Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 55 - Kyrkans folk lever av Ordet (Kyrkans folk del VI)

 

 

Kära du, som idag är bibellysningsupptäcktsvandrare!

Vi - Kyrkans folk - lever av Ordet. Därför har vi nu kommit till vänstra handens pekfinger. Det har vi inte fått för att peka finger åt varandra. Pekfingret använder vi för att följa raderna i Bibelns texter. Framför allt: Pekfingret pekar på Jesus. Han är Bibelns centralgestalt. Bibelns stjärna och kärna. 
Alla kloka människor läser Bibeln! En sådan klok människa som läser bibeln är Göran Skytte. Han talar om varför han läser Bibeln

'Man skall läsa Bibeln för att det är den rikaste bok som finns, en ojämförlig höjdpunkt i världslitteraturen, enormt mångfacetterad. Spännande, utmanande, grov, våldsam, förfärlig, poetisk, vis och helig, motbjudande och grovkornig: allt finns där.
Jag läser en liten bit varje dag, inte för att jag måste, utan för att det blivit ett behov, som att jogga, eller andas. Det är en 'helig' bok, men den är inte snäll och mjäkig, den ställer väldiga och ibland orimliga krav. Den är inte inställsam, den är djupt utmanande. Det är en bra bok för den som vill växa. Den bästa som finns.'

Så låt oss nu lära oss en del om bibellyssningens konst!

 

Vi skriver med stora bokstäver:
EN HELIG ALLMÄNNELIG KYRKA

Temat är: Kyrkans folk lever av ordet

Det finns många bibelstudiemetoder. Några tusen kanske.
Min uppgift nu är att försöka bibelsmitta dig några minuter. Så läs nu om du vågar.

Jag har nio bibelstudiemetoder med mycket smitta i.

 1. Glädje-metoden
 2. Åh-metoden
 3. Skop-metoden
 4. Läsa högt-metoden
 5. Fyrafärgs-metoden
 6. Ät-metoden
 7. Kommentar-metoden
 8. Sång-metoden
 9. Vandrings-metoden
  Och så till sist: Reflektion 

1. Glädje-metoden

Det finns en glädje som väntar på dig i varje bibelord. Jesus säger: Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig (Joh 15:11).

Markus ropar ut allra först i sitt evangelium:

Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds Son.
(Mark 1:1 enligt x2000)

Runt hela jorden har det senaste årtiondet gått fram en förnyelse. Andens vind har blåst in ett nytt liv i kyrkor och samfund. Bl.a har detta inneburit att man upptäckt bibeln igen. Bibeln ligger där inte längre tyst och stum. Bokstäverna reser sig upp och börjar tala. Bibeln är en bok fylld av Ande och liv, av mat och kraft, av tröst och förmaning, av glädje och sång. Det är inne att läsa bibeln. Det är ute med dig om du inte gör det. Allt vad bibeln säger går ut på att ge oss glädjen. Även bakom de stränga och kärva orden döljer sig en glädje. Så detta är det första receptet: Läs Bibeln för glädjens skull!

 

2. Åh-metoden

Den utarbetade jag en gång när jag var präst på Åh Stiftsgård. Den används nu över hela världen. Men alla vet bara inte att den heter Åh-metoden. Så här går den till:

- Läs ett textavsnitt 
- Översätt texten: Vad finns det för krångliga ord? Vad säger andra översättningar?
- Texten DÅ: Vad sa denna text till dem som finns i texten?
- Texten NU: Vad säger denna text till oss som lever nu?
- Texten i en mening: Försök att i en mening fånga textens budskap

3. Skop-metoden
Teleskopmetoden
Ibland sätter jag mig ned i en skön fåtölj och läser igenom en hel bibelbok på en kväll. Jag detaljgranskar inte vad där står. Jag bara låter bibelverserna skölja igenom mig. Jag fångar de stora dragen. Jag kallar denna metod för teleskopmetoden

Precis som teleskopet hjälper mig att se de stora vyerna i universum får jag här en överblick av vad en bibelbok vill säga. Den hjälper mig att fånga själva grundtonen. Läs t.ex. igenom Filipperbrevet på det sättet.

Mikroskopmetoden
Ibland går jag igenom en text vers för vers. Jag detaljgranskar en text. Det är inte klokt vad där finns mycket att hämta fram. Det är som att bara ösa ur en vattenkälla - friskt, rent, klart vatten. Jag kallar detta sätt att läsa för
mikroskopmetoden

Stetoskopmetoden
Rätt ofta läser jag bara en vers. Försöker lyssna inåt. Jag kallar denna metod för Stetoskopmetoden. Doktorn tar fram stetoskopet för att lyssna på mitt hjärta.
Stetoskopmetoden hjälper mig att lyssna efter pulsslagen från Guds fadershjärta:

För dig! För dig! 
Med evig kärlek 
Du är så dyrbar 

4. Läsa högt-metoden

När du läser bibeln är det bra att läsa högt. Då går bibelordet in genom båda ögonen och in genom båda öronen. Också munnen får då en vettig uppgift. Pröva själv får du se vilken skillnad det blir att läsa högt eller tyst.

I Psalt 1:2 talas det om den som har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. I fotnoten står som kommentar till ordet läser: Grundtextens ord avser ett halvhögt reciterande.

Det här blir ju naturligt om man läser bibeln tillsammans med någon. Hemma gör vi ofta så att vi går igenom ett avsnitt i bibeln. Vi läser först en vers var. Därefter läser vi tyst var och en för sig. Sedan frågar vi varandra: Vad har Herren sagt till dig? Vilken vers vill du ta med dig idag? På så sätt lär vi oss att höra hur Herren talar till oss genom sitt ord och när vi samtalar med varandra om detta kommer Ordet i rörelse ibland oss.

Vi samtalar då med varandra om Herren. Herren själv är närvarande genom sitt ord. Varje ord som kommer till liv för mig är ett möte med Herren. Det är något som Herren är glad över. Han tar fram sin anteckningsbok och sin kulspetspenna och antecknar att vi gör så. Läs om det i Malaki 3:16

Men då talade de som fruktar HERREN med varandra, och HERREN gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar HERREN och ärar hans namn.

Men om vi skall uppfatta Guds tankar måste vi söka Herren av hela ert hjärta (läs Jeremia 29:11-13) Gud har så mycket på hjärtat som han vill säga oss. Han vill inte tala från hjärna till hjärna utan från hjärta till hjärta. Det är tydligen fråga om fininställning av vårt hjärtas mottagarapparat. För att få denna fininställning reciterar en from jude (och kanske även en from kristen) varje morgon och kväll Shemá, som betyder hör och är ord från 5 Moseboken 6:4-9.

5. Fyrfärgs-metoden

När en bibeltext börjar tala till mig ser jag en färgprakt i den. Jag ser hur några rader är röda, andra är gröna., andra svarta eller blå. När jag upptäckte detta skaffade jag en fyrfärgspenna. Och så satte jag färg på bibeln. Och strök under med

Rött vad Gud gör; namn på Gud, Fadern, Sonen och Anden. 
Grönt allt som talar om vad vi skall göra och hur vi ska mogna
Blått ord som handlar om lovsång, jubel, glädje 
Svart ord som handlar om synd, ondska, sorg 

Du läser med en helt ny uppmärksamhet. Och det blir faktiskt roligt att sätta färg på bibeln.

6. Ät-metoden

Det berättas om Hesekiel att han fick äta upp en bokrulle (3:1) Bibelordet är vår andliga spis. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. (Matteus 4:4, 5 Mos 8:3) Vi får lära oss att smaka att Herren är god (1 Petr 2:3). Herrens ord är manna för själen. Pröva någon gång när du går där i din vardag att tugga på ett bibelord. Och då skall du märka vilken kraft det finns i Herrens ord.

Idealet för en from bibelläsare är kossan. Den har först tuggat i sig en massa hö och gräs. Sedan står den på ängen och idisslar och tuggar och äter. Och ögonen är fulla av eftertänksam begrundan. Jag tycker kossan nästan ser from ut. Kossan lär det mycket viktiga som heter be-grundan.

Vi be-grundar en text. Lägg märke till bindestrecket.
Kristen meditation är att BE över en bibeltext som GRUND. När du läser en text så gå över till att den får bli en utgångspunkt för ett samtal med Herren. Du har hört vad Herren har sagt dig i sitt ord. Nu får du svara honom i din bön. Bön är hjärtats samtal med Gud. Om Herren har fått tala in sitt ord i ditt hjärta så har du sedan mycket att säga till Herren.

7. Kommentar-metoden

Det finns en del bibelläsare, som upptäckt att Bibeln ibland är en svår bok. Det finns ställen som får tankarna att gå i krok. En del gör då som Luther har rekommenderat: Lyfter av hatten och gå vidare. Själv gör jag aldrig så, när jag kommer till det som är svårt. Ska man ta av sig hatten måste man först sätta på sig en hatt. Jag läser aldrig bibeln med hatten på. Förresten har jag ingen hatt. 
Mestadels stannar jag bara till, svettas över texten, bråkar med den, undrar, grubblar, frågar kloka gubbar och visa gummor ... Och då kan det sedan hända att det går upp ett stearinljus. Så småningom!

Får jag inte svar skriver jag ned min grubbelfråga på en lapp, som jag sedan tänker ta med till himlen och lägga i frågelådan som sitter alldeles innanför pärleporten.
Ofta läser jag Bibeln med en kommentar tillgänglig. Denna metod kallar jag för kommentarmetoden. Får jag ge några tips:

Bo Giertz har kommenterat hela Nya Testamentet. Finns utgivet på Verbums förlag och finns också att läsa här på bibelskolan.

Rena fyndgruvan: Handbok för livet är en studiebibel för både GT och NT. Utgiven av Internationella Bibelsällskapet.

Bibeln idag är en fin och nyttig guide för daglig bibelläsning, med en bibeltext från gamla eller nya Testamentet med kort kommentar för varje dag.

 Själv har jag på Vetekornets förlag utgivit följande kommentarer:
- I Guds händer vad som än händer, en vandring genom Daniels bok - finns att läsa här på bibelskolan.
- De himmelrika, en vandring genom Bergspredikan - finns att läsa här på bibelskolan.
 
 

8. Sång-metoden

Bibeln berättar mycket om lovsång. Och uppmanar oss ofta till lovsång. Vi har fått en stor gåva just till vår tid då många bibelord blivit tonsatta. Både äldre och yngre har ofta svårt att lära sig utantill, men får man sjunga orden fastnar de utan vidare. Egentligen inget nytt. Psaltarorden har sjungits länge. Varje Advent sjunger vi Hosianna av Vogel. Men nu mycket mer. Det är bra att ha en fond av lovsångs ord att ta till när man går där ute i sin vardag. Kan du melodin till dessa?

Herren är min starkhet och min lovsång......
Herren skall strida för eder...
Lova Herren min själ...
Tacken Herren ty han är god...
Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar...

Vi upptäcker när vi tar fram dessa ord att det ligger en sådan makt och kraft i dem. Ett vapen mot bubbliga tankar. Här är ljuset som driver undan mörker och missmod. Här är en kraft som lyfter oss ur våra hjulspår.

 

9. Vandrings - metoden

Vad jag menar är att bibelord är ett viktigt driv- och lysmedel för vår vardagsvandring.

Bibeln är ett drivmedel. Det ger dig en inre kraft att komma vidare. Det räcker inte med gammal kraft. Du måste varje dag fylla på denna kraft. Bilen behöver tankas då och då för att kunna köras. Nu vet jag att din bil ibland går utan bensin. Det är när det går utför. Om du tror att du klarar dig utan bibeln så tryck ned bromsen ordentligt. Det är nämligen på väg utför med dig.

Bibeln är ett lysmedel. Den är fötternas lykta, säger Psaltaren. Den är inte strålkastaren som talar om vad som skall hända i nästa vecka. Den är lyktan som lyser dig idag. Bibelorden lär dig att vandra. Skynda långsamt.

 
 

Reflektion 
Samtala med dig själv och/eller med någon annan:
Berätta för dig själv om något i var och en av de nio bibelstudiemetoderna.

Ta på dig skolmagisterminen och försök undervisa någon din närhet om den lycka de kan erfara om de lär sig något om de nio metoderna.

Nu räcker det med metoder för den här gången. Men jag har gömt undan ett litet recept på bibellyssning, som jag lärt mig av folket omkring Mose. Min fråga till dem var: Varför är det så att det som går in genom ena örat så ofta går ut genom det andra? Om det kan du läsa i Nyfikenhetsskafferiet.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg