Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 60 - Kyrkans folk lever himmelen på jorden (Kyrkans folk del XI)

Kära Du som orkat med ända till slutet!

Det är med denna vandring slut på trosbekännelsens nyfikenhetsvandringar. Vi ska titta in bakom orden och ett evigt liv. Dessa sista ord i trosbekännelsen är startpunkten för vardagsvandringen. Vi ska få kika bakom pärleporten och se in i himmelen. Vi behöver det för att kunna leva så som denna vandring säger: Kyrkans folk lever himmel på jorden. Såsom i himlen så ock på jorden. (Repetera gärna vandring 7 som handlar om himlen)

I högmässan får vi ibland uppmaningen: Upplyft era hjärtan till Gud. Vi ger våra hjärtan till honom, för att han skall få fylla dem med ande och liv, med kärlek och sång. När vi sedan går ut i vår vardag har vi fötterna på jorden men himlen i hjärtat!

Vi behöver lära oss att säga: Himlar anamma!
Anamma betyder ta emot. Om vi tar emot himlen orkar vi leva på jorden.
Människor i vår tid anammar lite för mycket av det som kommer nedifrån, från Guds och vår fiende. Det blir så mycket dunkla och mörka krafter som styr. Därför mår människor inte särskilt bra. Påverkan är för stor från 'mörkrets fulingar'.

Men Kyrkans folk lever himmel på jorden så länge vi får leva här. Sedan får vi leva himlen i himlen därför att vi tror på syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Så sätt näsan i vädret och rikta ögonen mot himlen och ge hjärtat till Gud och låt rösten ropa ut: Himlar anamma! Traska sedan på med spänstiga steg!


Vi skriver med stora bokstäver:
OCH ETT EVIGT LIV

Temat är: Kyrkans folk lever i uppståndelsens kraft
Vi stannar till vid tre stationer på vår himmelsvandring:

 1. Det eviga livet - vad det är
 2. Det eviga livet - i hjärtat
 3. Det eviga livet - runt omkring

  Och så till sist: Reflektion och skolavslutningstal


1. Det eviga livet - vad det är
Det eviga livet är Guds barns glädje över att för alltid få vara hos Herren!

Det eviga livet är lovsång och tillbedjan.
Det är ett brus av glädje.
Det är skönhet och omväxling.
Det är rikedom och outsäglig lycka.
Det är ett liv med ständiga överraskningar,

Det eviga livet är befriat från all långtråkighet.
Det är icke Nirvana - ett utslocknande.
Det är inte sömnig frid utan ett levande NU.

Det eviga livet är
vad ögat inte har sett
och örat inte har hört
och människohjärtat inte kunnat ana,
vad Gud har berett åt dem som älskar honom.
Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande.

(1 Kor 2:9-10)

Det eviga livet börjar inte först på andra sidan graven.
Det finns redan nu.
Det når oss genom tron på Jesus Kristus.
Där Jesus är blir det himmel på jorden.
Och Jesus kommer nu till oss genom sitt ord.
Han möter oss i en måltid av bröd och vin.
Där är det eviga livets krafter redan nu.

Detta är evigt liv att de känner dig,
den ende sanne Guden,
och den som du har sänt, Jesus Kristus.

(Joh 17:3)

Vem får ta emot det eviga livet? Trosbekännelsen anger svaret:
Vi tror på
SYNDERNAS FÖRLÅTELSE
DE DÖDAS UPPSTÅNDELSE
OCH ETT EVIGT LIV.

Man kommer inte till himlen därför att man dör.
Man kommer till himlen om man för Jesu skull tar emot syndernas förlåtelse.
Där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet.
Varje syndare, som blivit förlåten och fått sin börda avlyftad, 
vet vad det eviga livet är.
Det eviga livet är gränslös och ofattbar kärlek.

Det som trosbekännelsen slutar med - DET EVIGA LIVET - är därför startpunkten för vår vardagsvandring idag.
Med det eviga livets krafter inom oss, går vi ut i vardagens kamp.
Med Jesu kärlek i våra hjärtan går vi ut till våra närmaste.
Med Jesu ljus i ögonen går vi ut för att spana efter Jesu minsta bröder och systrar, dem som lever i mörker och svårigheter.
Vi har anammat himlen och går därför ut med budskapet:
Kristi kropp för dig utgiven.
Kristi blod för dig utgjutet.

Du är älskad!

Älskad!

Älskad!

Älskad!


2. Det eviga livet - i hjärtat
Är du törstig?
Känner du att du traskat länge nog i öknen och tuggat ökensand?
Du ropar efter friskhet, liv, ny glädje. Efter himmel i hjärtat.
Efter ett kristenliv, fyllt av levande liv.
Kyrkans folk lever himlen på jorden.

Jesus har receptet. Han ger det en gång under Lövhyddohögtiden i Jerusalem. Han står någonstans på tempelområdet och ropar så att alla de tusentals människor som var där, hörde det. Ja, han ropar så det hörs ända till dig där du sitter vid din dator.

'Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.'

Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.
(Joh 7:37- 39f)

Jesus ropar. Han vill att du verkligen skall hitta detta. Men han tvingar dig inte in i det. Han vill att du själv skall ta emot det och öppna dig för det. Men det är tre villkor förbundna med att detta skall bli ditt:

 1. Att du törstar och längtar efter det och sträcker dig mot det.
 2. Att du kommer till Jesus. Får närkontakt med honom.
 3. Att du dricker.

Det Jesus ger måste komma in i dig. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad (Joh 7:39).

När Jesus blir förherrligad, blir Herre, blir den som sitter på tronen i våra liv, då kommer strömmar av levande vatten, detta överflödande liv från Jesus, in i våra liv. Vatten rinner alltid uppifrån och ner. När du ställer dig där nedanför tronen och bekänner Jesus som din Herre, då kommer detta liv in i dig. Våra inre bägare fylls.
Kyrkans folk lever himlen på jorden.

När Anden kommer över oss blir det liv och kraft, vårbäckar av glädje och lekfullhet, strömmar av levande vatten. Det blir himmel på jorden!
De första kristna hittade detta. Mitt i svåra förföljelser som de fick vara med om, kom detta till dem: Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig Ande (Apg 13:50-52). Den helige Andes liv är tydligen något man kan mogna in i och växa i.
Kyrkans folk lever himlen på jorden.

Det är detta rika inre liv du behöver när du vandrar i din vardag. Människor omkring kan inte fylla på din inre bägare. De är så upptagna av sig själva att de inte orkar bekräfta dig. Men den helige Ande kan och orkar. Stanna till, låt Andens liv strömma in i dig. Drick av hans levande vatten.
Kyrkans folk lever himlen på jorden.

Se, Gud är min frälsning,
Jag är trygg och fruktar inte,
Ty HERREN, HERREN är min lovsång.
Han har blivit min frälsning'
Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor.
På den dagen skall ni säga:
'Tacka HERREN, åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända bland folken.
Förkunna att hans namn är upphöjt.
Lovsjung HERREN, ty han har gjort härliga ting.
Låt detta bli känt över hela jorden.
Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare,
Ty Israels Helige är stor, han är mitt ibland er'.

(Jesaja 12:2-6)

 

3. Det eviga livet - runt omkring
Det eviga livet finns runtomkring dig därför att Jesus omsluter dig på alla sidor. Så här kan du öva dig i hans närvaro:

Jesus, du min Frälsare och Herre,
det är evigt liv att få lära känna dig.
Tack, Jesus,
för att du omsluter mig på alla sidor
och du håller mig i din hand
Du är över mig
Du är bakom mig
Du är vid min högra sida och vid min vänstra
Du är under mig
Du är framför mig
Du är i mig

Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
(Psalt 139:5)

Jesus räcker ut sin hand mot oss.
Vi är inte så stora och duktiga.
Vi är små barn, små och osäkra barn.
Vi behöver någon att hålla i handen.
Nu vill han hjälpa oss att förnimma hans närvaro.
Där du Jesus, du min Frälsare och Herre, är, där är det eviga livet.

1. Tack Jesus att Du är över mig
Jesus tar oss nu i handen. Han vill gå på upptäcktsfärd med oss. Först riktar han vår blick uppåt. Vi ser den öppnade himlen. Den såg Jesus vid Jordan när hans döptes. Han hörde Faderns röst. Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje (Lukas 3:22)

När vi håller oss nära Jesus, i Kristus, så blir allt det han har också vårt. Han hjälper oss nu att höra Faderns röst. Du är mitt barn, du är min son, min dotter, Du är min Älskade. I dig har jag min glädje.

Stanna nu till. 
Andas ut allt det unkna, instängda, trötta i ditt liv.
Andas hans DU-ÄR-ORD: Du är min Älskade. I dig har jag min glädje.

Med evig kärlek har jag älskat dig, 
därför låter jag min nåd förbli över mig

(Jer 31:3)

Du besvarar hans kärlek: Abba! Far!

2. Tack Jesus att Du är bakom mig
Se hur Jesus nu tar dig i handen och går in i dina gårdagar.
Där finns mycket som du är glad över.
Människor har stått ut med dig och visat dig kärlek.
Jesu osynliga närvaro har du ofta anat. 
Stanna till ett tag och uttryck din tacksamhet och din glädje.

Se hur Jesus nu tar dig i handen och går in i dina gårdagar.
I gårdagarna finns sådant du skäms över och ångrar.
Be Jesus att gå in i dina minnens garderober. 
Han kan röja rent och slänga ut. 
Börja prata med Jesus om det som hänt. 
Tala om för honom hur lessen du blev för det du gjort mot den eller den. Ge Jesus din synd, din kärlekslöshet.

Se hur Jesus nu tar dig i handen och går in i dina gårdagar.
I gårdagarna finns sådant som gör ont. Människor har gjort dig illa. 
Där finns besvikelsesår.
Och kanske också bitterhet, avund, oförrätter, jämförelse . 
Allt det där är krafter som styr dig. 
Låt Jesus gå fram till såren som du fått, tvätta dem rena,
stryka sin balsam över dem

Se hur Jesus nu tar dig i handen och går in i dina gårdagar.
Låt Jesus gå in i alla dina mörkerrum. 
Allt det du lagt locket på. Det som gjort dig instängd och otillgänglig. 
Och som ibland skrämmer dig.
Du vet vad som händer när han som är ljuset kommer in i ett mörkerrum. Mörkret försvinner. Det mörka, det onda, det hemska, det djävulska får aldrig sista ordet, när Jesus, det eviga livets ljus, får komma in i ditt liv.

Jag vill tacka dig för att genom allt vad vi kallar arv och miljö, slump eller öde, din kärleks allvisa vilja, verkar i det fördolda. Tack för att misstagen i det förflutna, mitt livs nederlag och synder, inte kan binda eller anklaga mig, när jag minns dem i ljuset av din förlåtelse. 
(Psalmbokens bönbok, nr 97 på födelsedagen)

3. Tack Jesus att Du är bredvid mig
Se hur Jesus nu kommer och ställer sig bredvid dig.
Himmelens, det eviga livets närvaro finns där nu.
Han är den viktigaste personen som är där. 
Dröj i hans närvaro.

Se hur Jesus nu kommer och ställer sig bredvid dig.
Men där finns också andra som vill ställa sig där. 
En del tycker du mycket om. 
Och du undrar ofta varför det är så svårt att visa det. 
Tala med Jesus om det. Han har det eviga livets resurser.

Se hur Jesus nu kommer och ställer sig bredvid dig.
Det finns människor som kan kännas som klängväxter. 
Du orkar inte med dem. De går dig på nerverna.
Du känner dig låst och fångad av dem.
Som om där var en massa osynliga trådar och snören.
Du vågar inte vara mig själv. Leker låtsasleken. Spelar dina roller. 
Men hör vad Jesus nu säger till dig:

'Jag ställer mig mellan dig och varje människa som kommer din väg.
När jag är där, blir du fri.
Om nu Jag, Sonen, gör er fria blir ni verkligen fria. (Joh 8:36)
Mitt ljus bränner av alla snören, trådar, som binder.
Se först på mig. Sedan på dem. Och du får se dem
tillsammans med mig. Med mina ögon. Med mina möjligheter. Du får se, vad jag ser - att de är i nöd. Och deras nöd och deras synd har jag en gång burit på korset. Jag vill att de skall få veta att jag älskar dem.
Så som jag har älskat er skall ni också älska varandra' (Joh13:34)

Tack, Jesus att du kommer och ställer dig bredvid mig.

4. Tack Jesus att Du är under mig
Ibland händer det dig svåra och jobbiga saker.
Du blir trött, grips av missmod, går i däck. 
Då får du stava på de orden: Tack Jesus att Du är under mig.

Du är där, Jesus. Jag behöver inte sjunka ned i förtvivlan, missmod.
Jag sjunker inte ned i ett svart hål. 
Du, Jesus, kommer ju alltid nerifrån, han vill bära oss och lyfta oss upp
Och in i det eviga livets verklighet.

Ända till er ålderdom är jag densamme,
och ända tills ni blir grå, skall jag bära er. 
Så har jag hittills gjort, 
och jag skall hålla er uppe, jag skall bära och rädda er.

(Jesaja 46:4)

Hör hur Någon sjunger en psalm. Den handlar om dig: 
Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn.
Han går på så mjuka sandaler. 
Hans mantel är vävd av det lenaste garn.
Hans arm är så stark, hans doft är så ren.
Han känner var rot och var grop och var sten,
Och han nynnar en sång
Som han gjorde en gång till stjärnornas ljusa koraler.

Mitt barn, du är buren i Skaparens famn.
Han andas intill dig så nära.
Han håller omkring dig. Han känner ditt namn.
Han gråter med dig, han ler när du ler.
Du är aldrig ensam och oönskad mer,
för du hör honom till,
Herren Jesus, som vill
Till himmelens glädje dig bära.

(Sv. Psalm 606)

Stanna till.
Andas in doften av det eviga livet i den här psalmen.
Tack, Jesus, att Du är under mig

5. Tack Jesus, att Du är framför mig
Tack, Jesus, att du är framför mig.
Jesus, jag behöver dig där.
Jag är ofta rädd för framtiden. 
Vad ska hända med mig, min familj, mina barn?
Vad ska hända med kyrkan, med gamla Sverige?
Med världen?

Tack Jesus, att Du är framför mig.
När jag ser dig framför mig, ser jag korset.
Jag ser att du där har tagit in alla mina rädslor.
Jag är rädd för att bli övergiven, ensam, bli ifrågasatt.
Att inte duga. Att bli skrattad åt.
Jag är rädd för sjukdom, smärta, död.
Tack för att jag får tala med dig om alla mina rädslor.
Jag får lägga ned dem vid korset.
Det eviga livets krafter når mig
Din fullkomliga kärlek driver ut rädslor. (1 Joh 4:18)

Tack Jesus för att du är framför mig.
Du säger till mig de ord, som du sa till Abraham:
'Frukta inte jag är din sköld. (1 Mos 15:1)

Jag tar första stöten. Kommer något svårt, drabbar det först mig.
Nu vill jag att du följer mig. Tidigare har du rullat fram i hjulspår. 
Det har gått fort av bara farten. 

Nu får du gå i mina fotspår. Bli känslig för var jag går.
Jag skall leda dig där du går bedjande fram' (Jer 31:9).

Framtiden har fått ett ansikte.
Herren vände sitt ansikte mot dig och give dig frid. 
Tack Jesus, att Du är framför mig.

6. Tack Jesus för att Du är i mig
Tack Jesus för att du är i mig.

Jag behöver dig, Jesus i mitt allra innersta. 
Därinne är det ofta så oroligt.
Tankarna bråkar. Dunkla krafter väller ofta upp.
Min inre bägare känns så torr och tom. 
Hjälp, Jesus, att få Paulus stora upptäckt, när han säger:
Jag är korsfäst med Kristus,och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. (Gal 2:19-20)

Tack Jesus för att du är i mig.
Du talar till mig. Med dina ord av ande  och liv vill Du fylla mig.

Frukta inte, låt ej modet falla, 
Herren din Gud bor i dig, en hjälte som kan frälsa. 
Han gläder sig över dig med lust, 
han tiger stilla i sin kärlek, 
han fröjdas över dig med jubel.

(Sefanja 3:16-17)

Tack Jesus för att du är i mig.
Jesus, när du är i mig, vill du styra mig inifrån.
Du älskar de svårälskade genom mig.
Ja, detta är evigt liv att känna dig.

 
Reflektion och skolavslutningstal
Samtala med dig själv eller med någon annan:

 • Vad säger du om uttrycket: Himla anamma?
 • Startpunkten för Kyrkan folks vandringar?
 • Vad är det eviga livet?
 • Hur kommer man till himlen?
 • Kan du bönen om Jesu närvaro runtomkring?
 • Varför så viktigt med ett rikt inre liv?
 • Vill du veta mer om himlen läs vandring 7.

Skolavslutningstal
Vi hava nu, kära med-nyfikingar, vandrat genom sextio upptäckter i Landet Kristen Tro. Har du fått skavsår? Vi startade tillsammans med barnen från Narnia, som gick in i det gamla skåpet, det som plötsligt öppnade sig mot en helt ny värld. Nu tar vi lite skollov. De som inte hunnit med alla vandringar har nu en chans att hinna ifatt. De som hunnit med alla vandringarna har nu en chans att repetera. Det kan vara ett bra sätt att använda sommarlovet då det regnar och snöar och haglar och åskar ..

Våra vandringar slutade med det eviga livet. Längre fram skall vi lära oss att Leva Livet. Det handlar då om att börja förstå hur fina och nyttiga de kärlekens bud är som Kärlekens Gud har satt omkring våra ömtåliga människoliv. Bered dig då på att få leva livat!

Jag önskar dig Guds välsignelse!

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg