Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Bön om förlåtelse (Ps 51)

  

Gud, var mig nådig enligt din godhet,
utplåna mina överträdelser enligt din
stora barmhärtighet.
Två mig ren från min missgärning,
rena mig från min synd.

Ty jag känner mina överträdelser
och min synd är alltid inför mig.
Det är mot dig jag har syndat
och gjort det som är ont i dina ögon..

Vänd bort ditt ansikte från mina synder,
utplåna alla mina missgärningar.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta
och ge mig på nytt en frimodig ande.

Förkasta mig inte från ditt ansikte
och tag inte din helige Ande ifrån mig.
Låt mig åter få jubla över din frälsning
och håll mig uppe med en villig ande.

Ur Psaltaren 51

Illustratör: Berit Simonsson OAS Rörelsen

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg