Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 63 - Första budet 2 - På andra sidan muren

 

 

Kära modiga Du!

Det krävs en del mod att gå in i denna vandring. Vi sysslar nu med 'andra gudar'. Det finns en makt som vill lura oss bort från kärleksförhållandet till Gud. Vi kallar ibland den makten för den Onde. Fräls oss från den Onde!
Den Onde älskar bokstaven O. Han har hört det i vår tillbedjan till Gud. Vi säger:
O, Herre Gud. O Guds lamm.

Sven Lidman sjunger o salighet, o gåtfullhet, o Kristi törnekrona….

O - det ger en känsla av tillbedjan, kärlek, hängivenhet….
Allt den Onde gör är av ondo. Han sätter gång på gång bokstaven o framför det som är fint och rent och rätt och vrider det till sin motsats. Han sätter o fram salighet men då blir osalighet.

När pingstpastorn dunkar mig i ryggen och säger: Frid, broder! då boxar Satan mig i magen och säger ofrid, din knöl! Vad blir det om man sätter o framför sann? …. framför lycklig?…. framför täck? … Framför vänlig? … Framför duglig?

O är den tommaste av bokstäver. Det snurrar bara runt och runt omkring tomhet. Den Onde lurar oss att snurra runt i hans cirkus.

När vi om aftonen får rapport och det som är aktuellt har vi en kuslig känsla av att hela världen är i den Ondes våld (1 Joh 5:19): olyckor, ofred, oredor, otrevligheter ….. Vi möter där den Ondes taktik, som går ut på att förstöra, förvränga, förvrida. Han är tjuven som tjuvar det som Gud har givit oss. Jesus säger: Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd, (Joh 10:10). Räddningen finns hos Jesus: Liv, ja, liv i överflöd. När du lär dig leva det rika livet med Kristus kan du med glädje säga så:

Säg NO till det onda! Säg YES till Jesus!

Låt oss därför vandra vidare i Jesu namn!


 

Guds tio ord

Och Gud talade alla dessa ord:
Jag är Herren, din Gud,
Som har fört dig ut ur Egyptens land,
ur träldomshuset

Första budet:
Du skall inte ha några andra gudar 
vid sidan av mig.

Vad är det? frågar Luther och han själv ger svaret:
'Vi skall frukta och älska Gud över allting 
och sätta all tro och förtröstan på honom'

Vi fortsätter vandringen som handlar om 'inga andra gudar'. Vad det nu gäller är: Se upp! Främmande gudar på tronen!

Vi stannar till vid elva stationer:

 1. Var noga med ditt inre liv
 2. Guds skydd efter Eden
 3. Vad händer om vi bryter ned skyddet?
 4. På andra sidan muren
 5. Där kristendomen går ut
 6. Hur långt bort eller hur nära?
 7. De tre knepen:
  1. få dig bort från Gud
  2. få dig att själv bli gud
  3. få dig att tro att du kan bli odödlig
 8. Vad Bibeln säger
 9. Guds svar: Himmelrikets nycklar
  A. Bibeln
  B. Krubban
  C. Korset
 10. Hur kommer man ut ur det ockulta?
 11. Mette-Marit

  Reflektion över vandringen

1. Var noga med ditt inre liv!

Vi har inom oss en bägare, ett inre kärl. Den kan fyllas av skräp. Sådant blir tyngder som drar oss neråt.
Vårt inre kärl kan i stället fyllas av kärlek. Den kan fyllas av Ande och liv och kraft och glädje från Gud…
Var noga med ditt inre liv. Lever du ett rikt inre liv får du en kraft som bär genom kamp och prövningar.

Genom hela bibeln, i kapitel efter kapitel uppmanas vi att vända oss mot Gud, lyssna till honom, sätta all tro och förtröstan till honom. Ett bra bibelord att börja dagen med är Shema. Det ordet ger inriktningen för hela dagen:

Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft.
(5 Mos 6:4ff)

Herren, vår Gud, Herren är en. Det som gör oss så splittrade och rädda och osäkra är att det finns så många gudar som rycker i oss. Så mycket som vill styra och behärska oss. När vi kommer till den Gud som är en, blir vi också en. Vi blir samlade, trygga. Han är vår Gud. Vi hittar varandra.

Vad Gud vill är att upprätta kärleksförhållandet. Han gör det genom sitt ord. Hör, Israel! Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Han talar till oss från hjärta till hjärta. Det han har på hjärtat vill han att vi skall lägga på vårt hjärta. Sedan beskrivs hur detta ord, som kommer in i hjärtat, går in i blodomloppet och påverkar allt vad jag säger och gör. Jag talar om dem när jag är tillsammans med barnen, när jag dricker mitt kvällste, när jag möter grannarna på vägen, när jag lägger mig, när jag står upp. Det påverkar händer och fötter och tankar ....

Var noga med ditt inre liv. Du får en inre kraft då att stå emot allt ont och allt djävulskap som vill fånga dig. Detta behöver vi särskilt nu när vi skall tala om 'andra gudar', andra krafter och makter som gömmer sig i buskarna för att fånga oss.

Luther sjunger i psalmen 237:3:
Och vore världen än så stor och full av mörkrets härar,
dock, när ibland oss Herren bor, platt intet oss förfärar.
Världens furste är ju dömd, och hans kraft är tömd,
Han på ett huvudhår oss skada ej förmår,
Ett ord kan honom fälla.

 

2. Guds skydd efter Eden
Vi lever tillsammans med Adam och Eva utanför paradiset. Men där är vi inte utan Guds beskydd, (Läs 1 Mos 3:7,21) Adam och Eva och du och jag får ta av oss fikonlöven, det vi har för spela våra roller, därför att vi är rädda för att vara öppna inför varandra. Gud gör sedan kläder åt oss av skinn. Vi vet inte var detta skinn kommer ifrån. Vi kan ana att det kommer från ett lamm, som springer omkring i Eden. Den förste som dör är ett lamm. Joh Upp 13:8 talar om Lammet som är slaktat från världens grundläggning (Folkbibeln).

Försoningen finns med där från början. Varför behöver lammet i Eden dö? För att Adam och Eva skulle slippa gå omkring nakna och frysa och skämmas för varandra.
Varför behövde Jesus, Guds lamm, offras för oss? För att vi skulle kunna leva skyddade mot mörkret och kylan och ondskans påhopp.

På något sätt får människan ett skydd mot det onda. Ett skydd, en mur, en gräns mot ondskans makter. Om vi inte hade fått det skulle vi alla varit utsatta för alla onda makter, vi skulle uppträtt som vansinniga och dreglat och tuggat fradga och uppträtt som besatta och aldrig kunnat styra oss själva. Gud har givit åt människan ett skydd.

3. Vad händer om vi bryter ner skyddet?
Predikaren 10:8 svarar:

Den som gräver en grop,
han faller själv däri,
och den som bryter ned en mur,
honom stinger ormen.

Gud har satt en skyddsmur omkring oss? Inte för att stänga in oss utan för att stänga ute ondskan. Muren skyddar oss mot ondskan. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand (Psalt 139:5).

Men den som bryter ned en mur honom stinger ormen. Vad finns på andra sidan muren? Vad är fördolt där? Det fördolda = det ockulta. Där finns det övernaturliga - eller hellre det undernaturliga. Det drar neråt.

Man närmar sig muren. Kikar genom springorna. Lyssnar till musikens dunk, dunk, dunk. Man känner doften. Något spännande finns där på andra sidan. Något otäckt, skrämmande.

Signaturen Kajenn skrev för en del år sedan en dagens vers i Svenska Dagbladet om denna nya andlighet

Den nya andligheten
Alla behöver vi någon att tro på
som kan berätta vad allt kan bero på.
Vadan och huru?
Gå till en guru
lita på laman,
atman och brahman,
tagen i hågen
scientologen,
hälsokostboden,
Balder och Oden,
zon-zenbuddhisten
och kreationisten,
flygande tefat,
Ebbe och Refaat
tomtarna, trollen
och andningskontrollen.
Bygg dig en grundval åt själen att bo på,
För alla behöver vi någon att tro på.

4. På andra sidan muren
Alldeles nära muren sipprar det över en del budskap: Akta dig! Vet du om hur farligt det är att lägga nycklar på bordet eller ta in ljung eller slå sönder en spegel eller gå under en stege eller visa ifrån dig ett kedjebrev? Du blir lite extra försiktig när det står fredagen den 13 i almanackan. Och du vet väl vad du skall göra när en svart katt springer över vägen.

Allt det här är ju sådant som får oss att bli lite rädda. Fruktan är ju det bästa vapnet som Guds fiende har. Genom fruktan lurar han in oss i sitt kraftfält och börjar tala till oss.

Men: den som rätt kan be sitt Fader vår,
han räds varken fan eller trollen.

Rösten från andra sidan muren låter så fint först. 'Det är så synd om dig, du är så sårad, besviken och bitter. Och det har du ju all rätt till att vara. Människor har ju varit så taskiga mot dig. Men kom över hit. Vi har lösningen. Meditera mera! Var kreativ! Förverkliga dig själv! Bli fri från dina mindervärdeskänslor! Lösningen finns inte hos Gud. Skulle då Gud ha sagt? Han är så snål och ogin. Han vill bara hålla dig nere. Sätt dig själv på tronen'.

Och så hjälper han dig sedan på område efter område. Han vill hjälpa dig att få veta lite om din framtid. Så lägger han fram horoskopet. Du bör veta vilket tecken du lever i. Då kan han tala om precis vad du ska akta dig för eller vad du kan ha för förväntningar.

Men: Vårt liv skall vi inte låta styras av känslolösa eldklot utan av vår käre himmelske Fader. Inte av ett DET (=Ödet) utan av ett DU. Vår Fader DU som är i himlen ….

Ormen vet att du har skuldkänslor inför den där personen i din närhet som dog. Du ville kunna säga förlåt. Tänk om man bara fick träffa henne en gång till. Ormen ordnar den kontakten. Han sänder ett medium, en spiritist i din väg. Du kan få höra den döde tala. Men akta dig! Lögnens fader luras. Det kan vara onda andar som härmar den avlidne.

Men: När man säger till er: 'Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar', så svara: 'Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda för de levande?'
(Jesaja 8:19)

En spåkvinna står på andra sidan muren. Du räcker ut din hand genom ett hål i muren, hon tar tag i den, hon läser i den, hon talar om vad som skall hända. 'Du skall blir rik och få många barn'. Men när du sedan vill ta tillbaka handen märker du hur den sitter fast. Någon på andra sidan muren håller i den. Det är lätt att fastna i allt det här ockulta.

Men: Om nu Sonen gör er fria,
blir ni verkligen fria

(Joh 8:36)

Den som bryter ned en mur, honom stinger ormen.
Man kan bryta ned denna mur på olika sätt. Man talar i ockulta sammanhang ofta om att vidga medvetande. Det kan ske genom knark och droger. Genom droger öppnas medvetandet mot de onda andarnas värld. Men detta medvetande kan också vidgas genom meditation. TM - transcen-dental meditation. Transere = träda över gränsen för normalt medvetande. Man kommer i kontakt med en värld på andra sidan muren. Man bryter ned muren.

Den når dem som mediterat på österländskt vis. De är fulla av Österlandets väsende, sa den gamla Bibeln (Jesaja 2:6). Den stora våg av österländska läror och tekniker, som välde in över västvärlden i spåren av 'flower power' och drogkultur på 60- och 70- talen, öppnade för andliga verkligheter på andra sidan Guds skyddsmur.

Profeten Amos talar om detta (Amos 8:11-13).

Se, dagar skall komma, säger Herren, Herren,
då jag skall sända en hunger i landet,
inte en hunger efter bröd,
inte en törst efter vatten,
utan efter att höra Herrens ord.
De skall driva omkring
från hav till hav
och springa hit och dit
från norr till öster
för att söka Herrens ord,
men de skall inte finna det.
På den dagen skall vackra unga kvinnor
och unga män tyna bort av törst.

Kyrka! Var är du?

 
5. Där kristendomen går ut
kommer något annat in i stället. Man är hungrig efter liv och kärlek, men tycker inte att man hittar det i kyrkan. Man söker sanningen i filosofiska idéer. Man fångas av någon 'ism', d.v.s. i något religiöst eller filosofiskt system som egentligen binder mig. Man gör resor österut och luktar på allt spännande som finns i hinduism och buddhism. Man gräver i sin egen hembygd och tar tag i den folktro som finns som ett arv från hedendomen där.

 
6. hur långt bort eller hur nära?
När vi kommer in på olika ockulta fenomen och undrar om det är farligt att vara med om det eller det, så är den stora frågan, som vi skall ställa oss inte 'Hur långt bort kan jag gå' utan 'hur nära Fadern får jag komma'. Kärleksförhållandet till Fadern är tonen från himlen som vi ska ha med oss i denna undervisning om ockulta och mediala bindningar.

Detta är viktigt också när vi möter människor, som på olika sätt är fångade av allt detta. Vi kan möta dem med fördömelse och fruktan och låsa in dem ännu mer i en fångenskap. Vi kan i stället låta det vi säger till dem om faran i allt detta komma från ett hjärta som är fyllt av kärlek och fyllt av ande.

Därför: Låt er fyllas ...

Vår tro, vår kärlek och vårt hopp och vår förankring i Gud ifrågasätts ofta. Det finns en ond makt som vill lura oss bort från detta kärleksförhållande. Nu är det så att den onda makten har mycket svårt för nytänkande. Han gör som han alltid har gjort. Han upprepar samma gamla knep om och om igen. Och vi går på dem om vi inte läser om vad han gjort tidigare. Det han gjorde i Eden gör han om och om igen. Han kommer där med tre knep för att lura människan bort från Gud.

 
7. De tre knepen

- Det första knepet är att få dig bort från bibeln.

Det är grundtaktiken. Ta bort ljuskällan och du hamnar i mörker, kyla …
Skulle då Gud ha sagt: Ni skall inte äta av något träd i lustgården? Ormen börjar inte med att säga att 'nu ska jag lära dig något riktigt ont och spännande och hemskt och äckligt'. Han diskuterar teologi, tar upp en exegetisk fråga. Hur skall man egentligen tolka det Gud säger? Han talar begripligt och han talar på svenska. Han ifrågasätter bara det rimliga i vad Gud har sagt.

Om man då inte riktigt vet vad Gud egentligen sagt går man på det knepet. Gud hade ju sagt att de skulle få fritt äta av alla träd. Bara ett träd som var förbjudet: Kunskapens träd på gott och ont. Men ormen vrider det till att de inte får äta av något träd. Följden blir ju då att man får en annan gudsbild. Gud bli snål, ogin, kittslig, unnar mig inte något.

Lägger jag undan min bibel, där den käre himmelske Fader vill tala till sina barn, då blir jag snart öppen för informationer om livet och tillvaron från många andra håll.

Resultat:
Jag får en gudsbild, där Gud är snål och ogin. Han unnar mig inget gott och roligt. En sådan gudsbild får jag när jag inte lyssnar till vad Gud verkligen säger.

- Det andra knepet är att få dig att själv bli Gud.

Detta leder fram till den stora lögnen: Gudomligheten. Du själv är gud. Ormen säger: Ni skall bli såsom Gud. Bibeln säger: Gud är vår Far och vi är hans barn.
Kan du höra ormens röst:

'O kära Eva (sätt in ditt eget namn här), du ska inte leva så där underordnat och böja dig för Gud. Jag ska hjälpa dig att förverkliga dig själv. Du skall bli såsom Gud. Du skall bli Din egen gud. Det är du som skall sitta på tronen. Om du låter bli att läsa din bibel, Eva, kan du få det som Gud inte vill ge dig. Du kan få avgöra vad som är gott och ont. Du kan bli självständig. Lycklig och fri genom mig'

Fattar ni vad som händer när människan sätter sig på tronen? Hon ser inte längre uppåt mot Gud sin käre himmelske Fader och är beroende av honom. Hon ser nedåt istället. Nedanför henne finns alla andra människor, som hon nu dömer och bedömer och föraktar och ser ned på. Längst ned ringlar sig ormen. Människan får ögonkontakt med ormen. Den onda makten börjar styra henne.

Resultat:
Jag kommer in i en stark jagiskhet. Jag avsätter Gud och sätter mitt stora Jag på tronen. Allt kretsar omkring mig. Jag själv är gud.

- Det tredje knepet är att få mig att tro att jag kan bli odödlig.

Jag vill vandra min egen väg. Jag vill klara mig själv. Kan själv. Ingen får bestämma över mig. Vi flyr bort från att tänka på vårt ansvar för våra liv. Att vi ska dö, det vet vi. Det är ju hundraprocentig dödlighet i Sverige. Men vi tycker inte om att tänka på det. Vi lyssnar hellre till ormen: Ingalunda skall ni dö. Detta är den andra lögnen: Odödlighet.

Gud hade sagt till Adam och Eva att de skulle få äta fritt av alla träd utom ett: Kunskapens träd på gott och ont. Det är inte fel att ha kunskap. Det är inte fel att ha kunskap om gott och ont. Men det blir fel när människan rycker till sig denna kunskap Ty då börjar människan först med det som är ont. Sedan blir det inte mycket tid kvar för det som är gott.

Gud själv vill ge människan denna kunskap och hjälpa henne att leva rikt och rätt.. Vi får veta vad som händer om vi rycker till oss denna kunskap själva: Ty när du äter därav skall du döden dö. (1 Mos 2:16-17). Livet upphör, det trasar sig i ledningar och kontakter med Gud. Strömmen av liv når inte fram.

I diskussionen med Eva kommer man in på det här med döden. Eva talar om vad hon hört vad Adam berättat för henne om vad Gud sagt: På det att ni icke må dö. Gud hade sagt: Ni skall dö. Eva säger det lite snällare, försiktigare, lite uppmjukat. Det kanske blir så att ..Men då kastar ormen masken och hugger till: Ingalunda skall ni dö.

'O Eva, om du är din egen gud så är det du själv som bestämmer över liv och död. Du är odödlig. När du håller dig borta från Gud skall du få börja leva på riktigt. Du är din egen gud och du själv ska bestämma vad du får göra eller inte göra. Du skall vandra den väg, du känner för.'

Resultat:
Det tredje vi får är en förblindelse. Jag ser inte längre klart. Jag blundar för framtiden och där i framtiden ligger detta faktum att jag en dag skall dö. Jag struntar i mitt ansvar för mitt liv. Ty när jag avsätter Gud och inte lyssnar till honom får jag vandra min egen väg, och på den vägen får jag leva i en stor ensamhet. Hamnar i fångenskap i karmalagar och reinkarnation där jag måste klara upp livet på egen hand.

Här finns nu mängder av rörelser, ockulta riktningar och sekter. Jag går nu inte närmare in på dem. Om någon träffar på en sådan rörelse och vill veta vad det är, finns det ett par böcker jag själv brukar rådfråga:

Håkan Arlebrand 'Det okända'
0m ockultism och andlighet i en ny tidsålder. Bokförlaget Libris, Örebro.

Karl-Erik Nylund 'Att leka med elden'
Om livet på sektens villkor, Sellin & Partner Bok och Idé AB, Stockholm.

 
8. Vad Bibeln säger
Bibeln har klara besked om hur vi ska förhålla oss till detta. Bibeln säger inte att allt detta är bluff och båg. Men det är informationer som kommer från andra sidan muren, de onda andarnas värld.

Vi läser 5 Mos 18:9-15

När du kommer in i det land som Herren, din Gud, vill ge dig, skall du inte lära dig att göra enligt hedningarnas styggelser.
Hos dig må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri,
ingen som sysslar med besvärjelsekonster, ingen som frågar efter andar eller som är en spåman eller som söker råd hos de döda.
Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig.
Du skall vara ostrafflig inför Herren, din Gud.
Hedningar som du nu fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom, men dig har Herren, din Gud, inte tillåtit sådant.
En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, skall Herren, din Gud, låta framträda åt dig. Honom skall ni lyssna till.

Lägg märke till att Mose pekar fram mot en profet som skall komma.
Honom skall ni lyssna till.

Då människorna såg vilket tecken Jesus hade gjort, sade de: 'Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen'
(Joh 6:14)

Sammanfattning av Ormens tre knep:
Ormens första knep går ut på att få oss att inte lyssna till vad Gud säger. Skulle då Gud ha sagt? Slutar man lyssna till Gud får man stället informationer från andra sidan muren.

Ormens andra knep är att få oss att avsätta Gud. Du själv skall bli såsom Gud. Stig upp, säger han. Du ska inte leva så underordnad. Avgör själv vad som är gott och rätt. Det är Du som ska sitta på tronen. Du själv är din Gud.

Ormens tredje knep att inbilla oss att vi är odödliga. Ormen lugnar oss , när vi börjar tänka på döden. Ingalunda skall ni dö. Även om ni dör lever ni vidare i ett annat liv. Ormens recept på frälsningen är reinkarnationen. Genom ständiga återfödelser renas befrias människan från kroppens fängelse och går så småningom upp i det gudomliga. Om jag misslyckas i det här livet får jag en chans i nästa.

Här för ormen in den verkliga lagiskheten i våra liv. Människan utlämnas åt sig själv. Hon måste hela tiden se på sig själv och undra om hon är riktigt bra. Ormen får människan att bli upptagen av sig själv och glömma människor omkring sig. Det som blir riktigt viktigt är att jag mår bra. Hälsa till varje pris.

 
9. Guds svar: Himmelrikets nycklar
Åt Petrus och åt kyrkan ger Jesus i stället himmelrikets nycklar.

Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.
(Matteus 16:19)

Jesus talar om nycklar. Det finns tydligen många. De kan låsa till om ondskans makter, som vi får binda i Jesu namn och de kan öppna för Guds barn så att de likt kalvarna som släppts ut ur sina bås börjar hoppa och leka och göra fröjdesprång (Se Malaki 4:2).
Vi hittar Himmelrikets ABC, dessa tre nycklar: Bibeln, Krubban, Korset.

A. Bibeln
Här får jag svar på frågan: Hur får jag kunskap om Gud?
Bibeln är en nyckel som öppnar in till Guds skattkammare. När jag använder den får jag kunskap om Gud. Inne i skattkammaren - i Bibeln, talar Gud. Han talar inte från hjärna till hjärna så att han endast levererar åsikter och tankar och läror, som gör att man får ont i huvet och måste ta fram magnecyl med kodein. Gud vill tala från hjärta till hjärta. Hans ord är ljusord in i allt det mörka och dunkla i våra liv som gör att vi inte begriper oss på oss själva. Viktigt att bli bibellyssnare.

När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.
(Psaltaren 119:130)

B. Krubban
Här får jag svar på frågan: Hur kan jag nå fram till Gud?
Bibelns stora budskap till oss är att vi kan sluta att klättra. Gud når fram till oss. Gud blir människa. Han tar sin boning ibland oss.

'När juldagsmorgon glimmar jag vill till stallet gå,
där Gud i nattens timmar nu vilar uppå strå'.

Gud stiger ned till oss. Han möter oss i en enkel måltid. Vi ser honom i våra minsta bröder. Bli som Gud - bli mänsklig! Var så till sinnes som Jesus Kristus var (Fil 2:5). Jesus stiger ned...Vänd om och bli som barn...När jag gör så får jag ögonkontakt med min himmelske Fader. Jag styrs av hans kärlek. Jag är inte en Gud men en människa som kan bli fylld av helig ande och himmelsk kärlek.
Jag når inte Gud genom reinkarnationen - genom mina ständiga återfödelser. Gud når mig genom inkarnationen - Gud föddes i människan Jesus.

C. Korset
Här får jag svar på frågan: Hur blir jag frälst?
Korset är en nyckel som låser upp och släpper ut oss ur fångenskap och instängt liv. Korset svarar på frågan: Hur blir jag frälst? Inte genom ständiga återfödelser, där jag blir mer och mer inriktad mot mig själv och glömmer nöden omkring mig. Kvinnans säd söndertrampar ormens huvud. (1Mos 3:15). Jesus bryter det ondas makt. Gud lider sig fram till oss. Den Gud vi tror på är en Gud som fått sår. Han blev sårad för vår skull. No other god has wounds...

Vilket tecken lever du i?
Hitta glädjen i detta svar: I Korsets tecken!

 
10. Hur kommer man ut ur det ockulta

- Inse att du varit inne i det.
- Bekänn som en synd att du släppt in det i ditt liv, se 1 Joh 1:7-93.
- Avsäg, se 2 Kor 4:2
jag avhåller mig från allt skamligt smussel,
jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord.
Jag avsäger mig djävulen och alla hans gärningar.

- Bryt, se Apg 19:18-20
Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtio tusen silverdrakmer. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka.

- Proklamation:
Jag bekänner Jesus Kristus som min Herre!

6. Lev nära Herren och hans hjord.
De fyra B:na (se Apostlagärningarna 2:42)

Bibeln - De höll troget fast vid apostlarnas lära
Brödragemenskapen - och gemenskapen
Brödsbrytelsen - vid brödsbrytelsen
Bönerna - och bönerna

 
11. Mette Marit
Detta skrevs lördagen den 25 augusti 2001.
Det var denna dag då Mette-Marit i Norge fick sin prins och blev prinsessa. Mette-Marit erkände öppet att hon levt fel. Hon tog avstånd från narkotikan och det liv som det hade fört in henne i.

Också vi kan hitta vår prins/prinsess/titel!
Säg NO till det onda! Säg YES till Jesus!

Då lyfter han oss upp ur vår förnedring. Vi upphöjes till barn till en kung. Vi blir prinsar och prinsessor av Himmelriket.
Sträck på dig Kungabarn!

 
Reflektion
samtala med dig själv eller med någon annan:

1.Var noga med ditt inre liv.
2. Guds skydd efter Eden.
3. Vad händer om vi bryter ned skyddet?
4. På andra sidan muren.
5. Där kristendomen går ut.
6. Hur långt bort eller hur nära?
7. De tre knepen.

1. få dig bort från Gud.
2. få dig att själv bli Gud.
3. Få dig att tro att du kan bli odödlig.

8. Vad bibeln säger.
9 Guds svar: Himmelrikets nycklar.

A. Bibeln
B. Krubban
c. Korset

10. Hur kommer man ut ur det ockulta?
11. Mette Marit!

Nästa nyfikenhetsvandring skall vi vandra in i att stå för sin tro.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg