Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 46 - Den helige Ande VIII - Kungen förbereder alla för Anden

 
Kära visionär!

Det är väl detta som du och jag och några till är - visionärer. Man kan lekfullt översätta ordet vision med vi i Sion. Sion är bl.a. en benämning på Guds folk. Stå upp, o Sion, och lovsjung (Sv Psalm 131:1 Det är ju den psalm som UR-invånarna i Lunds Domkyrka sjunger och spelar varje dag). Du och jag och några till finns nu med bland de första kristna som får visioner. Vi delar deras drömmar att få se Anden över en ny kung - Messias. Och nu är vi på väg att se den andra visionen uppfylld - Anden skall komma över alla.

 
 

Och nu låter vi våra förväntningar börja porla och gnola inom oss. Något kommer att hända med oss. Låt ropet skalla: Anden åt alla!

Men vänta lite! Kungen har något att säga oss först. Kungen förbereder alla för Anden. Det är temat för denna vandring Och skulle det vara så att du hittar någon pärla, så vet du väl vad du gör med den?
Vi tar ton och sjunger:

Gå, Sion, din konung att möta …
(Sv psalm 108).

Glada hälsningar!


 

Vi skriver med stora bokstäver:
DEN HELIGE ANDE

På denna vandring är temat 'Kungen förbereder alla för Anden' och beredelsen sker i Apostlagärningarnas första kapitel.

Du kommer ihåg hur det var med barnen i Narnia. De steg in i det gamla skåpet och en ny dörr öppnades åt en helt annan värld. Ungefär så med oss. Ty under dessa vandringar stiger vi in i trosbekännelsens gamla ord. De känns ibland som gammal skåpmat. Men när vi står där med våra förväntningar öppnar den helige Ande åt oss dörr efter dörr. Fem dörrar ska öppnas för oss på denna vandring.

 

Vid varje dörr hör vi Kungens röst: -Var så god och stig på!

Första dörren: Kungen låter oss träffa författaren, dr Lukas 
Andra dörren: Kungen ger oss löfte om att bli döpta i den helige Ande 
Tredje dörren: Kungen lär oss vad Guds rike är 
Fjärde dörren: Kungen låter oss vara med vid sin himmelsfärd
Femte dörren: Kungen har befallt oss att vänta på Pingst. Och vi lyder! 
Reflektion

 

1. Första dörren: Kungen låter oss träffa författaren, dr Lukas

Vi sätter oss ned hos Lukas, läkaren och Pauli vän och medarbetare. Han tar emot i sitt bibliotek. Han reser sig från sitt skrivbord, där han just skrivit färdigt ett brev till sin vän Teofilus. Lukas börjar med att tala om sin första bok, den vi kallar för Lukas evangelium. Där har jag berättat om allt som Jesus gjorde och lärde medan han levde här på jorden (1:1), säger Lukas. Han verkar rätt stolt över den boken. Han överdriver lite. Det gör ofta dom som skriver böcker. Johannes står i versen före och korrigerar Lukas. Om man skulle skriva ned allt vad Jesus gjorde och lärde, säger Johannes, skulle inte ens hela världen kunna rymma de böcker som då skulle skrivas. (Johannes 21:25)

Lukas berättar att han skrivit både Lukas evangelium och Apostla-gärningarna. De utgör tillsammans en fjärdedel av hela Nya Testamentet. Jesus är centralgestalten i mitt evangelium, säger Lukas. Han är det också i Apostlagärningarna. Ty Jesus lever. Och Jesus fortsätter att göra saker och ting. Apostlagärningarna är inte apostlarnas gärningar utan Jesu gärningar genom den helige Ande och med apostlarna som redskap.

Lukas skildrar i sitt evangelium vad Jesus gjorde före himmelsfärden. Då var han mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket (Lukas 24.19). Lukas skildrar i Apostlagärningarna vad Jesus gjorde efter himmelsfärden. Då är han Herren och Konungen som från den himmelska tronen leder sitt folk genom sin Ande.

Men nu är det något Jesus vill säga oss strax före sin himmelsfärd. Efter påsk är han tillsammans med oss i fyrtio dagar. Lukas berättar detta för oss. Och när han berättar är det precis som vi känner att vi är med där. Vi får precis som de första lärjungarna många bevis på att han levde. Vi får vara med dem då Jesus kommer till dem, ibland genom stängda dörrar, vara med dem då han äter med dem och han talar med dem. Vi får röra vid honom. Det är inte en vålnad som visar sig för oss.. Vi behöver inte gå på vad som helst. Tillsammans med de första lärjungarna får vi leta efter bevis. Och vi får sådana. De och vi får erfara Jesu uppståndelse genom våra ögon, våra öron, våra händer. Och innan Jesus lämnar dem och oss är det några sista ord han vill säga oss. Det han säger rör sig om två ämnen: Löftet om Anden och undervisning om Guds rike. När Guds rike kommer skall Ande utgjutas. När Anden utgjutes kommer Guds rike.


Den helige Ande öppnar den andra dörren. Var så god och stig in ...
2. Andra dörren: Kungen ger oss löfte om att bli döpta i den helige Ande

Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde Jesus dem: 'Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande'. (Apg 1:4-5)

Det hade varit naturligt för dem att lämna Jerusalem och gå tillbaka till Galileen. Men nu får de befallning att stanna kvar i Israels huvudstad. Nästa stora händelse i frälsningshistorien skall ske där. Jerusalem var den svåraste platsen. Där hade Jesus blivit dödad. Där fanns den 'religiösa eliten'. Apostlarna var i underläge inför dessa mäktige. Men där, på den svåraste platsen, skall de vänta på nästa stora steg i frälsningshistorien Den helige Andes gåva.

Tanke för oss:
På den svåraste platsen kan det största hända! Lämna inte … vänta på …

Detta var något som Fadern har utlovat.
Och de hade hört Jesus tala om detta.
Fadern hade lovat detta då han genom profeten Joel hade sagt att jag skall utgjuta min Ande över allt kött (Joel 2:28).

Fadern hade lovat detta genom Hesekiel:
Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem (Hes 36:27).

Jesus hade själv talat om detta. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos er, Sanningens Ande .. (Joh 14:16-17).

Johannes Döparen hade talat om detta i Matteus 3:11 (jämför Apg 1:5).
Jag döper er i vatten ….han skall döpa er i den helige Ande och i eld

Det som de nu skall vänta på i Jerusalem är en gåva. Tonvikten ligger här på Guds löften. Tonvikten ligger inte på mottagarens kvalifikationer.
Lägg märke till hur Jesus inte ger några instruktioner om hur de skall vänta. Ingenting om bön, lydnad, tillbedjan.
Endast: Lämna inte Jerusalem … vänta på …

Lägg också märke till frånvaron av varje villkor för att bli döpt i den helige Ande. Det sägs inte att somliga skall bli döpta. Det sägs inte att de som är tillräckligt tömda kan bli döpta. Det sägs bara: ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.

 

3. Tredje dörren: Kungen lär oss vad Guds rike är

Under de fyrtio dagarna talade Jesus med sina apostlar om Guds rike och om den helige Ande (Apg 1:3-6). När Guds rike kommer skall Ande utgjutas. När Anden utgjutes kommer Guds rike.

Trots att Jesus tidigare talat mycket med dem om Guds rike gick deras tankar vilse. Det visar den fråga de ställde: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? (1:6).

Deras tankar gick åt tre vilsna håll:

 1. Ordet återupprätta visar att de tänkte sig ett politiskt rike.
 2. Namnet Israel visar att de tänkte på en nation.
 3. Orden tiden nu inne visar att de väntade detta rike mycket snabbt.

Jesus svar leder dem rätt:
- Guds rike är ett andligt rike.

Guds rike är något annat än ett jordiskt rike.
Guds rike kan inte pekas ut på kartan.
Guds rike utbredes inte genom soldater.
Guds rike utbredes genom vittnen.
Guds rike växer inte genom politiska intriger och våld.
Guds rike växer genom sanning och kärlek.
Guds rike är inte endast något som finns på andra sidan graven
Guds rike finns där människor bekänner Jesus som Herre och Konung.
Guds rike byter in nu och kolliderar med många mänskliga värderingar 

- Guds rike är internationellt.
Apostlarna hade nationalistiska förväntningar. Israel skulle upprättas som rike. Jesus vidgar nu deras synfält. Han säger:

När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
(v 8).

Den helige Ande skall ge dem kraft att vittna om Jesus. De skall bli mina vittnen. De skall först vittna om Jesus i huvudstaden där Jesus blev korsfäst och dödad. Sedan skall de gå omkring i de närmaste trakterna omkring Jerusalem, i Judeen. Därefter skall de gå till dem som de inte var särskilt vänligt sinnade mot, nämligen samarierna. Och därefter skulle missionsresan gå ända till jordens yttersta gräns (det måste betyda Sverige).

I Apostlagärningarna ser vi hur de lyder denna order. De sju första kapitlen handlar om vad som händer i Jerusalem. Kapitel 8 berättar om händelser i Judeen och Samarien. Från och med kapitel 9, som berättar om hur Saul blir omvänd, börjar vandringen mot jordens yttersta gräns.

Rörelsen var inte längre centripetal - alla kommer till Jerusalem. Den blir nu centrifugal - från Jerusalem går den ut mot jordens yttersta gräns. Och på vägen samlas en stor skara som ingen kan räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk, det är den skaran som en gång skall stå

inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna
(Joh Upp 7:9)

- Guds rike växer steg för steg.
När lärjungarna frågade om tiden nu är inne för dig att återupprätta riket åt Israel får de två svar:

*Det är inte er sak att veta det.
Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Jesus själv har sagt att han inte visste tiden för sin ankomst. Det finns många andra saker om vilka det kan sägas: Det är inte er sak att veta. Vi vet bara det som uppenbarats för oss. Ett viktigt ord hittar vi i 5 Moseboken 29:29

Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till.
Men det uppenbarade
gäller för oss och våra barn till evig tid,
för att vi skall följa alla ord i denna lag.

* De får inte tiden, men kraften.
Om de nu inte kunde få veta tider och stunder för upprättandet av Guds rike, så var det en sak de nu verkligen skulle få veta: När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen …. Denna kraft skulle de använda under hela tiden mellan Pingst och Jesu återkomst. De ska i Andens kraft förkunna allt vad Jesus gjort efter sin första ankomst och genom Ordet om honom och i Andens kraft samla och bereda folk för hans andra ankomst.

Det Jesus säger om Guds rike kan sammanfattas så:

Guds rike är ett andligt rike. Det omformar hjärtan och viljor.
Det är internationellt - både judar och hedningar få vara med.
Det växer steg för steg: Det börjar i Jerusalem,
sedan kommer Judeen och Samarien.
Och slutmålet är jordens yttersta gräns:
Gå ut och gör alla folk till lärjungar.
(Matt 28:19)

Men innan Anden kommer måste Kungen lämna dem.

4. Fjärde dörren: Kungen låter oss vara med vid sin himmelsfärd

Medan de såg mot himlen dit han for upp, se då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: 'Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.'
(Apostlagärningarna 1:10-11, Läs också Lukas 24:50-53)

Två män i vita kläder kommer och ställer sig bredvid dem. De vita kläder, det är de himmelska kläderna. De måste vara änglar.

Änglarna vill nu understryka mycket kraftigt både för apostlarna och oss att uppgiften inte är att stjärnskådare. De skall låta Jesus gå. Han kommer att återvända på samma sätt i hans egen tid. Också då skall Jesus komma tillbaka personligen. Men då kommer han inte ensam. Han kommer i sin härlighet och alla änglar med honom (Matt 25:31).

På himmelsfärdsdagen var det endast 11 apostlar som såg honom försvinna. När han kommer åter är det milliarder som skall se honom.

Se, han kommer med molnen,
Och varje öga skall se honom,
Även de som har genomborrat honom.

(Joh Upp 1:7)

Apostlarnas uppgift nu var inte att se uppåt utan utåt. De hade ju fått uppdraget att gå ut till jordens yttersta gräns.

Och vår uppgift är inte att vara stjärnskådare och himmelsdrömmare. Vår uppgift är att vara vittnen. Vi ska inte sitta och spekulera om tider och stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Vi måste ut och vittna om Jesus.
Vi ska inte syssla med himlen utan gå ut till hela världen med evangelium. Vi ska lida fram Jesu kärlek på jorden till en förlorad värld. Varför står ni och ser mot himlen? Tänk efter om du har rätt ögonmärke. Sluta drömma!

 
5. Femte dörren: Kungen har befallt oss att vänta på Pingst. Och vi lyder!

Lukas berättar om vad de gör efter Jesu himmelsfärd. I Apg 1:12-14 berättar han att de startade en bönegrupp. Apostlarna var där, Jesu bröder var där, Jesu mor var där tillsammans med några andra kvinnor. Det var bra att Maria var med nu, när de väntade på Anden. Hon var den ende av dem som hade träffat Anden förut, se Lukas 1:35. Vers 15 säger att det nog var en stor bönegrupp som kom tillsammans: 120 stycken. Lukas berättar också att de höll endräktigt ut i bön.

Det andra man gör är att välja en ersättare åt Judas. Och har du tid och är intresserad av hur 'ett urkristligt sammanträde' kunde gå till, så smyg dig in där och lyssna.

 • Vilka kvalifikationer skulle efterträdaren ha?
 • Vem blev vald?
 • Hur gick valet till?

I väntan på Pingst kan du och de 120 tillsammans sjunga Svensk Psalm 646.

Grip du mig, helige Ande, drabba mig låga klar.
Visa vägens riktning, ge min frågor svar....

 
 

  

Reflektion 

Samtala med dig själv eller med någon annan:

 1. Vad är avsikten med de båda böckerna som Lukas skriver?
  Vad har du själv för bevis på att Jesus lever?

 2. Vad har vi för löften om att bli döpta i den helige Ande?
  Vilka är kvalifikationerna för att vi ska få denna gåva?
  Vågar du tro att något stort skall hända på din svåraste plats?

 3. Vad menas med Guds rike? Var finns det? Hur utbredes det?

 4. Vilket uppdrag ger änglarna dig på Himmelsfärdsdagen?

 5. Uttryck din törst, din hunger, din längtan på mer av den helige Ande i ditt liv. Smaka på orden i Psalm 646, gör dem till dina egna!
 
 
 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg