Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 49 - Den helige Ande XI - Låt er uppfyllas av Anden

 
Kära du!

Detta är nu elfte vandringen om den helige Ande och även denna vandring nystar vi upp den helige Andes röda tråd.

Det har blivit en lång tråd nu. Ett helt garnnystan. Vad ska du använda den till? Ja, en del har du använt för att träda upp de många pärlorna på. Det gäller att hålla rätt på de pärlor man fått. Om man kastar dem omkring sig kan svinen får tag på dem.

De trampar ned dem och vänder sig om och sliter sönder er,
säger Jesus.
(Matt 7:6)

Men det blir ju en lång tråd över. I slutet av denna vandring skall jag ge dig ett recept på vad du kan använda den till. Det blir något väldigt fint, lovar jag. En överraskning!

Låt Men nu ska vi se vad den Helige Ande kan betyda i våra egna liv. Paulus uppmanar oss att vandra i Anden. (Gal 5:16). För att orka det behöver vi den inre kraften. Låt er uppfyllas av Anden. (Ef 5:18)

Ja, kom låt oss vandra in i det tema!


Vi skriver med stora bokstäver:
DEN HELIGE ANDE

Följande tio hållplatser blir det på denna vandring:

 1. Den helige Ande börjar
 2. Den helige Ande fortsätter
 3. Den helige Ande kommer in oss
 4. Den helige Ande fyller vår inre bägare
 5. Den helige Ande ropar i oss
 6. Den helige Ande viskar i oss
 7. Den helige Ande hjälper oss i vår svaghet
 8. Den helige Ande proklamerar
 9. Den helige Ande lär oss åkerbruk
 10. Den helige Ande hjälper oss med våra tre problem
  - med varandra
  - med oss själva
  - med Gud

  Reflektion

 

1. Den helige Ande börjar

Fadern och Sonen och den helige Ande arbetade med oss långt innan vi kunde säga vårt ja till Gud. Med evig kärlek har jag älskat dig, säger Gud enligt Jeremia (31:3). Han gjorde det långt innan någon tänkte på oss eller längtade efter oss. Före världens skapelse har han utvalt oss i Kristus, säger Paulus (Ef 1:4). Det är inte utan att man får svindelkänslor inför vissa bibelord!

När jag själv ser tillbaka på mitt eget liv kan jag se mycket dumt som jag själv gjort. Och jag kan se mycket gott som Gud har gjort. Det blev inte alldeles galet eftersom Gud haft sitt finger med i mitt liv. Guds finger är den helige Ande (se Lukas 11:20 och Matt 12:28).

Anden arbetade med mina föräldrar, som häpnade över det underbara och vackra barn de fick, när jag kom till världen. De överlämnade mig i dopet till Fadern och Sonen och den helige Ande. Jag tror de tänkte så här: Hur ska vi på egen hand klara av denne lille, busige och skrikande Bengt? De såg sin egen svaghet och tyckte därför att det var viktigt att jag redan från början behövde få himmelska kontakter.

Jag döptes den 19 april 1927. Jag var då två månader och 19 dagar ung. Jag är väldigt glad för mitt dop. Jag ser mitt dop som ett troendedop. Jag döptes till en tro, som jag sedan fick växa i. Jag fick som barn leva i en trosatmosfär. Jag vet att min släkt vet att där fanns kristna långt tillbaka sedan 1500-talet. Vid mitt dop ställde Fadern upp och sa att 'Bengt skall vara mitt barn'. Sonen ställde upp och sa att 'jag vill vara Bengts Frälsare och Herre'. Den helige Ande ställde upp och sa 'jag vill vara Bengts Hjälpare'. Den som tror och har fått dopet, han kommer att bli frälst (Markus 16:16, Giertz övers.) I dopet kopplades jag in på den frälsningens kraftledning som startade på Golgata. När jag vrider på strömbrytaren (=säger mitt JA) då kommer värmen och ljuset och kärleken från Jesus, som dött och uppstått för mig.

Mitt kristna liv startade i dopet. Det var ett under som skedde då. Gud lät himmelrikets livsfrö stoppas ner in i mig. Jag fick dopets vattenstämpel. Och den håller! Men dopet är inte en punkt utan en linje. Det som hände i mitt dop angår mig alla dagar intill tidens ände. Vad gör man med detta liv, som man fått? Man kan säga JA till det och ta emot det i tro så att man dras in i den helige Andes livsström och börjar upptäcka dopets överraskningar. Om vi har fått liv genom Anden, låt oss då även följa Anden (Gal 5:25)

Man kan också strunta i att man är döpt. Det man fick i dopet blir då som de tusenåriga sädeskorn som man hittade i Egyptens pyramider. Ingenting hände med dem förrän man tog ut dem och stoppade ned dem i marken. Man kan gå omkring som ett monument över sig själv och ha tråkigt. Då är det inte alldeles olyckligt om kraschen kommer. Monumentet över Hans Maj:t JAG kan ramla och detta spännande liv jag fick i dopet letar sig ut i solen och börjar växa och gro.

Vi har i dopet fått Fadern, vi har fått Sonen, vi har fått Anden. Problemet är om Fader, Sonen och Anden har fått oss. I dopet sa Gud sitt JA till mig. Många gånger har jag fått säga mitt JA till Gud. Dopet och tron måste höra ihop.

Jag fick många gåvor i mitt dop. Ett stort paket med massor av överraskningar. De är så många att det tar ett helt liv att gå igenom dem. Där finns gåvor för alla dagar intill tidens slut. (Matt 28:20)

Den helige Ande räckte dopgåvorna. Det är min sak att öppna paketet. Den helige Ande är en gentleman, han tvingar inte sina gåvor och sina lösningar på oss. Han vill att vi ska säga vårt JA. Ordet JA är en nyckel som öppnar upp för Andens rika liv. Ordet nej låser till.

 

2. Den helige Ande fortsätter

När man sagt sitt JA till sitt dop får man erfarenheter av den helige Andes liv. Men när man börjar tala om erfarenheter av Andens liv, bör man vara försiktig. Gud skräddarsyr nämligen erfarenheterna åt var och en. Han har något alldeles speciellt att ge dig. Snegla inte åt höger och vänster och jämför dig inte med andra. Sätt inte upp en mall för andra att 'så här måste du uppleva Anden'. Den helige Ande är suverän. Han kan inte låsas in i ett system. Andens vind blåser vart den vill (Joh 3:8).

Men säg JA till Anden och låt Anden leda dig steg för steg. Om du får vad man kallar en 'second blessing', en andra välsignelse, kanske en dramatisk erfarenhet av den helige Andes liv, ett andedop eller vad du vill kalla det, så tacka Gud för det. Men vet att det finns också en tredje och fjärde och tusende och miljonte välsignelse. Trona aldrig på minnen av upplevelser och erfarenheter. Använd dem så att du växer och kommer vidare. Anden ger dig också påtagliga erfarenheter av sin närvaro i ensamhet, i nöd och mörker. Det är en erfarenhet innanför och bortom alla känslor.

Andens vind blåser för att driva Guds barn framåt (Rom 8:14). Inte för att blåsa in i oss och pumpa oss som ballonger. Då flyger vi i luften och råkar ut för HÖG FÄRD. Anden driver oss till källan för att få fylla vår inre bägare med Guds kärlek (Rom 5:5). Den behöver vi som en inre källa och kraftresurs för att orka med att leva i denna värld.

Ibland tycker du att din inre motor inte fungerar. Den hackar och hostar och du kommer inte vidare. Du kanske behöver få tala med någon som kan ge dig själavård och leda dig till Honom som kan rena från all smuts som kommit in i ditt inre maskineri, (1 Joh 1:7) och hela det som gått sönder. Du behöver få din inre bägare påfylld. Du behöver någon som kan lägga startkablarna på dig så att batteriet inom dig får ny kraft (se Apg 19:6). Det finns kanske förbönsgudstjänster i din församling, där det finns dem som kan lägga händerna på dig och be för dig. Då kan det hända att det liv som du fick i dopet förlöses. Dina ögon öppnas och du ser, häpnar och tar emot Guds rikes rika liv.

Den helige Ande är mycket angelägen om vårt inre liv.

 

3. Den helige Ande kommer in i oss

...i honom (Kristus)har också ni sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv ...
(Ef 1:13,14,)

Det som kommer in i oss är inte någon liten ljuvlig karismatisk känsla. En sådan leder gärna till egotrippad gudsnjutning. Det är den helige Ande som kommer in i oss. Den tredje personen i gudomen. Han leder oss till gudsfruktan. Kom ihåg att den helige Ande är den HELIGE Ande.

Gud har satt sitt sigill, sitt insegel på dig - dopets vattenstämpel. Och han har gett dig Anden som handpenning, en borgen, en underpant, en försmak på Guds rika liv. Gud har lämnat Anden som en pant som man löser in. När han sedan löser in den (Gud måste ju ta tillbaka sin egen Ande), tar han med den som tagit emot Anden, tar med honom/henne in i det eviga livet. Handpenningen är en verklig garanti.
Detta blir verkligt för dig när du hört det sanna budskapet, evangeliet om din frälsning.

 

4. Den helige Ande fyller vår inre bägare

Vi har inom oss en emotionell bägare. Vi kallar den ibland för hjärtat. När den börjar bli tom mal det tomgång i oss. Vi försöker pressa fram kärlek. Men det vi tycker är jobbigt att göra, det gör den helige Ande med glädje.
Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss (Rom 5:5). Anden ser till att vår inre bägare blir fylld till bredden av Guds kärlek. Han uppfyller vad Jesus sagt: Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd (Joh 10:10).

Det är tydligen viktigt vad som händer med oss inuti och vad vi tillåter komma in i vårt inre. Man kan fylla sig med en fylla. Men om man berusar sig med vin, vad händer då? Därav kommer ett oskickligt leverne, säger 1917 års översättning av Ef. 5:18. Det leder till ett liv i laster, säger Folkbibeln. Det blir tygellöshet, säger Giertz. Och X2000 vet att då börjar lastbarheten. Med andra ord: Det blir oreda på hjärnkontoret. Alkoholen styr mig nedåt. Den avmänskligar mig. Jag tappar självkontrollen. Bär mig åt som ett djur. Jag blir full av det som är fult. Jag styrs av 'anden i flaskan' i stället för av Guds helige Ande.
Guds Ande däremot hjälper oss till den Andens frukt som heter självbehärskning (Gal 5:23). Under inflytande av Anden tappar vi inte kontrollen. Den helige Ande stimulerar både tankar, förstånd, hjärta och vilja. Den helige Ande gör mig mer mänsklig därför att han formar mig efter Jesu bild och gör mig lik Jesus., han som var den sanna, äkta, friska människan. Därför:

Låt er uppfyllas av Anden
Verbet står i passivum. Det är inte du och jag som skall fylla oss. Vi skall inte försöka pumpa upp våra känslor. Jag tror, jag tror, jag tror ...Att uppfyllas av Anden är något som sker med oss. Den helige Ande älskar att få göra det. Men han tvingar sig inte på oss. Han är en gentleman. Han vill att vi ska säga vårt JA. Låt er ...Låt er fyllas med allt det som den helige Ande vill ge av renhet, kärlek, tro, liv, kraft och glädje.

Låt er uppfyllas av Anden
Verbet står i presens. Det grekiska presens anger att det är något som ständigt sker. Håll på med att låta er fyllas. Det är inte en dramatisk erfarenhet en gång. Det är något som upprepas ständigt. Varje dag.

Låt er uppfyllas av Anden
Verbet står i pluralis. Låt er .....Det är en påminnelse om att vi tillsammans behöver komma inför Herren och uppmuntra och hjälpa varandra att ta emot det liv i överflöd som han har lovat att ge (Joh 10:10). Han ger det till oss. Inte bara till mig. Det som händer med oss tillsammans påverkar hela vår vardag.

Låt er uppfyllas av Anden
Gör det! Säg JA till det.

 

5. Den helige Ande ropar

Gud har sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: 'Abba! Fader'.
(Gal 4:6)

Varför ropar Anden? Han kunde väl sjunga lite stillsamt och gregorianskt. Anden ropar för att överrösta alla andra röster som säger: Inte kan väl du vara Guds barn du som är sån! Abba! Fader! Du är min Far och jag är ditt barn.

När Anden börjar ropa så får vi också ropa.

Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar 'Abba! Fader!' (Rom 8:15)

 

6. Den helige Ande viskar

Efter elden hördes ljudet av en svag susning
(1 Kung 19:12)

En svag susning. En stilla viskning. Vad viskar han? Det måste vara kärleksord. Han talar in Jesu kärlek i oss. Vid nattvardsbordet får vi höra pulsslagen från Guds Fadershjärta: För Dig! För dig! Här får vi svar på den fråga som är så grundläggande för oss alla: Är jag älskad! Är det någon som bryr sig om mig? Betyder jag något för någon? Kristi kropp FÖR DIG! Kristi blod FÖR DIG!

Den helige Ande för också lågmälda samtal med vår inre människa. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn (Rom 8:16). Anden hjälper oss att resa oss ur lågvärdeskänslor och inse att vi för Jesu skull är kungabarn!! Dessa lågmälda samtal förs i vår ande, i vårt innersta kärleksrum. Anden hjälper oss att leva det fördolda livet med Kristus i Gud (Kol 3:3).

 

7. Den helige Ande hjälper oss i vår svaghet

Det är Paulus som säger så (Rom 8:26). Det ligger djup erfarenhet bakom hans ord. Han förnimmer Hjälparens närvaro just i svagheten. Samma erfarenhet hade de första kristna. Mitt i svåra förföljelser, hände detta: Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige Ande (Apg 13:50-52). Den helige Andes liv lyste tydligen som allra starkast i mörkret.

Det finns ett område, där vi blir förvånade över att höra hur Paulus erkänner sin svaghet och det är när det gäller bönen. Vi tycker att han hade ett så rikt böneliv. Han bad ständigt. Vilken förebedjare han var! (Se Fil 1:3, Kol 1:3,9 ff). Men Paulus talar om sin svaghet just i bönen. Och där kan vi känna igen oss. Det går så trögt. Vi känner oss så splittrade. Grips ibland av 'bönförlamning'. Men Paulus skriver till oss om detta: Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord (Rom 8:26).

Sucka inte över din svaghet. Tala med den helige Ande om det!

 

8. Den helige Ande proklamerar

Vad då? Att Jesus är HERREN!

Ingen kan säga 'Jesus är Herren' annat än i kraft av den helige Ande (1 Kor 12:3).
Jesus är Herren! Han har namnet över alla namn: HERREN, Kyrios, Guds eget namn.
Denna proklamation vill Anden göra ständigt i oss. Han förkunnar för oss makternas nederlag!

 

9. Den helige Ande lär oss åkerbruk

Den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. (Gal 6:8)
Anden arbetar in Jesu liv i oss genom att hjälpa oss att ta emot Jesu ord av ande och liv, bädda ner dem i hjärtats åker och vattna dem med bön. Då växer Andens frukt fram. Andens frukt är ett porträtt av Jesus.

Vi formas efter hans Sons bild (Rom 8:29) Varje frukt är en bild av Jesus: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. (Gal 5:22-23).

Mer om Andens frukt kommer .

 

10. Den helige Ande hjälper oss med våra tre problem

Vi har bara tre problem, ty alla problem kan sammanfattas i dessa tre:

a) Vi har problem med varandra
När vi har problem med varandra talar vi inte med varandra. Om vi säger något kanske orden blir vassa och kalla. Vi klarar absolut inte av att underordna oss varandra. Vi ser ner på varandra, kanske föraktar varandra.


b) Vi har problem med oss själva
Jag begriper mig inte på mig själv. Varför är jag så låst och knepig? Jag måste hävda mig, skryta, skrävla, tala om att här kommer jag. Sjunga till min egen ära.

c) Vi har problem med Gud
Då gnäller och klagar vi på G
ud. Hur kan Gud tillåta? Varför gör han inget?

Alla dessa problem vill den helige Ande hjälpa oss med. Paulus sjunger om detta i Ef 5:18-21.

Låt er uppfyllas av Anden så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Underordna er varandra i Kristi fruktan.
(Ef 5:18-21)

Nyckeln är tydligen att något händer med oss i vårt inre. När vi låter den helige Ande uppfylla oss har vi en inre motor som klarar av våra tre problem. Då hittar vi ett nytt sätt att kommunicera med varandra, vårt samtal blir präglat av den kärleksatmosfär som finns i de psalmer, hymner och andliga sånger, som vi sjunger i gudstjänsten. Den helige Ande hjälper mig med mig själv, jag blir befriad från mig själv och kan sjunga till Guds ära. Den helige Ande hjälper mig att se allt som händer i ljuset av Guds kärlek i Kristus. Jag upptäcker att jag kan börja tacka både för det och det och det .

Nu är vandringen slut för denna gång. Nästan. Innan du stänger stanna till en stund i reflektion. Och var nyfiken på överraskningen som jag lovade. Och sedan kommer en bit till som jag gömt undan i Skafferiet för de allra modigaste.

 

 

Reflektion
Samtala med dig själv eller med någon annan:

 1. Har den helige Ande gjort en massa i ditt liv som du inte vet om?
 2. Vad gör du om din inre motor hackar och stannar?
 3. Vad menas med sigill? Handpenning?
 4. Varför är det så viktigt vad som sker i vårt inre? Vad menas med att 'låt er uppfyllas' står i presens? I passivum? I pluralis?
 5. Varför ropar den helige Ande i oss?
 6. Vad viskar den helige Ande i oss?
 7. Har du erfarenhet av Andens hjälp i din svaghet?
 8. Vad proklamerar den helige Ande?
 9. Vad lär du dig i Andens åkerbruksskola?
 10. Vilka är våra tre problem? Och hur hjälper oss Anden med dem?
 

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg