Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 54 - Kyrkans folk lever i bön (Kyrkans folk del V)

  

Kära bönevän!

Jag kallar dig så därför att jag nu vill locka in dig på upptäcktsfärd i bönens värld. Tillsammans får vi gå in i denna vandring och praktisera vad vi läser om. Himmelens JAG ÄR är engagerad i vad som händer med oss då. Han säger: Gråtande skall de komma, men jag skall leda dem där de går bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte skall stappla (Jeremia 31:9). Genom bönen hittar vi det friska livet både för oss själva och för andra. Den första tidens kristna levde tillsammans i bön (Apg 2.42). Den yttersta tidens kristna må göra detsamma.

I de heligas Samfund lever vi i bön. I den vänstra handens fem fingrar har långfingret uppgiften att tala om bönen. Både långfingret och bönen når längst. Upp till Guds Fadershjärta och in till tillslutna människor och ut till jordens yttersta gräns.

Välkommen på bönemöte!


Vi skriver med stora bokstäver:
EN HELIG ALLMÄNNELIG KYRKA

Temat är: Kyrkans folk lever i bön
och vi hittar här sex bönestationer som vi stannar till vid

 1. Byta samtalspartner
 2. Herre lär oss att be
 3. En vandring med Jesus in i bönen Fader vår
 4. Be bibelord
 5. Bön tillsammans
 6. Bönesvar
  Och så till sist: Reflektionen
 

1. Byta samtalspartner

Detta är det första vi lär oss om bönen. Mestadels är samtalspartnern mitt eget JAG. En rätt så ensidig och tjatig person! Jag pratar för mig själv. Jag suckar, jag gnäller, jag funderar, jag dömer ut, betygsätter. De geniala tankarna behåller jag för mig själv. Usch, vad dumma vi är!

Att byta samtalspartner är att dra in Jesus i mina inre samtal. När jag ser en vacker blomma, möter en näpen karl eller stilig kvinna, får jag säga vad jag tycker till Jesus. När den där människan som jag har så svårt för kommer i min väg, får jag säga till Jesus vad jag tänker. Jag får dela mina glada upptäckter, min smärtsamma sorg, mina trötta egokrökta tankar med Jesus. Livet blir mycket friskare då. 

På vandring 2 berättade jag om den gamle bedjaren som hade en bönestol för Jesus i sitt hem. Han kan lära oss detta att byta samtalspartner. Här läser vi det igen:

En gång, när jag var ung, var jag illröd ateist. Jag kunde inte tänka mig att det fanns en Gud. Jag föraktade präster och jag tyckte illa om kyrkan. Jag tänkte klara mig själv utan dom. Men det fanns i alla fall en präst jag tyckte rätt så bra om, sa han. Han kom ofta till mig. Vi diskuterade om Gud och livet och meningen och allt sådant. Men han lyckades aldrig övertyga mig.

En dag sa han till mig att göra ett experiment. Sätt dig i en skön fåtölj, sa han. Placera en annan fåtölj framför dig. Tänk dig in i att Jesus kommer till dig och sätter sig i den stolen. Börja tala med honom. Om Du inte gillar Jesus, så säg det till honom. Om du inte gillar präster och kyrkan, så säg det till honom. Han kanske håller med dig. Prata med honom om allt. Om allt du tycker illa om och allt du retar dig på. Och också om det du är glad över. Säg det ...

Jag tyckte detta var ett dumt experiment. Men jag lovade ändå att göra det en gång. Jag gjorde det. En gång. Och kände mig hemskt fånig. Slutade efter ett tag. Men någon dag senare gjorde jag om det. Och sedan en dag till.

Så en dag hände något märkligt. Jag förnam en närvaro i rummet. Det var en värme, något ljust, jag kan inte förklara det. Jag vet det: Jesus var där. Han satt i stolen.

Sedan den dagen kunde jag inte låta bli. Jag talade med Jesus om allt. Han blev min vän. Och Stolen såg jag som en helig stol. Ingen utom Jesus fick sitta på den...

Stanna till!
Gör som den gamle mannen i stolen.            

 

2. Herre lär oss att be

Den bönen hittar vi i Lukas 11:1. Jesus lärjungar ber att Jesus ska starta en böneskola för dem. Johannes Döparen hade en sådan med sina lärjungar. Varför kan inte också vi ha en böneskola? 
Jesu lärjungar visste nog en hel del om bönen redan innan. De hade varit med i synagogans böner. De kunde säkerligen stora delar av Bibelns stora bönbok - Psaltaren - utantill. De hade hört hur Jesus bad. De förundrades av Jesu närhet till Fadern. Det hände så mycket omkring Jesus då han bad. Hur kan vi be så? Herre, lär oss att be (Lukas 11:1).
Då lär Jesus dem en enkel formulerad bön - Fader vår.
Vi har den i två versioner.

Då sade Jesus till dem: När ni ber skall ni säga:

1917:

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta
dem oss skyldiga äro,
Och inled oss icke i frestelse
Utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten.
Amen

Den ekumeniska versionen:

Vår Fader,
Du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske
På jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver
och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
Utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och härligheten i evighet.
Amen

Jesus ger oss med denna bön en modell för vår bön. Den är kort. Den tar bara 36 sekunder att be rakt igenom. Och när jag ber den rakt igenom, låter jag den bara skölja igenom mig. Jag kan också dröja mycket länge vid varje bön och ändå aldrig ha tömt ut dess djup. Den är som en källa med ständigt friskt vatten. 
Jesus har gett oss denna bön. Och lägg märke till att Jesus är med i denna bön. Du är tillsammans med Jesus inför din Fader i varje bön.

3. En vandring med Jesus in i bönen Fader vår

Vi stannar till ett tag vid varje bön i Fader vår.
Fader vår, som är i himmelen...
Vår fader, du som är i himlen...

Mitt i denna bön finns Jesus.
Han leder oss här in i en rik gemenskap. Gud är VÅR fader. I detta VÅR finner du först Jesus. Så här började han säkerligen själv sin bön. Det är han som har visat Fader. Den som har sett mig har sett Fadern (Joh 14:9). Den Gud vi tror på är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader (Ef 1:3, Kol 1:3). Jesus vill leda oss in i ett personligt kärleksförhållande till Fadern.

Ordet VÅR vill rädda dig från individualismens fångenskap. Du är inte ensam i din bön. I ordet VÅR hittar du många syskon i tro. Du hittar 'nådens barn'. Det är de som tagit emot Jesus och för Jesu skull får kalla Gud för Fader. Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt den som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. (Joh 1:12-13). Alla människor är skapade av Gud. Men Guds barn blir man genom en ny födelse. Genom Guds nåd blir vi nådens barn (se Titus 3:4-7). Vi blir syskon i tron och hittar kärleksförhållandet till Far.

När man säger att alla människor är Guds barn låter det som kärlek och tolerans. Men egentligen är de som säger så grymma och lata. De vill inte göra sig mödan att hjälpa människor att hitta in i detta spännande och nya liv som man får genom Jesus. Nej, var i stället med om att hjälpa dem att få träffa Far, som är i himlen. Så att de själva får höra pulsslagen från Guds fadershjärta att de är älskade: 'För dig, för dig.'

Stanna till! 
Du är nu tillsammans med Jesus och nådens barn inför Fader vår som är i himmelen. Andas in himmelens kärlek.


Helgat varde ditt namn...
Låt ditt namn bli helgat...

Mitt i denna bön finns Jesus.
Så här bad han själv. Han säger: Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig (Joh 17:6, jfr vers 26). Jesus gör Gud känd för oss. Våra egna tankar och funderingar kan leda oss vilse. Jesus vet vem Gud är, och han leder oss in i ett personligt förhållande till Fadern. Nådens barn dröjer där tillsammans med Jesus. De lyssnar till ordet som uttrycker Faderns kärlek. De står i lovsång och tillbedjan inför den himmelska tronen. Och när de varit där inför Fadern vill de gärna hålla hans namn heligt. Låt ditt namn bli helgat. Hjälp oss att nämna Guds namn med vördnad och värme och inte tänka ytligt och slarvigt om det som är heligt. Hjälp oss att leva så att Guds namn blir ärat.

Stanna till!
Du är inför din Fader. Genom sitt namn gör han sig känd för dig. Andas in hans helighets närvaro.


Tillkomme ditt rike...
Låt ditt rike komma...

Mitt i denna bön står Jesus.
Det är han som är kung i detta rike. Runt omkring Jesus står nådens barn, rikets medborgare. Han låter dem se in i rikets framtid. De ser att Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Och ju mer de får se detta verkliga liv desto mer vill de be och kämpa för att Jesus skall bli kung och Herre i alla sammanhang.

Låt ditt rike komma till våra hjärtan, 
så att du får regera oss inifrån.
Låt ditt rike komma till våra hem 
så att vi hyllar dig där som vår kung.
Låt ditt rike komma till våra arbetsplatser
så att ditt rikes friskhet får driva bort allt sjukt.
Låt ditt rike komma till människor som du sänder i vår väg, 
så att de förstår att de är älskade.
Låt ditt rike komma till de trötta och uppgivna
så att de förstår att du har en mening åt dem i livet,
Låt ditt rike komma till människor av alla folk och raser, så att evangeliets glädje når ut till dem.
Låt ditt rike komma ..

Stanna till och låt dina egna böner vandra runt till människor och platser och händelser och bed att Guds rikes rättfärdighet, frid och
glädje i den helige Ande skall nå dit.


Ske din vilja såsom i himmelen, så ock på jorden...
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen...

Mitt i denna bön står Jesus.
Han låter nådens barn se in i himlen. De får se hur Guds vilja sker där. Änglarna står inför Fadern. Tänk att få stå så nära honom som är Kärleken!
De kan inte låta bli annat än att tacka och lova, lyda och tjäna honom. De fyller himlen med lovsång och tillbedjan och de utför hans befallning så snart de hör ljudet av hans befallning (Psalm 103:20). Jesus drar oss in i denna kärlek. Han vill att vi skall sprida denna glädje och lovsång och kärlek till jorden.

Ty här på jorden sker inte alltid Guds vilja. 
Här finns onda viljor som förvandlar livet till ett helvete 
och själviska viljor som sliter sönder 
gemenskapen mellan människor och mellan folk 
och sataniska viljor som får människor att göra varandra illa. 
Men det blir himmel på jorden där du, Jesus, går fram och utrustar nådens barn med kampsinne och helig upprördhet. Då kan de i Jesu namn gå emot ondskans attacker och proklamera Jesu korsseger över alla ondska och allt djävulskap.

Ty korset slår en bro mellan himmel och jord. Gud vill att alla människor skall bli frälsta (1 Tim 2:4) När en syndare leds till korset och blir förlåten och förlöst, då sker Guds vilja och då blir det himmel på jorden.

Stanna till!
Dröj en stund i denna bön.


Vårt dagliga bröd giv oss idag...
Ge oss idag det bröd vi behöver...
(vårt bröd för dagen som kommer, Bibel2000)

Mitt i denna bön står Jesus.
Genom att Jesus först tog oss med inför vår Fader som är i himlen, ger hans oss perspektiv på vardagliga bekymmer. Nådens barn förstår att det också är av nåd vi kan få vårt dagliga bröd. Det är inte någon självklarhet att frukosten skall stå på bordet. Jesus lär oss att be: Ge oss. ..Gud är givaren av mat och dryck. Vi får tala med honom om allt det vi behöver för att kunna leva och göra nytta.

När du på morgonen ber Vårt dagliga bröd giv oss idag, ber du om att få vara bekymmersfri de närmaste 12 timmarna. 
När du på kvällen ber Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer (X2000) så ber du om att få vara bekymmersfri för de närmaste 24 timmarna.
Jesus står mitt i denna bön för att lära dig att inte göra dig bekymmer för morgondagen (Matt 6:34). Han hjälper dig att överlåta oron och bekymren åt din Fader.
En del menar att uttrycket dagen som kommer inte bara syftar på den närmaste dagen utan också på den Stora Morgondagen, då vi får äta och dricka med Jesus i hans rike, Redan nu får vi del av den måltiden i den heliga Nattvarden. Himmel och jord binds samman.

När du välsignar brödet på altaret, välsignar du hela vår vardag och ger oss glädje och kraft att ge ut oss för varandra, såsom du utgav dig för oss, och att dela med oss av vårt bröd till vår broder i nöd.

Ordet oss är ett ord som utmanar oss. Mitt inne i det ordet finns nödens barn. Och mitt inne i det finns Jesus, som sänder oss med kärlekens drivkraft till dem.

Stanna till!
Ställ dig bredvid Jesus och bredvid de nödens barn som du kommer att
tänka på och bed som du tror Jesus skulle be för dem om dagligt bröd.


Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro...
och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss...

Mitt i denna bön står Jesus.
Han som var utan synd går in under vår synd. I sina sårmärkta händer lägger han våra synder, när vi bekänner dem. Han lyfter av. Han bär dem bort. Han är den ende som klarar av soporna i vårt liv. 

Ordet oss är också här utmanande. Inne i det ordet finns nödens barn, människor som kanske fått det svårt genom att ingen älskar dem. De har mött förakt och hårda blickar. De har kanske själva gjort många illa. Vi anklagar dem ofta. Vi talar om dem bland medarbetare och familjemedlemmar och församlingsbor.

Nu lär Jesus att bedja: Förlåt OSS . Det är som om Jesus uppmanar oss att ställa oss bakom dem vi anklagar. De kanske har blivit så besvärliga, därför att vi inte har sett dem, gett dem kärlek, bett för dem. Jesus ställer sig här bredvid oss och bakom dem och förestavar en förlåtelsebön. Och Jesus säger att vi själva bestämmer hur mycket förlåtelse vi vill ha:


såsom också vi förlåta ...
liksom vi har förlåtit ...

Stanna till.
Bed nu denna bön tillsammans med Jesus och ta med alla de människor du gjort illa och som gjort illa mot dig.


Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss från ondo...
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda...

Mitt inne i denna bön står Jesus.
Han finns i ordet oss. Han står där hos oss när vi är mitt i kampen och svårigheterna och ber för många andra som är i kamp och svårigheter. Vi ber tillsammans med Jesus som segrat över ondskan och allt djävulskap och som vill och kan leda oss igenom alla prövningar och svårigheter.

Grundtextens ord kan översättas både med frestelse och med prövning.
Den som frestar någon gör det för att få fram det värsta hos honom och få honom att falla. 
Den som prövar någon gör det för att få fram det bästa hos honom. 
Samma verklighet har därför två sidor, därför att här finns två parter med rakt motsatta syften. Djävulen vill fresta oss för att få oss att falla. Gud vill pröva oss och få fram mer tro och mognad hos oss.

En muskel som aldrig övas blir slapp och oduglig. Jakob skriver att vi ska räkna det som den största glädje, när vi råkar ut för alla slags prövningar (Jakob 1:2). Prövningen, säger han, gör oss uthålliga. Gud kan pröva oss. Gud satte Abraham på prov (1 Mos 22:1, Se vandring 25 4. Hur kan en god Gud offra sin Son?)

Gud sätter oss på prov. Men Gud frestar oss inte. Han vill inte få oss att falla. Han vill få oss att mogna. Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom (Jak 1:13, X2000).

Jesus står mitt inne i denna bön. När svårigheterna kommer över oss, ber vi här att Jesus tar hand om oss. Rädda oss från det onda omkring oss och från det onda i oss och från den Onde. Utsätt oss inte för prövningen så att den får makt över oss. Överge oss inte. När vi möter människor som lever i kamp och prövningar går vi i bönen in till dem tillsammans med Jesus. Vi ber tillsammans med Jesus som segrat över ondskan.
Vi kan be:

Om du, vår käre Fader, behöver pröva oss, så pröva oss inte med så mycket framgång att vi frestas att tro att vi klarar livet utan dig. 
Pröva oss inte med så stora svårigheter att vi frestas att tro att det inte finns någon hjälp att få eller att det inte finns någon kärlek eller någon mening med livet. 
Var med oss och alla nödens barn i vardagens småhändelser, så att vi inte faller för frestelsen att leva endast för oss själva, okänsliga för dem som är i nöd. 
Tag du hand om oss så att vi aldrig avfaller från dig. Vi vill höra ihop med dig, du som är vår käre himmelske Fader, och sjunga sången om att riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Stanna till!
Låt tankarna här fördjupa din bön om hjälp i prövningar, frestelser och i kampen mot det onda.

4. Be Bibelord

Det finns många bra bibelord i Bibeln.. Varje ord är som ett frö. (Lukas 8:11).Ett frö är programmerat med rötter, stjälk, blad, blommor, frukt. Ett bibelord är programmerat med så mycket mer än vad du först ser när du läser det. Ett ord som kommer till liv för dig och börjar tala till dig är ett möte med Herren själv.

Låt inte bibelord stanna i bokens hylla 
utan bädda ner dem i hjärtats mylla!

(se Lukas 8:15)

Ett bibelord är också som ett ljusord. Det är laddat med ljus, värme, kraft. När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor (Psalt 119:130). Stoppa ned ett ljusord i ditt inre mörker och du får ser att något spännande händer. Ljuset besegrar alltid mörkret. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5).

Leta rätt på ordfrön! Leta rätt på ljusord! Stoppa ned i ditt inre. Lär dig dem 'by heart'. Det händer något med ditt inre efter en stund.

Dessa ord kan du också använda som förbönsord. Du vill be för någon som har det svårt. Du vet inte hur du ska formulera dig. Receptet, som jag själv prövat, är att först lyssna till ett bibelord. Låt det tala till ditt eget hjärta. Lyft sedan in en människa i det ordet. Dröj där med den människan inför Din Fader, som gett dig ordet. Här ger jag dig några ord som du kan pröva.

När man ber för någon som är ledsen:
Jag är betryckt och fattig .
Du är min hjälp och befriare 
(Psalt 70:6)

Någon som har det svårt
Om än min väg går genom nöd,
håller du mig vid liv 
(Psalt 138:7)

Någon som stänger in sig själv
Lärjungarna var samlade bakom låsta dörrar
av rädsla för judarna.
Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: 
'Frid vare med er.'
Och lärjungarna blev glada när de såg Herren
(Joh 20:19-20)

någon som är rädd och ensam:
Men jag är alltid hos dig,
du håller mig i min högra hand
(Psalt 73:23)

Någon som upplever död och mörker:
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont, ty du är med mig.
(Psalt 23:4)

Stanna till!
Leta rätt på bibelord. Anteckna dem.
Bed dem. Lyft in människor i dem.            

 

5. Bön tillsammans

Ensamhet - vår tids stora problem! Vi är tillsammans med andra, men möter dem inte. Det är som glasväggar mellan oss. Vi ser på TV och ser duktiga, pratglada, vackra människor. De roar oss. Alla i hela Sverige skrattar på samma gång. Magarna guppar alltifrån Smygehuk i söder till Treriksröset i norr. Men ingen säger något till mig, där jag sitter och chipsar i min TV-soffa.

Bön leder oss ut ur vår ensamhet. I varje bön dras jag in i en gemenskap. I varje bön är åtminstone 4 personer med: Fadern och Sonen och den helige Ande och jag. Och ännu fler. Vi är tillsammans med Herrens trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran. Vilka underbara kontakter vi har. Tänk på det när ni ber.

Det finns mycket om enskild bön i Nya Testamentet, men mycket mer om gemensam bön. Jesus säger:

Om två av er här på jorden kommer överens om att be för något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.
(Matt 18:19-20)

Vad NI än ber om i mitt namn det skall jag göra.
(Joh 14:13)

När Jesus säger att vi ska gå in i vår kammare och be så är vi inte ensamma där. Vi leds ut ur vårt egotrippande. Omedelbart efter kommer bönen Fader VÅR. Inte Fader MIN. Så fort vi startar att be är vi tillsammans med tusentals andra kristna. Genom bönen når jag fram till andra. Jag får gemenskap med människor också långt borta. Geografiska avstånd hindrar inte. Jag kan be för människor på andra sidan jordklotet. Fängelsemurar hindrar inte. Hustrun till en som satt fånge på Grini i Norge under kriget sa så här: Man är hos den man älskar.

I Apostlagärningarna 2:42 ser vi hur de första kristna håller samman i bön. I Apg 4:24-31 får vi vara med om ett kraftigt bönemöte. I Apg 12:12 ff samlas man till bön för Petrus, som fängslats. Gud hörde bönen och satte i gång med himmelska krafter som gjorde att Petrus kommer ut ur fängelset, söker upp husförsamlingen, knackar på dörren. Hembiträdet Rode öppnar, men hon blir så glad att hon inte öppnar porten. 'Det kan inte vara du, vi ber för dig just nu...'.I Apg 13:1-3 ber man om missionärer. De ber tillsammans. Vi möter en bedjande kyrka. Här är modellen för varje kyrka som vill sända ut missionärer, arbetare, medarbetare i olika uppdrag. En församling dör om den inte har många bedarbetare.

Det blir en del problem när man ber tillsammans.

En del sitter tysta. De är rädda för de andra.. De har kanske dåligt självförtroende. Jämförelsedemonen härjar. Andra är så duktiga att be. En del ber för långa böner. De är duktiga bedjare som aldrig slutar. Andra drar uppmärksamheten till sig själva. Jag, jag, jag.. Genom bönen undervisar man andra hur de ska göra.

Våga tala med varandra när det blir problem.
Man kan t.ex. komma överens om att bara be en mening var. De andra lyssnar på bönen. När någon tar upp ett böneämne ska man dröja där en stund tillsammans och inte hoppa över till nästa ämne.

Bön är inte att få oss att göra vad Gud vill. Bön är att ge Gud tillfälle att göra det som han vill göra. När några ber är det också några som ser svaret som Gud ger.

Tänk till!
Har du någon bönevän att be tillsammans med?
Om inte så be i så fall om en sådan.            

 

6. Bönesvar

Bibeln innehåller många starka ord om att Gud hör vår bön och ger oss det vi ber om. I Johannes 15:7 säger Jesus:

Om ni förblir i mig
och mina ord förblir i er,
så be om vad ni vill,
och ni skall få det.

Jesus ger oss här några av bönelivets viktigaste lagar:

 1. Om ni förblir i mig
  Jesus vill att vi skall hålla oss i hans kraftf'ält. Hans ord, hans kärlek måste vara i rörelse omkring oss. Vi skall hålla oss i gemenskapen omkring honom. Att vi förblir i honom är ett annat ord för att bedja i Jesu namn. Vi ber i förtröstan på honom.

 2. och mina ord förblir i er,
  När vi lever i kraftfältet flyttar detta kraftfält in i oss. När vi umgås med evangelium om Jesus Kristus, uppfyller detta hela vårt inre. Jesu ord är i rörelse i mig. Jag tänker på dem. De arbetas in i mig. De blir som saven i trädet. En växtkraft för min inre människa. Jesu ord blir inte 'åsikter'. De blir för mig vad de är: Ande och liv.

 3. så be om vad ni vill,
  Vi får inte endast bedja om andliga ting. Vi får tala med Gud om vardagens små och stora problem. VAD NI VILL.
  När jag lever i Jesus och Jesus lever i mig har det dock hänt något med mig. Min vilja har förändrats. Det är en samklang mellan min vilja och Guds. Jag ber inte om sådant som degraderar Gud till en springpojke eller till en automat som skall uppfylla allt vad mitt själviska hjärta önskar. Nu ber jag om stort och smått med en enda avsikt: För att Fadern skall bli förhärligad (Joh 14:13)
  Bönen är bestämd till att förhärliga Gud. Bönen är inrättad för att Gud skall få tillfälle att bruka sina himmelska krafter. Genom bönen får Gud möjligheter att ge oss vad han vill ge och göra vad han vill göra.

 4. och ni skall få det.
  Det är ett starkt ord. Men det är ju vår Frälsare som säger det. Låt oss ta honom på orden och börja tacka för detta löfte. Vi får ta trons steg in i det. Aposteln Johannes gjorde det då han skrev sitt första brev: Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om(1 Joh 5:14-15).

  Om vi ber i Jesu namn, så har vi redan i bönens ögonblick det vi bett om. Det är redan sänt från himmelen och är på väg till oss.
  Vad vi behöver lära oss att se är hur Gud svarar. Han kommer med sitt svar på vår bön genom att säga oss något genom sitt ord, genom en människa, genom en händelse eller på något annat sätt.
  Det händer alltid något, när vi ber i Jesu namn till vår Herres, Jesu Kristi, Fader, han som förmår göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker (Ef 3:20)

 

Reflektion
Samtala med dig själv eller med någon annan:

 1. Dela dina erfarenheter av 'att byta samtalspartner'.
 2. Vilken version av Fader vår ger dig mest? Kan de två versionerna berika varandra?
 3. Öva dig i att be Fader vår långsamt. Andas in varje bön. Låt fantasin lyfta dig upp i din Faders närvaro. Låt din fantasi se alla dem som finns i de olika OSS.
 4. Unna dig att skaffa dig en fond av goda bibelord, be dem för dig själv, lyft in någon annan i dessa ord.
 5. Hur kan bön hjälpa oss ur vår ensamhet? 
  Hur löser man problemen med gemensam bön?
 6. Får man allt vad man ber om? Vad säger Jesus?

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg