Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Tredje årgången

_________________

Nyårsdagen 

I Jesu namn 


Tredje årgångens läsningar:
GT: Klagovisorna 3:22-26
Epistel: Apg 10:42-43
Evangelium: Joh 2:23-25
Psaltarpsalm: 121  

Nyårsdagen är Juldagens oktav - åtta dagar efter jul. Dagen firades inte som nyårsdag förrän på 1500-talet i Sverige. Tidigare firades den som en högtid till minne av Jesu omskärelse. Nyårsdagens tema idag är ”i Jesu namn”.  IHS är Jesu monogram, de tre första grekiska  bokstäverna i namnet JESUS. På 1400-talet latiniserades monogrammet till I.H.S. Bokstäverna tolkades som en förkortning av Jesus Hominum Salvator = Jesus människornas frälsare.

Se, Jesus är ett tröstrikt namn - är Nyårsdagens psalm och har nummer 42 i vår psalmbok. Tre personer från 1600-talet har slipat fram de korta, innehållsladdade satserna i psalmen: Basilius Förtsch från Thüringen, skrev den 1609, och Haquin Ausius, notarie från Stockholm, översatte den 1641 och sedan bearbetades den av kyrkoherde Jakob Boëthius i Mora 1694.  Denna psalm skall hjälpa oss i dagens predikan.

Predikans text: Johannes 2:23-25
Många  kom till tro på hans namn,  när de såg de tecken han gjorde.
Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan.  Han visste av sig själv vad som fanns i människan.


Vi läser psalm 42 vers 1.
Se, Jesus är ett tröstrikt namn
och i all nöd vår säkra hamn.
Vi genom Jesus får Guds nåd
och finner på det bästa råd.

Vad kommer att hända detta nya år?
Vi håller inte längre med de lyckliga studenterna som sjunger att den ljusnande framtid är vår. Vi vill inte heller fastna hos de suckiga suckianerna som suckar fram att den mörknande framtid blir svår.

Vi vet inte vad som kommer att hända. Men vi är ju realister och anar att ljuset och mörkret kommer att ha en brottningskamp med varandra också detta år. Världen och vi kommer säkerligen att möta skakningar. 

 Gud vet att om vi ska klara all nöd i framtiden behöver vi hjälpmedel. Den helige Ande och de fyra verserna av psalmen 42 kan hjälpa oss att i dagens rätt svårbegripliga text gräva fram fyra nycklar, som öppnar Guds framtid för oss.  

Den första nyckeln är KODEN
Vi hittar koden i vår text: Många kom till tro på hans namn, när de såg de tecken han gjorde. Detta hände, står det strax före vår text, medan Jesus var i Jerusalem under påskhögtiden. Såg du koden? Den finns där i hans namn. Den består av fem bokstäver.

J  E  S  U  S 

Knappar du in dessa fem bokstäver hör du ett kärleksklick i pärleporten och en röst säger: ”Var god stig in, porten är öppen”. Och när vi gör så, upptäcker vi att  Jesus är ett tröstrikt namn.

Johannes berättar i vår text om vad som hände när folk på den tiden hittade den koden. De såg hur det friska livet strömmade in i människor.  Folk rätade på krökta ryggar, de fick livsmodet tillbaka, ögonen började lysa när de såg de tecken han gjorde. De hittade ett liv på andra sidan kraschen. Lägg märke till att botandet kallas tecken. Ett tecken pekar fram mot något mer än själva botandet.

Koden J E S U S betyder Herren frälser. Han räddar, Han låser upp för oss. Det friska livet öppnar sig. Det blir såsom i himlen på jorden.

Jag träffade en gång en flicka som sa ungefär så här: Det känns som om jag levde i en glaskula, en stor bubbla.  Jag ser människor omkring mig. Och de ser mig. Men vi når inte fram till varandra. Var en lever i sin glaskula. Alla tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig.

Var inte detta vår egen erfarenhet ända till den dag då någon krasch skakade om oss. Kommer ni ihåg vad som hände med oss när de asiatiska tsunaminvågorna väckte oss?  Och inte bara väckte oss utan skakade sönder våra glashus så att vi plötsligt såg varandra, la bort den töntiga jargongen vi haft, började prata med varandra och gråta med dem som grät. Vi förfärades över hur ytligt vi levt. Och vi stod där skakade, hjälplösa och ropade på Någon där ute som kunde hjälpa oss.

Det är nu som vår text hjälper oss att förstå att det är koden JESUS vi behöver. Vi säger inom oss Jesus. Vi kan ana hans närvaro. Han är där hos oss. I all nöd. Det kan storma och skaka. Vårt livs skepp rullar hjälplöst omkring  bland vågorna. Men vi hittar en hamn, där vi kan stanna till. Psalmen 42 vers 1 säger inte bara att Jesu namn ger oss tröst. Han är också den säkra hamnen. Han ger oss både nåd och råd. Vi får genom Jesus en nystart i livet.

Men det är viktigt att lära sig använda koden J E S U S.
Säg inom dig Jesus. Lägg in i det namnet din nöd för dig själv och din nöd för andra, sjung ut din längtan efter nåd och råd, efter himmel och friskhet och tröst för dig och för andra.
Vi sjunger psalm 42 vers 1.  


Vi läser psalm 42 vers 2.
Guds ende Son, o Jesu huld,
förlåt oss all vår synd och skuld.
Vår nöd du ser och hjälpa kan,
du som är både Gud och man. 

En liten gosse mötte en dag en stor biskop. Biskopen hade ett guldkors på magen. Pojken tittade storögt på det och sa: Är det en nyckel?  Biskopen tänkte efter och sa efter en stund: Ja, det är en nyckel.Kristna i alla tider har sett korset som en nyckel. Det låser upp till de djupaste hemligheterna om Gud och världen, om människan och hennes problem, om liv och död. Om den första nyckeln var KODEN JESUS så hittar vi här 

den andra nyckeln: KORSET
När vi avbildar korset ser vi ofta hur Jesus hänger där, hans kropp vrider sig av smärta. Vi ser en Jesus som stiger ned i våra krascher. Han stiger ned till ” de plågade, till alla sargade, döende, dömda, (psalm 38:3-4) Och som ropar ut vår nöd: Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig.

Den bilden av Jesus kan tala till oss mycket i dessa dagar. Mitt i all övergivenhet lär oss Jesus ropa Min Gud, Min Gud… Du är Abba, far.

I min ägo har jag  ett  kors uthugget i lindträd. Vi ser Jesus i mitten, snidad i körsbärsträ.  Den är gjord av kyrkoherde Anders O. Johansson i Östra Broby i Skåne.

Vi ser Jesus som konungen. Törnekronan har bytts ut mot kungakronan. Jesus sitter inte fast vid korset. Vi fastnar ofta i synd och nöd och låsningar av olika slag. Men Jesus sitter in fast. Han är fri. Han har segrat. Det djävulska, sataniska, skrämmande onda får inte sista ordet för Jesus. Och inte för oss när vi hör ihop med Jesus. Vi ser hur Jesus är uppstånden och går ut i frihet och leder oss ut i frihet.

Ja, vi kan ta bort Jesus från detta kors. Vi ser då hur Jesus står upp bredvid korset. Händerna är utsträckta mot oss. Och i öppningen i korset, där Jesus hängt, där ser vi den trånga porten och på andra sidan korset ser vi en väg som leder ut i frihet. Här får vi hjälp med två ting: Att klara oss själva och att klara av varandra.
 
Vi behöver korset
- för att klara av oss själva.

Den människa du egentligen har mest besvär med är ditt eget lilla, stora, stackars, duktiga, ömtåliga jag. ”Vem begriper sig på mig?”

Vad känner du inför de orden: Jesus visste av sig själv vad som fanns i människan. Om man blir avslöjad av TV:s granskningar och journalisters skarpblick och allt dumt man gjort basuneras i alla svenska hem, ja då känns det pinsamt, skämmigt.  Men det är något helt annat att avslöjas av Jesus.  När vi är inför Jesus, vet han av sig själv vad som fanns i människan, står det.

Av TV blir jag avslöjad och alla föraktar mig. Av Jesus blir jag avslöjad men – och detta är det stora med Jesus - ändå älskad. Vilket evangelium! Jesus älskar att få utföra sitt yrke, att frälsa, rädda, befria. Jesus vet allt om mig. Jag behöver inte hyckla bort mina synder. Jesus vet allt om mig. Nobody knows hur trabbligt jag har det, ingen utom Jesus.

Jesus är sänd att va vår Frälsare och han vet vad han ska göra med oss. Han tar emot ditt skräp och han bär det bort. Se Guds lamm som borttager världens synd.  

Ja, se nu öppningen i korset som den trånga porten. Det är något mycket underbart att porten in till den himmelska verkligheten är trång. Den säger oss att vi inte kan komma igenom porten om vi tar med oss alla syndasäckar och medaljsäckar, allt syndigt och stöddigt, allt smutsigt och skrytigt. Vill du ha det med dig, fastnar du i portöppningen.   De hindrar dig att komma igenom den trånga porten. Vi måste lägga av allt sådant vid korset. Bekänn det! Ge det till Jesus!

Då händer något mycket underbart. Vi får vända om och bli som barn, lyckliga, befriade och glada så att vi där på andra sidan porten kan dansa med änglarna på ängarna.

Vid den trånga porten mister du ditt liv, ditt stora, stackars, lilla duktiga, ömtåliga jag.

Den som mister sitt liv finner det. På andra sidan porten kommer du in i det friska livet. Du hittar dig själv. Du förvandlas där till att bli det roliga och underbara original som Gud ämnat dig att bli.  All  synd och skuld, tar Jesus bort, som vi sjunger om i psalmen. 

Vi behöver korset för att klara av oss själva men också
- för att klara av varandra.

Du får en ny syn på människor omkring dig.
Det står i texten Jesus kände dem alla.   Han visste av sig själv vad som fanns i människan.

Men du vet inte det. Du är för snabb i dina omdömen. Du ser jobbiga människor, lärare, arbetskamrater, kompisar som inte lyckats upptäcka vilket geni och vilken underbar människa du är. Du begriper dig inte på dem. De begriper sig inte på dig.

När detta händer, är det viktigt att du hittar den nyckel som heter KORSET. Paulus berättar på ett ställe att, när han varit vid korset och förstått vad korset betydde för honom själv, så får han en ny syn på människor omkring sig. Han skriver: Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis (2 Kor 5:16).

Vi kan ha många omdömen om människor: Den är kort och den är lång. Den är rik och den är fattig, den vacker, den är ful. Den är rolig. Den är otrolig. Med korsets utgångspunkt bedömer jag inte längre någon på människors vis. Vi kan vi se varje människa som ett möjligt helgon. Vi kan se vad som kan hända om Jesus får ta hand om henne.

Vi får vi se på dem tillsammans med Jesus. Jesus visste av sig själv vad som fanns i människan, läste vi.  Jesus visste det därför att han var fullt mänsklig. När han kom till vår värld blev han sann människa, han blev i allt lik sina bröder. Därför vet Han vad som hänt med en människa, vilka sår och skador hon fått i sitt liv. Det har hänt saker som gjort henne bitter, elak, besviken, förgrämd. Hon har aldrig känt sig älskad. 

Jesus vet också vad han har gjort för de människor du möter. Han har ju faktiskt redan träffat dig och mig och andra knepiga människor. Were you there when they crucified my Lord. 

Ja, vi var med där på korset. Han har tagit våra synder upp på korset. Men de knepiga människor som omger dig, vet inte om det. Kanske han kallar dig att vara ett redskap för honom. Du ber för dem. Och kanske kan berätta för dem om Jesus. Du vågar se dem som möjliga helgon. Allt som kan hända när Jesus får ta hand om dem.

Men Jesus vet också vad han kan göra för dem. Men han gör aldrig något för någon utan att koppla på kontakterna uppåt.. Helig Ande är över mig, säger han. Ja, himmelska krafter är i rörelse där Jesus är. Det friska livet når oss. Därför att  Guds ende Son kan ta hand om gårdagarnas synd och skuld och därför att han är  både Gud och man,  kan han genom korsets öppna port hitta nya utvägar för oss.
Nu sjunger vi psalm 42, vers 2.   


Vi läser psalm 42 vers 3.
Av dig är all rättfärdighet,
av dig all frid och salighet.
Den som till dig har satt sin tröst
han blir ifrån allt ont förlöst 

Johannes berättar att många kom till tro på Jesus när de såg de tecken som skedde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem. De trodde på Jesus, men Jesus trodde inte på dem.  

Här hittar vi nu den tredje nyckeln: KOMPASSEN 
Du behöver en kompass för att hitta rätt i denna snåriga värld. I kompassen finns en kompassnål. Kompassnålen svänger hit och dit när du rusar och rasar och reser och roar och oroar dig.  När vi är stilla ser vi hur kompassnålen blir stilla och pekar mot magnetfältet i norr. Vi hittar rätt.

När vi har gjort något bra – det händer ju ibland – vill vi att människor ska säga det till oss, uppmuntra oss, vi behöver det.  Men mestadels är ju människor omkring oss så upptagna av sig själva att de inte ser och upptäcker hur mycket fint som kommer från dig.

Jesus hade sin kompassnål ständigt riktad mot Fadern. Därför kan han visa på något viktigare än att bli uppskattad av människor. Han behöver inte ha sin bekräftelse från dem. Han vill bara ha den från sin himmelske Fader. Han lyssnar till Faderns du är-ord. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje.  När Jesus var inriktad mot Fadern fick han all bekräftelse han behövde, all rättfärdighet, all frid, all salighet. Alla som Jesus säger och gör beror på hans ständiga förbindelse med Fadern. Petrus säger på Pingstdagen: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, tecken och under som Gud genom honom utförde bland er (Apg 2:22).

Du får också lyssna in Faderns du är-ord i dig. Till alla som är döpta in i Kristus (Rom 6:3-4) säger Fadern det han sa till Jesus vid hans dop: Du är min sonmin dotter, mitt barnden Älskade. I dig har jag min glädje (Markus 1:11, SFB).  Kan du hör hur Fadern säger så till dig? Genom dopet har du tillgång till all rättfärdighet, all frid, all salighet.

Får jag avslöja att det är den helige Ande som vill hjälpa dig att hitta rätt i denna snåriga värld.  Precis som kompassnålen har en kraft i sig som dras mot målet, så vill den helige Ande lägga ner himmelsk kraft i dig. Något som gör att du dras mot Gud, du känner en törst, ett sug, en dragning åt Gud. Det finns många magnetfält som vill lura dig vilse. Starka människor, tjusiga trender m.m. som får dig att hamna vilse.  Men när du blir stilla, dras kompassnålen mot Guds kärlek. Guds kärlek använder den kärlek som han fått fylla dig med så att kärlek dras mot kärlek.

Låt oss nu sjunga in dessa himmelska tillgångar vi har i all rättfärdighet, all frid, all salighet. Vi sjunger psalm 42 vers 3.     


Vi läser psalm 42 vers 4.
Dig vare pris för livets ord,
för dopets bad och nådens bord!
Din frid oss här i tiden giv
och efter döden evigt liv. 

En av benämningarna på de första kristna var att de var Vägens folk. De vandrade med Jesus som är vägen. Hemligheten med dem var att de hittat  

den fjärde nyckeln: KONTAKTEN 
Det har berättats för mig att det lär finnas kristna människor, som åker på stora konferenser och möten för att ladda batterierna. Man går i kyrkan då andan faller på. Man läser Bibeln då man känner för det. När andan leder och när känslorna styr går kraften snart ut ur batterierna. Vi sitter där som trötta kristna, bleka och blodfattiga. Och råkar ut för det som mormors små kråkor råkade ut för. Ni vet vad.

I dopet kopplades vi in på kraftnätet, som går ut från Jesu seger på Golgata (se Rom 6:3-5). Att vara kristen är inte att ibland försöka ladda batterierna. Det är att veta att man ständigt är påkopplad på kraftnätet. Sedan är allt så enkelt. Bara att vrida på strömbrytaren.

Och strömbrytarna, de känner ni. Vi ska sjunga om dem i psalmen 42 vers 4.  

livets ord – varje ord som kommer till liv för dig är ett möte, en kontakt med Jesus. Alla dina ord är ande och liv.

dopets bad – du får som döpt leva detta nya liv, som Paulus sjunger om i Rom 6:4. Du får i dopets kraftfält tillgång till all rättfärdighet, all frid, all salighet

nådens bord - Du får gång på gång lyssna in pulsslagen från Guds fadershjärta: Kristi blod för dig!  Kristi kropp för dig. 
Du får en frid som världen inte kan ge. 
Du får ett liv som döden inte rår på.

Dig vare pris - Lovsången lyfter dig upp till himlens högtidssal (Psalm 113.4). Tillsammans med änglar och helgon får du se och minnas allt det goda han gör:
Han förlåter, botar, räddar, kröner, fyller, gör dig ung (Psalt 103:1-5).  

Att vara Vägens folk är att ha ständig kontakt  med Jesus. Då blir det  kristna livet spännande. Man är inte framme, man är på väg. På vägen får man inte allt på en gång. Det finns mer att få, mer att upptäcka. Man är inte färdig men man är å färde. I am a christian, but be patient, I am under construction.  

Han som är Vägen räcker ut sin hand gång på gång till mormors lilla kråkor som hamnat i diket. Låt oss därför säga ett trosigt nej till alla djävulska krafter som får oss att fastna och stanna i självömkan och likgiltighet och hopplöshet... Vi tar tag i Jesu hand, vi säger ja till honom.

Hand heter på hebreiska jad. Vi tar Jesus i handen och säger ja till Jesus.
Ty genom honom får vi viktiga nycklar till att leva ett rikt liv:
KODEN, KORSET, KOMPASSEN, KONTAKTEN.

Vi sjunger psalm 42 vers 4.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg