. Från dessa gudar som vi sätter på våra troner tar vi emot fröet till undergång.

En som såg nöden var Elia, en lite tuff man från Gilead. Hans namn var sammansatt av de två namn på Gud som man hade i Israel: El = Gud och Yah = Herre. Och ordagrant betyder det namnet: Gud är Herre. Så fort han visade sig sa man: Där går Elia! Det man då egentligen sa, det var: Gud är Herre.. Så kommer hungersnöd. Gud kunde inte göra något åt den. Han gick förbi sitt folk. Drog undan sin hand. Ty när man inte ville ha den, när man stöter bort Guds frälsarhänder, drar han undan sitt skydd. Han tvingar inte sina lösningar på oss.

Folket lyssnade inte. Men en hednisk kvinna lyssnade. Jag har befallt en änka att förse dig med föda, sa Gud (Lukas 4:26, 1 Kungaboken 17:7-16) Hon lyssnade och lydde. Men Guds folk lyssnade inte.

Jesus fortsätter och pekar på orsaken till att inget händer. Han talar om vad som hände på Elisas tid. (4: 27, 2 Kungaboken 5:1ff). Många spetälska fanns då. En fruktansvärd sjukdom. Ungefär som aids i vår tid. Gud kunde inte gripa in bland sitt folk, men han botar en hedning, Naaman från Syrien. Denne lyssnade till Elisa. Och han lydde. Han doppade sig sju gånger i Jordan, som Elisa befallt honom. Och han blev frisk.

Jesus gick rakt igenom folkhopen.
Det är en kamp att lära sig lyda. Var beredd på kamp. Och var beredd på motstånd, hat. I Nasaret blev de alldeles ursinniga på Jesus. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg, som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. Varför? Därför att Ljuset störde dem. Är det inte detta som vi ser idag? Man ropar: Bort med Jesus, bort med kyrkan, bort med kristendomen. Eller kanske det ropet finns mitt i församlingen. Man blir irriterad när Guds Ande kommer för nära. 'I denna församling får inget övernaturligt ske'. Jesus får inte vara Herre. Men Jesus gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. I Jesu namn får vi göra så. Vi går vidare. Det finns på andra håll dem som tar emot honom. Men då vi går, gör vi det inte surmulet, med besvikelse, med bitterhet i hjärtat. Vi gör det utan fruktan, ty vi går under Andens ledning tillsammans med honom som är Jesus Messias, tillsammans med den i Gamla Testamentet utlovade frälsaren, han som skulle komma och vandra bland oss, beklädd med Andens kraft....

'Låt elden brinna i våra hjärtan till dess vi målet når'

 

5. Jesus - hans ord och gärningar
Läs Lukas 4:16-30 ...

Jesu ord.
Guds Ande kommer över Jesus. Han är den utlovade Messias. Att Jesus är utrustad med den helige Ande visar sig i hans ord. De ord jag som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. (Joh 14:10).Det är Gud som talar genom honom. Efter Jesu Bergspredikan kommer följande reaktion: När Jesus hade avslutat detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda (Matt 7:28-29)

När Jesus talar, talar han inte som de skriftlärde. De kunde säga:
Så säger Skriften.
Jesus talar inte som profeterna i Gamla Testamentet. De kunde säga:
Så säger Herren.
Det chockerande i Jesu sätt att tala är att han säger: JAG säger er. När han säger så talar han som Gud själv. Och just därför kan Jesus säga: De ord som jag har talat till er är Ande och liv (Joh 6:63). När vi lyssnar till Jesus är det Livets ord vi lyssnar till. Vi dricker av Livets källa. Det äkta, friska livet strömmar emot oss.

Jesu gärningar
Om sina gärningar säger Jesus:

Sonen kan inte göra något av sig själv,
utan endast det han ser Fadern göra.
Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.

Sedan Jesus varit i Nasarets synagoga, som Lukas berättar om i kapitel 4, kommer mängder av skildringar av hur Jesus botar. Han driver ut en ond ande. Han botar Petrus svärmor. Lukas samlar ihop det som händer i ett par verser:

Vid solnedgången kom alla till honom med dem som led av olika sjukdomar, och han lade händerna på var och en av dem och botade dem. Onda andar for även ut ur många, och de ropade: 'Du är Guds Son.' Men han talade strängt till dem och förbjöd dem att tala, eftersom de visste att han var Messias.
(Lukas 4:40-41)

Lukas 5:17 säger att Jesus hade Herrens kraft att bota. I samma mening står att detta skedde medan Jesus undervisade folket. Det är tydligen viktigt att Ordet förkunnas. När vi låter Ordet om Jesus vara i rörelse, är Jesus själv närvarande med sin makt och kraft.

I Lukas 6:18-19 berättas det att Jesus både undervisar och botar. En stor folkmassa från alla håll hade kommit för att lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. Det sägs också att hela hopen försökte röra vid honom, ty det gick ut kraft från honom.

I Lukas 7:22 ger Jesus ett svar till Johannes Döparen, som sitter där i Herodes fängelse och undrar om Jesus är den som skall komma, alltså den med Guds Ande utrustade Messias. Jesus säger till Johannes lärjungar:

Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga förkunnas glädjens budskap.

Jesu gärningar visar att Herrens Ande är över honom. Jesaja 61 har uppfyllts. Det ordet citerar Jesus i Nasarets synagoga: Herrens Ande är över mig ... De gärningar som den med Guds Ande utrustade Messias skulle göra, de gör Jesus.

I Lukas 11 konstaterar människor att Jesus gör under. Man förnekar inte det. Men man ger en märklig förklaring till dem: Det är med hjälp av Beelsbebul, de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna. (Lukas 11:15). Jesus själv svarar att det är med Guds finger han driver ut demonerna. Ondskans makter verkar så starka. Men Gud behöver bara peta på dem med lillfingret, så ramlar de. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike kommit till er, (Luk 11:20). I parallellstället hos Matteus talar inte Jesus om Guds finger utan om Guds Ande. Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna då har Guds rike kommit till er (Matt 12:28).

 

6. Jesus - den unike bäraren av Anden

Jesus är den utlovade Messias. Jesus är bäraren av den helige Ande. Den första framtidsvisionen i GT har uppfyllts: Att det skall komma en som är smord med helig Ande och kraft. Jesus är den Smorde. Han är Messias, utrustad med helig Ande. Men än så länge bara över Jesus. Jesus är den unike bäraren av den helige Ande.

Att Guds Ande är över Jesus visar sig på fyra olika sätt i Jesu liv.

- Jesus är beroende uppåt
Jesus är utrustad med helig Ande och kraft. All hans kraft kommer uppifrån. Därför kan Jesus inte göra något av sig själv och inte säga något av sig själv. Han kan inte gå på vattnet, inte stilla stormen, inte göra spetälska rena, inte få lama att gå och döva att höra och döda att stå upp, ja, han kan inte göra någonting om inte Guds Ande är med honom. Han behöver hela tiden stå i kontakt uppåt. Men Jesus är utrustad med Guds Ande. Över honom vilar Guds Ande. Därför är han mäktig i ord och gärningar.

- Jesus är fylld av kärlek
Han kan be för dem som förföljer honom. Han går andra milen. Han ger sitt liv. Han krossar inte ett brutet rör och utsläcker inte en tynande veke. Det som är bräckligt och svagt det tar han hand om. Där andra går förbi, där stannar Jesus. Detta kan ske därför att Jesus är fylld och ledd av den helige Ande.

Jesus kan stå fast
Eftersom Jesus är ledd av Anden, kan han stå fast när människor angriper honom. Han kan se sina motståndare i ögonen. Han kan tiga så att människor som anklagar honom helt förlorar fattningen. Han kan svara så att munnen stoppas till på hans motståndare. Detta kan Jesus därför att han är ledd av helig Ande och vandrar omkring med Andens kraft inom sig.

- Jesus kan uttrycka Guds vredes smärta
Eftersom Jesus är ledd av Anden kan han också uttrycka vrede. Vreden i Bibeln är Guds kärleks reaktion om det onda. Vreden är Guds kärleks smärta över det som är fel och falskt.

Jesus kan säga nästan vilda ord om att en kvarnsten borde hängas om halsen på dem som förför någon liten människa och leder dem vilse. Han kan sparka omkull växlarnas bord och slunga ut de mest svidande ord mot bluffen och falskheten och det religiösa hyckleriet.

När Guds Ande handlar genom Jesus, visar Guds Ande på hur den äkta, friska människan är. Och om det är sant att den kraft Jesus hade inte kom från honom själv, utan kom från den helige Andes kraft, så kan varje människa, som tror på Jesus, få samma kraft.
Jesus säger:

Amen, amen säger jag er: den som tror på mig, han skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.

Reflektion
Samtala med dig själv eller någon annan:

 1. När börjar Jesu göra under.
 2. Hur kom Johannes Döparen på att kalla Jesus Guds lamm?
 3. Vad är innebörden i Jesu dop?
 4. Vad blev reaktionen mot Jesus från djävulen efter Jesu dop?
 5. Vad är ofta reaktionen mot oss från djävulen efter en andlig erfarenhet?
 6. Vad är reaktionen mot oss från människor efter en andlig erfarenhet
 7. Vad är motkraften till det onda?
 8. Har du utfört större gärningar än Jesus? Om: Varför? Om inte: Varför?

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg