Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Tredje årgången

_________________

Första söndagen efter Trettondedagen

Jesu dop

 

Tredje årgångens läsningar:
GT: Jesaja 43:1-4
Epistel: Apg 8:14-17
Evangelium: Markus 1:9-11
Psaltarpsalm 89:20-29 

Predikans text: Markus 1:9-11
Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av  Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden  komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen: ”Du är min älskade Son, du är min utvalde.”   

 

Vi läser först psalm 378 vers 4 och sedan sjunger vi den.
Här den ström går fram vars flöden
giva glädje åt Guds stad.
Jesu Kristi dop till döden
är det nya livets bad.
Nya mänskor, Sonen lika,
klädda i hans renhets skrud,
vill du dana av oss Gud.


1. Vi stryker först under de två första raderna i psalmen:

Här den ström går fram vars flöden
giva glädje åt Guds stad. 

De raderna är citat från Psaltaren 46:5. Psalmen börjar med att tala om att väldiga skakningar kan ske i naturen. Allt störtar samman, vattnen brusar och skummar så att t.o.m. bergen darrar. 

Nöden kan bli stor säger psalmen. Men mitt i olycksbruset hör vi en kärlekssång.  Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig sviker. Och sedan kommer som ett omkväde: Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. 

De orden har inspirerat Luther, när han skrev psalmen Vår Gud är oss en väldig borg. Att Herren Sebaot är med oss, får sin uppfyllelse i Jesu ord: Jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det är ju löftet han ger till alla döpta, som vill följa Jesus och vill leva i sitt dop.

Nu säger vår psalm idag att det ligger en glädje och väntar på oss när vi går på upptäcktsfärd i vårt dop. Här den ström går fram vars flöden giva glädje åt Guds stad. Bibel 2000 har hittat mer vatten och säger att det inte bara är en ström. Det är en flod som strömmar. En glädjeflod som når oss i Guds stad, där Gud möter oss i templet. Och där framme finns dopfunten. Ja, just i en dopfunt kan Guds närvaro bli så stark. Vi sjunger om hur Guds kärleksström når oss i dopet i en annan psalm, psalmen 386, där omkvädet lyder: Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och ört det ger. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här.

Det som gav liv åt Guds tempel i Jerusalem, var en vattenkälla som hette Gihon. 1 Moseboken 2:13 säger att Gihon var en av de fyra floderna som flöt ut från Edens lustgård. Det som händer i dopet är att det friska livet från Eden strömmar ut mot oss och återskapar och restaurerar det liv vi förlorade i paradiset..

Nu sjunger vi Psalmen 378:4 med förväntan att dopets glädje skall hitta in i oss.  Här den ström går fram vars flöden giva glädje åt Guds stad ….  


2. Vi stryker under två rader till i psalmen:

Jesu Kristi dop till döden
är det nya livets bad. 

Vi ska göra ett besök vid Jordan idag. Vi ser hela den heliga Treenigheten, Fadern och Sonen och den helige Ande, är närvarande där. Vårt dops Gud bjuder oss på kärleksmöte vid floden Jordan. Vi behöver stanna till och be om att få bli medvetna om detta.

Johannes är rösten i öknen som ropar ut budskapet i vår öken om att alla människor skall få se Guds frälsning, när de banat väg för Herren. Något stort skall hända! Det är den himmelske Fadern som kallat honom och gett honom detta uppdrag. Det är den himmelske Fadern som på detta sätt drar de stora skarorna ut från Jerusalem och ut i Juda öken och skapar förväntningar i dem. Det är den himmelske Fadern som just nu rör vid dig och mig och oss.

När vi kommer ned till floden Jordan ser vi inte bara folkskarorna och inte bara Johannes Döparen. Vi ser Jesus. Det är in i Jesu närvaro som Fadern nu drar oss. Han är den som kan mätta vår hunger och släcka vår törst. Ja, Jesus är nu mitt ibland oss, Judeens hungriga och Sveriges törstiga.

När Jesus startar sin verksamhet på jorden, väljer han att börja vid Jordan. Jordan är jordens lägsta punkt, 400 meter under havsytans nivå. Den ligger i den största förkastningssprickan på jorden. Den börjar vid Gennesarets sjö, går ned genom Jordandalen och Döda havet och Röda havet, sedan genom Etiopien och ner mot Mosambique. 

Det ligger något mycket viktigt i detta. Jesus börjar nedifrån, på jordens lägsta punkt. Ingen människa kan ha sjunkit så djupt att inte Jesus är nedanför henne.

Denna händelse vid dopplatsen vid Jordan tycks vara så viktig att hela den heliga Treenigheten stämt möte där. Sonen står där mitt i vattenströmmen. Han ber. Han ser uppåt. Himlen öppnar sig över honom. Han hör Faderns röst och han ser den helige Ande sänka sig ned i en duvas skepnad.

Jesu dop är något mycket viktigt för Jesus.  Då invigs han till sin frälsargärning. Före dopet i Jordan är det tämligen tyst om Jesus. Efter dopet kommer mängder av skildringar av hur Jesus botar, hur han talar in ord i människor som får dem att resa sig upp. Faderns röst är startordet för Jesus, invigningen till hans räddningsaktion 'mot dem som klagar i denna jämmerns dal'. Han satsar sitt liv för att upprätta kärleksförhållandet till vår Far.

Vi ser hur Jesus stiger ned i Jordans vatten. Innan Livet rinner ut i Dödens hav vänder han strömmen. Han fångar upp oss som så ofta bara glider med strömmen och glider bort i meningslöshet och död. Jesus vänder strömmen. Livet får inte längre rinna ut i döden. Från Jordan går Jesus mot Golgota, som han också kallar för ett dop.  Jesu Kristi dop till döden är det nya livets bad.

På vägen från Jordan och mot Golgota ser vi hur Jesus möter människor. Där är de sjuka, sargade, de hungriga, de längtande, men också de självgoda, färdiga, de hårdhjärtade.  I alla dessa många berättelser kan vi känna igen oss. Vi finns med där och han tar oss med på vägen upp till Golgata där Makterna måste släppa taget om oss, bördorna lyfts av och vi hittar ett nytt liv. Och från Golgota går det en frälsningens kraftledning ut i världen. Den når oss i vårt dop. Allt det som hände på Golgota blev vårt i vårt dop. Jesu Kristi dop till döden är det nya livets bad.
Vi sjunger psalmen 378 vers 4. 


3.Vi stryker under de sista raderna i psalmen:
Nya mänskor, Sonen lika,
klädda i hans renhetsskrud,
vill du dana av oss Gud. 

Vid Jesu dop i Jordan hade hela den heliga Treenigheten stämt möte. Vid vårt dop mötte Fadern, Sonen och den helige Ande också upp. Lär dig nu dopets ABC. 

A. Vi är döpta i Faderns namn.
Det betyder att den himmelske Fadern vill ha oss till sina barn. Till Jesus säger Fadern: Du är min älskade Son, du är min utvalde. Det är som om dessa ord inte bara landar i Jesu liv. Det landar också i oss när vi håller oss nära Jesus. När vi är 'i Kristus', som Paulus älskar att uttrycka det, blir det som är hans också vårt (Se Rom 6:3-4, Gal 3:26-29).

Anar du inte redan nu att här finns hemligheter att upptäcka? Kan du höra vad han säger till dig?   Lyssna och du får svar på det som är din och alla människors grundfråga: Är jag älskad?  Rösten från himlen säger: Du är mitt älskade barn. Jag har en plan med ditt liv.  Folkbibeln översätter Markus 1:11  Och en röst  kom från himlen: Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje. Försök höra hur Fadern säger så till dig: I dig har jag min glädje?

Det är viktigt att bli stilla och lära sig höra Faderns Du är- ord. Du är mitt barn. 'Du är så dyrbar i mina ögon. så högt aktad och så älskad av mig' (Jes 43:4). Ja, det är läkedom att lyssna in vad rösten från himlen säger. Du är mitt älskade barn, min son, min dotter, jag har en plan med dig.  Du är den i vilken jag har min glädje. Precis som Jesus hörde detta när han bad, så hör du detta när du är stilla i bön inför Fadern. Låt honom tala. 

B. Vi är döpta i Sonens namn.
Jesu Kristi dop till döden är det nya livets bad. När Paulus berättar för oss om dopet använder han uttrycket att vi är döpta in i Kristus. 

Första gången gör han det i Romarbrevet 6:3-4. Där säger han att allt det som hände på Golgota blev vårt i dopet. Jesu död, begravning, uppståndelse vill hjälpa oss att leva detta nya liv, säger han. Allt det som hände på Golgota blev vårt i vårt dop. Jesu Kristi dop till döden är det nya livets bad.

Andra gången Paulus säger att vi är döpta in i Kristus är i Galaterbrevet 3:27. Är ni döpta in i Kristus har ni iklätt er Kristus. Nya mänskor, Sonen lika klädda i hans renhets skrud, vill du dana av oss Gud. Våra egna kläder, det vi klär ut oss i och försöker imponera med, blir så småningom smutsiga och äckliga och ger negativa vibrationer. Folk blir så trötta på oss när vi framhäver oss själva. Att leva i sitt dop är att dagligen ta på oss Jesu kärleks kläder, som vi fick i dopet.

Om det kan man läsa i Kolosserbrevet 3:12 ff. Vi klär oss i Jesu innerliga medkänsla, hans godhet, hans kärlek. Det ger goda vibrationer och läkedom och glädje bland dem vi möter. Nya mänskor, Sonen lika klädda i hans renhets skrud, vill du dana av oss Gud. 

C. Vi är döpta i den helige Andes namn.  
Anden kommer ned över Jesus i en duvas skepnad.  Den helige Ande är inte en duva. Men han kommer i en duvas skepnad.  Duvan är en sådan fin fågel, varm, tillgiven. Men är vi för bullriga flyger den i väg. Är det kanske orsaken till att vi har så svårt att förstå det här med den helige Ande. Vi är för bullriga.

Vi behöver lära oss bli stilla och be. Det är mycket som händer då. Himlen öppnas över oss.  Vi förstår hur Fadern vill ta hand om oss och göra oss till sina barn. Vi förstår hur Sonen vill lyfta av gårdagarnas skuldbörda så att vi kan bli fria och räta på ryggen. För att vi verkligen skall förstå hur älskade vi är låter han den helige Ande komma över oss. Det är så viktigt med den helige Ande. Anden ger liv åt det som är dött och nära att dö och Anden ger kraft åt det som är svagt.

Fadern, Sonen och den helige Ande har mött oss i Jordan. Den varmaste bilden är Fadern som sträcker ned sina två händer, Sonen och den helige Ande. Han tar tag i oss. Drar oss ur våra hjulspår som vi fastnat i och lyfter oss upp i sin Fadersfamn. Vi hör pulsslagen från Guds fadershjärta: För dig! För dig! Vi är älskade. Intill döden på ett kors.

Vi sjunger vår psalmvers igen, psalm 378 vers 4.

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg