Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 57 - Kyrkans folk lever av himmelska gåvor (Kyrkans folk del VIII)

Kära du, som är nyfiken på gåvor!

I de heliga samfunds vänstra hands fem fingrar har tummen bråda dagar nu. Tummen är det finger som talar om brödragemenskapen. Tummen är det finger som lättast når fram till de andra fingrarna. Vänstra handens tumme har så mycket att göra nu, att den behöver be om hjälp både av högra handens tumme och de övriga fyra fingrarna på varje hand. Förra vandringen bar händerna fram ett stort fruktfat. I denna vandring delas mängder av gåvor ut. Kyrkans folk lever av himmelska gåvor. Gud har inte endast gett oss livet. Han utrustar oss också med gåvor så att vi kan leva livet.

Vårt dops Gud är Fadern och Sonen och den helige Ande. Var och en av dem har gett oss dopgåvor. Där finns stora, spännande paket. Vad det gäller för oss är att ta emot paketen, öppna dem, glädja oss över vad de innehåller, lära oss att använda dem. Så bered dig på något som liknar ett julaftonsöverflöd. Himmelens Gud vill göra jordens barn himmelrika! Låt det bli en lång julafton för dig. Denna vandring må få ta sin tid!

Välkommen till en gåvoupptäcktsvandring med många överraskningar!

 Vi skriver med stora bokstäver:
EN HELIG ALLMÄNNELIG KYRKA

Temat är: himmelska gåvor
Vi stannar till vid fyra gåvoupptäcktsplatser:

 1. Varför nådegåvor?
  Guds gratisgåvor
  Naturgåvor
  Andliga gåvor
  Himmelska gåvor genom skröpliga redskap
  Frukt och gåvor
  Nådegåvor för nödens skull
  Nådegåvor och Kristi kropp
  Nådegåvan för att ha eller för att ge
  Den treenige Gudens gåvor
 2. Faderns gåvor
 3. Sonens gåvor
 4. Den helige Andens gåvor

  Och så till sist: Reflektion


1. Varför nådegåvor?

Guds gratisgåvor
Nådegåvor är gåvor som ges av nåd.
Nåd heter på grekiska charis och på latin heter gratia. Därav kommer vårt ord gratis. Nådegåvor - charismata - är gåvor som ges av nåd. Nådegåvor är Guds gratisgåvor till oss.

Naturgåvor
En del gåvor har Gud gett oss redan i skapelsen: Musikalitet, slöjdskicklighet, matlagningsduktighet, 'pillamedmaskinerklokhet' och många andra. En människa kan ha naturgåvor som ligger där slumrande och oanvända. De upptäcks ofta inte förrän hon kommer in i en rik och varm gemenskap. De kommer till sin rätt där de behövs. Vi kan locka fram dessa gåvor hos varandra. När Guds Ande får röra vid våra naturgåvor blir de gåvor som förhärligar Gud och gör människor omkring oss glada.

Andliga gåvor
Varje människa som tar emot Jesus som sin Herre och Frälsare får också en andlig gåva: Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en (1 Kor 12:11).

Himmelska gåvor genom skröpliga redskap
Nådegåvorna är en utrustning till dem som behöver utrustning. De starka, de duktiga, de påhittiga klarar sig ändå. Det är faktiskt ett svaghetstecken att behöva en nådegåva. Jag klarar inte att hjälpa en enda människa utan dessa himmelska kontakter. Och nådegåvan ges då av nåd och inte för att jag är så from eller bra. Nådegåvan är inte en medalj för lång och trogen tjänst. Den ges utan min förtjänst eller värdighet. Gud kan förmedla himmelska välsignelser genom mycket skröpliga redskap. Annars vore nåd inte nåd.

Frukt och gåvor 
hör samman: Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, (1 Kor 14:1). Först och främst behöver jag den Andens frukt som heter KÄRLEK. Jag skall sträva efter den. När jag får kärlek till människor omkring mig och ser deras nöd och behov, vill jag hjälpa dem. Men hur? Titta uppåt - Gud har en utrustning att ge.

Nådegåvor för nödens skull
Jag behöver inte nådegåvorna för att bli mer kristen. Ty om jag tror på Jesus har jag allt. Jag behöver nådegåvorna för människornas skull, för nödens skull. I egen kraft klarar jag inte av att göra de gärningar som Jesus vill att jag skall göra. 
Detta är avsikten med nådegåvorna:

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd .. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus.
(1 Petrus 4:10-11)

Nådegåvor och Kristi kropp
Överallt där det talas om nådegåvor talas det om Kristi kropp. När vi överlåter oss åt Jesus, överlåter vi oss åt hans kropp. Vi tillsammans är hans kropp. Det vi är som kristna det är vi tillsammans. Vi behöver varandra. Och vi får tillsammans sträcka oss mot den utrustning Herren ger. När kärleken och gåvorna är i rörelse, så är Herren själv i rörelse ibland oss. Vi tillsammans är Kristi kropp. Också idag vill Jesus kroppsligen vandra omkring bland oss. Ty nu är vi Kristi kropp. Och det är när vi lever tillsammans i Kristi kropp, som vi kan hjälpa varandra att se de gåvor och den utrustning, som Herren har ämnat åt oss. Se dem och leva ut dem. Vi får gå på gåvoupptäckt tillsammans.

Nådegåvan för att ha eller för att ge
Det viktigaste när man studerar nådegåvorna är kanske inte att se vilken som är min nådegåva utan att se vilka enorma resurser som Herren ställer till vårt förfogande för att hjälpa människor i deras nöd. När man ser en sjuk människa kan man be om en helandets gåva. Helandet är då en gåva som den sjuke får. Men jag kan få förmedla den. Någon som tittade på de olika gåvolistorna, stannade till vid en och sa: 'Den gåvan skulle jag vilja få ge'.

Den treenige Gudens gåvor 
Vi är döpta i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Den treenige Guden kommer med dopgåvor till oss. Han vill inte endast ge oss livet. Han ger oss också utrustning så att vi kan leva Livet. Det finns tre viktiga listor på den treenige Gudens gåvor i Nya Testamentet.

Där finns Faderns gåvor i Romarbrevet 12:6-8.
Där finns Sonens gåvor i Efesierbrevet 4:11-13.
Där finns den Helige Andes gåvor i 1 Kor 12:4-11.

 
2. Faderns gåvor
Vi läser om dem i Romarbrevet 12

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom..
Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. 

Vi har olika gåvor alltefter den nåd vi har fått.
Den som har profetians gåva 
skall profetera i överensstämmelse med tron.
Den som har gåvan att tjäna 
skall tjäna i sin uppgift.
Den som undervisar skall undervisa i läran. 
Den som förmanar 
skall göra det i den uppgiften.
Den som delar ut gåvor 
skall göra det utan baktankar.
Den som leder församlingen skall vara nitisk,
Och den som utövar barmhärtighet 
skall göra det med gott hjärta.

Fadern ser att många av hans barn inte mår bra. Han har nöd för dem. Han längtar efter att få dra in dem i sin kärlek. Ordet barmhärtighet betyder egentligen 'att ha hjärta för de arma'. En gång visade han sin barmhärtighet genom att ge oss den allra största gåvan: sin Son Jesus Kristus. Den som tror på honom behöver inte gå under (Joh 3:16). Han kan hitta Livets mening redan nu. Startpunkten för Faderns gåvor hittar vi i Guds hjärta!

Fadern vill fortsätta att sända Jesus ut i världen. Det märkliga är att han då kallar oss till denna uppgift. Kan du hör hur Fadern ropar på dig:

Runt omkring dig går så många som ingen ser eller lägger märke till. Får jag låna dina ögon för att se på dem med min kärlek. Runt omkring dig finns så många som ingen lyssnar på. Får jag låna dina öron för att lyssna på dem. Får jag använda din mun för att tala till dem, dina händer för att räcka dem mina gåvor, dina fötter för att gå med dem...?

När vi säger JA till Faderns kallelse utrustar han oss med gåvor så att vi kan fungera som hans redskap i världen. Han säger i sitt ord att vi tillsammans är Kristi kropp. Genom oss tillsammans vill han låta sin kärlek bli synlig. Men han tvingar oss inte till det. Han vill att vi ska frambära oss själva, våra kroppar, i hans tjänst.

Innan han ger oss sin utrustning rustar han vår inre människa, han slipar den, han renar den, han förnyar den, befriar oss från att göra som alla andra, formar oss efter sin Sons bild (Rom 8:29).
Så här uttrycker Paulus det i Rom 12:2

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse (genom förnyelsen av era tankar, X2000), så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom..

Vi läser i Rom 12:1-8 om spännande saker som då händer. I våra kroppar har Fadern redan i skapelsen lagt ned många fina egenskaper och gåvor. När vi överlåter någon del av vår kropp förlöser Fadern dessa egenskaper i oss. Han lägger ned Jesu sinne i dessa egenskaper (Fil 2:5). Genom dessa egenskaper får vi med våra liv förhärliga Fadern. Vi blir till välsignelse och glädje för andra. Du får som Fadern 'hjärta för de arma'.

Du överlåter till Fadern
dina öron och får profetisk gåva
Fadern lägger den i din inre mottagarapparat.. Du får gåvan att som Jesus höra vad Fadern säger (Joh 14:24). Öva dig i detta genom att lyssna inåt till något bibelord.

Du överlåter till Fadern
din rygg och får tjänandets gåva
Du får göra som Jesus som böjde sig ned i tjänande (Joh 13:4ff). När jag överlåter min rygg kan Herren använda den så att människor i min närhet blir upphöjda. Jag får gåvan att möta deras nöd, inte ovanifrån utan nedifrån. Jag får betjäna dem utan att de känner sig besvärade. Tjänandets gåva är att i yttre och i vardagligt triviala omständigheter, få ge Jesu kärlek till andra.

Du överlåter till Fadern
din hjärna och får undervisningens gåva
Du får hjälp att som Jesus hitta ord och bilder som hjälper människor att förstå och ta emot Faderns kärlek. Jesus hade den gåvan. Han undervisade med auktoritet och inte som deras skriftlärde, (Matt 7:29). Han använde bilder och händelser från vardagslivet i sin undervisning. Herren kan i min hjärna ge gåvan att med nya ord och nya bilder få säga det gamla budskapet. Jag kan få gåvan att uttrycka Bibelns sanningar och sammanhang så att människor får se Jesu härlighet och får tro på honom.

Du överlåter till Fadern
din mun och får gåvan att trösta och förmana
Folkbibeln kallar den för gåvan att förmana. X2000 kallar den för gåvan att trösta och förmana. Du får likt Jesus säga ord som upprättar och vägleder. Utmärkande för förmanaren/tröstare är först och främst att han ser på Jesus som hade denna gåva. Jesus är Israels tröst (Lukas 2:25, jfr Matt 5:4). Förmanaren/tröstaren får gåvan att hjälpa dem som är svaga och ledsna att se vad Gud ger för lösningar i Skriften. Att ordet förmaning nämns i samband med trösten, pekar på hur viktigt det är att den som får gåvan också får säga det som kanske är orsaken till problemen. Det behövs kanske både kursändring och syndabekännelse. Förmanare/tröstaren själv behöver få lära sig att både ta emot tröst, se 2 Kor 1:3-7, och ta emot förmaning, se 2 Kor 13:11.

Du överlåter till Fadern
dina händer och får gåvan att dela ut gåvor
Du tappar ditt eget och får den gåva som Jesus hade - gåvan att dela ut gåvor, Givaren ser mycket på Jesus, som hade den gåvan. Jesus gav t.o.m. sig själv. När jag överlåter mina händer kan jag få gåvan att dela med mig av pengar, tid, krafter, kunskaper. Jag får gåvan att förtrösta på Herren för egna behov. Den som tar emot denna gåva får stora tillfällen att upptäcka de verkliga rikedomarna och få en ny glädje i sitt liv. Läs 2 Kor 8:1-9.

Du överlåter till Fadern
dina ögon och får gåvan att vara nitisk som ledare
Folkbibeln: Den som leder församlingen skall vara nitisk. X2000: att vara nitisk som ledare 

Det är särskilt viktigt att du som är ledare gör det. Du får gåvan att vara nitisk som ledare. Du får lära dig av Jesus att se vad som behövs och vara närvarande hos dem du har ansvar för.

Ledaren behöver lära sig att se mycket på Jesus. Jesus hade denna gåva. Man behöver inte bläddra länge i Nya Testamentet för att se detta. Jesus såg sina lärjungar, han uppmuntrade dem, han gav inte upp när de misslyckades. Han såg dem med sina möjligheter. Av den vacklige och impulsive Simon kunde han göra en klippfast Petrus. Vad viktigt för ledaren att överlåta sina ögon. Ledarens viktigaste uppgift är kanske att få gåvan att se människor omkring sig, se deras behov, se deras nöd, se dem med Jesu möjligheter. Se hur man kan leda dem så att Guds mål och mening uppfylles i dem. Ledaren får gåvan att leda utan att dominera eller förkrympa andra. Han får gåvan att uppmuntra och få andra att suga i. Han får gåvan att inte ge upp i sin omsorg om andra.

Du överlåter till Fadern
ditt hjärta och får gåvan att utöva barmhärtighet
Du får Jesu sinne, Jesu innerliga medkänsla, Jesu hjärta för 'de arma'. Du får gåvan att utöva barmhärtighet och göra det med glatt hjärta. Den som vill ta emot denna gåva behöver leva nära Jesus. Jesus hade denna gåva. Han hade hjärta för de arma. Och Fadern längtar efter att få se den hos oss. Det jag här överlåter är mitt hjärta. När vi 'upplyfter våra hjärtan' kan Fadern här lägga in glädjen i att ge. Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7). Gud själv är en glad givare och han gläder sig över att se hur hans barn liknar honom. Givaren får gåvan att leva sig in i och att känna med dem som har det svårt och gråta med dem som gråter. Han får gåvan att få de oälskade att känna sig älskade, de frusna att känna värme, de bortstötta att känna sig accepterade.

När du överlåter ditt liv åt Fadern, ger han dig åt Kristi kropp. Du får tillsammans med de andra dessa gåvor. Den gåva som du får att förvalta, den fungerar rätt när du lever i Kristi kropp.

Till eftertanke
Studera dessa gåvor tillsammans med andra i din församling.
Uppmuntra de andra att se vilken gåva som de särskilt får.
Och låt de andra uppmuntra dig. Dessa gåvor får ni tillsammans.

 
3. Sonens gåvor
Vi läser om Sonens gåvor i Efesierbrevet 4:11-12

Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp ..

Jesu gåvor alltså Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Vi är inte så vana vid att se dem som gåvor ibland oss. Men de är gåvor och vi behöver dem.

Församlingen behöver andliga ledare. Deras uppgift är att få oss att förstå att det vi är som kristna, det är vi tillsammans. De ska lära oss att bygga upp Kristi kropp (Ef 4:12). Vi är ju döpta till att höra till en och samma kropp (1 Kor 12:13). Vi behöver få lära oss hur rikt det kan bli när vi arbetar tillsammans.

En gång gick Jesus kroppsligen omkring här på jorden. Man såg honom i Kafarnaum och i Jerusalem. Också idag vill Jesus kroppsligen gå omkring här på jorden. Ty nu är ni Kristi kropp (1 Kor 12:27). Vår uppgift tillsammans är att göra Gud synlig. Jesus gjorde Guds kärlek synlig (Joh 1:18) När Guds kärlek sätter oss i rörelse blir Gud synlig genom oss (1 Joh 4:11-12).

Andliga ledares uppgift är inte att vara soloaktörer. De bör inte säga eller tänka: 'Se, jag gör allting själv'. Ingen enskild kan utstråla hela härligheten i kristendomen. Men många tillsammans kan göra det. Då kan människor ana Guds närvaro och säga: Gud är verkligen i er (1 Kor 14:25). Andliga ledare skall hjälpa församlingens enskilda medlemmar att bygga upp Kristi kropp.

Jesus själv var Guds gåva till oss. Han var Aposteln, Profeten, Evangelisten, Herden och Läraren. När han gav dessa gåvor till församlingen så var det egentligen sig själv han gav. Han lade sitt eget sinne och sin egen utrustning i dem. Det är detta vi kan se när vi börjar be för dem som har andliga tjänster i församlingen. Vi ser Jesus i dem han sänder. Mitt i deras svaghet! Andliga ledare är Sonens gåvor till församlingen. De är redskap som Herren vill använda då han förmedlar sitt liv till oss.

Aposteln
har till uppgift att påminna kyrkan om att bygga på apostlarnas grund. Aposteln har pionjäranda och kan få gudsfolket att komma rörelse och bli vandringsfolket.

Profeten
Herren vill ge åt församlingen profeter. Profetens uppgift är att träna alla i församlingen att lyssna till vad Anden säger till församlingarna (Joh Upp 2:11) så att de kan förstå och uttrycka vad Gud vill med sitt folk idag.

Evangelisten
Herren vill ge åt församlingen evangelister. Evangelistens uppgift är att engagera hela församlingen i arbetet bland 'de onådda'.

Läraren
Herren vill ge åt församlingen lärare. Lärarens uppgift är att träna hela församlingen att lyssna in i sina hjärtan Herrens ord så att de kan ge besked om sitt hopp (1 Petr 3:15) och själva förmedla kunskap om den Herre de älskar.

Herden
Herren vill ge åt församlingen herdar, människor som har tid och gåvor att ge människor själavård och hjälpa dem att hitta rätt. Och hjälpa alla i församlingen att ha omsorg om varandra. Vi är döpta till att ha ett rikt liv tillsammans!

De andliga ledarna
är Sonens gåvor till församlingen. De är redskap som Herren vill använda för att förmedla sitt liv till församlingen. De är kanaler genom vilka Herren kan nå ut för att röra vid de behov som hans folk har.

Jesus själv var Guds gåva till oss. Han själv var Aposteln, Profeten, Evangelisten, Herden och Läraren. När han ger gåvor till församlingen så är det egentligen sig själv han ger. Han ger av sig själv. Han lägger sitt eget sinne och sin egen utrustning i aposteln.

Det är detta vi kan se när vi börjar be för dem som har andliga tjänster i församlingen. Vi ser Jesus i den som han sänder. Vi ser hur vi, när vi tar emot en apostel, tar vi emot Jesus själv. Vi ser Jesus i den som är lärare och får undervisa i Guds ord. Vi känner igen Jesus i den som får komma med ett profetiskt budskap. Vi ser Jesus som utrustar evangelisten med gåvan att förmedla evangelium. Vi kan inte känna igen en rätt herde bara genom att se på hans akademiska examen utan bara genom att se Herden i herden.

Det som Aposteln, Herden, Profeten, Läraren och Evangelisten gör är något som är hela församlingens uppgift. Vi har haft för ovana i våra församlingar att anställa bort alla tjänster. Församlingen blir så ofta bara de anställdas församling. Men dessa apostlar, profeter, lärare, evangelister och herdar har som främsta uppgift att sätta de heliga i stånd att utföra sin tjänst: Att bygga upp Kristi kropp (Ef 4:12) Alla tjänsterna ges för att de heliga (=de kristna) skall utrustas för att fungera i de olika tjänsterna.

 

4. Den helige Andes gåvor
Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, skriver Paulus i 1 Kor 14:1. Först och främst behöver jag den Andens frukt som heter kärlek. Jag skall sträva efter den. När jag får kärlek till människor omkring mig och ser deras nöd och behov, vill jag hjälpa dem. Men nöden är så stor och jag är så liten. Jag klarar inte av att hjälpa. Men då kan Hjälparen, den helige Ande, hjälpa. Den helige Ande har kraftresurser till sitt förfogande. Han utrustar oss med nådegåvor.

Hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan kan uttyda tungomål.
(1 Kor 12:7-10)

Nådegåvorna är en utrustning till dem som behöver utrustning. De starka, de duktiga, de påhittiga klarar sig ändå. Det är faktiskt ett svaghetstecken att behöva en nådegåva. Jag klarar inte att hjälpa en enda människa utan dessa himmelska kontakter. Nådegåvan ges av nåd och inte för att jag är så from eller bra. Gud kan förmedla himmelska välsignelser genom mycket skröpliga redskap. Annars vore nåd inte nåd.

- Gåvan att meddela vishet
Anden ger ord av vishet Det är inte visheten eller visdomen som är nådegåvan. Gåvan är att meddela den. Visheten är evangeliet om Jesus. Han är Guds kraft och Guds vishet (1 Kor 1:24). Jesu kors är vishetens innehåll, (1 Kor 1:18,23, 2:2). Vi talar om dessa ting med ord som Anden lär oss, (1 Kor 2:13).

Gåvan att meddela vishet är att inifrån förstå budskapet om vad Gud gjort för oss genom Jesu seger på Golgata. Då kan vi i situationer, som kanske är svåra och farliga, hitta ord och uttryck som hjälper oss att förstå Guds vilja och lösning på problemen och får Guds klarsynthet och kraft att säga de rätta orden. Anden visar vad vi skall säga.

Du får nöd för en människa. Du vet inte vad du skall säga. Hela ditt inre ropar till Herren om hjälp. Han kan då låta ett ord av vishet bli en hjälp att förstå Guds lösning på problemen.

- Gåvan att meddela kunskap
Anden ger ord av kunskap. Detta kan betyda två ting:

 1. Det kan vara gåvan att meddela kunskap om Guds härlighet i Kristus. Den helige Ande kan hjälpa mig att uttrycka evangelium om Jesus så att det landar i den person som hör. Man talar då inte från hjärna till hjärna utan från hjärta till hjärta..

 2. Men denna gåva kan också betyda att den helige Ande kan uppenbara det som är den verkliga nöden i en persons liv. Man får en nyckel som låser upp det som blivit instängt. Kunskapens ord kan hjälpa en människa ut ur hennes problem. Någon söker kanske helande men innan Gud låter detta helande ske, visar han att där finns dolda hinder, som hon först måste bli av med. Kunskapens ord avslöjar vad som är fel. Men när kunskapens ord kommer upplevs detta ofta som en Guds kärleksyttring. Gud vet om, hur jag har det. Och han vill göra något åt det.

- Trons gåva
Där alla vägar är blockerade kan du få gåvan att tro genom samme Ande. Det är här inte fråga om den frälsande tron som alla kristna har. Det är fråga om den tro som kan flytta berg, (1 Kor 13:2). Det är den troskraft som gör det omöjliga möjligt. Ibland ställs vi i mycket svåra situationer. Alla dörrar är stängda. Vi vet oss ingen levande råd. Vi känner att vi inte har tro för att be om detta. Då får vi bekänna vår otro och be om tro. Den helige Ande kan då ge oss trons nådegåva. Vi ser på problemen med Guds möjligheter.

- Gåvor att bota sjuka
Lägg märke till att det står 'gåvor'. För varje gåva behövs det tydligen en särskild helandets gåva. Den som får dessa gåvor är helt beroende av Herren. Han måste ständigt och för varje gång vända sig till honom. Det finns ingen formel och ingen teknik genom vilka det går att förfoga över Guds helande kraft. Gåvan att bota är till för att förmedla Guds helande kraft till både kropp och själ. Denna gåva från Gud är inte en konkurrent till läkarvetenskapen. Läkaren är också en hjälpare i Guds tjänst. Allt helande är ett under. Vi får be till Gud för alla våra sjuka och tala med honom om alla våra krämpor och sedan vara öppna för alla de vägar Gud vill använda för att göra oss hela.

I Markus 6:13 och Jakob 5:13-16 talas det om att smörja de sjuka med olja. Oljan står i Livets tjänst. Den talar om för oss att vi hör ihop med Kristus, den Smorde. Oljan är det yttre tecknet på att vi hör ihop med Jesus, den Smorde. Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld (Apg 10:38). Jesus är här närvarande. Oljan verkar förvisso icke helandet, utan tron som förtröstar på Guds löften och bönen som bär upp den sjuke i Jesu seger, så att Han kan få utföra sitt helande verk.

När du kommer till en sjuk människa kan du be om en gåva att bota. Helandet är då en gåva som den sjuke får. Men du kan få förmedla den.

- Kraft att göra under
Du kan få en nådegåva att utföra kraftgärningar. Du får då förmedla Guds nyskapande ingripande. Denna gåva kan ibland vara detsamma som helandets gåvor. Men när denna gåva att göra under är i verksamhet, syftar det mestadels på Guds plötsliga och direkta ingripande på ett mirakulöst sätt, ett förvandlande nedslag av Guds nyskapande kraft. Vanligt förnuft står häpet....
I Apg 4:29 ber man:.......ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn...

- Förmågan att tala profetiskt
Du kan få gåvan att profetera. Vad skall du med den till? Den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran, och tröst (1 Kor 14:3). Det är gåvan att få lyssna till Herrens röst och därigenom få Guds klarhets ljus över det som sker, det som har skett eller det som kommer att ske och sedan säga detta så att det bygger upp de andra lemmarna i Kristi kropp, förmanar dem och tröstar dem. Detta är en gåva som man allra mest skall söka vinna, (se 1 Kor 14:1). Profetians avsikt är att bygga upp, uppmuntra och trösta. (1 Kor 14:3) När någon profeterar kan det hända att den som inte tror, anar Guds närvaro mycket starkt: Gud är verkligen i er (1 Kor 14:24-25). Det som profeten säger måste prövas, (se 1 Kor 14:29, jfr 1 Thess 5:19-22).

- Gåvan att skilja mellan andar
Den helige Ande kan ge dig förmågan att skilja mellan olika andar så att du kan avgöra om en person talar från Gud, från Satan eller talar av sig själv. 
Det är en förmåga som den helige Ande ger för att avgöra om en person talar från Gud, talar från Satan eller talar av sig själv. Den helige Ande hjälper oss ofta genom att låta oss gå efter dessa tre kriterier:

 1. Finns bekännelsen till Jesus med? Blir Jesus förhärligad?
 2. Finns kärleken med? Om kärleken inte finns med i nådegåvorna har de spårat ut. Om nådegåvorna används till eget förhärligande är det fel. Kärleken utesluter inte en oerhörd fasthet. Kärleken vågar något för Jesu skull.
 3. Det som sägs får inte strida mot Skriftens samlade vittnesbörd. Nya uppenbarelser måste prövas. Risk finns att de kan vara mänskliga önskedrömmar. Eller demoniska ingivelser.

- Gåvan att tala olika slags tungomål
Denna gåva kan vara en hjälp för att ditt inre liv skall uppbyggas och din kärlek till Herren fördjupas. Detta är en gåva som den helige Ande ger för att vårt inre liv skall uppbyggas, vår kärlek till Herren fördjupas samt att Herren genom den som får denna gåva skall få ett språkrör till församlingen.

Denna gåva hjälper mig att tala till Gud - 1 Kor 14:2
Den bygger upp mig själv - 1 Kor 14:4
Man talar i sin ande hemligheter - 1 Kor 14:2
Paulus talar mer med tungor än någon annan - 1 Kor 14:18
Paulus vill gärna att alla skall tala med tungor - 1 Kor 14:5
Vi skall inte hindra tungotalet - 1 Kor 14:39
Om det sker i församlingen skall uttydning ske - 1 Kor 14:26,28
Om uttydning inte sker talar man ut i tomma luften - 1 Kor 14:9

- Gåvan att uttyda tungomål
Detta är en gåva som gör det meningsfyllt att använda tungotalet i församlingen. Det är inte fråga om en ordagrann översättning, som ges. Det är innehållet i det som sägs som återges. Genom uttydningen av tungotalet är profetians gåva i funktion. Hela församlingen anar och förstår att Herren är närvarande i församlingen och vill ge ett särskilt budskap till sitt folk
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former (1 Petr 4:10).

Andens gåvor till oss dela och låt under bland oss ske. 
Med din kraft de sjuka hela och din frälsning låt dem se.
Gjut din Ande, gjut din Ande över varje törstig själ 
och i allas våra hjärtan nu ditt verk fullborda väl.
(Sv Ps 52:3)


Reflektion

Samtala med dig själv eller med någon annan:

 1. Varför nådegåvor?
  Vad kostar Guds gåvor?
  En naturgåva - för att upphöja mig eller för att göra andra glada?
  Vilken gåva har du fått?
  Är du tillräckligt bra för att få en gåva?
  Vad är sambandet mellan frukt och gåvor?
  Varför utrustar Gud oss med nådegåvor?
  Vilken betydelse har Kristi Kropp för nådegåvorna?
  Vill du ha eller ge en gåva?
  Var i NT hittar man de tre listorna på gåvorna?
 2. Faderns gåvor
  Varför är startpunkten i Faderns hjärta
  Fadern sände Jesus då och oss nu. Hur då?
  Fadern ger oss sju gåvor. 
  Berätta om hur Jesus finns i varje gåva.
  I vilken kroppsdel hamnar de olika gåvorna?
 3. Sonens gåvor
  Var i NT beskrivs de?
  Vilka är de?
  Vad är deras uppgifter i församlingen?
  Hur ska vi se på de andliga ledarna?
 4. Den helige Andes gåvor
  Var i NT beskrivs de?
  Vilka är de?
  Vad är deras uppgifter i församlingen?

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg