Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 34 - från de döda

 
Mycket kära medvandrare!
Detta är fjärde vandringen på vår upptäcktsfärd in i Jesu uppståndelse.

 1. på tredje dagen (vandring 31)
 2. uppstånden (vandring 32)
 3. igen (vandring 33)
 4. ifrån de döda (vandring 34)

Du kommer ihåg att vi många gånger på dessa vandringar haft vår utgångspunkt i Det Gamla Klädskåpet som Londonbarnen gick in i. Skåpet var fullt av gamla pälsar som luktade gamla pälsar. Vi går in i de gamla orden från trosbekännelsen. Vi har hört dem. De säger oss inte så mycket. De luktar lite gammalt. Men så har vi upptäckt att när vi stannat till vid orden har plötsligt en ny värld öppnat sig för oss.

Är det inte detta vi går och längtar efter? Vi längtar efter en ny fräschhet i våra liv, en ny friskhet, en ny glädje. Lotto har misslyckats med att ge oss Lyckan. Nobelpriset, som skulle förstärka hushållskassan rätt bra, gick oss år för år förbi.

Nu stannar vi till vid trosbekännelsens ord IFRÅN DE DÖDA. Vi låter livets friskhet strömma emot oss. Och vi låter vår nyfikenhet koncentrera sig på vad detta betyder för oss.

Så låt oss gå!ifrån de döda

Det är fjärde gången som vi är inne på temat om Uppståndelsen.
Och vi stryker denna gång under IFRÅN DE DÖDA.
Denna gång skall det handla om vad Jesu uppståndelse betyder för oss. Hur kan egentligen en händelse som inträffade för två tusen år sedan har någon större betydelse för oss idag?

 • Uppståndelsen talar ju till våra mänskliga förhållanden och behov.
 • Uppståndelsen talar till vår nöd så som ingen annan händelse kan göra.
 • Det är främst uppståndelsen som kan ge vår tro visshet, förtröstan och glädje

Vi stannar till vid åtta hållplatser.
På varje hållplats får vi ta emot en spännande gåva:

 1. Vi får leva i en ny lovsång
 2. Vi får leva med ett levande hopp
 3. Vi får leva i ett nytt liv
 4. Vi får leva av Guds förlåtelse
 5. Vi får leva av Guds kraft
 6. Vi får leva med Guds slutliga triumf för ögonen
 7. Vi får leva med ett framtidshopp för oss själva
 8. Vi får leva med ett framtidshopp för världen

 

1. Vi får leva i en ny lovsång

Petrus slår an det temat i ett brev som han en gång skrev till oss. Vi ser hur han sitter vid sin PC och gnolar fram en lovsång så att t.o.m tangenterna hoppar:

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda (1 Petrus brev 1:3)

Kan du hör vad han sjunger om? Han sjunger om vad den himmelske Fadern gjort för oss genom Jesus.

Han välsignar Gud. Vad betyder det? Vi är ju vana vid att höra hur Gud välsignar oss. Att Petrus välsignar Gud betyder att han prisar och lovar honom som är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Den Gud vi tror på finns inte långt bortom rymder vida. Han är den som gör sig känd för oss genom Jesus och som lider sig fram till oss genom Jesus. Han är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.

För Jesu skull är vi Guds barn och får kalla Gud för Far. Både Sonen och Anden vill hjälpa oss att hitta denna lovsångsglädje och detta kärleks-förhållande till Abba, far (Se Joh 14:9, Gal 4: 4-6, Rom 8:14-17). Denne Far har hjärta för de arma ty i sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp (Det tyska ordet 'Bei den Armen Herz' har blivit det svenska ordet barmhärtighet).

En som hittade in detta kärleksförhållande var Petrus Han som skriver i sitt brev till oss om detta. Brevet handlar om Livet som vi fick i dopet och hur va ska leva Livet.

Vi känner Petrus historia. Han ville så mycket. 'Jag vill ge mitt liv för Jesus. Jag ska aldrig falla. Jag kan gå på vattnet. Jag kan kämpa'. Det blev bara 'jag, jag, jag'. Han skulle känt sig hemma bland oss egotrippade svenskar. Och vi vet vad som hände med Petrus. Petrus faller och förnekar och ramlar ihop och deppar. Vår egen historia kan också berätta om sånt.

Men Jesus möter Petrus. Han upprättar honom. Han tar honom på nytt i sin tjänst. En gång efter detta sätter sig Petrus ned och skriver ett brev om detta. Han gnolar fram en bibelvisa.. Han välsignar vår herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han skriver: I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

Påskdagen är kristenhetens största glädjedag. Kristna över hela jorden sjunger och dansar och jublar och triumferar och är uppe långt fram på påsknatten (åtminstone i Åh kyrka i Bohuslän). Har man hittat påsklovsångsgnolet är det en sång som gärna fortsätter i bakhuvudet.

 

2. Vi får leva i ett levande hopp

Lägg märke till detta: Han fick ett levande hopp. Motsatsen är döende hopp.

Vi har många förhoppningar. Vi ska hoppas det bästa. Allt ordnar sig. Allt blir nog bättre om vi gör det eller det. Om vi byter partners, byter regering, byter bostad, byter plats, får andra medarbetare. Våra mänskliga förhoppningar grusas ofta. Det har med åren blivit många grusgångar av det. Det är döende hopp.

Men vi har fått ett levande hopp. Hur? Jo, genom det som Gud gjort för oss genom Jesus. Gud sände Jesus till oss. Jesus dog för oss på ett kors, han uppstod. Vi har fått ett levande hopp därför att vi tror att det i Palestina fanns en grav för 2.000 år sedan som blev tom. Man la dit en kropp. Man smorde den. Man lindade den. Man gjorde allt vad man borde göra för en död kropp. Men graven blev tom. Jesus uppstod. Han gick rakt igenom stenen hård. Han visade sig i full vitalitet och kraft. Graven blev tom därför att Jesus uppstod. Döden förlorade sin makt. O härliga lott att leva där döden sin överman fått (Svensk Psalm 198:2) Döden förlorar sin makt.

Jesu uppståndelse gav inte bara liv åt Jesus. Den gav liv åt dig och mig och alla som tar emot Jesus. Vi får av Jesus inte ett nytt sätt att leva. Vi får ett nytt liv. Ty vår herre Jesu Kristi Gud och Fader har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

 

3. Vi får leva i ett nytt liv

Vi födes in i detta rika liv genom det heliga dopet. Vi får ett liv som döden inte rår på. Evigt liv redan nu. Vi blir himmelrika redan nu. Vi går över från döden till liv redan nu. Vi får tillgång till en kraftkälla som bär oss genom våra vardagar.

Kraftkällan heter i Kristus. För tvåtusen år sedan hände något alldeles fantastiskt i mänsklighetens historia. Jesus hade blivit piskad, slagen och torterad. Han hade blivit fastspikad på ett kors, dödad, svept i en linneduk och lagd i en grav, denne Jesus visar sig i full vitalitet och kraft. Han lever!

Det onda fick aldrig makt över Jesus.
Fienden Synden kunde aldrig lägga syndens bojor på Jesus eftersom han var lydig intill döden på korset. Det sitter ju ett litet snöre i varje synd. Synden binder. Men Jesus blev inte bunden därför att han aldrig syndade.

Fienden Döden kunde inte hålla fast Jesus. Det fanns inga rep och bojor och snören som kunde binda honom. Var och en som syndar är slav under synden (Joh 8:34). Men synderna band aldrig Jesus eftersom han inte syndade. Döden kunde inte behålla Jesus i sitt våld. Han gick in i dödsriket och ut därifrån.

Fienden Fan (fan betyder 'fienden') och Ondskans alla makter fick aldrig Jesus i sitt våld. Påskdagen är kristenhetens största glädjedag. Och djävulens svartaste olycksdag. Detta fantastiska hände för två tusen år sedan.

Den 19 april 1927, på Olaus Petri dag, hände det något fantastiskt i mitt liv. Jag döptes in i Kristus. (När är din dopdag?). Jag blev en lem i Kristi kropp. Jag transplanterades in i hans kropp. Jag fick hans namn - jag blev en kristen. Var och en som är döpt kan titta på sig själv och säga: Dessa händer och fötter och öron och ögon är en del av Kristi kropp. Jag tillhör honom. Och det som hände med Kristus för två tusen år sedan, händer med varje lem som blivit intransplanterad i hans kropp. 'Where you there when they crucified my Lord?' sjunger med stor inlevelse de amerikanska slavarna. Var du där, när de korsfäste min Herre? Ja, jag var med där. Alla döpta var med där. Ty Jesus tog inte bara synderna med sig på korset. Han tog också syndarna med sig dit. Vet ni inte det? frågar Paulus och tittar förvånat på oss. Har ni inte läst mitt brev till svenskarna kapitel 6, vers 3 och 4? (Ja, jag skickade visst en kopia till romarna också, säger Paulus).

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet
(Romarbrevet 6:3-4)

Vi skall leva i ett nytt liv. Vi är kallade till det genom dopet. Det blir nytt då vi lever med Jesus som vår Herre.
Ty därför har Kristus dött och åter blivit levande att han skall vara herre över både döda och levande.

(Romarbrevet 14:9 NT17)

 

4. Vi får leva av Guds förlåtelse

Tes:
Jesu uppståndelse försäkrar oss
om Guds förlåtelse från gårdagarnas synder..

Förlåtelsen är ett av våra mest grundläggande behov och Guds bästa gåva. En läkare på ett sjukhus yttrade en gång att om han kunde försäkra patienterna om syndernas förlåtelse så skulle han kunna skicka hem hälften av dem.

Vi har alla svårt med våra gårdagar. Där finns ofta 'ett lik i garderoben', sådant vi skäms över och som styr oss och fördömer oss. Vi går ofta baklänges in i framtiden och gräver i minnen från fornlåga dar. Jesus talade ofta ord om förlåtelse och frid. I salen i övre våningen talade han om sitt blod som skulle utgjutas till syndernas förlåtelse. Han förband den förlåtelse vi kan få med sin död. Han talade om att han måste dö för våra synders skull så att vi blev räddade och förlåtna.

Detta var vad han undervisade om. Men hur kan vi veta, om han har rätt att han genom sin död kan ge oss syndernas förlåtelse? Och svaret är att om han inte uppstått från de döda, om han inte synligen och offentligen hade visat sig ha uppstått från de döda, så skulle vi aldrig ha fått veta och våga tro på syndernas förlåtelse. Eller rakt på sak: Om Jesus inte uppstått så hade hela vår tro varit ett misstag. Paulus ser detta mycket klart:

Om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom och tom är också er tro... ...om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som avlidit i tron på Kristus förlorade.
(1 Korintierbrevet 15:14, 17-18)

Den fruktansvärda konsekvensen av om Jesu uppståndelse inte inträffat är alltså att apostlarna är falska vittnen, de som tror på Jesus är fortfarande oförlåtna och de kristna som dött i tron har gått förlorade. Men Paulus fortsätter att förkunna att Kristus uppstått från de döda. Han har inte dött förgäves. Jesu uppståndelse är beviset på att det som förkunnas om korset är giltigt och gäller.

 

5. Vi får leva av Guds kraft

Vi behöver Guds kraft för den innevarande stunden lika mycket som vi behöver syndernas förlåtelse för våra gårdagar.

Kan Gud verkligen förändra oss människor, som är så jobbiga, själviska, grymma? Kan han förändra en självisk människa till en osjälvisk. Kan han göra en människa som lever ut sina lustar att bli en som kan kontrollera sig själv eller kan han göra elaka människor kärleksfulla? Kan han göra människor som är andligen döda till levande människor i Kristus? Ja, han kan. Han kan göra andligen döda till levande och han kan omforma oss att bli lika Jesus.

Hur kan man vara så säker på det? Jo, genom Jesu uppståndelse. Paulus ber att
Gud skall ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig han styrka är för oss som tror - samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda.
(Efesierbrevet 1:18-19)

Uppståndelsen beskrivs som det stora beviset på Guds kreativa makt idag. Vi trivialiserar ofta evangeliet, vi förminskar vad Gud kan göra för oss och i oss. Vi beskriver detta att bli kristen bara som att vända ett nytt blad, bli lite mer religiös, gör någon märklig upplevelse, skruva upp känslorna. Och sen ramlar man ned och blir densamme som förut. Samma gamla hedning.

Men nej, en kristen enligt Nya Testamentet är mycket mer än detta. Något mycket mera radikalt. Det är en Guds medvetna handling. Ingenting annat än en uppståndelse från främlingskapets och självcentreringens död och början av ett nytt liv i frihet. Med andra ord: Den Gud som uppväckte Jesus från den fysiska döden kan uppväcka oss från den andliga döden. Och vi vet att han kan uppväcka oss eftersom han uppväckte Jesus.

  

6. Vi får leva med Guds slutliga triumf för ögonen

En av de stora skillnaderna mellan kristendom och denna världens religioner och ideologier rör visionen för framtiden. En del ger aldrig något hopp. De låter oss sjunka ned i en existentiell förtvivlan.

En del ser utvecklingen som en cirkel och inte som en linje. Historien är som ett ändlöst snurrande runt i reinkarnationens hjul. Marxisterna fortsätter att utlova Utopia här på jorden, men den visionen har förlorat sin trovärdighet.

Sekulariserade humanister drömmer om att ta kontroll över deras egen utveckling, men om man tänker på de genetiska manipulationsförsöken, så förvandlas denna dröm till en mardröm. Kristna å andra sidan är trygga inför framtiden och vårt kristna hopp (som är en fast förankring) är både individuell och kosmisk.

 

7. Vi får leva med ett nytt framtidshopp för oss själva

Framtidshoppet är individuellt.
Kopplar man bort Jesus så blir hos de flesta på jorden kvar en fruktan för den personliga döden. Allt det vi gör och allt det som driver oss är en kamp mot förintelsen och mot döden.

Jesus räddar sina lärjungar från denna skräck för döden. Vi får veta att vi inte bara kan överleva döden utan också bli uppväckta från den. Vi kommer att få nya kroppar som är lika hans uppståndelsekropp.

Han skall förvandla den kropp vi har i ringhet så att den blir lik hans kropp i härlighet.
(Fil 3:21)

Han kallas inte bara 'förstlingen'
Nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.
(NT 17 1 Kor 15:20)

Han kallas också 'den förstfödde'
Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder.
(Romarbrevet 8:29)

Båda bilderna ger samma försäkran. Jesus var den förste som uppväcktes. Allt hans folk skall följa honom. Vi kommer att få en kropp sådan som hans.

Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska (1 Korintierbrevet 15:49).

 

8. Vi får leva med ett framtidshopp för världen

Vi tror att Jesus skall komma tillbaka i stor härlighet för att föra historien mot sin fullbordan i evigheten. Han kommer inte bara att uppväcka de döda. Han vill också återföda jorden.

Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar
(Matteus 19:28)

Då skall han göra allting nytt.
Se, jag gör allting nytt (Upp 21:5). Skapelsen skall befrias och ett nytt universum komma.

Skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas (Romarbrevet 8:21).

Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor
(1 Petrus brev 3:13)

Det kristna hoppat i Nya Testamentet är en mycket materiell förväntan både för individen och för kosmos. Det löfte som individen som tror på Jesus får, är i första hand inte löftet att få överleva och inte att bli odödlig, utan att få uppstå i en förvandlad kropp. Och destinationen för kosmos är inte en andlig himmel utan ett nyskapat universum.

Finns det några bevis för att inte bara vi utan också världen skall bli totalt förnyade. Ja, Jesu uppståndelse är grunden för dessa förväntningar.

Gud ger oss ett levande hopp
genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda

(1 Petrus brev 1:2)

Jesu uppståndelse var början till Guds nya skapelse. Det är inte nog att tro att Jesu personlighet fortsätter att leva. Vi behöver veta att hans kropp blev uppväckt. Jesu uppståndelse försäkrar oss om att vi kan få förlåtelsen för det vi gjort i våra gårdagar. Jesu uppståndelse hjälper oss att leva nu i Guds kraft.

Jesu uppståndelse hjälper oss att med förtröstan se framåt. Vi har fått ett levande hopp.

Bädda ned detta trosord i ditt hjärta, gå och gnola på det. Och se vad som sedan händer!

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.
I sin stora barmhärtighet
har han fött oss på nytt till ett levande hopp
genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

 

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg