Stiftelsen Bibelskolan.com
 

I Guds händer - Vägsträcka 12 Anklagelser Dan 3:8 - 15

Då trädde några stjärntydare fram och anklagade judarna. De sade till kung Nebukadnessar: "Konung, må du länge leva! Du har utfärdat befallningen att var och en som hör ljudet av horn, pipa, cittra, luta, psaltare, säckpipa och alla andra slags musikin­strument skall falla ned och tillbe den gyllene statyn, och att den som inte faller ned och tillber skall kastas i en brinnande ugn. Nu finns det några judiska män som du har gett uppdraget att förvalta provinsen Babel: Shadrak, Meshak och Aved-Nego. Dessa män bryr sig inte om dina påbud. De dyrkar inte dina gudar och tillber inte den gyllene staty som du har rest."  Nebukadnessar blev rasande och befallde att man skulle hämta Shadrak, Meshak och Aved­Nego. Och männen fördes fram inför kungen. Nebukadnessar frå­gade dem: "Shadrak, Meshak och Aved-Nego, är det sant att ni inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene staty som jag har ställt upp? Nå, är ni beredda att i det ögonblick ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, luta, psaltare, säckpipa, och alla andra slags mu­sikinstrument falla ned och tillbe den staty som jag har låtit göra? Om ni vägrar att tillbe, kommer ni genast att kastas i en brinnande ugn. Vilken gud kan då rädda er ur mitt våld?"

 

Här hittar vi det som vi finner i alla diktaturländer och totalitära stater, vi hittar angiveriet. Några stjärntydare hukar sig som alla andra men kikar upp och spionerar på Shadrak, Meshak och Aved-Nego. De ser att de inte faller ned. Säkerligen var stjärn­tydarna avundsjuka på dessa judar. De hade fått förtur framför dem till sina tjänster (se 2:49). Här var ett fint sätt att hämnas. De går direkt till kungen. De bugar sig och talar smickrande och inställsamma ord:

"Konung, må du länge leva! Du har sagt att alla ska falla ned och tillbe den gyllene statyn, och att den som inte faller ned och tillber skall kastas i en brinnande ugn." (v 8-11)

Och sedan kommer de med en trefaldig anklagelse mot Shadrak, Meshak och Aved-Nego.

–   De har inte aktat på DIG.
–   De dyrkar inte DINA gudar.
–   De tillber inte den gyllene statyn som DU har rest.

Nyckelorden här är DIG, DINA, DU.

Det rör vid den ömma punkten i Nebukadnessar. Det sårar hans stolthet. Här är tre män som han själv utnämnt och aktat högt och insatt att förvalta Babels hövdingdöme. Och nu non­chalerar de hans påbud. De som är hans förtroendemän sätter sig upp mot honom själv.

Nebukadnessar blir alldeles utom sig av vrede och förbittring. Han kallar dem till sig. Var det förakt mot honom själv, denna vägran att att tillbe hans gyllene staty?

Men han ger dem ännu en chans. När instrumenten ljuder skall de falla ned och tillbe. Och om de inte gör det, skall de kas­tas i den brinnande ugnen. Vilken gud kan då rädda er ur mitt våld? ropar han ut mot dem i stor vrede (v 15).

bibelskolan_img

 

 

 

 

Rasta och BE-grunda!

Finns det i ditt liv liknande situationer? Avund på arbetsplatsen, missensamhet, tal bakom ryggen?

I så fall – finns det något att göra åt det? Finns det något att förlåta eller klara ut genom försoning?

Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. (Kol 3:13)

Be

Fader, förlåt oss våra skulder.

Hjälp oss att kunna se våra egna synder och ärligt bekänna dem och längta efter förlåtelsen, ty då blir det lättare att snabbt räcka handen till försoning åt dem oss skyldiga äro.

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg