Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Passionsgudstjänster

_________________

Påsknatten 

Genom död till liv

 

Job 19:25-27, Efesierbrevet 2:1-6, Johannes 20:1-10, Psaltaren 114.

 

PÅSKNATTEN
började för de första lärjungarna redan på långfredags kväll. Deras kristendom har kraschat. Jesus är död och begraven. Den dag vi kallar PÅSKAFTON är för dem en hemsk dag. De låser in sig i sina rum, rädda, frusna, förlamade och bara gråter och gråter. Det var en verklig natt för dem.

PÅSKAFTON ligger mellan Långfredag och Påskdag. Också denna dag har ett tema. Det är ordet NEDERSTIGEN. Om det kan du läsa på nyfikenhetsvandring 30.

Påsknattens texter börjar med Job 19:25,27. I denna gammaltestamentliga text bäddas ner ett ordfrö som spirar upp och ger liv och doft på Påskdagens morgon:

vers 25. Jag vet att min befriare lever och till sist skall träda fram på jorden.

vers 27. Här, med min kropp, vill jag skåda Gud, ja, honom vill jag skåda, jag vill se honom med egna ögon, inte som en främling. Jag förtärs av längtan.  

(Vers 26 är svåröversatt. Bibel 2000 hoppar över den, men Bibel 1917 ger denna översättning: När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag fri ifrån mitt kött få skåda Gud). 

Påsknattens epistel kommer från Efesierbrevet 2:1-6
Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens ochvärldens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi  var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta – och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus.

Här får vi svar på dessa frågor:
1. Hurudana var vi innan Gud grep in i våra liv genom Jesus?
2. Varför var vi sådana?
3. Vems barn var vi då?
4. Hur kan döda bli levande? 

 
Påsknattens evangelium
enligt Johannesserien är Johannes 20:1-10. Den texten finns också i början av Påskdagens evangelium – Johannes 20: ­1-18, se utläggning på Påskdagen. 

Påsknattens psaltarpsalm
är Psalt 114 – som binder samman Gamla Testamentets största händelse – uttåget ur Egypten – med Nya Testamentets största händelse – Jesu uppståndelse från de döda. 

I många kyrkor firas mässa under natten eller på morgonen på Påskdagen, där vi får förnya vårt dop.

Man kan bereda sig för den genom att begrunda Påsknattens budskap enligt Matteusserien.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg