Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Tredje årgången

_________________

Tacksägelsedagen 

Lovsång 

Tredje årgångens läsningar:
GT-text: Salomos vishet 7:15-22
Epistel: Kolosserbrevet 3:16-17
Evangelium: Lukas 19:37-40
Psaltarpsalm: 65:9-14 

Tacksägelsedagens tema är lovsång. Vi får idag låta oss smittas ned av den ljudliga glädjen med vilken lärjungarna prisar Gud. Psalmen 108, Gå, Sion, din konung att möta, som vi brukar sjunga under adventstiden, hjälper oss hitta den rätta tonen på denna Tacksägelsedag. Texten skrevs 1893 av missionären i Svenska Missionsförbundet, fil dr Erik Nyström på en melodi från 1881 av den amerikanske  sångkompositören James McGranaham.

Predikans text: Lukas 19:37-40
Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett:            
   ”Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn.            
Fred i himlen och ära i höjden.”
   Några fariseer i folkmassan sade då till honom: ”Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.” Han svarade: ”Jag säger er att om de tiger, kommer stenarna att ropa
.”  


Vi läser psalm 108 vers 1.
Gå, Sion, din konung att möta, Jerusalem, gläds åt din Gud.                
Strö palmer på väg för Messias,
bered dig som väntande brud.
Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. 

Sion är en borg i Jerusalem. Det kan också syfta på tempelområdet, där Gud möter sitt folk. Sion kan också vara en benämning på allt Guds folk. Nu hör vi uppmaningen till oss.  'Gå, Sion, din konung att möta'. När vi har ekumeniska samlingar kan vi få en vision av vad Gud vill göra med allt sitt folk. Vision, det kan betyda vi i Sion.

Lukas berättar om vad som hände i Jerusalem. Vi känner igen scenen från Första Advent.  Jesus sätter sig på en åsna och rider ned från Oljeberget. När han närmar sig Jerusalem tar männen av sig sina ulstrar, pojkarna sina skinnjackor och kvinnorna sina fårskinnspälsar och lägger på vägen. (Eller var det inte så?) Det är mattan på vilken konungen skall rida fram. Det strömmar till folk från alla håll. Vi ser pojkar som klättrat upp i träden och skär av palmkvistar och slänger ned. Vi ser tiggare i spindelnät av trasor, vi ser allvarsamma präster och pastorer med rynkade näsor och mörka blickar. Runt omkring Jesus är hela lärjungaskaran, fler än de tolv. Lukas berättar att då började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Här var inget ovisst mummel.

Försök nu se hur den här scenen flyttar in i din värld. Jerusalem - det är din värld. Jesus är på väg dit nu - in i din familj, till din församling, till platsen där du arbetar eller går i skola. Vi ser många olika slags människor där. En del är trasiga inuti, fattiga på kärlek, känner sig små, med dåligt självförtroende. Andra är tuffa, viljestarka, hårda. Jesus drar nu in i vår värld för att dra oss in i segern på Golgota. Han ger sitt liv för att vi skall kunna stå fria från varandra. Du behöver inte längre vara bunden och låst av alla viljor, osäker och med dåligt självförtroende.

För att du skall hitta in i detta får du låta Jesus komma dig ännu närmare. In i din inre värld. Den är som ett Jerusalem, en stor bullrig stad med mycket bullrig trafik.  Inom dig finns alla dessa viljor, all denna trasighet, alla dessa protestanter som inte vill att du skall sjunga lovsånger för Messias. Jesus vill komma in och tala om att han är din Herre och konung, din frälsare, som dött för dig. Han vill ta hand om alla makter och krafter och viljor omkring dig och i dig. Då får du sjunga ut din glädje över att du tillhör Jesus. Och göra det tillsammans med alla i Sion. Gå, Sion, din konung att möta, Jerusalem, gläds åt din Gud. Strö palmer på väg för Messias, bered dig som väntande brud. Var glad …   

Vi läser psalm 108 vers 2. 
Han kommer från eviga fröjder,
han lämnar sin tron av kristall,
sin ära i ljusets palatser och lägges på strå i ett stall.      
Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. 

Sången som lärjungarna sjöng ljudligt lät: Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Det är ju Hosianna-sången från Psalt 118, Israels kungssång. Redan på den tiden sjöng man bibelkörer. Bibelkörer är alltså ingalunda ett modernt påhitt.

Här sägs att Jesus kommer. 'Han kommer från eviga fröjder, han lämnar sin tron av kristall, sin ära i ljusets palatser och lägges på strå i ett stall'. Vilken standardsänkning! Men Jesus ville inte behålla de himmelska rikedomarna för sig själv. Han som var rik blev fattig för vår skull för att vi skulle bli rika, säger Paulus. Jesus ville att det skulle bli såsom i himlen på jorden. Han ville att vi här på jorden skulle få möjlighet att anamma, ta emot himlen.

Lägg märke till att när Jesus vill föda fram den himmelska lovsången på jorden gör han med sitt liv: V-tecknet. Han som var hos Gud stiger ned, allra längst ned. Han upphöjer inte sig själv. Gud upphöjer honom.

När vi och andra människor upphöjer oss, ställer oss i centrum, framhäver oss, då tystnar lovsången. Duktiga människor kan vi beundra. Men de gör oss sällan glada. De kommer ovanifrån. Och när vi själva blir stora blåser det så kallt omkring oss. Folk irriterar sig på oss. Jesus visar på en annan rörelse för oss. Stig ned, var så till sinnes som Jesus var. Högmodas inte över din krona av kristall och allt annat fint du har i ditt palats. Vänd om och bli som barn, lyft dina händer mot far. När du gör det tappar du ditt eget, du får se uppåt, du lyfts uppåt och får kika in i den himmelska världen. Du smittas ned av den himmelska lovsången och börjar välsigna Gud, du lovar och prisar honom. Du anammar, tar emot himlen och tonen från himlen börjar ersätta dina sucksånger. Du kan lämna dina jordiska fröjder och få något från himlen att ge åt människor som Gud sänder i dina väg. Och du sjunger om denna märklige konung som nu kommer till oss. Vad gör han? Jo, Han kommer från eviga fröjder, han lämnar sin tron av kristall, sin ära i ljusets palatser och lägges på strå i ett stall. Var glad ….  

Vi läser psalm 108 vers 3 och 4
Han kommer till jorden att bringa
ett offer på korsträdets stam,
att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram.               
Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. 

Han kommer ur graven med byte,
och skuggornas boning blir ljus,
och gravarnas slumrare väckas
till liv utur seklernas grus.
Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad och hylla din konung och Gud.  

Lärjungaskaran i Jerusalem sjöng ljudligt:  Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Det blir fred när striden är slut och segern vunnen. Den segern har Gud skapat i himlen genom att besegra sina fiender. Vi hörde om den på Mikaels dag. Satan kastas ut från himlen. Vad gjorde han där? Han anklagade oss. Höll på med det natt och dag. Han var livrädd för att vi skulle hitta livet. Han ville hindra oss att komma inför den himmelska tronen och ta emot himlen.

Först blev det fred i himlen. Sedan frid på jorden. På Golgota besegrade Jesus ondskans makter. 'Han kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets stam, att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram'.

Här på jorden fortsätter Satan att anklaga oss. Känner du igen hans röst? Han är tämligen ensidig och tjatig. Dag och natt säger han: Du är dum, du är misslyckad, hopplös, duger inte, värdelös. Du kan inte vara ett Guds barn, du som är sån. Lyssnar du på honom använder du sedan samma taktik som han mot människor omkring dig. Du dömer ut dem, anklagar dem.

Räddningen för oss är att hitta in i korsets kraftfält, in i Kristus. Det är platsen där Satan är besegrad och där du för Jesu skull får frid med Gud. Där är vägen uppåt öppen mot den himmelska tronen. Där får du veta att du är älskad, älskad intill döden på ett kors. Ja, är du riktigt stilla kan du idag få höra pulsslagen från Guds faderhjärta: För dig, för dig. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Nattvarden är djupglädjens källa. Tillsammans med hela den himmelska härskaran och med Herrens trogna i alla tider får du välsigna honom som kommer, konungen i Herrens namn. Det blir nya möjligheter för dig när du kommer till honom som kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets stam, att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram. Om det sjunger vi i vers 3.

Och nästa vers, vers 4 säger oss att det finns ett liv på andra sidan korset. Graven får inte sista ordet när vi tror på Jesus. Han kommer ur graven med byte, och skuggornas boning blir ljus, och gravarnas slumrare väckas  till liv utur seklernas grus... O härliga lott att leva där döden sin överman fått (psalm 258 vers 2).

Vi sjunger nu vers 3 och 4.   

Vi läser psalm 108 vers 5. 
Han kommer till sörjande hjärtan,
och livet får annan gestalt.
Han kommer i makt att regera,
tills Gud uti alla blir allt.
Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. 

Vad var det som fick de första lärjungarna att ljudligt prisa Gud? De kunde inte hålla inne med lovsången. Varför? Något hade hänt med dem inuti.  Någon, Konungen i Herrens namn, hade kommit till deras sörjande hjärtan. Och han vill komma in i våra hjärtan också, där det så ofta finns så mycket sorg, besvikelser, upprördhet, sårigheter och svårigheter. 

När Jesus får tala till oss och röra vid oss med sitt ord, då tar han hand om det som plågar oss inuti och livet får sedan en annan gestalt. Ett nytt liv tänds i oss. Vi sjunger om det i psalmen 258 vers 1: 'O Liv, som blev tänt i kristtrognas bröst'. Och sen fortsätter den: 'Dig har världen ej känt'. Vi blir obegripliga för människor som inte tror. De sätter ut taggarna och tycker att vi är överspända. Sluta med den där lovsången.                                                                 
Samma reaktion i texten: Mästare säg åt dina lärjungar att sluta. Reaktionen kommer då Gud kommer för nära, då man kanske måste tänka om och vända om. Då det börjar bli farligt för mitt stora, stackars, lilla, duktiga ömtåliga Jag, ni vet den där protestanten inom oss som inte vill att Jesus skall vara Herre och Konung i våra liv. Men Jesus säger: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Enligt parallell-stället i Matteus säger Jesus:  har ni aldrig läst orden: Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig (Matt 21:16). Stenarna som verkar så kalla och döda och barnen som är så små och dumma begriper mer om vad som är på gång än de duktiga och förståndiga.

Till oss säger därför Jesus: Vänd om och bli som barn, lämna din storhet och märklighet, stig ned från ditt ängsliga torn av kristall. Och ta ett trossteg in i glädjens kraftfält.

Var glad, var glad, sjunger vi. Det kan låta lite väl hurtfriskt om man inte är glad inuti. Men glädjen finns inte alltid i omständigheterna. Mycket händer som gör oss modlösa. Men glädjen finns i Herren. Gläd er i Herren alltid. Där tar glädjen inte slut. Var glad i din Herre och Gud.

Han kommer till sörjande hjärtan, och livet får annan gestalt. Han kommer i makt att regera, tills Gud uti alla blir allt. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud.     Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg