Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 52 - Kyrkans folk lever i dopet  (Kyrkans folk del III)

   

Kära alla heliga på nätet!

Du kan de heligas Samfund på vänster hands fem fingrar. Nu tittar vi först på lillfingret. Lillfingret påminner om Dopet. Vänd om och bli som barn. Starta på nytt. Hitta tillbaka till den första kärleken.
Vi har tidigare på vandring 47 och 48 berört Dopet. Målsättningen nu är att väcka längtan hos er efter att leva i dopet tillsammans med vårt dops Gud. Ty något hände i dopet. Vi lyfts in i ett kraftfält - i Kristus - för att också vi skall leva i ett nytt liv (Rom 6:4). Det finns många glada upptäckter här.

Jag är smärtsamt medveten om att en del av er som läser detta, tänker annorlunda om dopet än vad jag gör. Jag är döpt som barn. Och är mycket lycklig för mitt dop! När jag döptes hörde jag då till en av dessa små som tror på mig, som Jesus uttrycker det (Matt 18:6). Gud grep in i mitt liv långt innan jag hunnit göra några duktigheter. Tonvikten för mig ligger i vad Gud har gjort i dopet. Han frälste mig från mörkrets välde och förde in mig i sin älskade Sons rike (Kol 1:13).

Vad Gud har gjort för mig har jag gång på gång tagit emot i tro. Jag har lärt mig säga JA till mitt dops Gud. Jag har lärt mig att leva i hans älskade Sons rike. De som ser på samma sätt som jag på dopet brukar använda uttrycket att leva i sitt dop. Temat för denna vandring är just så: Kyrkans folk lever i sitt dop. Ordet Kyrka betyder 'det som hör Herren till'. Kyrkans folk är de som hör ihop med Herren Kristus. De har kommit in i hans gemenskap genom dopet. I den gemenskapen vill de vara. Kyrkans folk lever i sitt dop.

Syftet med denna vandring är att den som inte är döpt skall få en längtan efter dopet och att den som är döpt som barn, eller döpt senare i livet, eller döpt både som barn och vuxen, skall få upptäcka vad det innebär att få leva i sitt dop i gemenskap med vårt dops Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande. Gud har sagt sitt JA till oss i dopet. Vi säger varje dag vårt JA till vårt dops Gud.

Detta skrevs den 19 april år 2001 som är min dopdag. När är din?

Välkommen in på denna dopnyfikenhetsupptäcktsvandring!


Vi skriver med stora bokstäver:
EN HELIG ALLMÄNNELIG KYRKA

Tre delar hittar vi på denna vandring 52. Vi hittar dem i Jesu marschorder till Kyrkans folk (se Matteus 28:18-20).

Alla folk skall göras till Jesu lärjungar genom dopet och sedan lära sig att leva i sitt dop.

1. Döp dem i Faderns namn:

 1. Vattenstämpelns hemlighet
 2. I någons namn
 3. Faderns högra hand
 4. Faderns vänstra hand
 5. Dopet hjälper dig att hitta en ny, lycklig barndom!

2. Döp dem i Sonens namn:

 1. Bokstaven I
 2. Dopets kraftfält
 3. Den 19 april 1927
 4. Frälsningens kraftledning
 5. Strömbrytare och vattenkran
 6. Ny syn på dig själv

3. Döp dem i den helige Andes namn:

 1. Paulus sång om dopet
 2. Amen, Amen, det betyder: ja, ja, det skall så ske
Och så till sist: Reflektionen
 

DÖP DEM I FADENS NAMN
Tes: Ditt dops Gud är din Far och du är genom dopet hans barn.

1. Vattenstämpelns hemlighet
Om du tar fram din plånbok så upptäcker du att där finns 'flera många' hundralappar. På sedeln ser du Carl von Linné, han som uppfann blommorna. Till vänster på sedeln finns ett tomrum. Vi kallar den för hundralappens vattenstämpel. När du håller upp vattenstämpeln i ljuset ser du också där en bild av Carl von Linné. Men du ser inte den bilden förrän du håller upp sedeln i ljuset.

I dopet fick vi också en vattenstämpel. Men i dopets vattenstämpel ser du en annan fader. Det är vår käre himmelske Fader. Du ser hans bild när du kommer inför Honom och håller upp ditt dop i ljuset. Då ser du hur Han sträcker ned sina två händer. Mose upptäckte den bilden och han säger: En tillflykt är han urtidens Gud, och härnere råder hans eviga armar (5 Mos 33:27).
Det betyder att han som är urtidens Gud och som ville den här världen, han som uppfann människan och gjorde något så vackert som blommor och fåglar och något så roligt som hundvalpar och kattungar och något så nervkittlande som spindlar och myggor, han bryr sig om oss. Här nere råder hans eviga armar. Han är en tillflykt. Refug heter det på franska. Han är refugen, där vi kan lugna ner oss och tänka till, medan livet runt omkring stressar och jagar och jäktar och vi väntar på 'krafthuset' som för oss vidare.

Urtidens Gud är också nutidens Gud. Han fortsätter att sträcka ned sina armar mot oss. Han är engagerad i vår problematik. När man under den första kristna tiden undrade över Guds treenighet fick de inte ett svar som plågade deras hjärnor utan som gav direkttröst till deras hjärtan. Man sade: Vår himmelske Fader sträcker ned mot oss sina två händer, Sonen och den helige Ande. Han tar tag i oss, drar oss ur de hjulspår vi fastnat i, lyfter oss upp i sin fadersfamn, så nära sig, att vi kan höra pulsslagen från hans fadershjärta: För dig! För dig!

2. I någons namn
Första gången Fadern sträckte ned sina två händer mot oss var i dopet. Vi är döpta i Faderns och Sonen och den helige Andes namn. 'I någons namn' är en affärsteknisk term, som betyder att någon tar över. När jag skriver under mitt namn på din miljonskuld, då tar jag över skulden. Du får det bra och kan andas ut och börja leva (jag själv går förstås i konkurs, men vad gör jag inte för dig?)Något av detta händer när Fadern och Sonen och den helige Ande får ta över i våra liv. Bördorna lyfts av. Vi kan andas ut. Vi hittar kärleksförhållandet. Låt oss därför hålla upp vårt dop i ljuset, hitta nya hemligheter och stanna i tillbedjan. I dopet sträcker Fadern ned sina två händer mot oss. Att leva i sitt dop är att gång på gång ta emot hjälpen från dessa två händer.

3. Faderns högra hand
Först sträcker Fadern ned den högra handen, Sonen, Jesus. Han invigs till sin frälsargärning i dopet i Jordan. Jordan ligger 400 meter under havsytans nivå. Jordan är jordens lägsta punkt. Ingen människa på jorden kan ha sjunkit så djupt att inte Jesus, Sonen, är nedanför. Nedifrån griper han in och lyfter av kravklippan som tynger ned oss. Han var ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt (Gal 4:4-5). Han lyfter av klippan av alla måste och borde och skulle. Klippan är inte längre över oss. Klippan är under oss, Golgata klippa. Vi blir söner i Sonen. Slaven blir kungabarn.

4. Faderns vänstra hand
Men för att detta inte bara skall bli en teori som hamnar på 'hjärnkontoret' gör Fadern något med våra hjärtan. Han låter sin vänstra hand - den helige Ande - göra något märkligt där. Eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: 'Abba! Fader!' (Gal 4:6)
Den helige Ande hjälper oss till ett rikt inre liv.

5. Dopet hjälper dig att hitta en ny, lycklig barndom!
Kan du ana vad fantastiskt detta är? Din självbild restaureras. Du som gått där nedtryckt i skorna, dignande under kravklippan och tycker att du inte är någonting, inte duger och är alldeles värdelös, du upphöjes till prins eller prinsessa av Himmelriket. Slaven blir kungabarn. Vi blir söner i Sonen. Han gick in på världens slavmarknad och friköpte dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt (Gal 4:4-5).
Men också din gudsbild restaureras. Du som har haft fäder och mödrar och stöddiga ledare som skymt den himmelske Fadern för dig och gjort att ordet 'fader' blivit alldeles stumt för dig, du får himmelsk hjälp att börja på nytt som barn. Den helige Ande börjar jollra inom dig: Abba! Fader! (Gal 4:6) Och när den helige Ande sätter i gång med detta rop får du själv stämma in och ropa. Vi har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: 'Abba! Fader!' (Rom 8:15).
Dopet hjälper dig att hitta en lycklig barndom! Du är Guds barn. Det är det du hittar när du lever i ditt dop.

Till de stora apostlarna sade Jesus: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket (Matteus 18:3). Till oss stora, stackars, små, prestationsgalna, lessna, trötta, uppgivna, krampfångade nutidskristna säger han samma sak. Vänd om och bli som barn! Vänd tillbaka till den första kärleken, den du fick av honom i dopet. Ta emot den, vila i den, andas in den kärleken. Lyssna i nattvarden in pulsslagen från Guds fadershjärta: För dig! För dig! Här får du svar på ditt livs grundfråga: Är jag älskad? Är det någon som bryr sig om mig? Han har i dopet sagt sitt JA till dig och du får idag säga ditt JA till honom.

Säg Nej till allt som vill hindra dig att vara Guds barn.
Säg JA  till ditt dops Gud.

Ja, Fader, jag vill vara Ditt barn.
Tack för att Du gång på gång 
sträcker ned dina två händer mot mig.
Jag tackar Dig, mitt dops Gud,
Du som är min käre himmelske Fader,
för att du säger till mig:
Frukta inte, ty jag har befriat dig,
Jag har kallat dig vid ditt namn, du är min.
Ja, Fader, jag vill vara Ditt barn.

            

DÖP DEM I SONENS NAMN
Tes: Ditt dops Gud är din Frälsare, Jesus Kristus
och du är genom dopet kallad att följa honom

1. Bokstaven i
Bokstaven I är kristendomens viktigaste bokstav. Har du hittat den, så har du hittat något mycket väsentligt. Paulus älskar bokstaven i. Ett par hundra gånger har han uttryck som i Kristus, i Herren, Kristus i mig.

Han skriver så för att locka dig och mig in i detta kraftfält. Han vill hjälpa oss att hitta ut ur modlöshet och fördömelse och in i ett spännande liv hos Herren. Avsikten med vårt liv som kristna är att vi skall leva där.

Låt oss smaka på några sådana i-ord. Gläd er alltid i Herren (Fil 4:4). Inte kan man alltid vara glad? Det som händer mig, gör mig ofta ledsen. Omständigheterna drar mig neråt. Men Paulus vill inte lura dig att lägga dig till med ett ständigt dollargrin i ansiktet. Det han säger är att glädjen finns i det kraftfält som heter i Kristus. Sök dig in där. Där hittar du något som kan ersätta sucktonen. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Rom 8:1). Utanför Kristus finns mycket fördömelse. Jag kan ofta känna mig fördömd. Jag duger inte. Passar inte. Är värdelös. Förkastar mig själv. Det värsta är att så som jag säger om mig själv, så säger jag om andra. Jag anklagar. Jag betygsätter. Dömer ut. Fördömelsen blir en makt som styr mig. Men i kraftfältet Kristus tappar tydligen fördömelsen sin makt.

Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft (Ef 6:10). Det finns en plats där man kan få hjälp med svaghet och kraftlöshet. Var finns den platsen?

2. Dopets kraftfält
Fadern har inte bara sänt Jesus till oss. Han har också genom dopet placerat oss 'i honom'. Hur hittar vi in där? Du gör det då du hittar vad Fadern hittat på för dig. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. (1 Kor 1:30).

Det är precis som om Fadern bjuder oss att gå med honom på en upptäcktsfärd 'i landet Kristus'. Han pekar på allt fint och rikt som finns där. Han visar hur vi kan bli visa. Hur vi kan hitta en rätt färd genom livet. Hur vi kan bli hela och äkta och riktiga och fria. Jesus är vår vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Ty i kraftfältet möter du Jesus själv som säger om dem som kommer till honom: Jag har kommit för att de skall ha liv och liv i överflöd. (Joh 10:10)

3. Den 19 april 1927
Denna dag, på Olaus Petri dag, hände det något fantastiskt i mitt liv. Jag döptes in i Kristus. (När är din dopdag?) Jag blev en lem i Kristi kropp. Jag transplanterades in i hans kropp. Jag fick hans namn - jag blev en kristen. Var och en som är döpt kan titta på sig själv och säga: Dessa händer och fötter och öron och ögon är en del av Kristi kropp. Jag tillhör honom. Och det som hände med Kristus för två tusen år sedan, händer med varje lem som blivit intransplanterad i hans kropp. Were you there when they crucified my Lord? sjunger med stor inlevelse de amerikanska slavarna i en sång. Var du där, när de korsfäste min Herre? Ja, jag var med där. Alla döpta var med där. Ty Jesus tog inte bara synderna med sig på korset. Han tog också syndarna med sig dit. Vet ni inte det? frågar Paulus. Har ni inte läst brevet till svenskarna kapitel 6, vers 3 och 4? (Ja, jag skickade visst en kopia till romarna också, säger Paulus).

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus,
också har blivit döpta in i hans död?
Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom
för att också vi skall leva i ett nytt liv
så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

(Rom 6:3-4 enligt Bibel 2000)

4. Frälsningens kraftledning
Vid Jordan invigdes Jesus till sin frälsargärning. Himmelen proklamerar hans uppdrag. Den helige Ande utrustar honom med kraft. Från Jordan går Jesus vidare uppfylld av den helig Ande (Läs Luk 3:21-22, 4:1). På vägen från Jordan går Jesus in i närkamp mot djävulen. Han kämpar mot allt det som vill förvränga och förstöra Guds mening med livet. Han vrider rätt det som gått snett därför att vi tagit det lätt med det som är rätt. När du läser om hur Jesus stannade till hos sjuka, slitna, trötta människor, och också hos dem som var stöddiga och självgoda, försök då upptäcka hur du finns med där någonstans i dessa skildringar. Jesus tar med dem och oss upp mot Golgata, som Jesus kallar ett dop. Han sänks ned i dödens dop. Jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat (Lukas 12:50). I detta dop till döden tar han med oss. Vi är med på Golgata. . Varje människoöde i alla tider tiderna igenom är med där. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens (1 Joh 2:2).

Från Golgata går det sedan en frälsningens kraftledning ut över världen, en ström av värme, liv och ljus. Denna kraftledning når dig i ditt dop. Det hände något i ditt dop. Du kopplades in på kraftnätet från Golgata. Allt det som hände där, blev ditt i dopet. Det är viktigt att du vet detta: Du är genom dopet inkopplad på Golgatanätet.

5. Strömbrytare och vattenkran
När ett hus byggs, kopplar man in det på det elektriska kraftnätet och på det kommunala vattenledningssystemet. När du sedan trycker på strömbrytaren kommer ljus, värme och kraft. När du vrider på kranen rinner rent, friskt vatten fram. Men bryr du dig sedan inte om elknapp och vattenkran blir det både mörkt och smutsigt för dig. Egentligen är detta mycket självklart, eller hur? Är du inkopplad på Golgatanätet måste du sedan koppla på. Ljus, värme och kraft och strömmar av levande vatten (Joh 7:37-39) bara väntar på dig.

Allt vad Jesus har att ge, får vi i dopet. Hans frälsning, hans rättfärdighet, hans kraft. Men du måste säga JA till det. Ta emot det. Ge ditt gensvar. Allt är inte färdigt med att jag är döpt. Det är nu det börjar: Livet med Jesus. I dopets kraftfält får jag lära mig att bli lärjunge, att vandra varje dag i hans efterföljd. Där inne i dopets kraftfält hittar jag strömbrytarna som kastar ljus över min vandring.

Bibeln, som ger mig ljusord in i mitt mörker. Bordet, altarets bord, som hjälper mig att ta emot värmen och kraften från korset:

Kristi kropp för dig utgiven! Kristi blod för dig utgjutet!

Bönen, som hjälper mig att leva i varm, personlig ljus-gemenskap med Jesus, min frälsare och Herre. Bikten, själavården, som hjälper mig till helande när mina synder fått det att gå sönder för mig, så att ljuset och kraften inte når fram.

6. Ny syn på dig själv
Vad har du för syn på dig själv? En bedrövlig, egotrippad, fåfäng, vacker, ful, hopplös, trevlig, dum, klipsk människa? Vem har gett dig den synen? Människor omkring oss har ofta klistrat alla dessa etiketter på oss. Vi tror att vi är sådana. Det blir aldrig något riktigt med mig. Ingenting att göra åt. Går du på den lögnen? Säg nej till det onda! När Jesus kallar oss in i sin gemenskap och sitt kraftfält får vi lämna det gamla livet bakom oss. Säg yes till Jesus! Då får vi veta vad vi är i honom. Och jag får en ny syn på mig själv. Lyssna: Så skall ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud, i Kristus Jesus (Rom 6:11).

Och det som hände i dopet: du dog, blev begraven och uppstod med Jesus, det får du ta emot varje dag. Luther uttrycker detta så här:

Vad betyder detta dop i vatten?
Det betyder att den gamla människan i oss genom daglig ånger och bättring skall dränkas och dödas med alla synder och onda lustar och att en ny människa dagligen skall framträda och uppstå, som skall leva för evigt inför Gud i rättfärdighet och helighet.

I Kristus har jag dött bort från det gamla livet och den gamla fångenskapen och andra människors omdömen. Och nu lever jag för Gud. I ett nytt liv. Och ett rikt liv. Ett spännande liv.Jag får leva omsluten av Jesus och förlåten och älskad och får se mig själv som ett kungabarn. Ja, detta är att leva i sitt dop:

Säg NO till det ONDA. 
Säg YES till JESUS.

Jag vill säga mitt hjärtas JA till dig, Jesus Kristus,
som kan ta hand om mina gårdagar,
därför att Du är min Frälsare 
som dött för mig på korset
Jag tackar dig för att 
allt som hände på Golgata blev mitt i dopet
Jag vill säga mitt hjärtas JA till dig , Jesus Kristus.
som kan leda mig in i mina morgondagar
därför att Du är min Herre,
Jag tackar dig för att jag får leva i Din efterföljd

           

DÖP DEM I DEN HELIGE ANDES NAMN
Tes: Ditt dops Gud är den helige Ande och du får leva Andens liv.

1. Paulus sång om dopet
Vi hör den i brevet till Titus (3:4-6)

Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek
till människorna uppenbarades,
frälste han oss,
inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort,
utan på grund av sin barmhärtighet,
genom ett bad till ny födelse 
och förnyelse i den helige Ande,
som han rikligt utgöt över oss 
genom Jesus Kristus, vår Frälsare.

Om man om våren fångar upp solens strålar i ett förstoringsglas bränner det till. Guds kärleks sol har också sin brännpunkt. Guds godhet och kärlek fångas upp i vårt dop. När vi upptäcker vårt dop och säger JA till det, bränner det till. Vi får brinnande hjärtan. Gud gjorde detta innan han såg hur underbara och gulliga och snälla och skötsamma vi var. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort. Gud älskar dig därför att han älskar dig.

I dopets bad till ny födelse tändes det nya livet i oss. Kärlekens eld började brinna. Denna kärlekseld har det helige Ande lovat att underhålla. Vi är döpta i den helige Andes namn. Från och med dopet lovade den helige Ande att ställa upp för oss som vår hjälpare. Vi har fått Anden. Vi är döpta i Andens namn och vi är kallade att leva i en daglig förnyelse i den helige Ande. Vi är kallade att leva ett rikt liv. Paulus skriver att han rikligt utgöt över oss detta liv genom Jesus Kristus, vår Frälsare.

Man kan undra över hur dopet kan va så kraftigt och så verksamt och så rikt.
Luther svarar oss i Lilla Katekesen:

Vatten åstadkommer det förvisso icke, utan Guds ord, som är förbundet med vattnet, samt tron, som förtröstar på det med vattnet förenade ordet, ty utan Guds ord är det bara vatten och inget dop, men med Guds ord är det ett dop. Det betyder: Ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige Ande.

Det nya livet födes fram genom Guds levande ord som består (1 Petr 1:23). Det finns en skapande kraft i Guds ord. Detta ord är en oförgänglig säd (1 Petr 1:23).

Det finns två ord för säd i Nya Testamentet. Petrus använder ordet spora. (sporer - frön) Johannes använder ordet sperma (1 Joh 3:9). Det som skedde i dopet var att Gud lade ned livets spora i oss. Han lade ned livets sperma. Dopet är befruktningsögonblicket. Men det livets spora som vi fick i dopet måste växa upp. Det livets sperma vi fick i dopet måste förlösas och bli medvetet.

Vårt kristna liv startade i dopet. Dopet är som ett frö, ett sädeskorn, som lades ned i oss genom dopet. I detta frö är hela det kristna livet programmerat. Precis som ett vanligt frö är programmerat med rötter, stjälk, blad, blommor, frukt .. så är hela det kristna livet programmerat i dopet. Där finns gåvor, frukt, liv och glädje.

Ett frö måste bäddas ned i jorden och vattnas. Dopets frö måste vattnas med bön. Gör vi det ser vi kärlekens under i våra liv. Vi är inte bara hänvisade till våra egna resurser och naturliga gåvor som vi fått som människor. Vi har Himmelrikets frö i oss. Vi är kallade att leva himmelrika redan här på jorden.

Vi är döpta i den helige Andes namn. Vi har fått Anden i dopet. Men Anden är en gentleman. Han tvingar inte sina gåvor och sitt rika liv på oss. Han väntar på vårt JA. Varje dag.

2. Amen, amen, det betyder: ja, ja, det skall ske så
Det är den käre Luther som säger så. Amen betyder JA! Amen, amen betyder JA! JA! Vi säger inte så ofta Amen. Vi säger hellre: Men ... Jag skulle gärna vilja, men ...

Fadern själv säger sitt JA till oss. Han säger Amen. Och Faderns Amen heter Jesus. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära (2 Kor 1:20).

Ordet 'men' är nyckeln som låser till om oss och gör oss ängsliga och handlingsförlamade. Ordet Amen är nyckeln som öppnar för lovsång, tillbedjan och jubel. Lägg märke till hur lovsångsorden bara hopar sig efter varandra. 
Alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade:

Amen.
Lovet och priset,
visheten och tacksägelsen,
äran, makten och väldet
tillhör vår Gud
i evigheternas evigheter.
Amen.

(Joh Upp 7:11-12)

Jag tackar Dig, Du mitt dops Gud,
Du som är helig Ande och Hjälpare,
som ger liv åt det som är dött
och kraft åt det som är svagt,
jag tackar Dig för Din närvaro hos mig
alltifrån mitt dop.
Ja, helige Ande,
jag vill säga mitt hjärtas JA till Dig 
och vara beroende av Din hjälp
så att jag kan växa och mogna i min tro.

 
 

Reflektion

Samtala med dig själv eller med någon annan:

 1. Vilka är dopets tre teser.
 2. Vad ser du i dopets vattenstämpel?
 3. Vad menas med 'i någons namn'?
 4. Hur kan dopet hjälpa dig att hitta en ny,
  lycklig barndom?
 5. Plocka fram ur ditt minne några bibelord
  om bokstaven i.
 6. Vilken är din dopdag och vad hände då?
 7. Berätta för någon hur man hanterar
  strömbrytare och vattenkran.
 8. Hur kan dopet ge dig en ny syn på dig själv?
 9. Kommer du ihåg vad Paulus sjöng om när han
  sjöng om dopet
 10. Vad händer när du säger Amen.

Om detta rika liv i den helige Ande har vi redan läst en hel del i vandring 49.  Läs igen, begrunda, gläd dig i den helige Ande .

      

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg