Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Passionsgudstjänster

_________________

Skärtorsdag 

Det nya förbundet

 

Johannesserien:
Jeremia 31:31-34, Hebreerbrevet 10:12-18, Johannes 13:1-17, Psaltaren 111:2-5.

Dagens sång:
JESUS, JESUS, JESUS, JESUS, JESUS

INLEDNING
Ordet skär i Skärtorsdag har inte med färgen skär att göra. Det kommer från fornsvenskans skära = rena.  Skära mig med isop så att jag varder ren, stod det i Psaltaren 51:9 , Bibel 1917. I Bibel 2000 står det: Rena mig med isop från min synd.  I Skärtorsdagens evangelietext från Johannes berättas att Jesus renar lärjungarnas fötter. Skärtorsdagen är en dag då nattvarden, det nya förbundets måltid, instiftas, ett stort och underbart mysterium, enligt dagens bön, se ovan. Skärtorsdagens tema är DET NYA FÖRBUNDET.

Herren älskar att tala med sina barn om detta förbund. I Psaltaren 25:14 (SFB) står det: Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem.

Den gammaltestamentliga texten från Jeremia 31:31-34,  berättar om det. Det gamla förbundets ord skrevs på stentavlor. Det nya förbundets ord skrivs i våra hjärtan. Hesekiel 36:24-27 talar om samma sak, där han bl.a omnämner världshistoriens första hjärttransplantation. Vi kom in i det nya förbundet genom dopet. Vi säger ja till det varje gång vi tar emot Kristi kropp och blod i nattvarden, det nya förbundets måltid. 

Episteltexten från Hebreerbrevet 10:12-18 talar om för oss vad det nya förbundet betyder för oss. Den helige Ande hjälper oss att förstå det. Du tillhör genom dopet och tron det nya förbundet. Där händer något med oss inifrån. 

Evangelietexten från Johannes 13:1-17  låter oss få vara med om det nya förbundets måltid. Nu ska vi följa med lärjungarna till den måltiden. De ska hjälpa oss förstå vad detta förbund betyder för oss. Vi vandrar steg för steg in i texten, stannar till, begrundar, förundras. Vi avbryter predikan då och då med att stanna till och i tillbedjan sjunga sången med världens bästa text: 

JESUS, JESUS, JESUS, JESUS, JESUS.    

I DET NYA FÖRBUNDET FÅR VI
1. fördjupad gudsbild
Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem intill slutet, Joh. 13:1-3. 

Den som har sett mig han har sett Fadern, säger Jesus samma kväll. När vi nu denna heliga kväll ser Jesus, utstrålar han Faderns kärlek, den kärlek han visat under hela sitt liv. Jesus går nu till Fadern och tillsammans med Jesus ser vi att allt det mörka och svåra som ligger framför oss inte förblir meningslöst. På andra sidan korset ser vi ljuset från Faderns tron.

Vi stannar till i förundran och sjunger i tillbedjan:

DU ÄLSKAR OSS, DU ÄLSKAR OSS
JESUS, JESUS, DU ÄLSKAR OSS 

I DET NYA FÖRBUNDET FÅR VI
2. en fördjupad klarsyn 
De hade samlats till måltid, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud, Joh. 13:2-3. 

Man samlas nu till måltid, Här finns den gåtfulle Judas med. Djävulen hade ingett Judas att förråda Jesus. Lägg märke till den Ondes taktik. Först inger djävulen något i våra tankar. Sedan snurrar tankarna runt omkring detta. Då går det hål i tanken. Genom det hålet far det onda in i oss och ockuperar oss. De mest kusliga ord, som sägs om någon människa sägs om Judas: Satan for in i Judas (Joh 13:27). Detta berättas för oss för att vi ska få en fördjupad klarsyn över makterna som vill störa vår vandring mot Fadern. Men nu ser vi hur Jesus ställer sig emellan djävulen och oss. Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. I alla kamper och i alla frestelser och prövningar vi råkar ut för, får vi överlåta oss i Jesu händer. Han som kom från Gud är den ende som kan hjälpa oss hitta tillbaka till Gud.

Vi behöver bli klarsynta över vår situation. Petrus skriver till oss om detta:

Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet, amen (1 Petrus 5:8-11).

Vi stannar till i förundran och sjunger i tillbedjan:

DU RÄDDAR OSS, DU RÄDDAR OSS
JESUS, JESUS, DU RÄDDAR OSS  

I DET NYA FÖRBUNDET FÅR VI
3. fördjupad självbild  
Jesus steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: ”Herre, skall du tvätta mina fötter!” Jesus svarade: ”Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det.” Petrus sade: ”Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter!” Jesus sade till honom: ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.” Då sade Simon Petrus: ”Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet.” Men Jesus sade till honom: ”Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla.” Han visste nämligen vem som skulle förråda honom, och därför sade han att de inte alla var rena, Joh 13:4-11. 

Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud.  Jesus visste vem han var! Han behövde inte bli bekräftad av människor omkring sig. Han var trygg i sin självbild. Därför kunde han stiga ner, böja knä framför sina lärjungar och göra det som var slavens göra: Tvätta fötterna på andra.

Vi är ofta osäkra, vi måste hävda oss och längtar efter att bli bekräftade. Men nu hör vi till det nya förbundet. Vi är döpta in i det. Genom dopet hör jag ihop med Jesus och där blir det som är hans också vårt.  Ja, Gud har lagt allt i mina händer, himmelrikets hela salighet (se Matteus 5:3). Jag vet att jag utgått från Gud, jag har fått ett nytt liv, jag säger ja till mitt dop. Och jag vet att jag skall gå till Gud. Jesus har gett mig ett nytt mål för mitt liv, jag har fått andra värderingar.

När någon vet vem han är, ett kungabarn, behöver han inte ständigt tala om hur fin han är. Han vågar stiga ned. Den grundtryggheten lär vi oss av fotatvagningen. Jesus, som nyss hyllats som kung då han red in i Jerusalem, tar nu på sig uppgiften. Kungen gör slavgörat. När du upptäcker att du är ett kungabarn vågar du stiga ned.

När Jesus kommer till Petrus, protesterar han. Kanske han gör det av två skäl:
1. Han ville inte visa sina smutsiga fötter för Jesus. Vi tycker inte heller om när folk märker våra dåligheter.

2. Petrus har svårt med det som också vi har svårt med: Att kunna ta emot. Tomten har ju lurat oss i så många år: Först skall man vara snäll, duktig för att man skall få. Jesus vänder ju på det. Kom till mig ni som inte lyckats vara snälla eller duktiga, så skall ni få.

Det blir nu ett djupt samtal mellan Jesus och Petrus. När Petrus protesterar säger Jesus att Petrus inte kan ha gemenskap med honom om han inte får tvätta honom. Men Petrus vill ju ha gemenskap med Jesus. ”Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet.” Tvätta hela mig, fötter, händer, huvud allt! Då svarar Jesus med dunkla orden att den som badat behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren. Här finns övertoner som inte är lätta att uppfatta. Jesus tänkte nog på den stora reningen i hans blod genom tron på honom, den som för de kristna är förknippad med dopet. Den som i tro tar emot sitt dop är i Kristus. Han behöver sedan bara får fötterna tvättade, den dagliga förlåtelsen den som vi behöver därför att vi har blivit smutsiga av vandringen genom livet. Dopet behöver vi bara en gång. Men nattvarden behöver vi ofta.  ... denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Så OFTA ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det, säger Jesus till Petrus och till oss. Vi får av Jesus ta emot många kärleksbevis. Vi förstår det inte just då. Men senare går det upp för oss vad de betyder. Jesus gjorde något med oss i dopet. Han gör något med oss i nattvarden. Ja, det kan dröja länge innan vi förstår vad Jesus gör. Det ligger många upptäckter och väntar på oss: senare skall du fatta det.

Vi stannar till i förundran och sjunger i tillbedjan:

DU RENAR OSS, DU RENAR OSS
JESUS JESUS, DU RENAR OSS  

I DET NYA FÖRBUNDET FÅR VI
4. en fördjupad  Jesuskärlek
När Jesus hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sade han till dem: ”Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er. Sannerligen, jag säger er: en tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom. Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så (Joh 13:12-17). 

Jesus vill att vi skall förstå vad han gjort med oss. Han frågar: Förstår ni vad jag har gjort med er? Han talar om att denna fotatvagning är ett exempel som han gett. Ni skall göra som jag har gjort med er. Om Jesus befriar och upphöjer oss så vill han att det skall prägla vårt sätt att vara mot andra. Sannerligen, jag säger er: en tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom.

Jesus inbjuder oss att som han stiga ned och upptäcka det himmelska räknesättet. Störst är den som tjänar. När vi stiger ned och ställer oss under de andra, får vi två stora upptäckter. Ovanför den vi underordnar oss finns Jesus. Han sitter på tronen. Ögonkontakten med honom hjälper oss att se på dem vi tjänar med hans möjligheter. De är människor som Jesus längtar efter att få ge sin kärlek. Han ger den genom dig.

Du kan göra som man gör i en del församlingar och kyrkor: Ta fram vatten och tvätta varandras fötter och sedan torka fötterna med en handduk.

Du kan också göra något för dem som överraskar dem. Göra något som upphöjer dem och får dem att känna sig älskade och betydelsefulla. Gör som Jesus, gör slavgörat. Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så.

Vi stannar till i förundran och sjunger i tillbedjan:

DU HERRE ÄR, DU HERRE ÄR
JESUS, JESUS, DU HERRE ÄR  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg