Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sju tröstor

från Psaltaren 103:1-5 

 

Lova Herren min själ,
och allt det i mig är hans heliga namn.
Lova Herren min själ
och glöm inte vad gott han har gjort,
han som förlåter dig alla dina
missgärningar
och helar alla dina brister,
han som räddar ditt liv från graven
och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
han som mättar ditt begär med sitt goda,
så att blir  ung på nytt som en örn
.

(Bibel 1917, jfr Bibel 2000 och Folkbibeln) 

 

Lovsångens betydelse

David var inte alltid glad. Han satt ofta och deppade. Han kunde ropa ut sin nöd, utgjuta sitt hjärta. Han kunde gråta och uttrycka sina känslor. Men nu insåg han plötsligt hur fel det var och hur dumt det var. Det måste bli ett slut på suckandet.  Han började tala strängt till sin inre människa. ”Sluta upp att sucka med suckianerna”, sa han. ”Sjung lovsång i stället”. Och så började han sjunga. Vi hör vad han sjunger. Sången är nedtecknad i Psalt 103:1-5.

När David nu sjunger denna sång, händer något med honom. Han lyftes upp till Guds värld. Han kommer in i Guds NU. Han hör änglarnas sång. Han börjar se vad Gud gör. Han får perspektiv på sitt liv. Han engagerar hela sitt inre. Lova Herren min själ, och allt det i mig är hans heliga namn. Nu, när han är där inför Guds ansikte, upptäcker han sju tröstor som denna lovsång ger.

 

1. Vi får öppnade ögon.

Han ser det goda Gud har gjort. Men inte bara det. Han ser att Gud fortsätter att göra gott. David kan hebreiska och han vet att det hebreiska tempus kan vara både förfluten tid, nuvarande tid och kommande tid. Det goda Gud har gjort, det fortsätter han att göra.  Bibel 2000 översätter: minns allt det goda han gör.

Detta är den första trösten. Varje bibelord som kommer till liv för mig är ett möte med Herren. All den himmelska världens välsignelser finns där. Jag kommer in i Guds NU. Jag får öppnade ögon.

Lina Sandell har lärt oss att be om öppnade ögon ”Jesus för världen har givit sitt liv, öppnade ögon Herre mig giv” (Sv Ps 45)

Paulus har i Ef 1:18 lärt oss att be om att den helige Ande ska öppna våra hjärtans ögon öppna så att vi ser Guds väldiga styrkas kraft.

Orsaken att vi så ofta sitter och suckar med suckianerna är att vi är blinda. Eller kanske bara blundar! Men lovsången når upp till Guds tron. När den helige Ande hör den blir han ivrig att öppna våra ögon. 

 

2. Vi avslöjas, förlåtes, förvandlas

Nästa rad i Davids lovsång handlar om förlåtelsen. Han som förlåter dig alla dina missgärningar står det i Bibel 1917. I X2000 står det att han förlåter alla mina synder. Den gamla är bra för dig. Den nya är bra för mig.

Nu kan vi ha svårt att se vår synd. Förr kunde präster och predikanter tala om synd så att folk hukade sig. Nu säger präster och predikanter att du är bra som du är. Du duger. Nu måste vi gå till tidningar och TV för att se hur dåliga vi är.  På TV lyssnar vi på Janne Josefsson. Han utsätter oss mycket skickligt för granskning. Han sätter dit oss. I Bibeln möter vi Jesus Josefsson. Det är bättre att komma inför honom för han vet hur han kan ta hand om skräpet som han visat på.

Att vi har svårt att se vår synd kan bero på att vi tappat den viktiga dimensionen i kyrkan som heter den helige Ande. Profeten Mika i GT säger: Jag, jag är full av kraft, av Herrens Ande, av rätt och styrka så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd (Mika 3:8, folkbibeln)

Viktigt att vi ber för präster och predikanter att de får Guds Ande så att de kan hjälpa oss att se vår synd och bli av med dem.

Att vi inte ser vår synd kan bero på att vi hängt en vacker slöja över våra nederlag. Paulus berättar i 2 Kor. 3:12-17 om Mose. Han har varit på berget, mött Guds helighet och sett Guds härlighet. När han kommer ned från berget strålar det så från hans ansikte att folk blir rädda och måste hänga en slöja för Mose ansikte. Men sedan säger Paulus att än idag hänger slöjan kvar. Inte över Mose, inte över bibeln, den är inte dunkel. Den hänger över våra hjärtan. Det är vi som är dunkla, begriper oss inte på oss själva, vi famlar och ramlar i mörkret. Men så händer det något när vi vänder om till Herren. När helst någon omvänder sig tas slöjan bort.

Vi avslöjas. Vi kommer då loss från syndens slöjor som vi dolt oss bakom och kommer ut i Herrens närvaro. Herren det är Anden och där Herrens Ande där är frihet. Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet. Förvandlas till en och samma avbild, vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.

När jag är inför Guds NU, i lovsången och tillbedjan inför honom, upptäcker jag detta: Vi avslöjas, förlåtes, förvandlas. Ett nytt liv börjar. Där det gamla blir förgånget, gårdagarnas nersjaskade och själviska liv blir utraderat. Vi kommer in i en förvandlingsprocess, där vi förvandlas att bli det som vi är skapade till att vara: Guds avbilder. Jesus lika. De roliga original som han ämnat oss att vara.

Ja, vi får börja på nytt igen. Vi andas in förlåtelsen som är himmelrikets livsluft.   När jag får förlåtelse vill jag gärna förlåta andra. Förlåtelsen är kyrkans livsluft. Att förlåta är att ge upp sin rätt att anklaga.

Du kan ha rätt i allt du säger om de andra: De har gjort dig illa, de är dumma. Men du överlämnar det de gjort till FADERN. Han får ta hand om dem och det de gjort. Alternativet till att inte förlåta är att du själv får bära på hat, hämnd, bitterhet, besvikelse. Och det gör så ont.

Med David sjunger vi lovsången och så kommer vi in i Guds NU. Och då går det som ett ljussken genom mörka minnen. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed.

Lova Herren min själ
Han som förlåter dig
Han som förlåter mig

 

3. Vi får vara i Guds händer vad som än händer

David och vi sjunger tillsammans om att Gud helar alla dina brister (botar alla mina sjukdomar). Brister är mer än sjukdomar. Det är mycket som gått sönder och blivit trasigt. När vi ser tillbaka på våra liv kan vi ana hans helande beröring med oss gång på gång. Han rör vid mig. Han talar läkedom och törst in i mig. Hans ord är liv för envar som finner dem och en läkedom för hela hans kropp (Ordspr 4:22)

När jag är inför Gud i lovsång lyftes jag in i Guds reparationsverkstad. Jeremia ber: Hela du min Herre, så blir jag helad. Fräls du mig, så blir jag frälst. Ty du är mitt lov (Jer 17:14)

En sjukdom kan vara en hälsning från Gud. Nu är det snart dags för dig att få komma hem till mig.  

 

4. Begravningen har redan skett

 När jag är i lovsång inför Gud, lyftes jag in i Guds kärlek. Jag ser vad Gud har gjort och jag ser vad Gud gör och jag förstår att det Gud har gjort och det han gör det kommer han också att göra om och om igen.

Han räddar ditt liv (mig) från graven

Vilken framtidstro! Graven är inte det sista som sägs om oss. Genom tron på Jesus har vi redan nu övergått från döden till livet.

Dopet lär oss det. Vet ni inte det, frågar Paulus oss. Vet ni få inte att vi alla som har döpts in i Kristus Jesus har blivit döpta in i hand död?  Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv (Rom 6:3f)

Begravningen har redan skett. 

 

5. Vi får en märklig utnämning.

...och kröner dig (mig) med nåd och barmhärtighet.

 Han sätter en krona på huvudet. Barnaskapets krona!  Inte på grund av förtjänst och duglighet. Utan på grund av nåd och barmhärtighet. Kungabarnens krona.

Men det gäller att inte gå och hänga med huvudet. Då ramlar kronan av.

I dopet blev vi iklädda Kristus, kungabarnens dräkt. Att leva i sitt dop är att dagligen klä sig som Guds utvalda. Inte för att bli det. Ni är det – genom dopet. Därför klär vi oss enligt Kol. 3:12 ff. Slå upp och läs.  

 

6. Vi får ordning på vår inre motor.

Han som mättar ditt begär med sitt goda …

Han fyller våra liv med allt gott, med glädje, med Anden! Låt er fyllas av Anden. Anden är daglig färskvara.

Då kommer min inre människa igång. Den inre motorn fungerar. Låt er fyllas av Ande, talar ni till varandra… sjunger ni till Guds ära ... tackar ni Gud och Fadern för allt. underordnar ni er varandra. (Ef 5:18-21, Gierz översättning). Ni gör det i vördnad och lydnad för Kristus.  

 

7. Vi får genomgå en föryngringskur

Det som händer genom lovsången är att vi lyfts upp till Guds värld. Han får röra vid dig så att du blir ung på nytt som en örn. Och vid mig!

Det som gör oss gamla och trötta är när vi kånkar på våra egna minnen från lågstora dar. Bitterhet, besvikelse, fördömelse, förakt.

Men det Herren rör vid förnyas. Du blir ung på nytt som en örn Örnen får ibland byta vingfjädrar. Vi gamla örnar får lägga av de gamla vingfjädrarna, allt det vi stoltserar med och skryter med. Vi får nya vingfjädrar. Men Herren vill gärna ta hand om oss. Där Herrens Ande är där är frihet.

Alltså: Bada nu i dessa sju tröstor! Säger med uppmuntrande tillrop

Bengt Pleijel Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg